خدمات

تعرفه خدمات

قیمتها فقط جهت همکاران گرامی میباشد

 

افتخار داریم که باری دیگر در خدمت همکاران گرامی باشیم

  •     تمامی کارتها را از نظر رنگ و کیفیت۱۰۰ % تضمین میکنیم.
  •     سفارشات درب مغازه شما همکاران گرامی تحویل میدهیم.
  •     چاپ کارهای افست را با کمترین قیمت ارائه میدهم.
  •     مدت زمان تحویل کارها را تا حد امکان پایین آوردیم.
  •     خرابی کار را به کمتر از ۳% رساندیم.
  •     سفارشاتی که تا ساعت 12:00 هر روز ارسال شود در مدت تحویل همان روز هم محاسبه میشود.
  •     فاکتور های کپی پرینتی که از 10 بسته بیشتر سفارش داده میشود 7 روز کاری آماده میشود.
  •     قیمتهای افست فوری را  از پنل کاربری خود بخش استعلام قیمت به صورت آنی دریافت کنید.

 


چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سلفون براق یک رو (4.8*8.5)3 یک رو- 125,000
2. سلفون براق یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 124,000
3. سلفون براق یک رو (4.8*8.5)8 یک رو- 121,000
4. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)3 دو رو- 163,000
5. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)5 دو رو- 161,000
6. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)8 دو رو- 158,000
7. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)3 یک رو- 125,000
8. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 124,000
9. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)8 یک رو- 121,000
10. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)3 دو رو- 163,000
11. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)5 دو رو- 161,000
12. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)8 دو رو- 158,000
13. سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)10 یک رو- 299,000
14. سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)10 دو رو- 317,000
15. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 157,000
16. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)8 یک رو- 149,000
17. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)4 دو رو- 171,000
18. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)8 دو رو- 163,000
19. گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)4 یک رو- 122,000
20. گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)8 یک رو- 114,000
21. گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)4 دو رو- 153,000
22. گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)8 دو رو- 145,000
23. گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)4 یک رو- 110,000
24. گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)8 یک رو- 102,000
25. گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)4 دو رو- 129,000
26. گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)8 دو رو- 121,000
27. گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)8 یک رو- 119,000
28. گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)8 دو رو- 155,000
29. گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)4 یک رو- 127,000
30. گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)4 دو رو- 163,000
31. کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)5 یک رو- 214,000
32. کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)8 یک رو- 206,000
33. کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)5 دو رو- 219,000
34. کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)8 دو رو- 211,000
35. سوسماری یک رو (4.8*8.5)13 یک رو- 159,000
36. سوسماری دو رو (4.8*8.5)13 دو رو- 167,000
37. چرم دو رو (4.8*8.5)18 دو رو- 156,000
38. کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5)18 یک رو- 155,000
39. کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5)18 دو رو- 160,000
40. کارتی 300گرم دو رو نقره کوب(4.8*8.5)20 دو رو- 339,000
41. سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )13 دو رو- 344,000
42. مقوا پشت طوسی فیلتردار(4.8*8.5)18 یک رو- 104,000
43. مقوا پشت طوسی با قالب دلخواه فیلتردار(4.8*8.5)18 یک رو- 264,000
44. سلفون مات طلاکوب دو رو(4.8*8.5)14 دو رو- 331,000
45. سلفون براق طلاکوب دورو(4.8*8.5)18 دو رو- 331,000
46. کتان امباس طلاکوب یکرو(4.8*8.5)18 یک رو- 351,000
47. کتان امباس طلاکوب دورو (4.8*8.5)18 دو رو- 356,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)3 یک رو- 151,000
2. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)5 یک رو- 141,000
3. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)8 یک رو- 133,000
4. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)3 یک رو- 155,000
5. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)5 یک رو- 145,000
6. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)8 یک رو- 137,000
7. لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)5 یک رو- 141,000
8. لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)10 یک رو- 133,000
9. لیبل فیلتردار (4.8*8.5)8 یک رو- 138,000
10. لیبل فیلتردار (4.8*8.5)5 یک رو- 146,000
11. لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)15 یک رو- 137,000
12. لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)15 یک رو- 241,000
13. لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)14 یک رو- 241,000
14. لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)6 یک رو- 271,000
15. لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)18 یک رو- 222,000
16. لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)8 یک رو- 252,000
17. لیبل متالایز (4.8*8.5)29 یک رو- 716,000
18. لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)10 یک رو- 623,000
19. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)10 یک رو- 623,000
20. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)10 یک رو- 623,000
21. لیبل یووی با قالب دلخواه13 یک رو- 319,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 162,000
2. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 149,000
3. سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 223,000
4. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 217,000
5. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 215,000
6. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 162,000
7. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 149,000
8. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 223,000
9. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 217,000
10. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 215,000
11. سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)7 دو رو9.00 * 6.00 330,000
12. سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)14 دو رو9.00 * 6.00 300,000
13. سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)7 دو رو9.00 * 6.00 542,000
14. سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)14 دو رو9.00 * 6.00 512,000
15. سلفون براق مربع دورگرد (1000 عددی)(6*6)10 دو رو6.00 * 6.00 163,000
16. سلفون مات مربع دورگرد (1000 عددی)(6*6)10 دو رو6.00 * 6.00 163,000
17. سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 282,000
18. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 439,000
19. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 503,000
20. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 715,000
21. سلفون براق طرح موج دورو دو لب گرد(9*6)15 دو رو9.00 * 6.00 282,000
22. سلفون مات طرح موج دورو دو لب گرد(9*6)15 دو رو9.00 * 6.00 282,000
23. گلاسه بدون روکش دو رو دورگرد (6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 197,000
24. کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 208,000
25. کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 206,000
26. کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)18 دو رو9.00 * 6.00 266,000
27. کارتی 300گرم نقره کوب دو رو دورگرد(6*9)20 دو رو9.00 * 6.00 475,000
28. کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 221,000
29. کتان امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)18 دو رو9.00 * 6.00 490,000
30. لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 250,000
31. لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 237,000
32. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 395,000
33. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 390,000
34. لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 408,000
35. لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 395,000
36. لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)13 دو رو8.50 * 4.80 316,000
37. لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)13 دو رو5.50 * 5.50 257,000
38. لمینت براق دایره(1000عددی)(5.5*5.5)13 دو رو5.50 * 5.50 277,000
39. لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 663,000
40. لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو6.00 * 9.00 633,000
41. لمینت برجسته دو رو دورگرد(500عددی)(6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 333,000
42. لمینت برجسته دو رو دورگرد(500عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 325,000
43. لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 429,000
44. لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 416,000
45. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد(500عددی)(5.6*5.9)6 دو رو5.90 * 5.60 267,000
46. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد(500عددی)(5.6*5.9)10 دو رو5.90 * 5.60 259,000
47. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)6 دو رو5.90 * 5.60 325,000
48. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)10 دو رو5.90 * 5.60 312,000
49. لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)6 دو رو8.50 * 4.80 346,000
50. لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)10 دو رو8.50 * 4.80 333,000
51. لمینت برجسته طرح موج (1000 عددی)(6*9)14 دو رو9.00 * 6.00 416,000
52. لمینت برجسته و طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)7 دو رو9.00 * 6.00 696,000
53. لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 666,000
54. لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)7 دو رو5.90 * 5.60 512,000
55. لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)13 دو رو5.90 * 5.60 499,000
56. لمینت طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)7 دو رو9.00 * 6.00 696,000
57. لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو6.00 * 9.00 666,000
58. لمینت طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.9*5.6)7 دو رو5.90 * 5.60 512,000
59. لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)13 دو رو5.90 * 5.60 499,000
60. لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 616,000
61. لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)13 دو رو5.90 * 5.60 462,000
62. لمینت برجسته مخملی طلاکوب (1000 عددی)(6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 878,000
63. لمینت برجسته مخملی طلاکوب کوچک (1000 عددی)(5.6*5.9)18 دو رو5.90 * 5.60 699,000
64. لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 407,000
65. لمینت کتان امباس کوچک دورو دورگرد(5.6*5.9)18 دو رو5.90 * 5.60 288,000
66. کتان لمینت امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)18 دو رو9.00 * 6.00 694,000
67. کتان لمینت امباس طلاکوب کوچک دورو دورگرد(5.9*5.6)18 دو رو5.90 * 5.60 494,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. کارت PVC برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)8 یک رو8.65 * 5.70 559,000
2. کارت (PVC 300) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)13 دو رو8.65 * 5.70 490,000
3. کارت (PVC 500) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)8 دو رو8.65 * 5.70 568,000
4. کارت (PVC 500) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)8 دو رو8.65 * 5.70 904,000
5. کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (500 عددی)(5.7*8.9)10 دو رو8.90 * 5.70 950,000
6. کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (1000 عددی)(5.7*8.9)10 دو رو8.90 * 5.70 1,450,000
7. کارت (PVC 760) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)8 دو رو8.90 * 5.70 801,000
8. کارت (PVC 760) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)8 دو رو8.90 * 5.70 1,222,000
9. کارت (PVC 760) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)8 دو رو8.90 * 5.70 2,096,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)11 دو رو11.20 * 5.50 654,000
2. اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)6 دو رو11.20 * 5.50 684,000
3. اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)12 دو رو11.20 * 5.50 1,029,000
4. اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)14 یک رو5.10 * 9.60 190,000
5. اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)14 دو رو9.60 * 5.10 235,000
6. اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)14 یک رو9.60 * 5.10 187,000
7. اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)14 دو رو5.10 * 9.60 229,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)8 یک رو28.80 * 12.20 1,215,000
2. 1000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)8 دو رو28.80 * 12.20 1,551,000
3. 1000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)8 یک رو24.00 * 9.60 853,000
4. 1000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)8 دو رو24.00 * 9.60 1,077,000
5. 1000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11.3*28.8)8 یک رو28.80 * 11.30 1,215,000
6. 1000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11.3*28.8)8 دو رو11.30 * 28.80 1,551,000
7. 2000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)8 یک رو9.00 * 29.00 915,000
8. 2000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)8 دو رو29.00 * 9.00 1,083,000
9. 4000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)8 یک رو9.00 * 29.00 1,623,000
10. 4000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)8 دو رو29.00 * 9.00 1,821,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)3 یک رو21.00 * 29.70 703,000
2. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)3 دو رو21.00 * 29.70 1,063,000
3. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)3 یک رو21.00 * 14.85 372,000
4. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)3 دو رو21.00 * 14.85 552,000
5. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)3 یک رو10.50 * 14.85 198,000
6. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)3 دو رو10.50 * 14.85 288,000
7. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)3 یک رو21.00 * 29.70 1,031,000
8. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)3 دو رو21.00 * 29.70 1,451,000
9. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)3 یک رو21.00 * 14.85 536,000
10. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)3 دو رو21.00 * 14.85 746,000
11. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)3 یک رو14.85 * 10.50 280,000
12. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)3 دو رو10.50 * 14.85 385,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 673,000
2. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 1,033,000
3. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 342,000
4. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 522,000
5. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 173,000
6. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو14.80 * 10.50 263,000
7. 1000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 776,000
8. 1000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 1,190,000
9. 1000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 393,000
10. 1000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 600,000
11. 1000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 12.00 199,000
12. 1000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 303,000
13. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 1,011,000
14. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 1,431,000
15. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 511,000
16. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 721,000
17. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 260,000
18. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 365,000
19. 2000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 1,215,000
20. 2000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 1,716,000
21. 2000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 613,000
22. 2000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 863,000
23. 2000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 311,000
24. 2000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 437,000
25. 5000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 1,889,000
26. 5000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 2,384,000
27. 5000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 957,000
28. 5000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 1,205,000
29. 5000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو10.50 * 14.80 489,000
30. 5000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 612,000
31. 5000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 2,360,000
32. 5000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 2,975,000
33. 5000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 24.00 1,193,000
34. 5000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 24.00 1,500,000
35. 5000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 606,000
36. 5000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 12.00 760,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 756,000
2. 1000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 1,170,000
3. 1000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 17.00 378,000
4. 1000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 585,000
5. 1000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 189,000
6. 1000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو12.00 * 17.00 293,000
7. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 653,000
8. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 1,013,000
9. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو21.00 * 14.80 327,000
10. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 507,000
11. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو14.80 * 10.50 163,000
12. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو10.50 * 14.80 253,000
13. 2000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 1,185,000
14. 2000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو24.00 * 34.00 1,686,000
15. 2000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 24.00 593,000
16. 2000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 843,000
17. 2000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 296,000
18. 2000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 12.00 422,000
19. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 981,000
20. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 1,401,000
21. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 491,000
22. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 701,000
23. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو10.50 * 14.80 245,000
24. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو10.50 * 14.80 350,000
25. 5000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 2,325,000
26. 5000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو24.00 * 34.00 2,940,000
27. 5000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 24.00 1,163,000
28. 5000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 1,470,000
29. 5000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 581,000
30. 5000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 12.00 735,000
31. 5000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 1,854,000
32. 5000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 2,349,000
33. 5000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 927,000
34. 5000 سربرگ A5 تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 1,175,000
35. 5000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو14.80 * 10.50 464,000
36. 5000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو14.80 * 10.50 587,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو20.00 * 29.00 561,000
2. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو20.00 * 29.00 801,000
3. 1000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو20.00 * 14.50 301,000
4. 1000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو20.00 * 14.50 421,000
5. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو10.00 * 14.50 163,000
6. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو10.00 * 14.50 223,000
7. 2000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو20.00 * 29.00 853,000
8. 2000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو20.00 * 29.00 1,133,000
9. 2000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو20.00 * 14.50 447,000
10. 2000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو20.00 * 14.50 587,000
11. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو10.00 * 14.50 236,000
12. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو10.00 * 14.50 306,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 531,000
2. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 29.00 771,000
3. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 271,000
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 391,000
5. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 138,000
6. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 198,000
7. 2000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 833,000
8. 2000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 1,113,000
9. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 422,000
10. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 562,000
11. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 216,000
12. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 286,000
13. 5000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 1,639,000
14. 5000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 1,969,000
15. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 832,000
16. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 997,000
17. 5000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 426,000
18. 5000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 509,000
19. 1000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو29.00 * 40.00 1,182,000
20. 1000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 40.00 1,662,000
21. 2000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو29.00 * 40.00 1,786,000
22. 2000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 40.00 2,346,000
23. 5000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو29.00 * 40.00 3,398,000
24. 5000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 40.00 4,058,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 20.00 511,000
2. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو20.00 * 29.00 751,000
3. 1000 تراکت (A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 8 یک رو20.00 * 14.50 256,000
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 8 دو رو14.50 * 20.00 376,000
5. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 یک رو10.00 * 14.50 128,000
6. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو8 دو رو10.00 * 14.50 188,000
7. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو8 یک رو20.00 * 29.00 803,000
8. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو8 دو رو20.00 * 29.00 1,083,000
9. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 8 یک رو20.00 * 14.50 402,000
10. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 8 دو رو20.00 * 14.50 542,000
11. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 یک رو10.00 * 14.50 201,000
12. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو8 دو رو14.50 * 10.00 271,000
13. 5000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 20.00 1,604,000
14. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو8 دو رو20.00 * 29.00 1,934,000
15. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو8 یک رو20.00 * 14.50 802,000
16. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 8 دو رو20.00 * 14.50 967,000
17. 5000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 یک رو10.00 * 14.50 401,000
18. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو8 دو رو10.00 * 14.50 484,000
19. 1000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 40.00 1,142,000
20. 1000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو29.00 * 40.00 1,622,000
21. 2000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 40.00 1,726,000
22. 2000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو29.00 * 40.00 2,286,000
23. 5000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 40.00 3,328,000
24. 5000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو29.00 * 40.00 3,988,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو15 یک رو10.00 * 9.60 85,000
2. 1000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو15 دو رو10.00 * 9.60 125,000
3. 2000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو15 یک رو10.00 * 9.60 134,000
4. 2000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو15 دو رو10.00 * 9.60 181,000
5. 5000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو15 یک رو10.00 * 9.60 267,000
6. 5000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو15 دو رو10.00 * 9.60 323,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 29.70 777,000
2. 1000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم دو رو10 دو رو29.70 * 21.00 1,302,000
3. 1000 سربرگ A5 تحریر 100 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 389,000
4. 1000سربرگ A5 تحریر 100 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 651,000
5. 1000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 834,000
6. 1000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم دو رو10 دو رو34.00 * 24.00 1,248,000
7. 1000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم یک رو10 یک رو17.00 * 24.00 417,000
8. 1000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 624,000
9. 1000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 208,500
10. 1000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 312,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو3 یک رو20.00 * 29.00 682,000
2. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3 دو رو20.00 * 29.00 922,000
3. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو3 یک رو20.00 * 14.50 361,000
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو3 دو رو20.00 * 14.50 481,000
5. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو3 یک رو10.00 * 14.50 193,000
6. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو3 دو رو10.00 * 14.50 253,000
7. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو3 یک رو20.00 * 29.00 1,096,000
8. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3 دو رو20.00 * 29.00 1,376,000
9. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو3 یک رو20.00 * 14.50 568,000
10. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو3 دو رو20.00 * 14.50 708,000
11. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو3 یک رو10.00 * 14.50 297,000
12. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو3 دو رو10.00 * 14.50 367,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 652,000
2. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 892,000
3. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 331,000
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 451,000
5. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 168,000
6. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 228,000
7. 1000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 961,000
8. 1000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 1,375,000
9. 1000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 486,000
10. 1000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 693,000
11. 1000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 245,000
12. 1000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 349,000
13. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 1,076,000
14. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 1,356,000
15. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو14.50 * 20.00 543,000
16. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 683,000
17. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 277,000
18. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 347,000
19. 2000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 1,586,000
20. 2000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 2,087,000
21. 2000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 798,000
22. 2000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 1,049,000
23. 2000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 404,000
24. 2000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو12.00 * 17.00 529,000
25. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 2,245,000
26. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 2,575,000
27. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 1,135,000
28. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 1,300,000
29. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 578,000
30. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 660,000
31. 5000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 3,286,000
32. 5000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 3,901,000
33. 5000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 1,656,000
34. 5000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 1,963,000
35. 5000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 838,000
36. 5000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 992,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 941,000
2. 1000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 1,355,000
3. 1000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 24.00 471,000
4. 1000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 678,000
5. 1000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 235,000
6. 1000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 339,000
7. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو29.00 * 20.00 632,000
8. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.00 * 20.00 872,000
9. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 316,000
10. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 20.00 436,000
11. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 158,000
12. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 218,000
13. 2000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 1,556,000
14. 2000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 2,057,000
15. 2000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 17.00 778,000
16. 2000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 17.00 1,029,000
17. 2000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 389,000
18. 2000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 514,000
19. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 1,046,000
20. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 1,326,000
21. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 523,000
22. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو20.00 * 14.50 663,000
23. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 10.00 262,000
24. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 10.00 332,000
25. 5000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 3,251,000
26. 5000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 3,866,000
27. 5000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 17.00 1,626,000
28. 5000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 1,933,000
29. 5000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 967,000
30. 5000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 813,000
31. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 2,210,000
32. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.00 * 20.00 2,540,000
33. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 1,105,000
34. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 20.00 1,270,000
35. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 553,000
36. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 635,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 1,471,000
2. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 1,807,000
3. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 741,000
4. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 909,000
5. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 375,000
6. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 459,000
7. 4000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 2,640,000
8. 4000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 3,036,000
9. 4000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 1,333,000
10. 4000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 1,531,000
11. 4000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 676,000
12. 4000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 775,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170 گرم12 یک رو20.00 * 29.00 890,000
2. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170 گرم12 دو رو20.00 * 29.00 1,146,000
3. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170 گرم12 یک رو20.00 * 14.50 475,000
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170 گرم12 دو رو20.00 * 14.50 573,000
5. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170 گرم12 یک رو10.00 * 14.50 305,000
6. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170 گرم12 دو رو10.00 * 14.50 345,000
7. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 29.00 1,441,000
8. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 29.00 1,777,000
9. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 14.50 721,000
10. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 14.50 889,000
11. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو10.00 * 14.50 360,000
12. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو10.00 * 14.50 444,000
13. 4000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 29.00 2,605,000
14. 4000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 29.00 3,001,000
15. 4000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 14.50 1,303,000
16. 4000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 14.50 1,501,000
17. 4000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو10.00 * 14.50 651,000
18. 4000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو10.00 * 14.50 750,000
19. 2000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو19.90 * 9.70 595,000
20. 2000 تراکت 1 لت سایز (9.7*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو19.90 * 9.70 730,000
21. 2000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو19.90 * 19.40 1,244,000
22. 2000 تراکت 2 لت سایز (19.4*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو19.90 * 19.40 1,513,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سربرگ A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100010 دو رو29.70 * 21.00 1,452,000
2. سربرگ A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100010 یک رو29.70 * 21.00 927,000
3. سربرگ A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100010 یک رو21.00 * 14.80 464,000
4. سربرگ A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100010 دو رو21.00 * 14.80 726,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000سربرگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)15 یک رو21.00 * 29.70 1,009,000
2. 2000سربرگA4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)15 یک رو29.70 * 21.00 1,688,000
3. 1000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)15 یک رو14.80 * 21.00 505,000
4. 2000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)15 یک رو21.00 * 14.80 844,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 29.00 649,000
2. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 14.50 325,000
3. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو10.00 * 14.50 162,000
4. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 29.00 1,074,000
5. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 14.50 537,000
6. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو10.00 * 14.50 269,000
7. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 29.00 2,267,000
8. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 14.50 1,134,000
9. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو10.00 * 14.50 567,000
10. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 29.00 899,000
11. 1000 تراکت (A5)سایز (145*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 14.50 450,000
12. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو10.00 * 14.50 225,000
13. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 29.00 1,366,000
14. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 14.50 683,000
15. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو10.00 * 14.50 342,000
16. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 29.00 2,612,000
17. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 14.50 1,306,000
18. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو10.00 * 14.50 653,000
19. 1000 تراکت (B5) سایز(17*24) یک رو کرافت 80گرم18 یک رو17.00 * 24.00 485,000
20. 1000 تراکت (B5) سایز(17*24) دو رو کرافت 80گرم18 دو رو17.00 * 24.00 703,000
21. 1000 تراکت (B4) سایز(34*24) یک رو کرافت 80گرم18 یک رو24.00 * 34.00 970,000
22. 1000 تراکت (B4) سایز(34*24) دو رو کرافت 80گرم18 دو رو24.00 * 34.00 1,405,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 250 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)4 یک رو42.00 * 29.70 1,879,000
2. 250 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)4 دو رو42.00 * 29.70 1,942,000
3. 250 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)4 یک رو48.00 * 34.00 1,905,000
4. 250 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)4 دو رو48.00 * 34.00 1,968,000
5. 250 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)4 یک رو59.00 * 43.50 2,045,000
6. 250 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)4 دو رو59.00 * 43.50 3,483,000
7. 250 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)4 یک رو69.00 * 49.00 2,098,000
8. 250 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)4 دو رو69.00 * 49.00 3,535,000
9. 250 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)4 یک رو59.00 * 89.00 3,778,000
10. 250 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)4 دو رو59.00 * 89.00 6,590,000
11. 250 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)4 یک رو69.00 * 99.00 3,883,000
12. 250 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)4 دو رو69.00 * 99.00 6,695,000
13. 500 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)4 یک رو42.00 * 29.70 2,045,000
14. 500 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)4 دو رو42.00 * 29.70 2,108,000
15. 500 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)4 یک رو48.00 * 34.00 2,098,000
16. 500 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)4 دو رو48.00 * 34.00 2,160,000
17. 500 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)4 یک رو59.00 * 43.50 2,342,000
18. 500 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)4 دو رو59.00 * 43.50 3,780,000
19. 500 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)4 یک رو69.00 * 49.00 2,442,000
20. 500 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)4 دو رو69.00 * 49.00 3,879,000
21. 500 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)4 یک رو59.00 * 89.00 4,419,000
22. 500 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)4 دو رو59.00 * 89.00 7,232,000
23. 500 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)4 یک رو69.00 * 99.00 4,625,000
24. 500 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)4 دو رو69.00 * 99.00 7,438,000
25. 1000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)4 یک رو42.00 * 29.70 2,342,000
26. 1000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)4 دو رو42.00 * 29.70 2,405,000
27. 1000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)4 یک رو48.00 * 34.00 2,442,000
28. 1000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)4 دو رو48.00 * 34.00 2,504,000
29. 1000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)4 یک رو59.00 * 43.50 2,936,000
30. 1000 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)4 دو رو59.00 * 43.50 4,374,000
31. 1000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)4 یک رو69.00 * 49.00 3,129,000
32. 1000 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)4 دو رو69.00 * 49.00 4,567,000
33. 1000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)4 یک رو59.00 * 89.00 5,607,000
34. 1000 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)4 دو رو59.00 * 89.00 8,419,000
35. 1000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)4 یک رو69.00 * 99.00 6,000,000
36. 1000 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)4 دو رو69.00 * 99.00 8,813,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 250 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)4 یک رو42.00 * 29.70 2,013,000
2. 250 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)4 دو رو42.00 * 29.70 2,076,000
3. 250 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)4 یک رو48.00 * 34.00 2,090,000
4. 250 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)4 دو رو48.00 * 34.00 2,152,000
5. 250 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4 یک رو59.00 * 43.50 2,274,000
6. 250 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4 دو رو59.00 * 43.50 3,711,000
7. 250 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)4 یک رو69.00 * 49.00 2,429,000
8. 250 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)4 دو رو69.00 * 49.00 3,866,000
9. 250 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4 یک رو59.00 * 89.00 4,184,000
10. 250 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4 دو رو59.00 * 89.00 6,997,000
11. 250 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)4 یک رو69.00 * 99.00 4,494,000
12. 250 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)4 دو رو69.00 * 99.00 7,307,000
13. 500 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)4 یک رو42.00 * 29.70 2,274,000
14. 500 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)4 دو رو42.00 * 29.70 2,336,000
15. 500 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)4 یک رو48.00 * 34.00 2,429,000
16. 500 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)4 دو رو48.00 * 34.00 2,491,000
17. 500 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4 یک رو59.00 * 43.50 2,741,000
18. 500 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4 دو رو59.00 * 43.50 4,178,000
19. 500 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)4 یک رو69.00 * 49.00 3,034,000
20. 500 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)4 دو رو69.00 * 49.00 4,471,000
21. 500 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4 یک رو59.00 * 89.00 5,193,000
22. 500 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4 دو رو59.00 * 89.00 8,005,000
23. 500 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)4 یک رو69.00 * 99.00 5,802,000
24. 500 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)4 دو رو69.00 * 99.00 8,614,000
25. 1000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)4 یک رو42.00 * 29.70 2,741,000
26. 1000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)4 دو رو42.00 * 29.70 2,803,000
27. 1000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)4 یک رو48.00 * 34.00 3,034,000
28. 1000برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)4 دو رو48.00 * 34.00 3,096,000
29. 1000 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4 یک رو59.00 * 43.50 3,731,000
30. 1000 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4 دو رو59.00 * 43.50 5,168,000
31. 1000 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)4 یک رو69.00 * 49.00 4,317,000
32. 1000 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)4 دو رو69.00 * 49.00 5,755,000
33. 1000 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4 یک رو59.00 * 89.00 7,061,000
34. 1000 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4 دو رو59.00 * 89.00 9,873,000
35. 1000 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)4 یک رو69.00 * 99.00 8,223,000
36. 1000 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)4 دو رو69.00 * 99.00 11,036,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 1,637,000
2. 1000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 2,465,000
3. 2000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 2,620,000
4. 2000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 3,622,000
5. 1000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)7 یک رو59.00 * 43.50 3,274,000
6. 2000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)7 یک رو59.00 * 43.50 5,241,000
7. 1000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)7 یک رو59.00 * 89.00 6,333,000
8. 2000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)7 یک رو59.00 * 89.00 10,158,000
9. 1000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)7 یک رو98.00 * 69.00 7,292,000
10. 2000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)7 یک رو69.00 * 98.00 12,076,000
11. 1000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)7 یک رو69.00 * 48.50 3,754,000
12. 2000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)7 یک رو48.50 * 69.00 6,200,000
13. 1000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)7 یک رو34.00 * 48.00 1,877,000
14. 2000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)7 یک رو34.00 * 48.00 3,100,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 1,344,000
2. 1000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 2,172,000
3. 2000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 2,034,000
4. 2000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 3,036,000
5. 1000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)7 یک رو59.00 * 43.50 2,688,000
6. 2000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)7 یک رو59.00 * 43.50 4,068,000
7. 1000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)7 یک رو59.00 * 88.00 5,160,000
8. 2000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)7 یک رو59.00 * 88.00 7,812,000
9. 1000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)7 یک رو98.00 * 69.00 5,832,000
10. 2000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)7 یک رو98.00 * 69.00 9,156,000
11. 1000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)7 یک رو48.50 * 69.00 3,024,000
12. 2000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)7 یک رو69.00 * 48.50 4,740,000
13. 1000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)7 یک رو34.00 * 48.00 1,512,000
14. 2000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)7 یک رو34.00 * 48.00 2,370,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 100گرم سایز(34*48)10 یک رو34.00 * 48.00 1,668,000
2. 1000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر 100گرم سایز(34*48)10 دو رو34.00 * 48.00 2,496,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سری اول تحریر 100گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 3,168,000
2. سری اول تحریر 80گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 2,760,000
3. سری اول کتان120گرم(2000کتانa5و2000کتانa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 3,768,000
4. سری دوم تحریر 100گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 3,168,000
5. سری دوم تحریر 80گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 2,760,000
6. سری دوم کتان 120گرم(3000کتانa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 3,768,000
7. سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)8 یک رو69.00 * 48.50 3,504,000
8. سری سوم تحریر 80گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)8 یک رو69.00 * 48.50 3,192,000
9. سری سوم کتان 120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)8 یک رو69.00 * 48.50 4,104,000
10. سری سوم کتان120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)8 یک رو69.00 * 49.00 4,104,000
11. سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)8 یک رو69.00 * 49.00 3,504,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)6 یک رو26.00 * 23.00 767,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 889,000
3. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)6 یک رو48.00 * 34.50 1,659,000
4. 2000پاکت نامه(ملخی)تحریر 80گرم تمام رنگی(26*23)(فوری)6 یک رو26.00 * 23.00 1,218,000
5. 2000پاکت A5 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 1,408,000
6. 2000پاکت A4 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)6 یک رو48.00 * 34.50 2,608,000
7. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 732,000
8. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 849,000
9. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 1,609,000
10. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 1,183,000
11. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,368,000
12. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 2,558,000
13. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 2,438,000
14. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 2,805,000
15. 5000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 5,166,000
16. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 3,128,000
17. 2000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 4,997,000
18. 5000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 10,062,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو23.00 * 26.00 801,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو24.50 * 34.50 927,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 927,000
4. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو48.00 * 34.50 1,765,000
5. 1000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو48.50 * 34.50 1,765,000
6. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 100گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 3,440,000
7. 1000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 100گرم تمام رنگی(67*47.5)8 یک رو47.50 * 67.00 3,440,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)8 یک رو67.00 * 48.50 3,680,000
2. 1000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)8 یک رو67.00 * 47.50 3,680,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 954,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,122,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,122,000
4. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 2,155,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو34.50 * 48.50 2,155,000
6. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)10 یک رو67.00 * 48.50 4,040,000
7. 1000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)10 یک رو67.00 * 47.50 4,040,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)6 یک رو23.00 * 26.00 950,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 1,071,000
3. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)6 یک رو34.50 * 48.00 2,024,000
4. 1000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 1,071,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)(فوری)6 یک رو48.50 * 34.50 2,024,000
6. 2000پاکت نامه(ملخی)گلاسه 135گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)6 یک رو23.00 * 26.00 1,584,000
7. 2000پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 1,773,000
8. 2000پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 48.00 3,338,000
9. 2000پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 1,773,000
10. 2000پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)6 یک رو48.50 * 34.50 3,338,000
11. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 915,000
12. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,031,000
13. 1000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو24.50 * 34.50 1,031,000
14. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 1,974,000
15. 1000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو48.50 * 34.50 1,974,000
16. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 1,549,000
17. 2000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو24.50 * 34.50 1,733,000
18. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,733,000
19. 2000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو34.50 * 48.50 3,288,000
20. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 3,288,000
21. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو23.00 * 26.00 3,353,000
22. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 3,717,000
23. 5000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو48.00 * 34.50 6,991,000
24. 5000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 3,717,000
25. 5000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو48.50 * 34.50 6,991,000
26. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 3,856,000
27. 1000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)8 یک رو47.50 * 67.00 3,856,000
28. 2000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 6,452,000
29. 2000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)8 یک رو47.50 * 67.00 6,452,000
30. 5000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 13,700,000
31. 5000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)8 یک رو47.50 * 67.00 13,700,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)15 یک رو25.80 * 23.70 1,219,000
2. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)15 یک رو25.80 * 23.70 2,023,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)15 یک رو34.90 * 24.50 1,245,000
4. 2000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)15 یک رو24.50 * 34.90 2,064,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)15 یک رو34.50 * 47.90 2,305,000
6. 2000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)15 یک رو47.90 * 34.50 3,842,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)13 یک رو26.00 * 23.00 901,000
2. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)13 یک رو26.00 * 23.00 1,529,000
3. 5000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)13 یک رو26.00 * 23.00 3,305,000
4. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)13 یک رو34.50 * 24.50 1,032,000
5. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)13 یک رو34.50 * 24.50 1,749,000
6. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)13 یک رو34.50 * 24.50 3,765,000
7. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)13 یک رو48.00 * 34.50 1,975,000
8. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)13 یک رو48.00 * 34.50 3,320,000
9. 5000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)13 یک رو48.00 * 34.50 7,086,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 250عدد پاکت نامه(ملخی)کپی پرینت مشکی(22.5*11)1 یک رو22.50 * 11.00 128,000
2. 500عدد پاکت نامه(ملخی)کپی پرینت مشکی(22.5*11)1 یک رو22.50 * 11.00 242,000
3. 1000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)1 یک رو22.50 * 11.00 469,000
4. 250عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(42*29)10 یک رو29.00 * 42.00 748,000
5. 500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)10 یک رو29.00 * 42.00 1,430,000
6. 1000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)10 یک رو29.00 * 42.00 2,743,000
7. 250عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10 یک رو29.00 * 21.00 436,000
8. 500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10 یک رو21.00 * 29.00 806,000
9. 1000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10 یک رو29.00 * 21.00 1,521,000
10. 250عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(21*14.5)10 یک رو21.00 * 14.50 355,000
11. 500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)10 یک رو21.00 * 14.50 644,000
12. 1000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)10 یک رو14.50 * 21.00 1,196,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. لیبل سی دی با یووی(13*13)8 یک رو13.00 * 13.00 966,000
2. 1000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16.1*34)16 یک رو34.00 * 16.10 1,891,000
3. 1000 عدد پاکت cd فانتزی سلفون مات8 یک رو38.40 * 16.00 2,099,000
4. 1000 عدد پاکت cd فانتزی گلاسه یووی8 یک رو38.40 * 16.00 1,993,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد فولدر A4 روکش براق8 دو رو48.80 * 34.00 7,310,000
2. 1000 عدد فولدر A4 روکش مات8 دو رو48.80 * 34.00 7,310,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو8 دو رو20.20 * 14.40 1,433,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی10 یک رو24.00 * 11.50 932,000
2. 5000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی10 یک رو24.00 * 11.50 4,194,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. پک نمونه محصولات فست فود1 یک رو10.00 * 10.00 23,100
2. پک نمونه جعبه پیتزا6 یک رو10.00 * 10.00 37,800
3. پک 100 عددی جعبه سیب زمینی سرخ کرده (طول13.5 عرض10 ارتفاع6.3)3 یک رو10.00 * 10.00 250,400
4. پک 100 عددی ظرف سوخاری داخل سالن (طول23 عرض16.5 ارتفاع5)3 یک رو10.00 * 10.00 177,100
5. پک 100 عددی ظرف سیب زمینی داخل سالن (طول20 عرض13.5 ارتفاع5)3 یک رو10.00 * 10.00 135,900
6. پک 100 عددی ظرف مربعی کوچک (طول18 عرض18 ارتفاع3.5)3 یک رو10.00 * 10.00 150,600
7. پک 100 عددی ظرف مربعی بزرگ (طول23 عرض23 ارتفاع4)3 یک رو10.00 * 10.00 250,400
8. پک 100 عددی جعبه سوخاری بیرون بر (طول22 عرض22 ارتفاع8)3 یک رو10.00 * 10.00 375,600
9. پک 100 عددی جعبه همبرگر بیرون بر (طول12.8 عرض12.8 ارتفاع8)3 یک رو10.00 * 10.00 312,300
10. پک 100 عددی جعبه ساندویچ (طول7 عرض7 ارتفاع3)3 یک رو10.00 * 10.00 312,300
11. پک 100 عددی ظرف سیب زمینی مخروطی (طول7.8 عرض7.8 ارتفاع10.3)3 یک رو10.00 * 10.00 169,600
12. پک 100 عددی ظرف پاپ کورن (طول22.5 عرض11 ارتفاع7.7)3 یک رو10.00 * 10.00 344,100
13. پک 100 عددی جعبه همبرگر صدفی قفل دار (طول12.3 عرض12.3 ارتفاع7.7)3 یک رو10.00 * 10.00 248,500
14. پک 50 عددی لیوان کاغذی 220 سی سی6 یک رو10.00 * 10.00 30,900
15. پک 1 کیلوگرمی پاکت ساندویچ یکبار مصرف کاغذی کرافت 55 گرم چاپ مشکی (طول37 عرض11)6 یک رو10.00 * 10.00 62,400
16. پک 1 کیلوگرمی پاکت همبرگر یکبار مصرف کاغذی کرافت 55 گرم چاپ مشکی (طول27 عرض15)6 یک رو10.00 * 10.00 62,400
17. پک 100 عددی هولدر لیوان بیرون بر کاغذی 2 عددی ایفلوت (طول19 عرض10 ارتفاع3.5)6 یک رو10.00 * 10.00 120,700
18. پک 100 عددی هولدر لیوان بیرون بر کاغذی 4 عددی ایفلوت (طول19 عرض18 ارتفاع3.5)6 یک رو10.00 * 10.00 185,400
19. پک 550 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 186 یک رو10.00 * 10.00 145,900
20. پک 350 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 226 یک رو10.00 * 10.00 137,500
21. پک 350 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 266 یک رو10.00 * 10.00 191,100
22. پک 200 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 286 یک رو10.00 * 10.00 120,700
23. پک 200 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 306 یک رو10.00 * 10.00 143,800
24. پک 200 عددی سینگل زیر پیتزا سایز 326 یک رو10.00 * 10.00 161,700
25. پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره 20 کرافت 530 گرم چاپدار (طول20 عرض19.5 ارتفاع3.7)3 یک رو10.00 * 10.00 231,000
26. پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره سایز 24 کرافت 530 گرم چاپدار (طول23.5 عرض23.5 ارتفاع4)3 یک رو10.00 * 10.00 304,500
27. پک 100 عددی جعبه پیتزا دو نفره سایز 27 کرافت 530 گرم چاپدار (طول27 عرض27 ارتفاع4)3 یک رو10.00 * 10.00 409,500
28. پک 100 عددی جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30 کرافت 530 گرم چاپدار (طول29.2 عرض29.2 ارتفاع3.7)3 یک رو10.00 * 10.00 420,000
29. پک 100 عددی جعبه پیتزا خانواده سایز 32 کرافت 530 گرم چاپدار (طول32 عرض32 ارتفاع4.1)3 یک رو10.00 * 10.00 579,600
30. پک 100 عددی جعبه پیتزا مینی بدون چاپ ایفلوت (طول20 عرض19.5 ارتفاع3.7)6 یک رو10.00 * 10.00 267,700
31. پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره سایز 24 بدون چاپ ایفلوت (طول23.5 عرض23.5 ارتفاع4)6 یک رو10.00 * 10.00 338,600
32. پک 100 عددی جعبه پیتزا تک نفره سایز 25 بدون چاپ ایفلوت (طول25 عرض25 ارتفاع4)6 یک رو10.00 * 10.00 378,500
33. پک 100 عددی جعبه پیتزا دو نفره سایز 27 بدون چاپ ایفلوت (طول27 عرض27 ارتفاع4)6 یک رو10.00 * 10.00 460,400
34. پک 100 عددی جعبه پیتزا ایتالیایی سایز 30 بدون چاپ ایفلوت (طول29.2 عرض29.2 ارتفاع3.7)6 یک رو10.00 * 10.00 534,900
35. پک 100 عددی جعبه پیتزا خانواده سایز 32 بدون چاپ ایفلوت (طول32 عرض32 ارتفاع4.1)6 یک رو10.00 * 10.00 593,200
36. پک 100 عددی جعبه پیتزا خانواده سایز 34 بدون چاپ ایفلوت (طول34 عرض33.4 ارتفاع4.6)6 یک رو10.00 * 10.00 595,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 5,400,000
2. 2000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 9,400,000
3. 5000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 21,700,000
4. 1000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 5,600,000
5. 2000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 9,600,000
6. 5000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 22,100,000
7. 1000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 6,500,000
8. 2000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 9,950,000
9. 5000 عدد پاکت ساندویچ کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)25 یک رو49.00 * 51.50 24,160,000
10. 1000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 5,400,000
11. 2000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 9,400,000
12. 5000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 21,700,000
13. 1000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 5,600,000
14. 2000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 9,600,000
15. 5000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 22,100,000
16. 1000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 6,500,000
17. 2000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 9,950,000
18. 5000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)25 یک رو42.50 * 45.00 24,250,000
19. 1000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 5,400,000
20. 2000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 9,400,000
21. 5000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 21,700,000
22. 1000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 5,600,000
23. 2000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 9,600,000
24. 5000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 22,100,000
25. 1000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 6,500,000
26. 2000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 9,950,000
27. 5000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)25 یک رو47.70 * 52.00 24,250,000
28. 1000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 5,400,000
29. 2000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 9,400,000
30. 5000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 21,700,000
31. 1000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 5,600,000
32. 2000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 9,600,000
33. 5000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 22,100,000
34. 1000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 6,500,000
35. 2000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 9,950,000
36. 5000 عدد پاکت پیتزا دو نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)25 یک رو48.50 * 60.00 24,250,000
37. 1000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 5,400,000
38. 2000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 9,400,000
39. 5000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 21,700,000
40. 1000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 5,600,000
41. 2000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 9,600,000
42. 5000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 22,100,000
43. 1000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 6,500,000
44. 2000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 9,950,000
45. 5000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)25 یک رو48.20 * 68.50 24,250,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 650,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 1,131,000
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 1,950,000
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 1,391,000
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 689,000
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 897,000
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 1,430,000
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 2,366,000
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 1,625,000
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 1,066,000
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.50 * 10.00 767,000
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 1,066,000
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 1,950,000
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 3,185,000
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 2,041,000
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 1,222,000
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 819,000
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.50 * 10.00 975,000
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 1,287,000
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 2,392,000
21. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 3,900,000
22. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 2,600,000
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 1,716,000
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 1,144,000
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.50 * 10.00 1,716,000
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 2,366,000
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 3,744,000
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 6,994,000
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 4,069,000
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 2,444,000
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 1,794,000
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.50 * 10.00 2,041,000
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 2,847,000
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 5,044,000
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 8,944,000
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 5,525,000
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 3,094,000
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 2,197,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 487,500
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 936,000
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 1,560,000
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 1,092,000
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 617,500
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 585,000
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,131,000
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 1,950,000
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 1,274,000
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 780,000
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 572,000
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 845,000
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,625,000
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 2,860,000
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 1,872,000
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 1,066,000
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 689,000
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 689,000
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 1,066,000
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,989,000
21. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 3,497,000
22. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 2,197,000
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 1,300,000
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 871,000
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 1,300,000
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 1,950,000
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 3,250,000
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 6,344,000
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 3,744,000
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 2,197,000
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 1,391,000
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 1,625,000
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 2,444,000
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 4,550,000
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 8,450,000
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 5,200,000
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 2,925,000
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 1,794,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,144,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,547,000
3. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,950,000
4. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 2,769,000
5. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 4,394,000
6. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 6,344,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 390,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 780,000
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 1,326,000
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 897,000
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 481,000
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 481,000
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 962,000
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 1,716,000
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 1,066,000
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 572,000
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 455,000
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 754,000
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,495,000
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 2,535,000
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 1,625,000
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 910,000
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 546,000
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 572,000
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 910,000
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 1,794,000
21. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 1,950,000
22. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 3,250,000
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 1,105,000
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 689,000
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 1,105,000
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 1,716,000
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 3,016,000
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 6,019,000
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 3,419,000
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 1,950,000
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 1,183,000
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 1,456,000
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 2,275,000
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 4,225,000
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 8,125,000
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 4,875,000
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 2,600,000
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 1,547,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 770,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 1,330,000
3. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 1,050,000
4. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 1,890,000
5. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 1,372,000
6. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 2,380,000
7. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 1,960,000
8. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 3,360,000
9. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 2,800,000
10. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 4,760,000
11. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 3,710,000
12. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 6,580,000
13. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 672,000
14. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 1,148,000
15. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 2,100,000
16. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 1,526,000
17. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 854,000
18. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 910,000
19. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 1,680,000
20. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 2,940,000
21. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 2,030,000
22. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 1,148,000
23. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.50 * 10.00 770,000
24. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 1,190,000
25. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 2,100,000
26. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 3,640,000
27. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 2,660,000
28. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 1,540,000
29. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 938,000
30. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.50 * 10.00 1,050,000
31. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 1,680,000
32. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 2,940,000
33. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 5,180,000
34. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 3,500,000
35. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 2,100,000
36. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 1,246,000
37. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.50 * 10.00 1,610,000
38. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 2,450,000
39. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 4,200,000
40. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 7,980,000
41. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 5,320,000
42. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 2,940,000
43. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 1,890,000
44. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.50 * 10.00 2,100,000
45. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 3,360,000
46. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 6,020,000
47. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 11,340,000
48. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 7,700,000
49. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 4,200,000
50. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 2,520,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 532,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,008,000
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 1,946,000
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,344,000
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 714,000
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 770,000
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,540,000
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 2,702,000
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,820,000
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 980,000
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 602,000
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,008,000
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,890,000
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 3,430,000
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 2,464,000
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,288,000
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 756,000
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 868,000
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,400,000
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 2,730,000
21. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 4,970,000
22. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 3,360,000
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,764,000
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 1,078,000
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 1,442,000
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 2,282,000
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 4,060,000
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 7,770,000
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 5,166,000
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 2,800,000
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 1,708,000
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 1,960,000
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 3,220,000
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 5,880,000
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 11,130,000
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 7,560,000
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 4,060,000
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 2,380,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 518,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 1,022,000
3. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 742,000
4. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 1,540,000
5. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 1,022,000
6. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 1,960,000
7. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 1,470,000
8. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 2,870,000
9. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 2,380,000
10. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 4,200,000
11. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 3,360,000
12. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 6,020,000
13. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 448,000
14. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 882,000
15. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 1,764,000
16. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 588,000
17. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,176,000
18. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 644,000
19. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,316,000
20. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 2,520,000
21. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 840,000
22. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,652,000
23. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 896,000
24. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,764,000
25. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,176,000
26. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 518,000
27. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 882,000
28. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,722,000
29. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 3,220,000
30. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 630,000
31. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,148,000
32. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 2,296,000
33. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 728,000
34. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,260,000
35. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 2,520,000
36. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 4,760,000
37. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 910,000
38. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,596,000
39. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 3,192,000
40. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 1,036,000
41. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,750,000
42. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 3,220,000
43. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 2,296,000
44. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 1,260,000
45. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 2,100,000
46. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 3,850,000
47. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 7,420,000
48. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 4,900,000
49. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 2,660,000
50. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 1,540,000
51. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 1,820,000
52. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 3,080,000
53. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 5,600,000
54. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 10,780,000
55. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 7,280,000
56. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 3,850,000
57. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 2,212,000
58. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 2,380,000
59. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 4,060,000
60. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 7,420,000
61. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 4,900,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 476,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 910,000
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 1,792,000
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,204,000
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 616,000
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 700,000
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,386,000
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 2,590,000
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,722,000
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 910,000
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 560,000
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 938,000
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 1,792,000
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 3,290,000
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 2,366,000
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,218,000
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 686,000
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 770,000
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,330,000
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 2,618,000
21. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 4,858,000
22. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 3,248,000
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,680,000
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 980,000
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 1,330,000
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 2,170,000
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 3,920,000
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 7,518,000
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 4,998,000
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 2,730,000
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 1,610,000
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 1,890,000
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 3,150,000
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 5,740,000
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 10,892,000
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 7,378,000
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 3,920,000
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 2,310,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 30 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم 10 یک رو20.00 * 9.50 741,000
2. 60 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 1,222,000
3. 90 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 1,716,000
4. 30 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 841,000
5. 60 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 1,382,000
6. 90 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 2,016,000
7. 60 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 897,000
8. 120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 1,547,000
9. 180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 2,119,000
10. 60 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 1,144,000
11. 120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 2,119,000
12. 180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 3,094,000
13. 60 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 1,008,000
14. 120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 1,848,000
15. 180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 2,604,000
16. 60 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 1,400,000
17. 120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 2,604,000
18. 180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 3,780,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو42.00 * 29.70 606,000
2. 1000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 321,000
3. 1000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 166,000
4. 2000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 166,000
5. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 دو رو29.70 * 42.00 676,000
6. 1000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 368,000
7. 1000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 187,000
8. 2000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 187,000
9. 1000برگ a4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 294,000
10. 1000برگ a5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 152,000
11. 2000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 152,000
12. 1000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 342,000
13. 1000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 174,000
14. 2000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 174,000
15. 1000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو21.00 * 29.70 294,000
16. 1000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 152,000
17. 2000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو10.50 * 14.80 152,000
18. 1000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 342,000
19. 1000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 174,000
20. 2000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو10.50 * 14.80 174,000
21. 1000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو21.00 * 29.70 294,000
22. 1000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 152,000
23. 2000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو10.50 * 14.80 152,000
24. 1000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 342,000
25. 1000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 174,000
26. 2000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو10.50 * 14.80 174,000
27. 1000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو21.00 * 29.70 294,000
28. 1000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 152,000
29. 2000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو10.50 * 14.80 152,000
30. 1000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 342,000
31. 1000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 174,000
32. 2000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو10.50 * 14.80 174,000
33. 1000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو29.70 * 42.00 561,000
34. 1000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 294,000
35. 1000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 152,000
36. 2000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 152,000
37. 1000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 دو رو29.70 * 42.00 630,000
38. 1000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 342,000
39. 1000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 174,000
40. 2000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 174,000
41. 1000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 یک رو29.70 * 21.00 880,000
42. 1000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 یک رو21.00 * 14.80 445,000
43. 2000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 یک رو10.50 * 14.80 445,000
44. 1000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 دو رو29.70 * 21.00 927,000
45. 1000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 دو رو21.00 * 14.80 467,000
46. 2000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 دو رو10.50 * 14.80 467,000
47. 500 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو42.00 * 29.70 337,000
48. 500 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 184,000
49. 500 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 98,000
50. 1000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو14.80 * 10.50 98,000
51. 500 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 دو رو42.00 * 29.70 366,000
52. 500 برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 199,000
53. 500 برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 103,000
54. 1000 برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو14.80 * 10.50 103,000
55. 500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 171,000
56. 500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 91,000
57. 1000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو14.80 * 10.50 91,000
58. 500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو29.70 * 21.00 186,000
59. 500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 96,000
60. 1000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 96,000
61. 500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو29.70 * 21.00 171,000
62. 500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 91,000
63. 1000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو14.80 * 10.50 91,000
64. 500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو29.70 * 21.00 186,000
65. 500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 96,000
66. 1000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 96,000
67. 500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو29.70 * 21.00 171,000
68. 500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 91,000
69. 1000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو14.80 * 10.50 91,000
70. 500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو29.70 * 21.00 186,000
71. 500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 96,000
72. 1000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 96,000
73. 500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو29.70 * 21.00 171,000
74. 500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 91,000
75. 1000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو14.80 * 10.50 91,000
76. 500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو29.70 * 21.00 186,000
77. 500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 96,000
78. 1000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 96,000
79. 500 برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو42.00 * 29.70 313,000
80. 500 برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 171,000
81. 500 برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 91,000
82. 1000 برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو14.80 * 10.50 91,000
83. 500 برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 دو رو42.00 * 29.70 342,000
84. 500 برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 186,000
85. 500 برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 96,000
86. 1000 برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو14.80 * 10.50 96,000
87. 500 برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 یک رو29.70 * 21.00 476,000
88. 500 برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 یک رو21.00 * 14.80 243,000
89. 1000 برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 یک رو14.80 * 10.50 243,000
90. 500 برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 دو رو29.70 * 21.00 491,000
91. 500 برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 دو رو21.00 * 14.80 249,000
92. 1000 برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 دو رو14.80 * 10.50 249,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 424,000
2. 10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی4 یک رو21.00 * 14.80 262,000
3. 20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی4 یک رو10.50 * 14.80 312,000
4. 20 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری )کپی پرینت مشکی4 یک رو17.00 * 12.00 478,000
5. 10 بسته فاکتور a4 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 410,000
6. 10 بسته فاکتور a5 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 256,000
7. 20 بسته فاکتور a6 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 306,000
8. 10 بسته فاکتور کاربن دار a4 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 464,000
9. 10 بسته فاکتور کاربن دار a5 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 282,000
10. 20 بسته فاکتور کاربن دار a6 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 332,000
11. 10 بسته فاکتور a4 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 585,000
12. 10 بسته فاکتور a5 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 357,000
13. 20 بسته فاکتور a6 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 432,000
14. 10 بسته فاکتور کاربن دار a4 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 699,000
15. 10 بسته فاکتور کاربن دار a5 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 413,000
16. 20 بسته فاکتور کاربن دار a6 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 488,000
17. 10 بسته فاکتور a4 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 760,000
18. 10 بسته فاکتور a5 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 457,000
19. 20 بسته فاکتور a6 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 557,000
20. 10 بسته فاکتور کاربن دار a4 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 931,000
21. 10 بسته فاکتور کاربن دار a5 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 543,000
22. 20 بسته فاکتور کاربن دار a6 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 643,000
23. 20 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو12.00 * 17.00 438,000
24. 20 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو12.00 * 17.00 420,000
25. 20 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو17.00 * 12.00 620,000
26. 20 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو12.00 * 17.00 820,000
27. 20 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو12.00 * 17.00 474,000
28. 20 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو17.00 * 12.00 709,000
29. 20 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو17.00 * 12.00 991,000
30. 10 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو42.00 * 29.70 708,000
31. 10 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو42.00 * 29.70 1,097,000
32. 10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 384,000
33. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 370,000
34. 10 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 545,000
35. 10 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 29.70 720,000
36. 10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 222,000
37. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 216,000
38. 10 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 317,000
39. 10 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 21.00 417,000
40. 20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)7 یک رو10.50 * 14.80 272,000
41. 20 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو10.50 * 14.80 266,000
42. 20 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو10.50 * 14.80 392,000
43. 20 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 10.50 517,000
44. 10 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)7 یک رو17.00 * 24.00 384,000
45. 10 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)7 یک رو24.00 * 17.00 370,000
46. 10 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)7 یک رو24.00 * 17.00 545,000
47. 15 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 241,000
48. 15 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 397,000
49. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 424,000
50. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 659,000
51. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 29.70 891,000
52. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 242,000
53. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 373,000
54. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 503,000
55. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)7 یک رو10.50 * 14.80 292,000
56. 20بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)7 یک رو10.50 * 14.80 448,000
57. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 10.50 603,000
58. 10بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)7 یک رو24.00 * 17.00 424,000
59. 10بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)7 یک رو24.00 * 17.00 659,000
60. 10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 396,000
61. 10 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 421,000
62. 10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 235,000
63. 10 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 21.00 260,000
64. 20 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)7 یک رو14.80 * 10.50 297,000
65. 10 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 235,000
66. 15 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 247,000
67. 10 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 260,000
68. 15بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 266,000
69. 15 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو21.00 * 9.50 304,000
70. 15بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 267,000
71. 15بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 411,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. بنر 8 انس (کیفیت چاپ ضعیف)1 یک رو- 43,000
2. بنر 8 انس (کیفیت چاپ خوب )1 یک رو- 45,000
3. بنر 8 انس (کیفیت چاپ عالی)1 یک رو- 48,000
4. بنر 10 انس (کیفیت چاپ خوب)1 یک رو- 48,000
5. بنر 10 انس ( کیفیت چاپ عالی)1 یک رو- 50,000
6. بنر 10 انس (کیفیت چاپ درجه 1)1 یک رو- 54,000
7. بنر 13 انس ( کیفیت چاپ خوب)1 یک رو- 60,000
8. بنر 13 انس (کیفیت چاپ عالی)1 یک رو- 63,000
9. بنر 13 انس (کیفیت چاپ درجه 1)1 یک رو- 68,000
10. فلکسی کره (کیفیت چاپ عالی)2 یک رو- 136,000
11. فلکسی کره (کیفیت چاپ درجه 1)2 یک رو- 141,000
12. استیکر درجه یک ( کیفیت چاپ خوب)1 یک رو- 98,000
13. استیکر شیشه ای (کیفیت چاپ خوب)1 یک رو- 70,000
14. مش (کیفیت چاپ عالی)1 یک رو- 104,000
15. مش (کیفیت چاپ درجه 1)1 یک رو- 108,000
16. استیکر با چاپ اکوسالونت (6 pass)2 یک رو- 107,000
17. استیکر با چاپ اکوسالونت (8 pass)2 یک رو- 113,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. پلات و لمینت براق2 یک رو- 132,000
2. پلات و لمینت مات2 یک رو- 154,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش7 یک رو3.00 * 5.00 548,000
2. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش7 یک رو8.50 * 4.80 1,442,000
3. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو1.50 * 4.80 506,000
4. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو2.00 * 4.80 542,000
5. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش7 یک رو3.00 * 5.00 782,000
6. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو8.50 * 4.80 2,102,000
7. 1000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*2)7 یک رو2.00 * 5.00 650,000
8. 1000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*3)7 یک رو3.00 * 5.00 944,000
9. 1000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*8.5)7 یک رو5.00 * 8.50 2,558,000
10. 1000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)10 یک رو5.00 * 5.00 4,418,000
11. 1000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)10 یک رو4.00 * 5.00 3,542,000
12. 1000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)10 یک رو3.00 * 5.00 2,678,000
13. 1000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)10 یک رو3.00 * 3.00 1,634,000
14. 1000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(2*5)10 یک رو2.00 * 5.00 650,000
15. 1000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(3*5)10 یک رو3.00 * 5.00 944,000
16. 1000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(8.5*5)10 یک رو8.50 * 5.00 2,558,000
17. 1000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(2*5)10 یک رو2.00 * 5.00 650,000
18. 1000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(3*5)10 یک رو3.00 * 5.00 944,000
19. 1000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(8.5*5)10 یک رو5.00 * 8.50 2,558,000
20. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو4.80 * 1.50 410,000
21. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو2.00 * 4.80 446,000
22. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش7 یک رو1.50 * 4.80 350,000
23. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش7 یک رو3.00 * 5.00 638,000
24. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش7 یک رو2.00 * 4.80 386,000
25. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو4.80 * 8.50 1,694,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد جعبه سوخاری دارویی کد 1 (طول17.5cm عرض13.5cm ارتفاع7.7cm)30 یک رو65.00 * 33.00 6,679,000
2. 2000 عدد جعبه سوخاری دارویی کد 1 (طول17.5cm عرض13.5cm ارتفاع7.7cm)30 یک رو65.00 * 33.00 10,854,000
3. 5000 عدد جعبه سوخاری دارویی کد 1 (طول17.5cm عرض13.5cm ارتفاع7.7cm)30 یک رو65.00 * 33.00 22,960,000
4. 1000 عدد جعبه سوخاری دارویی کد 2 (طول21cm عرض13cm ارتفاع7cm)30 یک رو70.00 * 31.00 6,679,000
5. 2000 عدد جعبه سوخاری دارویی کد 2 (طول21cm عرض13cm ارتفاع7cm)30 یک رو70.00 * 31.00 10,854,000
6. 5000 عدد جعبه سوخاری دارویی کد 2 (طول21cm عرض13cm ارتفاع7cm)30 یک رو70.00 * 31.00 22,960,000
7. 1000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 1 (طول18cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو67.00 * 25.00 5,732,000
8. 2000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 1 (طول18cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو67.00 * 25.00 8,961,000
9. 5000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 1 (طول18cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو67.00 * 25.00 18,174,000
10. 1000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 2 (طول16cm عرض13.5cm ارتفاع9.5cm)30 یک رو61.00 * 27.00 5,862,000
11. 2000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 2 (طول16cm عرض13.5cm ارتفاع9.5cm)30 یک رو61.00 * 27.00 9,219,000
12. 5000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 2 (طول16cm عرض13.5cm ارتفاع9.5cm)30 یک رو61.00 * 27.00 18,874,000
13. 1000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 3 (طول21.5cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,732,000
14. 2000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 3 (طول21.5cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 8,961,000
15. 5000 عدد جعبه سوخاری قفلی کد 3 (طول21.5cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 18,174,000
16. 1000 عدد جعبه سوخاری سفره شو (طول22.5cm عرض11.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو33.00 * 27.00 8,169,000
17. 2000 عدد جعبه سوخاری سفره شو (طول22.5cm عرض11.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو33.00 * 27.00 13,833,000
18. 5000 عدد جعبه سوخاری سفره شو (طول22.5cm عرض11.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو33.00 * 27.00 30,410,000
19. 1000 عدد جعبه سوخاری کشویی (طول19cm عرض12cm ارتفاع7cm)30 یک رو53.00 * 49.00 8,361,000
20. 2000 عدد جعبه سوخاری کشویی (طول19cm عرض12cm ارتفاع7cm)30 یک رو53.00 * 49.00 14,219,000
21. 5000 عدد جعبه سوخاری کشویی (طول19cm عرض12cm ارتفاع7cm)30 یک رو53.00 * 49.00 31,373,000
22. 1000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر27 یک رو22.84 * 69.00 4,254,000
23. 2000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر27 یک رو22.84 * 69.00 7,247,000
24. 5000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر27 یک رو22.84 * 69.00 16,087,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد جعبه برگر دارویی (طول12cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو51.00 * 30.00 5,732,000
2. 2000 عدد جعبه برگر دارویی (طول12cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو51.00 * 30.00 8,961,000
3. 5000 عدد جعبه برگر دارویی (طول12cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو51.00 * 30.00 18,174,000
4. 1000 عدد جعبه برگر قفلی کد 1 (طول12cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو50.00 * 23.00 4,891,000
5. 2000 عدد جعبه برگر قفلی کد 1 (طول12cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو50.00 * 23.00 7,278,000
6. 5000 عدد جعبه برگر قفلی کد 1 (طول12cm عرض12cm ارتفاع8cm)30 یک رو50.00 * 23.00 13,968,000
7. 1000 عدد جعبه برگر قفلی کد 2 (طول14cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو59.00 * 25.00 5,732,000
8. 2000 عدد جعبه برگر قفلی کد 2 (طول14cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو59.00 * 25.00 8,961,000
9. 5000 عدد جعبه برگر قفلی کد 2 (طول14cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو59.00 * 25.00 18,174,000
10. 1000 عدد جعبه برگر قفلی هلالی کد 1 (طول14.5cm عرض14.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو61.00 * 25.00 5,732,000
11. 2000 عدد جعبه برگر قفلی هلالی کد 1 (طول14.5cm عرض14.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو61.00 * 25.00 8,961,000
12. 5000 عدد جعبه برگر قفلی هلالی کد 1 (طول14.5cm عرض14.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو61.00 * 25.00 18,174,000
13. 1000 عدد جعبه برگر قفلی هلالی کد 2 (طول13cm عرض13cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,132,000
14. 2000 عدد جعبه برگر قفلی هلالی کد 2 (طول13cm عرض13cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 7,759,000
15. 5000 عدد جعبه برگر قفلی هلالی کد 2 (طول13cm عرض13cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 15,170,000
16. 1000 عدد جعبه برگر دوتکه کد 1 (طول13cm عرض13cm ارتفاع8cm)30 یک رو50.00 * 46.00 6,325,000
17. 2000 عدد جعبه برگر دوتکه کد 1 (طول13cm عرض13cm ارتفاع8cm)30 یک رو50.00 * 46.00 10,788,000
18. 5000 عدد جعبه برگر دوتکه کد 1 (طول13cm عرض13cm ارتفاع8cm)30 یک رو50.00 * 46.00 23,759,000
19. 1000 عدد جعبه برگر دوتکه کد 2 (طول15cm عرض15cm ارتفاع8cm)30 یک رو54.00 * 50.00 7,527,000
20. 2000 عدد جعبه برگر دوتکه کد 2 (طول15cm عرض15cm ارتفاع8cm)30 یک رو54.00 * 50.00 13,191,000
21. 5000 عدد جعبه برگر دوتکه کد 2 (طول15cm عرض15cm ارتفاع8cm)30 یک رو54.00 * 50.00 29,768,000
22. 1000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 1 (طول14cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو49.00 * 31.00 4,898,000
23. 2000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 1 (طول14cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو49.00 * 31.00 7,933,000
24. 5000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 1 (طول14cm عرض14cm ارتفاع8cm)30 یک رو49.00 * 31.00 16,569,000
25. 1000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 2 (طول11.7cm عرض11.7cm ارتفاع7.8cm)30 یک رو44.00 * 29.00 4,297,000
26. 2000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 2 (طول11.7cm عرض11.7cm ارتفاع7.8cm)30 یک رو44.00 * 29.00 6,732,000
27. 5000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 2 (طول11.7cm عرض11.7cm ارتفاع7.8cm)30 یک رو44.00 * 29.00 13,565,000
28. 1000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 3 (طول14.5cm عرض14.5cm ارتفاع7.7cm)30 یک رو50.00 * 31.00 4,898,000
29. 2000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 3 (طول14.5cm عرض14.5cm ارتفاع7.7cm)30 یک رو50.00 * 31.00 7,933,000
30. 5000 عدد جعبه برگر سفره شو کد 3 (طول14.5cm عرض14.5cm ارتفاع7.7cm)30 یک رو50.00 * 31.00 16,569,000
31. 1000 عدد جعبه برگر صدفی (طول12.5cm عرض12.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,987,000
32. 2000 عدد جعبه برگر صدفی (طول12.5cm عرض12.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 6,943,000
33. 5000 عدد جعبه برگر صدفی (طول12.5cm عرض12.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 14,118,000
34. 1000 عدد جعبه برگر کشویی (طول12.5cm عرض12.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو46.00 * 44.00 7,128,000
35. 2000 عدد جعبه برگر کشویی (طول12.5cm عرض12.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو46.00 * 44.00 11,751,000
36. 5000 عدد جعبه برگر کشویی (طول12.5cm عرض12.5cm ارتفاع8cm)30 یک رو46.00 * 44.00 25,203,000
37. 1000 عدد جعبه همبر بیرون بر27 یک رو23.10 * 55.50 3,653,000
38. 2000 عدد جعبه همبر بیرون بر27 یک رو55.50 * 23.10 6,035,000
39. 5000 عدد جعبه همبر بیرون بر27 یک رو55.50 * 23.10 13,071,000
40. 1000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار27 یک رو23.82 * 44.05 2,810,000
41. 2000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار27 یک رو44.05 * 23.84 4,752,000
42. 5000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار27 یک رو44.05 * 23.82 10,523,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد جعبه ساندویچ درب دارویی (طول30cm عرض7cm ارتفاع7cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,099,000
2. 2000 عدد جعبه ساندویچ درب دارویی (طول30cm عرض7cm ارتفاع7cm)30 یک رو1.00 * 1.00 7,695,000
3. 5000 عدد جعبه ساندویچ درب دارویی (طول30cm عرض7cm ارتفاع7cm)30 یک رو1.00 * 1.00 15,009,000
4. 1000 عدد جعبه ساندویچ قفلی (طول31cm عرض6cm ارتفاع8cm)30 یک رو40.00 * 32.00 4,297,000
5. 2000 عدد جعبه ساندویچ قفلی (طول31cm عرض6cm ارتفاع8cm)30 یک رو40.00 * 32.00 6,732,000
6. 5000 عدد جعبه ساندویچ قفلی (طول31cm عرض6cm ارتفاع8cm)30 یک رو40.00 * 32.00 13,565,000
7. 1000 عدد جعبه ساندویچ زیپ دار (طول33cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو49.00 * 35.00 5,700,000
8. 2000 عدد جعبه ساندویچ زیپ دار (طول33cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو49.00 * 35.00 8,896,000
9. 5000 عدد جعبه ساندویچ زیپ دار (طول33cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو49.00 * 35.00 18,014,000
10. 1000 عدد جعبه ساندویچ سفره شو (طول33cm عرض7.8cm ارتفاع7cm)30 یک رو49.00 * 35.00 4,898,000
11. 2000 عدد جعبه ساندویچ سفره شو (طول33cm عرض7.8cm ارتفاع7cm)30 یک رو49.00 * 35.00 7,933,000
12. 5000 عدد جعبه ساندویچ سفره شو (طول33cm عرض7.8cm ارتفاع7cm)30 یک رو49.00 * 35.00 16,569,000
13. 1000 عدد جعبه ساندویچ کشویی (طول30cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو76.00 * 35.00 7,128,000
14. 2000 عدد جعبه ساندویچ کشویی (طول30cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو76.00 * 35.00 11,751,000
15. 5000 عدد جعبه ساندویچ کشویی (طول30cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو76.00 * 35.00 25,203,000
16. 1000 عدد جعبه ساندویچ27 یک رو29.80 * 44.00 3,653,000
17. 2000 عدد جعبه ساندویچ27 یک رو29.80 * 44.00 6,035,000
18. 5000 عدد جعبه ساندویچ27 یک رو29.80 * 44.00 13,071,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد جعبه داخل سالن مخروطی کد 1 (طول7cm عرض7cm ارتفاع10cm)30 یک رو30.00 * 16.00 3,747,000
2. 2000 عدد جعبه داخل سالن مخروطی کد 1 (طول7cm عرض7cm ارتفاع10cm)30 یک رو30.00 * 16.00 4,991,000
3. 5000 عدد جعبه داخل سالن مخروطی کد 1 (طول7cm عرض7cm ارتفاع10cm)30 یک رو30.00 * 16.00 8,249,000
4. 1000 عدد جعبه داخل سالن مخروطی کد 2 (طول7.8cm عرض7.8cm ارتفاع12cm)30 یک رو33.00 * 19.00 3,965,000
5. 2000 عدد جعبه داخل سالن مخروطی کد 2 (طول7.8cm عرض7.8cm ارتفاع12cm)30 یک رو33.00 * 19.00 5,491,000
6. 5000 عدد جعبه داخل سالن مخروطی کد 2 (طول7.8cm عرض7.8cm ارتفاع12cm)30 یک رو33.00 * 19.00 9,501,000
7. 1000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 1 (طول19cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,297,000
8. 2000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 1 (طول19cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 6,732,000
9. 5000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 1 (طول19cm عرض8cm ارتفاع8cm)30 یک رو1.00 * 1.00 13,565,000
10. 1000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 2 (طول12cm عرض6cm ارتفاع5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 2,928,000
11. 2000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 2 (طول12cm عرض6cm ارتفاع5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 3,994,000
12. 5000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 2 (طول12cm عرض6cm ارتفاع5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 6,721,000
13. 1000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 3 (طول19.6cm عرض5.6cm ارتفاع3.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 2,945,000
14. 2000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 3 (طول19.6cm عرض5.6cm ارتفاع3.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,028,000
15. 5000 عدد جعبه داخل سالن قایقی کد 3 (طول19.6cm عرض5.6cm ارتفاع3.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 6,805,000
16. 1000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 1 (طول19cm عرض12cm ارتفاع5cm)30 یک رو30.00 * 23.00 3,583,000
17. 2000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 1 (طول19cm عرض12cm ارتفاع5cm)30 یک رو30.00 * 23.00 5,304,000
18. 5000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 1 (طول19cm عرض12cm ارتفاع5cm)30 یک رو30.00 * 23.00 9,997,000
19. 1000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 2 (طول10cm عرض12cm ارتفاع3cm)30 یک رو1.00 * 1.00 2,945,000
20. 2000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 2 (طول10cm عرض12cm ارتفاع3cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,028,000
21. 5000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 2 (طول10cm عرض12cm ارتفاع3cm)30 یک رو1.00 * 1.00 6,805,000
22. 1000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 3 (طول11cm عرض8cm ارتفاع4.5cm)30 یک رو21.00 * 18.00 2,864,000
23. 2000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 3 (طول11cm عرض8cm ارتفاع4.5cm)30 یک رو21.00 * 18.00 3,866,000
24. 5000 عدد جعبه داخل سالن بدون چسب کد 3 (طول11cm عرض8cm ارتفاع4.5cm)30 یک رو21.00 * 18.00 6,401,000
25. 1000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 1 (طول21cm عرض19.5cm ارتفاع3.3cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,023,000
26. 2000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 1 (طول21cm عرض19.5cm ارتفاع3.3cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,541,000
27. 5000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 1 (طول21cm عرض19.5cm ارتفاع3.3cm)30 یک رو1.00 * 1.00 9,625,000
28. 1000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 2 (طول24cm عرض17cm ارتفاع4cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,160,000
29. 2000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 2 (طول24cm عرض17cm ارتفاع4cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,816,000
30. 5000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 2 (طول24cm عرض17cm ارتفاع4cm)30 یک رو1.00 * 1.00 10,314,000
31. 1000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 3 (طول21cm عرض10cm ارتفاع5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 3,897,000
32. 2000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 3 (طول21cm عرض10cm ارتفاع5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,291,000
33. 5000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 3 (طول21cm عرض10cm ارتفاع5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 8,999,000
34. 1000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 4 (طول24cm عرض24cm ارتفاع3.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,174,000
35. 2000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 4 (طول24cm عرض24cm ارتفاع3.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 7,844,000
36. 5000 عدد جعبه داخل سالن چسبی کد 4 (طول24cm عرض24cm ارتفاع3.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 15,384,000
37. 1000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن25 یک رو28.58 * 20.02 2,003,000
38. 2000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن25 یک رو28.58 * 20.02 3,370,000
39. 5000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن25 یک رو28.58 * 20.02 7,418,000
40. 1000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن25 یک رو16.80 * 25.10 1,445,000
41. 2000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن25 یک رو25.10 * 16.80 2,529,000
42. 5000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن25 یک رو16.80 * 25.10 5,743,000
43. 2000 عدد ظرف پاپکورن25 یک رو46.10 * 27.30 6,606,000
44. 1000 عدد ظرف پاپکورن25 یک رو46.10 * 27.30 3,938,000
45. 5000 عدد ظرف پاپکورن25 یک رو46.10 * 27.30 14,479,000
46. 1000 عدد ظروف مربعی بزرگ25 یک رو29.76 * 29.02 3,059,000
47. 2000 عدد ظروف مربعی بزرگ25 یک رو29.76 * 29.02 4,803,000
48. 5000 عدد ظروف مربعی بزرگ25 یک رو29.76 * 29.02 9,972,000
49. 1000 عدد ظروف مربعی کوچک25 یک رو23.05 * 24.03 1,636,000
50. 2000 عدد ظروف مربعی کوچک25 یک رو23.05 * 24.03 2,851,000
51. 5000 عدد ظروف مربعی کوچک25 یک رو23.05 * 24.03 6,450,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد جعبه سیب زمینی سفره شو کد 1 (طول11.5cm عرض7.7cm ارتفاع4.8cm)30 یک رو31.00 * 26.00 3,583,000
2. 2000 عدد جعبه سیب زمینی سفره شو کد 1 (طول11.5cm عرض7.7cm ارتفاع4.8cm)30 یک رو31.00 * 26.00 5,304,000
3. 5000 عدد جعبه سیب زمینی سفره شو کد 1 (طول11.5cm عرض7.7cm ارتفاع4.8cm)30 یک رو31.00 * 26.00 9,997,000
4. 1000 عدد جعبه سیب زمینی سفره شو کد 2 (طول16cm عرض12cm ارتفاع6cm)30 یک رو41.00 * 31.00 4,297,000
5. 2000 عدد جعبه سیب زمینی سفره شو کد 2 (طول16cm عرض12cm ارتفاع6cm)30 یک رو41.00 * 31.00 6,732,000
6. 5000 عدد جعبه سیب زمینی سفره شو کد 2 (طول16cm عرض12cm ارتفاع6cm)30 یک رو41.00 * 31.00 13,565,000
7. 1000 عدد جعبه سیب زمینی دارویی کد 1 (طول14cm عرض10cm ارتفاع7cm)30 یک رو51.00 * 27.00 4,856,000
8. 2000 عدد جعبه سیب زمینی دارویی کد 1 (طول14cm عرض10cm ارتفاع7cm)30 یک رو51.00 * 27.00 7,208,000
9. 5000 عدد جعبه سیب زمینی دارویی کد 1 (طول14cm عرض10cm ارتفاع7cm)30 یک رو51.00 * 27.00 13,793,000
10. 1000 عدد جعبه سیب زمینی دارویی کد 2 (طول12cm عرض8cm ارتفاع7cm)30 یک رو43.00 * 23.00 4,456,000
11. 2000 عدد جعبه سیب زمینی دارویی کد 2 (طول12cm عرض8cm ارتفاع7cm)30 یک رو43.00 * 23.00 6,407,000
12. 5000 عدد جعبه سیب زمینی دارویی کد 2 (طول12cm عرض8cm ارتفاع7cm)30 یک رو43.00 * 23.00 11,790,000
13. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 1 (طول11cm عرض11cm ارتفاع10.5cm)30 یک رو46.00 * 26.00 4,824,000
14. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 1 (طول11cm عرض11cm ارتفاع10.5cm)30 یک رو46.00 * 26.00 7,144,000
15. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 1 (طول11cm عرض11cm ارتفاع10.5cm)30 یک رو46.00 * 26.00 13,632,000
16. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 2 (طول11cm عرض11cm ارتفاع9cm)30 یک رو46.00 * 24.00 4,824,000
17. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 2 (طول11cm عرض11cm ارتفاع9cm)30 یک رو46.00 * 24.00 7,144,000
18. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 2 (طول11cm عرض11cm ارتفاع9cm)30 یک رو46.00 * 24.00 13,632,000
19. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 3 (طول13.5cm عرض10.5cm ارتفاع6cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,525,000
20. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 3 (طول13.5cm عرض10.5cm ارتفاع6cm)30 یک رو1.00 * 1.00 6,546,000
21. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی مربع کد 3 (طول13.5cm عرض10.5cm ارتفاع6cm)30 یک رو1.00 * 1.00 12,139,000
22. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 1 (طول8cm عرض8cm ارتفاع13cm)30 یک رو36.00 * 25.00 4,386,000
23. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 1 (طول8cm عرض8cm ارتفاع13cm)30 یک رو36.00 * 25.00 6,267,000
24. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 1 (طول8cm عرض8cm ارتفاع13cm)30 یک رو36.00 * 25.00 11,441,000
25. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 2 (طول13.5cm عرض10.5cm ارتفاع6cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,254,000
26. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 2 (طول13.5cm عرض10.5cm ارتفاع6cm)30 یک رو1.00 * 1.00 6,003,000
27. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 2 (طول13.5cm عرض10.5cm ارتفاع6cm)30 یک رو1.00 * 1.00 10,781,000
28. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 3 (طول11cm عرض7.5cm ارتفاع7.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 4,118,000
29. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 3 (طول11cm عرض7.5cm ارتفاع7.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 5,731,000
30. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مخروطی کد 3 (طول11cm عرض7.5cm ارتفاع7.5cm)30 یک رو1.00 * 1.00 10,100,000
31. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مک دونالد کد 1 (طول7.5cm عرض5cm ارتفاع13cm)30 یک رو32.00 * 20.00 3,948,000
32. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مک دونالد کد 1 (طول7.5cm عرض5cm ارتفاع13cm)30 یک رو32.00 * 20.00 5,391,000
33. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مک دونالد کد 1 (طول7.5cm عرض5cm ارتفاع13cm)30 یک رو32.00 * 20.00 9,251,000
34. 1000 عدد جعبه سیب زمینی مک دونالد کد 2 (طول17cm عرض6.5cm ارتفاع10cm)30 یک رو30.00 * 26.00 4,386,000
35. 2000 عدد جعبه سیب زمینی مک دونالد کد 2 (طول17cm عرض6.5cm ارتفاع10cm)30 یک رو30.00 * 26.00 6,267,000
36. 5000 عدد جعبه سیب زمینی مک دونالد کد 2 (طول17cm عرض6.5cm ارتفاع10cm)30 یک رو30.00 * 26.00 11,441,000
37. 1000 عدد جعبه سیب زمینی درب ساده کد 1 (طول7cm عرض8cm ارتفاع11.5cm)30 یک رو42.00 * 21.00 4,423,000
38. 2000 عدد جعبه سیب زمینی درب ساده کد 1 (طول7cm عرض8cm ارتفاع11.5cm)30 یک رو42.00 * 21.00 6,343,000
39. 5000 عدد جعبه سیب زمینی درب ساده کد 1 (طول7cm عرض8cm ارتفاع11.5cm)30 یک رو42.00 * 21.00 11,629,000
40. 1000 عدد جعبه سیب زمینی درب ساده کد 2 (طول14cm عرض6.5cm ارتفاع5.5cm)30 یک رو43.00 * 18.00 4,085,000
41. 2000 عدد جعبه سیب زمینی درب ساده کد 2 (طول14cm عرض6.5cm ارتفاع5.5cm)30 یک رو43.00 * 18.00 5,667,000
42. 5000 عدد جعبه سیب زمینی درب ساده کد 2 (طول14cm عرض6.5cm ارتفاع5.5cm)30 یک رو43.00 * 18.00 9,939,000
43. 1000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی27 یک رو34.61 * 23.37 1,950,000
44. 2000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی27 یک رو34.61 * 23.37 3,263,000
45. 5000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی27 یک رو34.61 * 23.37 7,151,000
46. 1000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر27 یک رو29.00 * 29.00 3,059,000
47. 2000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر27 یک رو29.00 * 29.00 4,803,000
48. 5000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر27 یک رو29.00 * 29.00 9,972,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ4 یک رو12.00 * 12.00 1,422,000
2. 500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ4 یک رو12.00 * 12.00 3,390,000
3. 1000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ4 یک رو12.00 * 12.00 6,630,000
4. 200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ4 یک رو12.00 * 12.00 1,326,000
5. 500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ 4 یک رو12.00 * 12.00 3,180,000
6. 1000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ4 یک رو12.00 * 12.00 6,090,000
7. 200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت4 یک رو12.00 * 12.00 1,494,000
8. 500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت4 یک رو12.00 * 12.00 3,570,000
9. 1000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت4 یک رو12.00 * 12.00 6,990,000
10. 200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت4 یک رو12.00 * 12.00 1,434,000
11. 500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت4 یک رو12.00 * 12.00 3,420,000
12. 1000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت4 یک رو12.00 * 12.00 6,570,000
13. 200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری2 یک رو12.00 * 12.00 1,470,000
14. 500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری2 یک رو12.00 * 12.00 3,510,000
15. 1000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ فوری2 یک رو12.00 * 12.00 6,810,000
16. 200 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری2 یک رو12.00 * 12.00 1,542,000
17. 500 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری2 یک رو12.00 * 12.00 3,690,000
18. 1000 حلقه سی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری2 یک رو12.00 * 12.00 7,230,000
19. 200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری2 یک رو12.00 * 12.00 1,374,000
20. 500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری2 یک رو12.00 * 12.00 3,300,000
21. 1000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ فوری2 یک رو12.00 * 12.00 6,330,000
22. 200 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری2 یک رو12.00 * 12.00 1,482,000
23. 500 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری2 یک رو12.00 * 12.00 3,540,000
24. 1000 حلقه دی وی دی ایرانی + چاپ + رایت فوری2 یک رو12.00 * 12.00 6,810,000