خدمات

تعرفه خدمات

قیمتها فقط جهت همکاران استان فارس

 

میباشد همکاران دیگر استانها جهت مشاهده

 

قیمتها و زمان تحویل باید به پنل کاربری خود

 

مراجعه نمایند.

 

افتخار داریم که باری دیگر در خدمت همکاران گرامی باشیم

  •     تمامی کارتها را از نظر رنگ و کیفیت۱۰۰ % تضمین میکنیم.
  •     سفارشات درب مغازه شما همکاران گرامی تحویل میدهیم.
  •     چاپ کارهای افست را با کمترین قیمت ارائه میدهم.
  •     مدت زمان تحویل کارها را تا حد امکان پایین آوردیم.
  •     خرابی کار را به کمتر از ۳% رساندیم.
  •     سفارشاتی که تا ساعت 12:00 هر روز ارسال شود در مدت تحویل همان روز هم محاسبه میشود.
  •     سفارشات یک روز کاری باید تا قبل از ساعت 11:00 ثبت سفارش شوند .
  •     فاکتور های کپی پرینتی که از 10 بسته بیشتر سفارش داده میشود 7 روز کاری آماده میشود.
  •     قیمتهای افست فوری را  از پنل کاربری خود بخش استعلام قیمت به صورت آنی دریافت کنید.

 


چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سلفون براق یک رو (4.8*8.5)1 یک رو- 139,000
2. سلفون براق یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 129,000
3. سلفون براق یک رو (4.8*8.5)8 یک رو- 121,000
4. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)1 دو رو- 176,000
5. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)5 دو رو- 166,000
6. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)8 دو رو- 158,000
7. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)1 یک رو- 139,000
8. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 129,000
9. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)8 یک رو- 121,000
10. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)1 دو رو- 176,000
11. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)5 دو رو- 166,000
12. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)8 دو رو- 158,000
13. سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)10 یک رو- 299,000
14. سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)10 دو رو- 317,000
15. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 157,000
16. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)8 یک رو- 149,000
17. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)4 دو رو- 171,000
18. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)8 دو رو- 163,000
19. گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)4 یک رو- 122,000
20. گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)8 یک رو- 114,000
21. گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)4 دو رو- 153,000
22. گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)8 دو رو- 145,000
23. گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)4 یک رو- 110,000
24. گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)8 یک رو- 102,000
25. گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)4 دو رو- 129,000
26. گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)8 دو رو- 121,000
27. گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)8 یک رو- 119,000
28. گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)8 دو رو- 155,000
29. گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)4 یک رو- 127,000
30. گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)4 دو رو- 163,000
31. کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)5 یک رو- 214,000
32. کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)8 یک رو- 206,000
33. کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)5 دو رو- 219,000
34. کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)8 دو رو- 211,000
35. سوسماری یک رو (4.8*8.5)13 یک رو- 159,000
36. سوسماری دو رو (4.8*8.5)13 دو رو- 167,000
37. چرم دو رو (4.8*8.5)18 دو رو- 156,000
38. کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5)18 یک رو- 155,000
39. کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5)18 دو رو- 160,000
40. کارتی 300گرم دو رو نقره کوب(4.8*8.5)20 دو رو- 339,000
41. سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )13 دو رو- 344,000
42. مقوا پشت طوسی فیلتردار(4.8*8.5)18 یک رو- 104,000
43. سلفون مات طلاکوب دو رو(4.8*8.5)14 دو رو- 331,000
44. سلفون براق طلاکوب دورو(4.8*8.5)18 دو رو- 331,000
45. کتان امباس طلاکوب یکرو(4.8*8.5)18 یک رو- 351,000
46. کتان امباس طلاکوب دورو (4.8*8.5)18 دو رو- 356,000
47. کرافت 300 گرم یک رو (4.8*8.5)18 یک رو- 197,500
48. کرافت 300 گرم دو رو (4.8*8.5)18 دو رو- 205,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)1 یک رو- 153,000
2. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)5 یک رو- 143,000
3. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)8 یک رو- 135,000
4. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)1 یک رو- 158,000
5. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)5 یک رو- 148,000
6. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)8 یک رو- 140,000
7. لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)5 یک رو- 143,000
8. لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)10 یک رو- 135,000
9. لیبل فیلتردار (4.8*8.5)8 یک رو- 140,000
10. لیبل فیلتردار (4.8*8.5)5 یک رو- 148,000
11. لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)15 یک رو- 140,000
12. لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)15 یک رو- 243,000
13. لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)14 یک رو- 243,000
14. لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)6 یک رو- 273,000
15. لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)18 یک رو- 224,000
16. لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)8 یک رو- 254,000
17. لیبل متالایز (4.8*8.5)29 یک رو- 716,000
18. لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)10 یک رو- 623,000
19. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)10 یک رو- 623,000
20. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)10 یک رو- 623,000
21. لیبل یووی با قالب دلخواه13 یک رو- 321,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 162,000
2. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 149,000
3. سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)1 دو رو9.00 * 6.00 240,000
4. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 228,000
5. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 215,000
6. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 162,000
7. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 149,000
8. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)1 دو رو9.00 * 6.00 240,000
9. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 228,000
10. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 215,000
11. سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)7 دو رو9.00 * 6.00 330,000
12. سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)14 دو رو9.00 * 6.00 300,000
13. سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)7 دو رو9.00 * 6.00 542,000
14. سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)14 دو رو9.00 * 6.00 512,000
15. سلفون براق مربع دورگرد (1000 عددی)(6*6)10 دو رو6.00 * 6.00 163,000
16. سلفون مات مربع دورگرد (1000 عددی)(6*6)10 دو رو6.00 * 6.00 163,000
17. سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 282,000
18. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 439,000
19. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 503,000
20. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 715,000
21. سلفون براق طرح موج دورو دو لب گرد(9*6)15 دو رو9.00 * 6.00 282,000
22. سلفون مات طرح موج دورو دو لب گرد(9*6)15 دو رو9.00 * 6.00 282,000
23. گلاسه بدون روکش دو رو دورگرد (6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 197,000
24. کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 208,000
25. کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 206,000
26. کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)18 دو رو9.00 * 6.00 266,000
27. کارتی 300گرم نقره کوب دو رو دورگرد(6*9)20 دو رو9.00 * 6.00 475,000
28. کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 221,000
29. کتان امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)18 دو رو9.00 * 6.00 490,000
30. لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 250,000
31. لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 237,000
32. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 408,000
33. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 395,000
34. لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 408,000
35. لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 395,000
36. لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)13 دو رو8.50 * 4.80 316,000
37. لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)13 دو رو5.50 * 5.50 257,000
38. لمینت براق دایره(1000عددی)(5.5*5.5)13 دو رو5.50 * 5.50 277,000
39. لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 663,000
40. لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو6.00 * 9.00 633,000
41. لمینت برجسته دو رو دورگرد(500عددی)(6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 333,000
42. لمینت برجسته دو رو دورگرد(500عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 325,000
43. لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 429,000
44. لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 416,000
45. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد(500عددی)(5.6*5.9)6 دو رو5.90 * 5.60 267,000
46. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد(500عددی)(5.6*5.9)10 دو رو5.90 * 5.60 259,000
47. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)6 دو رو5.90 * 5.60 325,000
48. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)10 دو رو5.90 * 5.60 312,000
49. لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)6 دو رو8.50 * 4.80 346,000
50. لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)10 دو رو8.50 * 4.80 333,000
51. لمینت برجسته طرح موج (1000 عددی)(6*9)14 دو رو9.00 * 6.00 416,000
52. لمینت برجسته و طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)7 دو رو9.00 * 6.00 696,000
53. لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 666,000
54. لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)7 دو رو5.90 * 5.60 512,000
55. لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)13 دو رو5.90 * 5.60 499,000
56. لمینت طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)7 دو رو9.00 * 6.00 696,000
57. لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو6.00 * 9.00 666,000
58. لمینت طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.9*5.6)7 دو رو5.90 * 5.60 512,000
59. لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)13 دو رو5.90 * 5.60 499,000
60. لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 616,000
61. لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)13 دو رو5.90 * 5.60 462,000
62. لمینت برجسته مخملی طلاکوب (1000 عددی)(6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 878,000
63. لمینت برجسته مخملی طلاکوب کوچک (1000 عددی)(5.6*5.9)18 دو رو5.90 * 5.60 699,000
64. لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 407,000
65. لمینت کتان امباس کوچک دورو دورگرد(5.6*5.9)18 دو رو5.90 * 5.60 288,000
66. کتان لمینت امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)18 دو رو9.00 * 6.00 694,000
67. کتان لمینت امباس طلاکوب کوچک دورو دورگرد(5.9*5.6)18 دو رو5.90 * 5.60 494,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. کارت PVC برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)8 یک رو8.65 * 5.70 559,000
2. کارت (PVC 300) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)13 دو رو8.65 * 5.70 490,000
3. کارت (PVC 500) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)5 دو رو5.70 * 8.65 598,000
4. کارت (PVC 500) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)8 دو رو8.65 * 5.70 568,000
5. کارت (PVC 500) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)8 دو رو8.65 * 5.70 904,000
6. کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (500 عددی)(5.7*8.9)10 دو رو8.90 * 5.70 950,000
7. کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (1000 عددی)(5.7*8.9)10 دو رو8.90 * 5.70 1,450,000
8. کارت (PVC 760) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)8 دو رو8.90 * 5.70 801,000
9. کارت (PVC 760) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)8 دو رو8.90 * 5.70 1,222,000
10. کارت (PVC 760) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)8 دو رو8.90 * 5.70 2,096,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)11 دو رو11.20 * 5.50 654,000
2. اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)6 دو رو11.20 * 5.50 684,000
3. اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)12 دو رو11.20 * 5.50 1,029,000
4. اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)14 یک رو5.10 * 9.60 190,000
5. اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)14 دو رو9.60 * 5.10 235,000
6. اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)14 یک رو9.60 * 5.10 187,000
7. اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)14 دو رو5.10 * 9.60 229,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)8 یک رو28.80 * 12.20 1,215,000
2. 1000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)8 دو رو28.80 * 12.20 1,551,000
3. 1000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)8 یک رو24.00 * 9.60 853,000
4. 1000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)8 دو رو24.00 * 9.60 1,077,000
5. 1000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11.3*28.8)8 یک رو28.80 * 11.30 1,215,000
6. 1000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11.3*28.8)8 دو رو11.30 * 28.80 1,551,000
7. 2000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)8 یک رو9.00 * 29.00 915,000
8. 2000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)8 دو رو29.00 * 9.00 1,083,000
9. 4000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)8 یک رو9.00 * 29.00 1,623,000
10. 4000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)8 دو رو29.00 * 9.00 1,821,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)1 یک رو21.00 * 29.70 775,000
2. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 1,135,000
3. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)1 یک رو21.00 * 14.85 408,000
4. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)1 دو رو21.00 * 14.85 588,000
5. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)1 یک رو10.50 * 14.85 216,000
6. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)1 دو رو10.50 * 14.85 306,000
7. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)1 یک رو21.00 * 29.70 1,175,000
8. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 1,595,000
9. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)1 یک رو21.00 * 14.85 608,000
10. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)1 دو رو21.00 * 14.85 818,000
11. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)1 یک رو14.85 * 10.50 316,000
12. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)1 دو رو10.50 * 14.85 421,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 745,000
2. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 1,105,000
3. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 378,000
4. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 558,000
5. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 191,000
6. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو14.80 * 10.50 281,000
7. 1000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 842,000
8. 1000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 1,256,000
9. 1000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 426,000
10. 1000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 633,000
11. 1000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 12.00 216,000
12. 1000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 319,000
13. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 1,155,000
14. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 1,575,000
15. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 583,000
16. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 793,000
17. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 296,000
18. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 401,000
19. 2000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 1,347,000
20. 2000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 1,848,000
21. 2000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 679,000
22. 2000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 929,000
23. 2000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 344,000
24. 2000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 470,000
25. 5000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 2,249,000
26. 5000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 2,744,000
27. 5000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 1,137,000
28. 5000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 1,385,000
29. 5000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو10.50 * 14.80 579,000
30. 5000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 702,000
31. 5000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 2,690,000
32. 5000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 3,305,000
33. 5000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 24.00 1,358,000
34. 5000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 24.00 1,665,000
35. 5000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 689,000
36. 5000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 12.00 843,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 822,000
2. 1000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 1,236,000
3. 1000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 17.00 411,000
4. 1000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 618,000
5. 1000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 206,000
6. 1000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو12.00 * 17.00 309,000
7. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 725,000
8. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 1,085,000
9. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو21.00 * 14.80 363,000
10. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 543,000
11. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو14.80 * 10.50 181,000
12. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو10.50 * 14.80 271,000
13. 2000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 1,317,000
14. 2000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو24.00 * 34.00 1,818,000
15. 2000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 24.00 659,000
16. 2000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 909,000
17. 2000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 329,000
18. 2000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 12.00 455,000
19. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 1,125,000
20. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 1,545,000
21. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 563,000
22. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 773,000
23. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو10.50 * 14.80 281,000
24. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو10.50 * 14.80 386,000
25. 5000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 2,655,000
26. 5000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو24.00 * 34.00 3,270,000
27. 5000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 24.00 1,328,000
28. 5000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 1,635,000
29. 5000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 664,000
30. 5000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 12.00 818,000
31. 5000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 2,214,000
32. 5000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 2,709,000
33. 5000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 1,107,000
34. 5000 سربرگ A5 تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 1,355,000
35. 5000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو14.80 * 10.50 554,000
36. 5000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو14.80 * 10.50 677,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1 یک رو20.00 * 29.00 603,000
2. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1 دو رو20.00 * 29.00 843,000
3. 1000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 1 یک رو20.00 * 14.50 322,000
4. 1000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 1 دو رو20.00 * 14.50 442,000
5. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 1 یک رو10.00 * 14.50 173,000
6. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 1 دو رو10.00 * 14.50 233,000
7. 2000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1 یک رو20.00 * 29.00 937,000
8. 2000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1 دو رو20.00 * 29.00 1,217,000
9. 2000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 1 یک رو20.00 * 14.50 489,000
10. 2000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 1 دو رو20.00 * 14.50 629,000
11. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 1 یک رو10.00 * 14.50 257,000
12. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 1 دو رو10.00 * 14.50 327,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 573,000
2. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 29.00 813,000
3. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 292,000
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 412,000
5. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 148,000
6. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 208,000
7. 2000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 917,000
8. 2000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 1,197,000
9. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 464,000
10. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 604,000
11. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 237,000
12. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 307,000
13. 5000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 1,849,000
14. 5000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 2,179,000
15. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 937,000
16. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 1,102,000
17. 5000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 479,000
18. 5000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 561,000
19. 1000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو29.00 * 40.00 1,266,000
20. 1000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 40.00 1,746,000
21. 2000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو29.00 * 40.00 1,954,000
22. 2000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 40.00 2,514,000
23. 5000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو29.00 * 40.00 3,818,000
24. 5000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 40.00 4,478,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 20.00 553,000
2. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو20.00 * 29.00 793,000
3. 1000 تراکت (A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 8 یک رو20.00 * 14.50 277,000
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 8 دو رو14.50 * 20.00 397,000
5. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 یک رو10.00 * 14.50 138,000
6. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو8 دو رو10.00 * 14.50 198,000
7. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو8 یک رو20.00 * 29.00 887,000
8. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو8 دو رو20.00 * 29.00 1,167,000
9. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 8 یک رو20.00 * 14.50 444,000
10. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 8 دو رو20.00 * 14.50 584,000
11. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 یک رو10.00 * 14.50 222,000
12. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو8 دو رو14.50 * 10.00 292,000
13. 5000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 20.00 1,814,000
14. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو8 دو رو20.00 * 29.00 2,144,000
15. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو8 یک رو20.00 * 14.50 907,000
16. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 8 دو رو20.00 * 14.50 1,072,000
17. 5000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 یک رو10.00 * 14.50 454,000
18. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو8 دو رو10.00 * 14.50 536,000
19. 1000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 40.00 1,226,000
20. 1000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو29.00 * 40.00 1,706,000
21. 2000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 40.00 1,894,000
22. 2000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو29.00 * 40.00 2,454,000
23. 5000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 40.00 3,748,000
24. 5000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو29.00 * 40.00 4,408,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو15 یک رو10.00 * 9.60 92,000
2. 1000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو15 دو رو10.00 * 9.60 132,000
3. 2000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو15 یک رو10.00 * 9.60 148,000
4. 2000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو15 دو رو10.00 * 9.60 195,000
5. 5000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو15 یک رو10.00 * 9.60 303,000
6. 5000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو15 دو رو10.00 * 9.60 357,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 29.70 777,000
2. 1000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم دو رو10 دو رو29.70 * 21.00 1,302,000
3. 1000 سربرگ A5 تحریر 100 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 389,000
4. 1000سربرگ A5 تحریر 100 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 651,000
5. 1000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 858,000
6. 1000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم دو رو10 دو رو34.00 * 24.00 1,272,000
7. 1000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم یک رو10 یک رو17.00 * 24.00 429,000
8. 1000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 636,000
9. 1000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 214,500
10. 1000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 318,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1 یک رو20.00 * 29.00 682,000
2. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1 دو رو20.00 * 29.00 922,000
3. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1 یک رو20.00 * 14.50 361,000
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1 دو رو20.00 * 14.50 481,000
5. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو1 یک رو10.00 * 14.50 193,000
6. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو1 دو رو10.00 * 14.50 253,000
7. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1 یک رو20.00 * 29.00 1,096,000
8. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1 دو رو20.00 * 29.00 1,376,000
9. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1 یک رو20.00 * 14.50 568,000
10. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1 دو رو20.00 * 14.50 708,000
11. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو1 یک رو10.00 * 14.50 297,000
12. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو1 دو رو10.00 * 14.50 367,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 652,000
2. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 892,000
3. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 331,000
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 451,000
5. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 168,000
6. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 228,000
7. 1000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 961,000
8. 1000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 1,375,000
9. 1000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 486,000
10. 1000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 693,000
11. 1000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 245,000
12. 1000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 349,000
13. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 1,076,000
14. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 1,356,000
15. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو14.50 * 20.00 543,000
16. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 683,000
17. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 277,000
18. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 347,000
19. 2000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 1,586,000
20. 2000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 2,087,000
21. 2000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 798,000
22. 2000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 1,049,000
23. 2000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 404,000
24. 2000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو12.00 * 17.00 529,000
25. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 2,245,000
26. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 2,575,000
27. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 1,135,000
28. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 1,300,000
29. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 578,000
30. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 660,000
31. 5000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 3,286,000
32. 5000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 3,901,000
33. 5000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 1,656,000
34. 5000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 1,963,000
35. 5000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 838,000
36. 5000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 992,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 941,000
2. 1000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 1,355,000
3. 1000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 24.00 471,000
4. 1000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 678,000
5. 1000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 235,000
6. 1000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 339,000
7. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو29.00 * 20.00 632,000
8. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.00 * 20.00 872,000
9. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 316,000
10. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 20.00 436,000
11. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 158,000
12. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 218,000
13. 2000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 1,556,000
14. 2000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 2,057,000
15. 2000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 17.00 778,000
16. 2000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 17.00 1,029,000
17. 2000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 389,000
18. 2000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 514,000
19. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 1,046,000
20. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 1,326,000
21. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 523,000
22. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو20.00 * 14.50 663,000
23. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 10.00 262,000
24. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 10.00 332,000
25. 5000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 3,251,000
26. 5000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 3,866,000
27. 5000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 17.00 1,626,000
28. 5000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 1,933,000
29. 5000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 967,000
30. 5000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 813,000
31. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 2,210,000
32. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.00 * 20.00 2,540,000
33. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 1,105,000
34. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 20.00 1,270,000
35. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 553,000
36. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 635,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 1,471,000
2. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 1,807,000
3. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 741,000
4. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 909,000
5. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 375,000
6. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 459,000
7. 4000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 2,640,000
8. 4000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 3,036,000
9. 4000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 1,333,000
10. 4000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 1,531,000
11. 4000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 676,000
12. 4000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 775,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170 گرم12 یک رو20.00 * 29.00 890,000
2. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170 گرم12 دو رو20.00 * 29.00 1,146,000
3. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170 گرم12 یک رو20.00 * 14.50 475,000
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170 گرم12 دو رو20.00 * 14.50 573,000
5. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170 گرم12 یک رو10.00 * 14.50 305,000
6. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170 گرم12 دو رو10.00 * 14.50 345,000
7. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 29.00 1,441,000
8. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 29.00 1,777,000
9. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 14.50 721,000
10. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 14.50 889,000
11. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو10.00 * 14.50 360,000
12. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو10.00 * 14.50 444,000
13. 4000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 29.00 2,605,000
14. 4000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 29.00 3,001,000
15. 4000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 14.50 1,303,000
16. 4000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 14.50 1,501,000
17. 4000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو10.00 * 14.50 651,000
18. 4000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو10.00 * 14.50 750,000
19. 2000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو19.90 * 9.70 595,000
20. 2000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو19.90 * 9.70 730,000
21. 2000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو19.90 * 19.40 1,244,000
22. 2000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو19.90 * 19.40 1,513,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سربرگ A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100010 دو رو29.70 * 21.00 1,452,000
2. سربرگ A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100010 یک رو29.70 * 21.00 927,000
3. سربرگ A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100010 یک رو21.00 * 14.80 464,000
4. سربرگ A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100010 دو رو21.00 * 14.80 726,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000سربرگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)15 یک رو21.00 * 29.70 1,009,000
2. 2000سربرگA4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)15 یک رو29.70 * 21.00 1,688,000
3. 1000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)15 یک رو14.80 * 21.00 505,000
4. 2000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)15 یک رو21.00 * 14.80 844,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 13 یک رو20.00 * 29.00 453,000
2. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 13 دو رو20.00 * 29.00 704,000
3. 1000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 13 یک رو20.00 * 14.50 227,000
4. 1000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 13 دو رو20.00 * 14.50 352,000
5. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 13 یک رو10.00 * 14.50 113,000
6. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 13 دو رو10.00 * 14.50 176,000
7. 2000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 13 یک رو20.00 * 29.00 679,000
8. 2000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 13 دو رو20.00 * 29.00 971,000
9. 2000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 13 یک رو20.00 * 14.50 340,000
10. 2000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 13 دو رو20.00 * 14.50 486,000
11. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 13 یک رو10.00 * 14.50 170,000
12. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 13 دو رو10.00 * 14.50 243,000
13. 5000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 13 یک رو20.00 * 29.00 1,276,000
14. 5000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 13 دو رو20.00 * 29.00 1,621,000
15. 5000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 13 یک رو20.00 * 14.50 638,000
16. 5000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 13 دو رو20.00 * 14.50 811,000
17. 5000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 13 یک رو10.00 * 14.50 319,000
18. 5000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 13 دو رو10.00 * 14.50 405,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 29.00 649,000
2. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 14.50 325,000
3. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو10.00 * 14.50 162,000
4. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 29.00 1,074,000
5. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 14.50 537,000
6. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو10.00 * 14.50 269,000
7. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 29.00 2,267,000
8. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 14.50 1,134,000
9. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو10.00 * 14.50 567,000
10. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 29.00 899,000
11. 1000 تراکت (A5)سایز (145*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 14.50 450,000
12. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو10.00 * 14.50 225,000
13. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 29.00 1,366,000
14. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 14.50 683,000
15. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو10.00 * 14.50 342,000
16. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 29.00 2,612,000
17. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 14.50 1,306,000
18. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو10.00 * 14.50 653,000
19. 1000 تراکت (B5) سایز(17*24) یک رو کرافت 80گرم18 یک رو17.00 * 24.00 485,000
20. 1000 تراکت (B5) سایز(17*24) دو رو کرافت 80گرم18 دو رو17.00 * 24.00 703,000
21. 1000 تراکت (B4) سایز(34*24) یک رو کرافت 80گرم18 یک رو24.00 * 34.00 970,000
22. 1000 تراکت (B4) سایز(34*24) دو رو کرافت 80گرم18 دو رو24.00 * 34.00 1,405,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 250 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1 یک رو59.00 * 43.50 2,300,000
2. 250 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1 دو رو59.00 * 43.50 4,040,000
3. 250 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)1 یک رو69.00 * 49.00 2,391,000
4. 250 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)1 دو رو69.00 * 49.00 4,131,000
5. 250 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)1 یک رو59.00 * 89.00 4,660,000
6. 250 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)1 دو رو59.00 * 89.00 8,320,000
7. 250 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)1 یک رو69.00 * 99.00 4,841,000
8. 250 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)1 دو رو69.00 * 99.00 8,501,000
9. 500 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1 یک رو59.00 * 43.50 2,639,000
10. 500 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1 دو رو59.00 * 43.50 4,379,000
11. 500 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)1 یک رو69.00 * 49.00 2,811,000
12. 500 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)1 دو رو69.00 * 49.00 4,551,000
13. 500 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)1 یک رو59.00 * 89.00 5,392,000
14. 500 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)1 دو رو59.00 * 89.00 9,052,000
15. 500 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)1 یک رو69.00 * 99.00 5,748,000
16. 500 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)1 دو رو69.00 * 99.00 9,408,000
17. 1000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1 یک رو59.00 * 43.50 3,317,000
18. 1000 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1 دو رو59.00 * 43.50 5,057,000
19. 1000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)1 یک رو69.00 * 49.00 3,651,000
20. 1000 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)1 دو رو69.00 * 49.00 5,391,000
21. 1000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)1 یک رو59.00 * 89.00 6,748,000
22. 1000 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)1 دو رو59.00 * 89.00 10,408,000
23. 1000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)1 یک رو69.00 * 99.00 7,428,000
24. 1000 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)1 دو رو69.00 * 99.00 11,088,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 250 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1 یک رو59.00 * 43.50 2,506,000
2. 250 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1 دو رو59.00 * 43.50 4,246,000
3. 250 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)1 یک رو69.00 * 49.00 2,644,000
4. 250 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)1 دو رو69.00 * 49.00 4,384,000
5. 250 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)1 یک رو59.00 * 89.00 4,951,000
6. 250 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)1 دو رو59.00 * 89.00 8,611,000
7. 250 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)1 یک رو69.00 * 99.00 5,227,000
8. 250 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)1 دو رو69.00 * 99.00 8,887,000
9. 500 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1 یک رو59.00 * 43.50 2,921,000
10. 500 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1 دو رو59.00 * 43.50 4,661,000
11. 500 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)1 یک رو69.00 * 49.00 3,182,000
12. 500 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)1 دو رو69.00 * 49.00 4,922,000
13. 500 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)1 یک رو59.00 * 89.00 5,849,000
14. 500 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)1 دو رو59.00 * 89.00 9,509,000
15. 500 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)1 یک رو69.00 * 99.00 6,391,000
16. 500 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)1 دو رو69.00 * 99.00 10,051,000
17. 1000 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1 یک رو59.00 * 43.50 3,802,000
18. 1000 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1 دو رو59.00 * 43.50 5,542,000
19. 1000 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)1 یک رو69.00 * 49.00 4,324,000
20. 1000 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)1 دو رو69.00 * 49.00 6,064,000
21. 1000 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)1 یک رو59.00 * 89.00 7,511,000
22. 1000 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)1 دو رو59.00 * 89.00 11,171,000
23. 1000 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)1 یک رو69.00 * 99.00 8,545,000
24. 1000 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)1 دو رو69.00 * 99.00 12,205,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 1,637,000
2. 1000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 2,465,000
3. 2000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 2,620,000
4. 2000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 3,622,000
5. 1000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)7 یک رو59.00 * 43.50 3,274,000
6. 2000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)7 یک رو59.00 * 43.50 5,241,000
7. 1000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)7 یک رو59.00 * 89.00 6,333,000
8. 2000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)7 یک رو59.00 * 89.00 10,158,000
9. 1000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)7 یک رو98.00 * 69.00 7,292,000
10. 2000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)7 یک رو69.00 * 98.00 12,076,000
11. 1000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)7 یک رو69.00 * 48.50 3,754,000
12. 2000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)7 یک رو48.50 * 69.00 6,200,000
13. 1000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)7 یک رو34.00 * 48.00 1,877,000
14. 2000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)7 یک رو34.00 * 48.00 3,100,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 1,488,000
2. 1000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 2,316,000
3. 2000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 2,322,000
4. 2000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 3,324,000
5. 1000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)7 یک رو59.00 * 43.50 2,976,000
6. 2000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)7 یک رو59.00 * 43.50 4,644,000
7. 1000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)7 یک رو59.00 * 88.00 5,736,000
8. 2000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)7 یک رو59.00 * 88.00 8,964,000
9. 1000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)7 یک رو98.00 * 69.00 6,360,000
10. 2000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)7 یک رو98.00 * 69.00 10,212,000
11. 1000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)7 یک رو48.50 * 69.00 3,288,000
12. 2000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)7 یک رو69.00 * 48.50 5,268,000
13. 1000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)7 یک رو34.00 * 48.00 1,644,000
14. 2000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)7 یک رو34.00 * 48.00 2,634,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)1 یک رو42.00 * 29.00 1,040,000
2. 1000 برگ پوستر B3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)1 یک رو48.00 * 34.00 1,220,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)5 یک رو42.00 * 29.00 910,000
2. 1000 برگ پوستر B3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)5 یک رو48.00 * 34.00 1,090,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)1 یک رو42.00 * 29.00 1,250,000
2. 1000 برگ پوستر B3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)1 یک رو48.00 * 34.00 1,430,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)5 یک رو42.00 * 29.00 1,120,000
2. 1000 برگ پوستر B3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)5 یک رو48.00 * 34.00 1,300,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)10 یک رو69.00 * 48.50 2,664,000
2. 1000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)10 یک رو69.00 * 98.00 5,112,000
3. 2000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)10 یک رو69.00 * 48.50 4,020,000
4. 2000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)10 یک رو69.00 * 98.00 7,716,000
5. 5000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)10 یک رو69.00 * 48.50 7,500,000
6. 5000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)10 یک رو69.00 * 98.00 14,520,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 100گرم سایز(34*48)10 یک رو34.00 * 48.00 1,716,000
2. 1000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر 100گرم سایز(34*48)10 دو رو34.00 * 48.00 2,544,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سری اول تحریر 100گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 3,168,000
2. سری اول تحریر 80گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 3,048,000
3. سری اول کتان120گرم(2000کتانa5و2000کتانa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 3,768,000
4. سری دوم تحریر 100گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 3,168,000
5. سری دوم تحریر 80گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 3,048,000
6. سری دوم کتان 120گرم(3000کتانa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 3,768,000
7. سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)8 یک رو69.00 * 48.50 3,600,000
8. سری سوم تحریر 80گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)8 یک رو69.00 * 48.50 3,456,000
9. سری سوم کتان 120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)8 یک رو69.00 * 48.50 4,104,000
10. سری سوم کتان120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)8 یک رو69.00 * 49.00 4,104,000
11. سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)8 یک رو69.00 * 49.00 3,600,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)6 یک رو26.00 * 23.00 825,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 955,000
3. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)6 یک رو48.00 * 34.50 1,791,000
4. 2000پاکت نامه(ملخی)تحریر 80گرم تمام رنگی(26*23)(فوری)6 یک رو26.00 * 23.00 1,336,000
5. 2000پاکت A5 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 1,540,000
6. 2000پاکت A4 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)6 یک رو48.00 * 34.50 2,872,000
7. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 790,000
8. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 915,000
9. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 1,741,000
10. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 1,301,000
11. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,500,000
12. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 2,822,000
13. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 2,731,000
14. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 3,135,000
15. 5000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 5,826,000
16. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 3,392,000
17. 2000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 5,525,000
18. 5000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 11,382,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو23.00 * 26.00 822,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو24.50 * 34.50 951,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 951,000
4. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو48.00 * 34.50 1,813,000
5. 1000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو48.50 * 34.50 1,813,000
6. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 100گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 3,536,000
7. 1000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 100گرم تمام رنگی(67*47.5)8 یک رو47.50 * 67.00 3,536,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)8 یک رو67.00 * 48.50 4,100,000
2. 1000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)8 یک رو67.00 * 47.50 4,100,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 954,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,122,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,122,000
4. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 2,155,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو34.50 * 48.50 2,155,000
6. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)10 یک رو67.00 * 48.50 4,040,000
7. 1000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)10 یک رو67.00 * 47.50 4,040,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)6 یک رو23.00 * 26.00 950,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 1,071,000
3. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)6 یک رو34.50 * 48.00 2,024,000
4. 1000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 1,071,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)(فوری)6 یک رو48.50 * 34.50 2,024,000
6. 2000پاکت نامه(ملخی)گلاسه 135گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)6 یک رو23.00 * 26.00 1,584,000
7. 2000پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 1,773,000
8. 2000پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 48.00 3,338,000
9. 2000پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 1,773,000
10. 2000پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)6 یک رو48.50 * 34.50 3,338,000
11. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 915,000
12. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,031,000
13. 1000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو24.50 * 34.50 1,031,000
14. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 1,974,000
15. 1000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو48.50 * 34.50 1,974,000
16. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 1,549,000
17. 2000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو24.50 * 34.50 1,733,000
18. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,733,000
19. 2000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو34.50 * 48.50 3,288,000
20. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 3,288,000
21. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو23.00 * 26.00 3,353,000
22. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 3,717,000
23. 5000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو48.00 * 34.50 6,991,000
24. 5000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 3,717,000
25. 5000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو48.50 * 34.50 6,991,000
26. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 3,856,000
27. 1000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)8 یک رو47.50 * 67.00 3,856,000
28. 2000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 6,452,000
29. 2000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)8 یک رو47.50 * 67.00 6,452,000
30. 5000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 13,700,000
31. 5000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)8 یک رو47.50 * 67.00 13,700,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)15 یک رو25.80 * 23.70 1,219,000
2. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)15 یک رو25.80 * 23.70 2,023,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)15 یک رو34.90 * 24.50 1,245,000
4. 2000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)15 یک رو24.50 * 34.90 2,064,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)15 یک رو34.50 * 47.90 2,305,000
6. 2000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)15 یک رو47.90 * 34.50 3,842,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)13 یک رو26.00 * 23.00 901,000
2. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)13 یک رو26.00 * 23.00 1,529,000
3. 5000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)13 یک رو26.00 * 23.00 3,305,000
4. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)13 یک رو34.50 * 24.50 1,032,000
5. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)13 یک رو34.50 * 24.50 1,749,000
6. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)13 یک رو34.50 * 24.50 3,765,000
7. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)13 یک رو48.00 * 34.50 1,975,000
8. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)13 یک رو48.00 * 34.50 3,320,000
9. 5000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)13 یک رو48.00 * 34.50 7,086,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 250عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(42*29)10 یک رو29.00 * 42.00 806,000
2. 500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)10 یک رو29.00 * 42.00 1,547,000
3. 1000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)10 یک رو29.00 * 42.00 2,977,000
4. 250عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10 یک رو29.00 * 21.00 452,000
5. 500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10 یک رو21.00 * 29.00 839,000
6. 1000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10 یک رو29.00 * 21.00 1,586,000
7. 250عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(21*14.5)10 یک رو21.00 * 14.50 374,000
8. 500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)10 یک رو21.00 * 14.50 683,000
9. 1000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)10 یک رو14.50 * 21.00 1,274,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. لیبل سی دی با یووی(13*13)8 یک رو13.00 * 13.00 966,000
2. 1000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16.1*34)16 یک رو34.00 * 16.10 2,099,000
3. 1000 عدد پاکت cd فانتزی سلفون مات8 یک رو38.40 * 16.00 2,449,000
4. 1000 عدد پاکت cd فانتزی گلاسه یووی8 یک رو38.40 * 16.00 2,343,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد فولدر A4 روکش براق8 دو رو48.80 * 34.00 7,310,000
2. 1000 عدد فولدر A4 روکش مات8 دو رو48.80 * 34.00 7,310,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو8 دو رو20.20 * 14.40 1,433,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی15 یک رو24.00 * 11.50 932,000
2. 5000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی15 یک رو24.00 * 11.50 4,194,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. پک نمونه محصولات فست فود1 یک رو10.00 * 10.00 23,100
2. پک 100 عددی جعبه سیب زمینی سرخ کرده (طول13.5 عرض10 ارتفاع6.3)3 یک رو10.00 * 10.00 250,400
3. پک 100 عددی ظرف سوخاری داخل سالن (طول23 عرض16.5 ارتفاع5)3 یک رو10.00 * 10.00 177,100
4. پک 100 عددی ظرف سیب زمینی داخل سالن (طول20 عرض13.5 ارتفاع5)3 یک رو10.00 * 10.00 135,900
5. پک 100 عددی ظرف مربعی کوچک (طول18 عرض18 ارتفاع3.5)3 یک رو10.00 * 10.00 150,600
6. پک 100 عددی ظرف مربعی بزرگ (طول23 عرض23 ارتفاع4)3 یک رو10.00 * 10.00 250,400
7. پک 100 عددی جعبه سوخاری بیرون بر (طول22 عرض22 ارتفاع8)3 یک رو10.00 * 10.00 375,600
8. پک 100 عددی جعبه همبرگر بیرون بر (طول12.8 عرض12.8 ارتفاع8)3 یک رو10.00 * 10.00 312,300
9. پک 100 عددی جعبه ساندویچ (طول7 عرض7 ارتفاع3)3 یک رو10.00 * 10.00 312,300
10. پک 100 عددی ظرف سیب زمینی مخروطی (طول7.8 عرض7.8 ارتفاع10.3)3 یک رو10.00 * 10.00 169,600
11. پک 100 عددی ظرف پاپ کورن (طول22.5 عرض11 ارتفاع7.7)3 یک رو10.00 * 10.00 344,100
12. پک 100 عددی جعبه همبرگر صدفی قفل دار (طول12.3 عرض12.3 ارتفاع7.7)3 یک رو10.00 * 10.00 248,500
13. پک 50 عددی لیوان کاغذی 220 سی سی6 یک رو10.00 * 10.00 30,900
14. پک 1 کیلوگرمی پاکت ساندویچ یکبار مصرف کاغذی کرافت 55 گرم چاپ مشکی (طول37 عرض11)6 یک رو10.00 * 10.00 62,400
15. پک 1 کیلوگرمی پاکت همبرگر یکبار مصرف کاغذی کرافت 55 گرم چاپ مشکی (طول27 عرض15)6 یک رو10.00 * 10.00 62,400
16. پک 100 عددی هولدر لیوان بیرون بر کاغذی 2 عددی ایفلوت (طول19 عرض10 ارتفاع3.5)6 یک رو10.00 * 10.00 120,700
17. پک 100 عددی هولدر لیوان بیرون بر کاغذی 4 عددی ایفلوت (طول19 عرض18 ارتفاع3.5)6 یک رو10.00 * 10.00 185,400
18. پک 550 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 186 یک رو10.00 * 10.00 145,900
19. پک 350 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 226 یک رو10.00 * 10.00 137,500
20. پک 350 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 266 یک رو10.00 * 10.00 191,100
21. پک 200 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 286 یک رو10.00 * 10.00 120,700
22. پک 200 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 306 یک رو10.00 * 10.00 143,800
23. پک 200 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 326 یک رو10.00 * 10.00 161,700
24. پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره 20 کرافت 530 گرم چاپدار (طول20 عرض19.5 ارتفاع3.7)3 یک رو10.00 * 10.00 231,000
25. پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره سایز 24 کرافت 530 گرم چاپدار (طول23.5 عرض23.5 ارتفاع4)3 یک رو10.00 * 10.00 304,500
26. پک 100 عددی جعبه پیتزا دو نفره سایز 27 کرافت 530 گرم چاپدار (طول27 عرض27 ارتفاع4)3 یک رو10.00 * 10.00 409,500
27. پک 100 عددی جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30 کرافت 530 گرم چاپدار (طول29.2 عرض29.2 ارتفاع3.7)3 یک رو10.00 * 10.00 420,000
28. پک 100 عددی جعبه پیتزا خانواده سایز 32 کرافت 530 گرم چاپدار (طول32 عرض32 ارتفاع4.1)3 یک رو10.00 * 10.00 579,600
29. پک 100 عددی جعبه پیتزا مینی بدون چاپ ایفلوت (طول20 عرض19.5 ارتفاع3.7)6 یک رو10.00 * 10.00 267,700
30. پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره سایز 24 بدون چاپ ایفلوت (طول23.5 عرض23.5 ارتفاع4)6 یک رو10.00 * 10.00 338,600
31. پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره سایز 25 بدون چاپ ایفلوت (طول25 عرض25 ارتفاع4)6 یک رو10.00 * 10.00 378,500
32. پک 100 عددی جعبه پیتزا دو نفره سایز 27 بدون چاپ ایفلوت (طول27 عرض27 ارتفاع4)6 یک رو10.00 * 10.00 460,400
33. پک 100 عددی جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30 بدون چاپ ایفلوت (طول29.2 عرض29.2 ارتفاع3.7)6 یک رو10.00 * 10.00 534,900
34. پک 100 عددی جعبه پیتزا خانواده سایز 32 بدون چاپ ایفلوت (طول32 عرض32 ارتفاع4.1)6 یک رو10.00 * 10.00 593,200
35. پک 100 عددی جعبه پیتزا خانواده سایز 34 بدون چاپ ایفلوت (طول34 عرض33.4 ارتفاع4.6)6 یک رو10.00 * 10.00 595,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 5,400,000
2. 2000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 9,400,000
3. 5000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 21,700,000
4. 1000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 5,600,000
5. 2000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 9,600,000
6. 5000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 22,100,000
7. 1000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 6,500,000
8. 2000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 9,950,000
9. 5000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 24,160,000
10. 1000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 5,050,000
11. 2000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 8,700,000
12. 5000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 19,950,000
13. 1000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 5,250,000
14. 2000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 8,900,000
15. 5000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 20,350,000
16. 1000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 6,150,000
17. 2000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 9,250,000
18. 5000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 22,500,000
19. 1000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 5,400,000
20. 2000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 9,400,000
21. 5000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 21,700,000
22. 1000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 5,600,000
23. 2000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 9,600,000
24. 5000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 22,100,000
25. 1000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 6,500,000
26. 2000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 9,950,000
27. 5000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 24,250,000
28. 1000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 5,400,000
29. 2000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 9,400,000
30. 5000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 21,700,000
31. 1000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 5,600,000
32. 2000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 9,600,000
33. 5000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 22,100,000
34. 1000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 6,500,000
35. 2000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 9,950,000
36. 5000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 24,250,000
37. 1000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 5,400,000
38. 2000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 9,400,000
39. 5000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 21,700,000
40. 1000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 5,600,000
41. 2000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 9,600,000
42. 5000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 22,100,000
43. 1000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 6,500,000
44. 2000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 9,950,000
45. 5000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 24,250,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 715,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 1,244,100
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 2,145,000
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 1,530,100
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 757,900
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 986,700
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 1,573,000
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 2,602,600
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 1,787,500
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 1,172,600
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.50 * 10.00 843,700
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 1,172,600
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 2,145,000
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 3,503,500
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 2,245,100
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 1,344,200
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 900,900
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.50 * 10.00 1,072,500
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 1,415,700
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 2,631,200
21. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 4,290,000
22. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 2,860,000
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 1,887,600
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 1,258,400
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.50 * 10.00 1,887,600
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 2,602,600
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 4,118,400
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 7,693,400
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 4,475,900
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 2,688,400
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 1,973,400
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.50 * 10.00 2,245,100
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 3,131,700
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 5,548,400
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 9,838,400
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 6,077,500
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 3,403,400
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 2,416,700
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 536,250
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,029,600
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 1,716,000
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 1,201,200
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 679,250
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 643,500
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,244,100
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 2,145,000
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 1,401,400
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 858,000
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 629,200
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 929,500
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,787,500
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 3,146,000
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 2,059,200
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 1,172,600
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 757,900
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 757,900
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 1,172,600
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 2,187,900
21. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 3,846,700
22. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 2,416,700
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 1,430,000
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 958,100
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 1,430,000
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 2,145,000
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 3,575,000
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 6,978,400
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 4,118,400
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 2,416,700
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 1,530,100
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 1,787,500
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 2,688,400
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 5,005,000
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 9,295,000
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 5,720,000
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 3,217,500
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 1,973,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,258,400
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,701,700
3. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 2,145,000
4. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 3,045,900
5. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 4,833,400
6. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 6,978,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 429,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 858,000
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 1,458,600
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 986,700
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 529,100
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 529,100
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,058,200
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 1,887,600
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 1,172,600
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 629,200
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 500,500
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 829,400
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,644,500
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 2,788,500
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 1,787,500
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 1,001,000
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 600,600
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 629,200
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 1,001,000
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,973,400
21. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 2,145,000
22. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 3,575,000
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 1,215,500
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 757,900
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 1,215,500
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 1,887,600
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 3,317,600
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 6,620,900
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 3,760,900
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 2,145,000
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 1,301,300
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 1,601,600
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 2,502,500
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 4,647,500
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 8,937,500
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 5,362,500
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 2,860,000
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 1,701,700
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 924,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 1,596,000
3. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 1,260,000
4. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 2,268,000
5. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 1,646,400
6. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 2,856,000
7. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 2,352,000
8. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 4,032,000
9. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 3,360,000
10. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 5,712,000
11. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 4,452,000
12. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 7,896,000
13. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 806,400
14. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 1,377,600
15. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 2,520,000
16. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 1,831,200
17. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 1,024,800
18. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 1,092,000
19. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 2,016,000
20. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 3,528,000
21. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 2,436,000
22. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 1,377,600
23. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.50 * 10.00 924,000
24. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 1,428,000
25. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 2,520,000
26. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 4,368,000
27. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 3,192,000
28. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 1,848,000
29. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 1,125,600
30. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.50 * 10.00 1,260,000
31. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 2,016,000
32. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 3,528,000
33. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 6,216,000
34. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 4,200,000
35. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 2,520,000
36. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 1,495,200
37. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.50 * 10.00 1,932,000
38. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 2,940,000
39. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 5,040,000
40. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 9,576,000
41. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 6,384,000
42. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 3,528,000
43. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 2,268,000
44. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.50 * 10.00 2,520,000
45. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 4,032,000
46. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 7,224,000
47. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 13,608,000
48. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 9,240,000
49. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 5,040,000
50. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 3,024,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 611,800
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,159,200
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 2,237,900
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,545,600
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 821,100
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 885,500
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,771,000
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 3,107,300
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 2,093,000
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,127,000
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 692,300
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,159,200
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 2,173,500
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 3,944,500
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 2,833,600
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,481,200
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 869,400
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 998,200
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,610,000
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 3,139,500
21. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 5,715,500
22. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 3,864,000
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 2,028,600
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 1,239,700
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 1,658,300
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 2,624,300
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 4,669,000
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 8,935,500
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 5,940,900
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 3,220,000
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 1,964,200
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 2,254,000
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 3,703,000
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 6,762,000
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 12,799,500
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 8,694,000
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 4,669,000
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 2,737,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 569,800
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 1,124,200
3. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 816,200
4. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 1,694,000
5. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 1,124,200
6. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 2,156,000
7. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 1,617,000
8. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 3,157,000
9. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 2,618,000
10. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 4,620,000
11. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 3,696,000
12. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 6,622,000
13. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 492,800
14. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 970,200
15. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 1,940,400
16. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 646,800
17. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,293,600
18. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 708,400
19. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,447,600
20. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 2,772,000
21. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 924,000
22. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,817,200
23. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 985,600
24. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,940,400
25. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,293,600
26. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 569,800
27. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 970,200
28. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,894,200
29. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 3,542,000
30. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 693,000
31. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,262,800
32. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 2,525,600
33. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 800,800
34. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,386,000
35. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 2,772,000
36. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 5,236,000
37. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 1,001,000
38. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,755,600
39. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 3,511,200
40. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 1,139,600
41. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,925,000
42. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 3,542,000
43. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 2,525,600
44. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 1,386,000
45. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 2,310,000
46. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 4,235,000
47. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 8,162,000
48. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 5,390,000
49. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 2,926,000
50. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 1,694,000
51. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 2,002,000
52. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 3,388,000
53. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 6,160,000
54. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 11,858,000
55. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 8,008,000
56. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 4,235,000
57. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 2,433,200
58. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 2,618,000
59. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 4,466,000
60. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 8,162,000
61. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 5,390,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 523,600
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,001,000
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 1,971,200
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,324,400
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 677,600
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 770,000
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,524,600
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 2,849,000
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,894,200
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,001,000
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 616,000
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,031,800
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,971,200
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 3,619,000
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 2,602,600
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,339,800
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 754,600
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 847,000
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,463,000
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 2,879,800
21. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 5,343,800
22. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 3,572,800
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,848,000
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 1,078,000
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 1,463,000
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 2,387,000
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 4,312,000
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 8,269,800
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 5,497,800
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 3,003,000
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 1,771,000
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 2,079,000
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 3,465,000
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 6,314,000
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 11,981,200
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 8,115,800
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 4,312,000
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 2,541,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 30 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم 10 یک رو20.00 * 9.50 815,100
2. 60 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 1,344,200
3. 90 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 1,887,600
4. 30 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 915,100
5. 60 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 1,504,200
6. 90 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 1,987,600
7. 60 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 986,700
8. 120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 1,701,700
9. 180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 2,330,900
10. 60 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 1,258,400
11. 120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 2,330,900
12. 180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 3,403,400
13. 60 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 1,108,800
14. 120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 2,032,800
15. 180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 2,864,400
16. 60 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 1,540,000
17. 120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 2,864,400
18. 180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 4,158,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو42.00 * 29.70 659,000
2. 1000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 342,000
3. 1000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 176,000
4. 2000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 176,000
5. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 دو رو29.70 * 42.00 729,000
6. 1000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 390,000
7. 1000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 198,000
8. 2000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 198,000
9. 1000برگ a4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 318,000
10. 1000برگ a5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 164,000
11. 2000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 164,000
12. 1000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 366,000
13. 1000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 186,000
14. 2000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 186,000
15. 1000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو21.00 * 29.70 318,000
16. 1000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 164,000
17. 2000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو10.50 * 14.80 164,000
18. 1000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 366,000
19. 1000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 186,000
20. 2000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو10.50 * 14.80 186,000
21. 1000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو21.00 * 29.70 318,000
22. 1000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 164,000
23. 2000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو10.50 * 14.80 164,000
24. 1000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 366,000
25. 1000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 186,000
26. 2000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو10.50 * 14.80 186,000
27. 1000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو21.00 * 29.70 318,000
28. 1000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 164,000
29. 2000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو10.50 * 14.80 164,000
30. 1000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 366,000
31. 1000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 186,000
32. 2000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو10.50 * 14.80 186,000
33. 1000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو29.70 * 42.00 609,000
34. 1000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 318,000
35. 1000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 164,000
36. 2000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 164,000
37. 1000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 دو رو29.70 * 42.00 678,000
38. 1000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 366,000
39. 1000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 186,000
40. 2000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 186,000
41. 1000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 یک رو29.70 * 21.00 904,000
42. 1000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 یک رو21.00 * 14.80 457,000
43. 2000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 یک رو10.50 * 14.80 457,000
44. 1000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 دو رو29.70 * 21.00 951,000
45. 1000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 دو رو21.00 * 14.80 479,000
46. 2000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 دو رو10.50 * 14.80 479,000
47. 500 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو42.00 * 29.70 364,000
48. 500 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 196,000
49. 500 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 103,000
50. 1000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو14.80 * 10.50 103,000
51. 500 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 دو رو42.00 * 29.70 394,000
52. 500 برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 211,000
53. 500 برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 109,000
54. 1000 برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو14.80 * 10.50 109,000
55. 500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 183,000
56. 500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 97,000
57. 1000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو14.80 * 10.50 97,000
58. 500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو29.70 * 21.00 198,000
59. 500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 102,000
60. 1000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 102,000
61. 500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو29.70 * 21.00 183,000
62. 500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 97,000
63. 1000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو14.80 * 10.50 97,000
64. 500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو29.70 * 21.00 198,000
65. 500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 102,000
66. 1000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 102,000
67. 500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو29.70 * 21.00 183,000
68. 500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 97,000
69. 1000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو14.80 * 10.50 97,000
70. 500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو29.70 * 21.00 198,000
71. 500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 102,000
72. 1000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 102,000
73. 500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو29.70 * 21.00 183,000
74. 500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 97,000
75. 1000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو14.80 * 10.50 97,000
76. 500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو29.70 * 21.00 198,000
77. 500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 102,000
78. 1000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 102,000
79. 500 برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو42.00 * 29.70 338,000
80. 500 برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 183,000
81. 500 برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 97,000
82. 1000 برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو14.80 * 10.50 97,000
83. 500 برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 دو رو42.00 * 29.70 367,000
84. 500 برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 198,000
85. 500 برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 102,000
86. 1000 برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو14.80 * 10.50 102,000
87. 500 برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 یک رو29.70 * 21.00 488,000
88. 500 برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 یک رو21.00 * 14.80 250,000
89. 1000 برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 یک رو14.80 * 10.50 250,000
90. 500 برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 دو رو29.70 * 21.00 503,000
91. 500 برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 دو رو21.00 * 14.80 255,000
92. 1000 برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 دو رو14.80 * 10.50 255,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 446,000
2. 10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی4 یک رو21.00 * 14.80 274,000
3. 20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی4 یک رو10.50 * 14.80 324,000
4. 20 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری )کپی پرینت مشکی4 یک رو17.00 * 12.00 501,000
5. 10 بسته فاکتور a4 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 434,000
6. 10 بسته فاکتور a5 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 267,000
7. 20 بسته فاکتور a6 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 317,000
8. 10 بسته فاکتور کاربن دار a4 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 489,000
9. 10 بسته فاکتور کاربن دار a5 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 295,000
10. 20 بسته فاکتور کاربن دار a6 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 345,000
11. 10 بسته فاکتور a4 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 621,000
12. 10 بسته فاکتور a5 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 375,000
13. 20 بسته فاکتور a6 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 450,000
14. 10 بسته فاکتور کاربن دار a4 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 729,000
15. 10 بسته فاکتور کاربن دار a5 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 428,000
16. 20 بسته فاکتور کاربن دار a6 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 503,000
17. 10 بسته فاکتور a4 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 808,000
18. 10 بسته فاکتور a5 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 482,000
19. 20 بسته فاکتور a6 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 582,000
20. 10 بسته فاکتور کاربن دار a4 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 971,000
21. 10 بسته فاکتور کاربن دار a5 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 563,000
22. 20 بسته فاکتور کاربن دار a6 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 663,000
23. 20 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو12.00 * 17.00 461,000
24. 20 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو12.00 * 17.00 444,000
25. 20 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو17.00 * 12.00 656,000
26. 20 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو12.00 * 17.00 868,000
27. 20 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو12.00 * 17.00 499,000
28. 20 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو17.00 * 12.00 739,000
29. 20 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو17.00 * 12.00 1,031,000
30. 10 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو42.00 * 29.70 760,000
31. 10 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو42.00 * 29.70 1,174,000
32. 10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 406,000
33. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 394,000
34. 10 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 581,000
35. 10 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 29.70 768,000
36. 10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 234,000
37. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 227,000
38. 10 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 335,000
39. 10 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 21.00 442,000
40. 20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)7 یک رو10.50 * 14.80 284,000
41. 20 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو10.50 * 14.80 277,000
42. 20 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو10.50 * 14.80 410,000
43. 20 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 10.50 542,000
44. 10 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)7 یک رو17.00 * 24.00 406,000
45. 10 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)7 یک رو24.00 * 17.00 394,000
46. 10 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)7 یک رو24.00 * 17.00 581,000
47. 15 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 252,000
48. 15 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 419,000
49. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 449,000
50. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 689,000
51. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 29.70 931,000
52. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 255,000
53. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 388,000
54. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 523,000
55. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)7 یک رو10.50 * 14.80 305,000
56. 20بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)7 یک رو10.50 * 14.80 463,000
57. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 10.50 623,000
58. 10بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)7 یک رو24.00 * 17.00 449,000
59. 10بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)7 یک رو24.00 * 17.00 689,000
60. 10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 419,000
61. 10 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 444,000
62. 10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 246,000
63. 10 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 21.00 271,000
64. 20 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)7 یک رو14.80 * 10.50 309,000
65. 10 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 246,000
66. 15 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 259,000
67. 10 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 271,000
68. 15بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 277,000
69. 15 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو21.00 * 9.50 315,000
70. 15بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 280,000
71. 15بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 426,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. بنر 8 انس (2 pass)1 یک رو- 43,500
2. بنر 8 انس (4 pass)1 یک رو- 45,000
3. بنر 8 انس (6 pass)1 یک رو- 49,000
4. بنر 10 انس (3 pass)1 یک رو- 53,500
5. بنر 10 انس (6 pass)1 یک رو- 56,000
6. بنر 10 انس (8 pass)1 یک رو- 60,000
7. بنر 13 انس (3 pass)1 یک رو- 58,000
8. بنر 13 انس (6 pass)1 یک رو- 60,000
9. بنر 13 انس (8 pass)1 یک رو- 65,000
10. فلکسی کره (8 pass)2 یک رو- 129,000
11. فلکسی کره (16 pass)2 یک رو- 134,500
12. فلکسی ایرانی (8 pass)2 یک رو- 103,000
13. فلکسی ایرانی (16 pass)2 یک رو- 107,000
14. استیکر درجه یک (8 pass)1 یک رو- 94,500
15. استیکر شیشه ای (8 pass)1 یک رو- 67,000
16. مش (6 pass)1 یک رو- 100,500
17. مش (8 pass)1 یک رو- 104,000
18. استیکر با چاپ اکوسالونت (6 pass)2 یک رو- 125,000
19. استیکر با چاپ اکوسالونت (8 pass)2 یک رو- 137,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. پلات و لمینت براق2 یک رو- 138,000
2. پلات و لمینت مات2 یک رو- 160,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش9 یک رو3.00 * 5.00 548,000
2. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش9 یک رو8.50 * 4.80 1,442,000
3. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش9 یک رو1.50 * 4.80 506,000
4. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش9 یک رو2.00 * 4.80 542,000
5. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش9 یک رو3.00 * 5.00 782,000
6. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش9 یک رو8.50 * 4.80 2,102,000
7. 1000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*2)9 یک رو2.00 * 5.00 746,000
8. 1000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*3)9 یک رو3.00 * 5.00 1,088,000
9. 1000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*8.5)9 یک رو5.00 * 8.50 2,966,000
10. 1000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)12 یک رو5.00 * 5.00 5,006,000
11. 1000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)12 یک رو4.00 * 5.00 4,022,000
12. 1000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)12 یک رو3.00 * 5.00 3,026,000
13. 1000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)12 یک رو3.00 * 3.00 1,838,000
14. 1000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(2*5)12 یک رو2.00 * 5.00 686,000
15. 1000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(3*5)12 یک رو3.00 * 5.00 998,000
16. 1000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(8.5*5)12 یک رو8.50 * 5.00 2,702,000
17. 1000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(2*5)12 یک رو2.00 * 5.00 686,000
18. 1000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(3*5)12 یک رو3.00 * 5.00 998,000
19. 1000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(8.5*5)12 یک رو5.00 * 8.50 2,702,000
20. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش9 یک رو4.80 * 1.50 410,000
21. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش9 یک رو2.00 * 4.80 446,000
22. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش9 یک رو1.50 * 4.80 350,000
23. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش9 یک رو3.00 * 5.00 638,000
24. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش9 یک رو2.00 * 4.80 386,000
25. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش9 یک رو4.80 * 8.50 1,694,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 8,699,000
2. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 15,568,000
3. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 35,444,000
4. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 7,284,000
5. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 11,200,000
6. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 25,248,000
7. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 7,469,000
8. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 13,108,000
9. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 28,584,000
10. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 6,769,000
11. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 11,689,000
12. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 25,200,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 13,677,000
2. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 25,159,000
3. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 60,823,000
4. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 11,681,000
5. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 21,165,000
6. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 50,839,000
7. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو42.30 * 59.30 11,681,000
8. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو42.30 * 59.30 21,165,000
9. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 50,839,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 11,681,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 21,165,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 50,839,000
13. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 8,943,000
14. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 16,056,000
15. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 36,664,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 8,699,000
2. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 15,568,000
3. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 35,444,000
4. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 7,284,000
5. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 11,200,000
6. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 25,248,000
7. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 7,469,000
8. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 13,108,000
9. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 28,584,000
10. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 6,769,000
11. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 13,108,000
12. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 25,200,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 13,677,000
2. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 25,159,000
3. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 60,823,000
4. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 11,681,000
5. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 21,165,000
6. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 50,839,000
7. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 11,681,000
8. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو42.30 * 59.30 21,165,000
9. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو42.30 * 59.30 50,839,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 11,681,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 21,165,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 50,839,000
13. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 8,943,000
14. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 16,056,000
15. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 36,664,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 4,270,000
2. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 5,695,000
3. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 10,392,000
4. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 24,422,000
5. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 3,804,000
6. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 4,475,000
7. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 7,952,000
8. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 18,322,000
9. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 3,804,000
10. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 4,963,000
11. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 8,928,000
12. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 20,762,000
13. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 3,804,000
14. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 4,963,000
15. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 8,928,000
16. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 20,762,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 4,680,000
2. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 6,205,000
3. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 10,902,000
4. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 24,932,000
5. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 4,070,000
6. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 4,985,000
7. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 8,462,000
8. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 18,832,000
9. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 4,314,000
10. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 5,473,000
11. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 9,438,000
12. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 21,272,000
13. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 4,314,000
14. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 5,473,000
15. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 9,438,000
16. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 21,272,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 4,846,000
2. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 6,371,000
3. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 11,434,000
4. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 25,830,000
5. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 4,236,000
6. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 5,151,000
7. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 8,994,000
8. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 19,730,000
9. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 4,480,000
10. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 5,639,000
11. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 9,970,000
12. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 22,170,000
13. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 4,480,000
14. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 5,639,000
15. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 9,970,000
16. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 22,170,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 5,634,000
2. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 8,379,000
3. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 15,760,000
4. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 33,450,000
5. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 4,414,000
6. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 5,939,000
7. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 10,880,000
8. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 26,130,000
9. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 5,634,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 8,379,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 15,760,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 33,450,000
13. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 5,634,000
14. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 8,379,000
15. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 15,760,000
16. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 33,450,000
17. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 5,634,000
18. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 8,379,000
19. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 15,760,000
20. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 33,450,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 6,144,000
2. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو67.30 * 48.30 8,889,000
3. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو67.30 * 48.30 16,270,000
4. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو67.30 * 48.30 33,960,000
5. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو47.90 * 34.40 4,924,000
6. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو47.90 * 34.40 6,449,000
7. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو47.90 * 34.40 11,390,000
8. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو47.90 * 34.40 26,684,000
9. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 6,144,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 8,889,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 16,270,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 33,960,000
13. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 6,144,000
14. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 8,889,000
15. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 16,270,000
16. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 33,960,000
17. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 6,144,000
18. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 8,889,000
19. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 16,270,000
20. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو41.80 * 52.30 33,960,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو67.30 * 48.30 6,310,000
2. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو67.30 * 48.30 9,055,000
3. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو67.30 * 48.30 16,802,000
4. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو67.30 * 48.30 34,858,000
5. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو47.90 * 34.40 5,090,000
6. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 6,615,000
7. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو47.90 * 34.40 11,922,000
8. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 27,538,000
9. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 6,310,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 9,055,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 16,802,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 34,858,000
13. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 6,310,000
14. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 9,055,000
15. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 16,802,000
16. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 34,858,000
17. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو41.80 * 52.30 6,310,000
18. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 9,055,000
19. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو41.80 * 52.30 16,802,000
20. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 34,858,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد جعبه سوخاری دارویی کد 1 (طول17.5cm عرض13.5cm ارتفاع7.7cm)30 یک رو65.00 * 33.00 6,371,000
2. 2000 عدد جعبه سوخاری دارویی کد 1 (طول17.5cm عرض13.5cm ارتفاع7.7cm)30 یک رو65.00 * 33.00 10,168,000
3. 5000 عدد جعبه سوخاری دارویی کد 1 (طول17.5cm عرض13.5cm ارتفاع7.7cm)30 یک رو65.00 * 33.00 21,130,000
4. 1000 عدد جعبه سوخاری دارویی کد 2 (طول21cm عرض13cm ارتفاع7cm)30 یک رو70.00 * 31.00 6,371,000
5. 2000 عدد جعبه سوخاری دارویی کد 2 (طول21cm عرض13cm ارتفاع7cm)30 یک رو70.00 * 31.00 10,168,000
6. 5000 عدد جعبه سوخاری دارویی کد 2 (طول21cm عرض13cm ارتفاع7cm)30 یک رو70.00 * 31.00 21,130,000
7. 1000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 1 (طول18cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو67.00 * 25.00 7,868,000
8. 2000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 1 (طول18cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو67.00 * 25.00 13,162,000
9. 5000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 1 (طول18cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو67.00 * 25.00 28,614,000
10. 1000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 2 (طول16cm عرض13.5cm ارتفاع9.5cm)30 یک رو61.00 * 27.00 5,529,000
11. 2000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 2 (طول16cm عرض13.5cm ارتفاع9.5cm)30 یک رو61.00 * 27.00 8,484,000
12. 5000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 2 (طول16cm عرض13.5cm ارتفاع9.5cm)30 یک رو61.00 * 27.00 16,865,000
13. 1000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 3 (طول21.5cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,644,000
14. 2000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 3 (طول21.5cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 8,714,000
15. 5000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 3 (طول21.5cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 17,495,000
16. 1000 عدد جعبه سوخاری سفره شو (طول22.5cm عرض11.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو33.00 * 27.00 7,670,000
17. 2000 عدد جعبه سوخاری سفره شو (طول22.5cm عرض11.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو33.00 * 27.00 12,766,000
18. 5000 عدد جعبه سوخاری سفره شو (طول22.5cm عرض11.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو33.00 * 27.00 27,624,000
19. 1000 عدد جعبه سوخاری کشویی (طول19cm عرض12cm ارتفاع7cm)30 یک رو53.00 * 49.00 5,529,000
20. 2000 عدد جعبه سوخاری کشویی (طول19cm عرض12cm ارتفاع7cm)30 یک رو53.00 * 49.00 8,484,000
21. 5000 عدد جعبه سوخاری کشویی (طول19cm عرض12cm ارتفاع7cm)30 یک رو53.00 * 49.00 16,865,000
22. 1000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر27 یک رو22.84 * 69.00 4,004,000
23. 2000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر27 یک رو22.84 * 69.00 6,716,000
24. 5000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر27 یک رو22.84 * 69.00 14,711,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد جعبه برگر دارویی (طول12cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو51.00 * 30.00 5,529,000
2. 2000 عدد جعبه برگر دارویی (طول12cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو51.00 * 30.00 8,484,000
3. 5000 عدد جعبه برگر دارویی (طول12cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو51.00 * 30.00 16,865,000
4. 1000 عدد جعبه برگر قفلی کد 1 (طول12cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو50.00 * 23.00 4,781,000
5. 2000 عدد جعبه برگر قفلی کد 1 (طول12cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو50.00 * 23.00 6,987,000
6. 5000 عدد جعبه برگر قفلی کد 1 (طول12cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو50.00 * 23.00 13,123,000
7. 1000 عدد جعبه برگر قفلی کد 2 (طول14cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو59.00 * 25.00 5,529,000
8. 2000 عدد جعبه برگر قفلی کد 2 (طول14cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو59.00 * 25.00 8,484,000
9. 5000 عدد جعبه برگر قفلی کد 2 (طول14cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو59.00 * 25.00 16,865,000
10. 1000 عدد جعبه برگر قفلی هلالی کد 1 (طول14.5cm عرض14.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو61.00 * 25.00 5,529,000
11. 2000 عدد جعبه برگر قفلی هلالی کد 1 (طول14.5cm عرض14.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو61.00 * 25.00 8,484,000
12. 5000 عدد جعبه برگر قفلی هلالی کد 1 (طول14.5cm عرض14.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو61.00 * 25.00 16,865,000
13. 1000 عدد جعبه برگر قفلی هلالی کد 2 (طول13cm عرض13cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,995,000
14. 2000 عدد جعبه برگر قفلی هلالی کد 2 (طول13cm عرض13cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 7,415,000
15. 5000 عدد جعبه برگر قفلی هلالی کد 2 (طول13cm عرض13cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 14,192,000
16. 1000 عدد جعبه برگر دوتکه کد 1 (طول13cm عرض13cm ارتفاع8cm)30 یک رو50.00 * 46.00 5,941,000
17. 2000 عدد جعبه برگر دوتکه کد 1 (طول13cm عرض13cm ارتفاع8cm)30 یک رو50.00 * 46.00 9,968,000
18. 5000 عدد جعبه برگر دوتکه کد 1 (طول13cm عرض13cm ارتفاع8cm)30 یک رو50.00 * 46.00 21,618,000
19. 1000 عدد جعبه برگر دوتکه کد 2 (طول15cm عرض15cm ارتفاع8cm)30 یک رو54.00 * 50.00 7,010,000
20. 2000 عدد جعبه برگر دوتکه کد 2 (طول15cm عرض15cm ارتفاع8cm)30 یک رو54.00 * 50.00 12,106,000
21. 5000 عدد جعبه برگر دوتکه کد 2 (طول15cm عرض15cm ارتفاع8cm)30 یک رو54.00 * 50.00 26,964,000
22. 1000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 1 (طول14cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو49.00 * 31.00 4,671,000
23. 2000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 1 (طول14cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو49.00 * 31.00 7,428,000
24. 5000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 1 (طول14cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو49.00 * 31.00 15,215,000
25. 1000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 2 (طول11.7cm عرض11.7cm ارتفاع7.8cm)30 یک رو44.00 * 29.00 4,137,000
26. 2000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 2 (طول11.7cm عرض11.7cm ارتفاع7.8cm)30 یک رو44.00 * 29.00 6,359,000
27. 5000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 2 (طول11.7cm عرض11.7cm ارتفاع7.8cm)30 یک رو44.00 * 29.00 12,542,000
28. 1000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 3 (طول14.5cm عرض14.5cm ارتفاع7.7cm)30 یک رو50.00 * 31.00 4,671,000
29. 2000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 3 (طول14.5cm عرض14.5cm ارتفاع7.7cm)30 یک رو50.00 * 31.00 7,428,000
30. 5000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 3 (طول14.5cm عرض14.5cm ارتفاع7.7cm)30 یک رو50.00 * 31.00 15,215,000
31. 1000 عدد جعبه برگر صدفی (طول12.5cm عرض12.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,872,000
32. 2000 عدد جعبه برگر صدفی (طول12.5cm عرض12.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 6,701,000
33. 5000 عدد جعبه برگر صدفی (طول12.5cm عرض12.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 13,286,000
34. 1000 عدد جعبه برگر کشویی (طول12.5cm عرض12.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو46.00 * 44.00 6,766,000
35. 2000 عدد جعبه برگر کشویی (طول12.5cm عرض12.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو46.00 * 44.00 10,958,000
36. 5000 عدد جعبه برگر کشویی (طول12.5cm عرض12.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو46.00 * 44.00 23,103,000
37. 1000 عدد جعبه همبر بیرون بر27 یک رو23.10 * 55.50 3,469,000
38. 2000 عدد جعبه همبر بیرون بر27 یک رو55.50 * 23.10 5,637,000
39. 5000 عدد جعبه همبر بیرون بر27 یک رو55.50 * 23.10 12,029,000
40. 1000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار27 یک رو23.82 * 44.05 2,665,000
41. 2000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار27 یک رو44.05 * 23.84 4,444,000
42. 5000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار27 یک رو44.05 * 23.82 9,722,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد جعبه ساندویچ درب دارویی (طول30cm عرض7cm ارتفاع7cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,962,000
2. 2000 عدد جعبه ساندویچ درب دارویی (طول30cm عرض7cm ارتفاع7cm)30 یک رو1.00 * 1.00 7,349,000
3. 5000 عدد جعبه ساندویچ درب دارویی (طول30cm عرض7cm ارتفاع7cm)30 یک رو1.00 * 1.00 14,027,000
4. 1000 عدد جعبه ساندویچ قفلی (طول31cm عرض6cm ارتفاع8cm)30 یک رو40.00 * 32.00 4,137,000
5. 2000 عدد جعبه ساندویچ قفلی (طول31cm عرض6cm ارتفاع8cm)30 یک رو40.00 * 32.00 6,359,000
6. 5000 عدد جعبه ساندویچ قفلی (طول31cm عرض6cm ارتفاع8cm)30 یک رو40.00 * 32.00 12,542,000
7. 1000 عدد جعبه ساندویچ زیپ دار (طول33cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو49.00 * 35.00 5,496,000
8. 2000 عدد جعبه ساندویچ زیپ دار (طول33cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو49.00 * 35.00 8,418,000
9. 5000 عدد جعبه ساندویچ زیپ دار (طول33cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو49.00 * 35.00 16,700,000
10. 1000 عدد جعبه ساندویچ سفره شو (طول33cm عرض7.8cm ارتفاع7cm)30 یک رو49.00 * 35.00 4,671,000
11. 2000 عدد جعبه ساندویچ سفره شو (طول33cm عرض7.8cm ارتفاع7cm)30 یک رو49.00 * 35.00 7,428,000
12. 5000 عدد جعبه ساندویچ سفره شو (طول33cm عرض7.8cm ارتفاع7cm)30 یک رو49.00 * 35.00 15,215,000
13. 1000 عدد جعبه ساندویچ کشویی (طول30cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو76.00 * 35.00 6,766,000
14. 2000 عدد جعبه ساندویچ کشویی (طول30cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو76.00 * 35.00 10,958,000
15. 5000 عدد جعبه ساندویچ کشویی (طول30cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو76.00 * 35.00 23,103,000
16. 1000 عدد جعبه ساندویچ27 یک رو29.80 * 44.00 3,469,000
17. 2000 عدد جعبه ساندویچ27 یک رو29.80 * 44.00 5,637,000
18. 5000 عدد جعبه ساندویچ27 یک رو29.80 * 44.00 12,029,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد جعبه داخل سالن مخروطی کد 1 (طول7cm عرض7cm ارتفاع10cm)30 یک رو30.00 * 16.00 3,759,000
2. 2000 عدد جعبه داخل سالن مخروطی کد 1 (طول7cm عرض7cm ارتفاع10cm)30 یک رو30.00 * 16.00 4,943,000
3. 5000 عدد جعبه داخل سالن مخروطی کد 1 (طول7cm عرض7cm ارتفاع10cm)30 یک رو30.00 * 16.00 8,013,000
4. 1000 عدد جعبه داخل سالن مخروطی کد 2 (طول7.8cm عرض7.8cm ارتفاع12cm)30 یک رو33.00 * 19.00 3,953,000
5. 2000 عدد جعبه داخل سالن مخروطی کد 2 (طول7.8cm عرض7.8cm ارتفاع12cm)30 یک رو33.00 * 19.00 5,389,000
6. 5000 عدد جعبه داخل سالن مخروطی کد 2 (طول7.8cm عرض7.8cm ارتفاع12cm)30 یک رو33.00 * 19.00 9,126,000
7. 1000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 1 (طول19cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,137,000
8. 2000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 1 (طول19cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 6,359,000
9. 5000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 1 (طول19cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 12,542,000
10. 1000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 2 (طول12cm عرض6cm ارتفاع5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 2,919,000
11. 2000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 2 (طول12cm عرض6cm ارتفاع5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 3,924,000
12. 5000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 2 (طول12cm عرض6cm ارتفاع5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 6,453,000
13. 1000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 3 (طول19.6cm عرض5.6cm ارتفاع3.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 2,934,000
14. 2000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 3 (طول19.6cm عرض5.6cm ارتفاع3.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 3,953,000
15. 5000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 3 (طول19.6cm عرض5.6cm ارتفاع3.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 6,528,000
16. 1000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 1 (طول19cm عرض12cm ارتفاع5cm)30 یک رو30.00 * 23.00 3,502,000
17. 2000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 1 (طول19cm عرض12cm ارتفاع5cm)30 یک رو30.00 * 23.00 5,089,000
18. 5000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 1 (طول19cm عرض12cm ارتفاع5cm)30 یک رو30.00 * 23.00 9,368,000
19. 1000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 2 (طول10cm عرض12cm ارتفاع3cm)30 یک رو1.00 * 1.00 2,934,000
20. 2000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 2 (طول10cm عرض12cm ارتفاع3cm)30 یک رو1.00 * 1.00 3,953,000
21. 5000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 2 (طول10cm عرض12cm ارتفاع3cm)30 یک رو1.00 * 1.00 6,528,000
22. 1000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 3 (طول11cm عرض8cm ارتفاع4.5cm)30 یک رو21.00 * 18.00 2,862,000
23. 2000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 3 (طول11cm عرض8cm ارتفاع4.5cm)30 یک رو21.00 * 18.00 3,810,000
24. 5000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 3 (طول11cm عرض8cm ارتفاع4.5cm)30 یک رو21.00 * 18.00 6,169,000
25. 1000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 1 (طول21cm عرض19.5cm ارتفاع3.3cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,014,000
26. 2000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 1 (طول21cm عرض19.5cm ارتفاع3.3cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,454,000
27. 5000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 1 (طول21cm عرض19.5cm ارتفاع3.3cm)30 یک رو1.00 * 1.00 9,289,000
28. 1000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 2 (طول24cm عرض17cm ارتفاع4cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,137,000
29. 2000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 2 (طول24cm عرض17cm ارتفاع4cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,699,000
30. 5000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 2 (طول24cm عرض17cm ارتفاع4cm)30 یک رو1.00 * 1.00 9,901,000
31. 1000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 3 (طول21cm عرض10cm ارتفاع5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 3,903,000
32. 2000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 3 (طول21cm عرض10cm ارتفاع5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,231,000
33. 5000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 3 (طول21cm عرض10cm ارتفاع5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 8,732,000
34. 1000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 4 (طول24cm عرض24cm ارتفاع3.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,039,000
35. 2000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 4 (طول24cm عرض24cm ارتفاع3.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 7,503,000
36. 5000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 4 (طول24cm عرض24cm ارتفاع3.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 14,412,000
37. 1000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن25 یک رو28.58 * 20.02 1,916,000
38. 2000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن25 یک رو28.58 * 20.02 3,181,000
39. 5000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن25 یک رو28.58 * 20.02 6,922,000
40. 1000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن25 یک رو16.80 * 25.10 1,380,000
41. 2000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن25 یک رو25.10 * 16.80 2,390,000
42. 5000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن25 یک رو16.80 * 25.10 5,382,000
43. 2000 عدد ظرف پاپکورن25 یک رو46.10 * 27.30 6,160,000
44. 1000 عدد ظرف پاپکورن25 یک رو46.10 * 27.30 3,730,000
45. 5000 عدد ظرف پاپکورن25 یک رو46.10 * 27.30 13,318,000
46. 1000 عدد ظروف مربعی بزرگ25 یک رو29.76 * 29.02 2,948,000
47. 2000 عدد ظروف مربعی بزرگ25 یک رو29.76 * 29.02 4,556,000
48. 5000 عدد ظروف مربعی بزرگ25 یک رو29.76 * 29.02 9,309,000
49. 1000 عدد ظروف مربعی کوچک25 یک رو23.05 * 24.03 1,558,000
50. 2000 عدد ظروف مربعی کوچک25 یک رو23.05 * 24.03 2,686,000
51. 5000 عدد ظروف مربعی کوچک25 یک رو23.05 * 24.03 6,022,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد جعبه سیب زمینی سفره شو کد 1 (طول11.5cm عرض7.7cm ارتفاع4.8cm)30 یک رو31.00 * 26.00 3,502,000
2. 2000 عدد جعبه سیب زمینی سفره شو کد 1 (طول11.5cm عرض7.7cm ارتفاع4.8cm)30 یک رو31.00 * 26.00 5,089,000
3. 5000 عدد جعبه سیب زمینی سفره شو کد 1 (طول11.5cm عرض7.7cm ارتفاع4.8cm)30 یک رو31.00 * 26.00 9,368,000
4. 1000 عدد جعبه سیب زمینی سفره شو کد 2 (طول16cm عرض12cm ارتفاع6cm)30 یک رو41.00 * 31.00 4,137,000
5. 2000 عدد جعبه سیب زمینی سفره شو کد 2 (طول16cm عرض12cm ارتفاع6cm)30 یک رو41.00 * 31.00 6,359,000
6. 5000 عدد جعبه سیب زمینی سفره شو کد 2 (طول16cm عرض12cm ارتفاع6cm)30 یک رو41.00 * 31.00 12,542,000
7. 1000 عدد جعبه سیب زمینی دارویی کد 1 (طول14cm عرض10cm ارتفاع7cm)30 یک رو51.00 * 27.00 4,750,000
8. 2000 عدد جعبه سیب زمینی دارویی کد 1 (طول14cm عرض10cm ارتفاع7cm)30 یک رو51.00 * 27.00 6,925,000
9. 5000 عدد جعبه سیب زمینی دارویی کد 1 (طول14cm عرض10cm ارتفاع7cm)30 یک رو51.00 * 27.00 12,967,000
10. 1000 عدد جعبه سیب زمینی دارویی کد 2 (طول12cm عرض8cm ارتفاع7cm)30 یک رو43.00 * 23.00 4,393,000
11. 2000 عدد جعبه سیب زمینی دارویی کد 2 (طول12cm عرض8cm ارتفاع7cm)30 یک رو43.00 * 23.00 6,212,000
12. 5000 عدد جعبه سیب زمینی دارویی کد 2 (طول12cm عرض8cm ارتفاع7cm)30 یک رو43.00 * 23.00 11,185,000
13. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 1 (طول11cm عرض11cm ارتفاع10.5cm)30 یک رو46.00 * 26.00 4,717,000
14. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 1 (طول11cm عرض11cm ارتفاع10.5cm)30 یک رو46.00 * 26.00 6,859,000
15. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 1 (طول11cm عرض11cm ارتفاع10.5cm)30 یک رو46.00 * 26.00 12,802,000
16. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 2 (طول11cm عرض11cm ارتفاع9cm)30 یک رو46.00 * 24.00 4,717,000
17. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 2 (طول11cm عرض11cm ارتفاع9cm)30 یک رو46.00 * 24.00 6,859,000
18. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 2 (طول11cm عرض11cm ارتفاع9cm)30 یک رو46.00 * 24.00 12,802,000
19. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 3 (طول13.5cm عرض10.5cm ارتفاع6cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,461,000
20. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 3 (طول13.5cm عرض10.5cm ارتفاع6cm)30 یک رو1.00 * 1.00 6,348,000
21. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 3 (طول13.5cm عرض10.5cm ارتفاع6cm)30 یک رو1.00 * 1.00 11,525,000
22. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 1 (طول8cm عرض8cm ارتفاع13cm)30 یک رو36.00 * 25.00 4,327,000
23. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 1 (طول8cm عرض8cm ارتفاع13cm)30 یک رو36.00 * 25.00 6,079,000
24. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 1 (طول8cm عرض8cm ارتفاع13cm)30 یک رو36.00 * 25.00 10,853,000
25. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 2 (طول13.5cm عرض10.5cm ارتفاع6cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,209,000
26. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 2 (طول13.5cm عرض10.5cm ارتفاع6cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,844,000
27. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 2 (طول13.5cm عرض10.5cm ارتفاع6cm)30 یک رو1.00 * 1.00 10,265,000
28. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 3 (طول11cm عرض7.5cm ارتفاع7.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,093,000
29. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 3 (طول11cm عرض7.5cm ارتفاع7.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,611,000
30. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 3 (طول11cm عرض7.5cm ارتفاع7.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 9,681,000
31. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مک دونالد کد 1 (طول7.5cm عرض5cm ارتفاع13cm)30 یک رو32.00 * 20.00 3,937,000
32. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مک دونالد کد 1 (طول7.5cm عرض5cm ارتفاع13cm)30 یک رو32.00 * 20.00 5,300,000
33. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مک دونالد کد 1 (طول7.5cm عرض5cm ارتفاع13cm)30 یک رو32.00 * 20.00 8,904,000
34. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مک دونالد کد 2 (طول17cm عرض6.5cm ارتفاع10cm)30 یک رو30.00 * 26.00 4,327,000
35. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مک دونالد کد 2 (طول17cm عرض6.5cm ارتفاع10cm)30 یک رو30.00 * 26.00 6,079,000
36. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مک دونالد کد 2 (طول17cm عرض6.5cm ارتفاع10cm)30 یک رو30.00 * 26.00 10,853,000
37. 1000 عدد جعبه سیب زمینی درب ساده کد 1 (طول7cm عرض8cm ارتفاع11.5cm)30 یک رو42.00 * 21.00 4,360,000
38. 2000 عدد جعبه سیب زمینی درب ساده کد 1 (طول7cm عرض8cm ارتفاع11.5cm)30 یک رو42.00 * 21.00 6,146,000
39. 5000 عدد جعبه سیب زمینی درب ساده کد 1 (طول7cm عرض8cm ارتفاع11.5cm)30 یک رو42.00 * 21.00 11,020,000
40. 1000 عدد جعبه سیب زمینی درب ساده کد 2 (طول14cm عرض6.5cm ارتفاع5.5cm)30 یک رو43.00 * 18.00 4,060,000
41. 2000 عدد جعبه سیب زمینی درب ساده کد 2 (طول14cm عرض6.5cm ارتفاع5.5cm)30 یک رو43.00 * 18.00 5,545,000
42. 5000 عدد جعبه سیب زمینی درب ساده کد 2 (طول14cm عرض6.5cm ارتفاع5.5cm)30 یک رو43.00 * 18.00 9,516,000
43. 1000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی27 یک رو34.61 * 23.37 1,861,000
44. 2000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی27 یک رو34.61 * 23.37 3,071,000
45. 5000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی27 یک رو34.61 * 23.37 6,647,000
46. 1000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر27 یک رو29.00 * 29.00 2,948,000
47. 2000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر27 یک رو29.00 * 29.00 4,556,000
48. 5000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر27 یک رو29.00 * 29.00 9,309,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ4 یک رو12.00 * 12.00 1,422,000
2. 500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ4 یک رو12.00 * 12.00 3,390,000
3. 1000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ4 یک رو12.00 * 12.00 6,630,000
4. 200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ4 یک رو12.00 * 12.00 1,326,000
5. 500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ 4 یک رو12.00 * 12.00 3,180,000
6. 1000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ4 یک رو12.00 * 12.00 6,090,000
7. 200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت4 یک رو12.00 * 12.00 1,494,000
8. 500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت4 یک رو12.00 * 12.00 3,570,000
9. 1000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت4 یک رو12.00 * 12.00 6,990,000
10. 200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت4 یک رو12.00 * 12.00 1,434,000
11. 500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت4 یک رو12.00 * 12.00 3,420,000
12. 1000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت4 یک رو12.00 * 12.00 6,570,000
13. 200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری2 یک رو12.00 * 12.00 1,470,000
14. 500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری2 یک رو12.00 * 12.00 3,510,000
15. 1000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری2 یک رو12.00 * 12.00 6,810,000
16. 200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری2 یک رو12.00 * 12.00 1,542,000
17. 500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری2 یک رو12.00 * 12.00 3,690,000
18. 1000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری2 یک رو12.00 * 12.00 7,230,000
19. 200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری2 یک رو12.00 * 12.00 1,374,000
20. 500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری2 یک رو12.00 * 12.00 3,300,000
21. 1000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری2 یک رو12.00 * 12.00 6,330,000
22. 200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری2 یک رو12.00 * 12.00 1,482,000
23. 500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری2 یک رو12.00 * 12.00 3,540,000
24. 1000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری2 یک رو12.00 * 12.00 6,810,000