خدمات

تعرفه خدمات

قیمتها فقط جهت همکاران گرامی میباشد

 

افتخار داریم که باری دیگر در خدمت همکاران گرامی باشیم

  •     تمامی کارتها را از نظر رنگ و کیفیت۱۰۰ % تضمین میکنیم.
  •     سفارشات درب مغازه شما همکاران گرامی تحویل میدهیم.
  •     چاپ کارهای افست را با کمترین قیمت ارائه میدهم.
  •     مدت زمان تحویل کارها را تا حد امکان پایین آوردیم.
  •     خرابی کار را به کمتر از ۳% رساندیم.
  •     سفارشاتی که تا ساعت 12:00 هر روز ارسال شود در مدت تحویل همان روز هم محاسبه میشود.
  •     فاکتور های کپی پرینتی که از 10 بسته بیشتر سفارش داده میشود 7 روز کاری آماده میشود.
  •     قیمتهای افست فوری را  از پنل کاربری خود بخش استعلام قیمت به صورت آنی دریافت کنید.

 


چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سلفون براق یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 47,000
2. سلفون براق یک رو (4.8*8.5)8 یک رو- 42,000
3. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)3 دو رو- 66,000
4. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)5 دو رو- 61,000
5. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)8 دو رو- 56,000
6. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 47,000
7. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)8 یک رو- 42,000
8. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)3 دو رو- 66,000
9. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)5 دو رو- 61,000
10. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)8 دو رو- 56,000
11. سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)10 یک رو- 109,000
12. سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)10 دو رو- 119,000
13. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 72,000
14. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)8 یک رو- 67,000
15. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)4 دو رو- 76,000
16. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)8 دو رو- 71,000
17. گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)4 یک رو- 44,000
18. گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)8 یک رو- 39,000
19. گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)3 دو رو- 56,000
20. گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)8 دو رو- 51,000
21. گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)4 یک رو- 45,500
22. گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)8 یک رو- 40,500
23. گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)4 دو رو- 59,000
24. گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)8 دو رو- 54,000
25. کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)5 یک رو- 96,000
26. کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)8 یک رو- 91,000
27. کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)5 دو رو- 101,000
28. کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)8 دو رو- 96,000
29. سوسماری یک رو (4.8*8.5)13 یک رو- 55,000
30. سوسماری دو رو (4.8*8.5)13 دو رو- 63,000
31. چرم دو رو (4.8*8.5)18 دو رو- 59,000
32. کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5)18 یک رو- 70,000
33. کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5)18 دو رو- 75,000
34. سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )10 دو رو- 91,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)3 یک رو- 65,000
2. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)5 یک رو- 60,000
3. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)8 یک رو- 55,000
4. لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)5 یک رو- 61,500
5. لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)8 یک رو- 56,500
6. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)5 یک رو- 62,000
7. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)8 یک رو- 57,000
8. لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)15 یک رو- 57,000
9. لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)15 یک رو- 96,000
10. لیبل متالایز (4.8*8.5)29 یک رو- 284,000
11. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)8 یک رو- 219,000
12. لیبل یووی با نیم تیغ10 یک رو- 90,000
13. لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)8 یک رو- 219,000
14. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)8 یک رو- 219,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 67,000
2. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 59,000
3. سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 95,000
4. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 87,000
5. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 79,000
6. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 67,000
7. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 59,000
8. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 95,000
9. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 87,000
10. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 79,000
11. سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)11 دو رو9.00 * 6.00 116,000
12. سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)11 دو رو9.00 * 6.00 201,000
13. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 164,000
14. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)11 دو رو9.00 * 6.00 189,000
15. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)11 دو رو9.00 * 6.00 274,000
16. سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 104,000
17. کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 79,000
18. کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 102,000
19. کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 95,000
20. کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)18 دو رو9.00 * 6.00 109,000
21. لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 96,000
22. لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 88,000
23. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 158,000
24. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 150,000
25. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 142,000
26. لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 142,000
27. لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)8 دو رو8.50 * 4.80 114,000
28. لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)13 دو رو5.50 * 5.50 92,000
29. لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 149,000
30. لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 141,000
31. لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 258,000
32. لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 250,000
33. لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 242,000
34. لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 242,000
35. لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)13 دو رو8.50 * 4.80 194,000
36. لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)13 دو رو5.50 * 5.50 158,000
37. لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 167,000
38. لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 159,000
39. لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد فوری(1000 عددی )(4.8*8.5)6 دو رو8.50 * 4.80 135,000
40. لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)10 دو رو8.50 * 4.80 127,000
41. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد فوری (1000 عددی )(5.6*5.9)6 دو رو5.90 * 5.60 122,000
42. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)10 دو رو5.90 * 5.60 119,000
43. لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 259,000
44. لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو6.00 * 9.00 259,000
45. لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)13 دو رو5.90 * 5.60 194,000
46. لمینت طلا کوب و برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)13 دو رو5.90 * 5.60 194,000
47. لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 233,000
48. لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)13 دو رو5.90 * 5.60 175,000
49. لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو6.00 * 9.00 238,000
50. لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو6.00 * 9.00 349,000
51. لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)20 دو رو9.00 * 6.00 188,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. کارت pvc برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)8 یک رو8.65 * 5.70 237,000
2. کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)13 دو رو8.65 * 5.70 230,000
3. کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)5 دو رو5.70 * 8.65 267,000
4. کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)8 دو رو8.65 * 5.70 247,000
5. کارت (PVC 500 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)8 دو رو8.65 * 5.70 388,000
6. کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)8 دو رو8.90 * 5.70 341,000
7. کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)8 دو رو8.90 * 5.70 536,000
8. کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)8 دو رو8.90 * 5.70 915,000
9. کارت pvc متالیک 760 میکرون 500 عددی(5.7*8.86)18 دو رو8.86 * 5.70 735,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)10 دو رو11.20 * 5.50 238,000
2. اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)6 دو رو11.20 * 5.50 243,000
3. اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)10 دو رو11.20 * 5.50 388,000
4. اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)10 یک رو5.10 * 9.60 66,000
5. اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)10 دو رو9.60 * 5.10 83,000
6. اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)10 یک رو9.60 * 5.10 70,000
7. اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)10 دو رو5.10 * 9.60 84,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)3 یک رو21.00 * 29.70 399,000
2. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)3 دو رو21.00 * 29.70 537,000
3. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)3 یک رو21.00 * 14.85 215,000
4. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)3 دو رو21.00 * 14.85 284,000
5. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)3 یک رو14.85 * 10.50 117,000
6. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)3 دو رو10.50 * 14.85 152,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 254,000
2. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 379,000
3. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 132,000
4. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 195,000
5. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 69,000
6. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو14.80 * 10.50 100,000
7. 1000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 292,000
8. 1000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 440,000
9. 1000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 151,000
10. 1000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 225,000
11. 1000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 12.00 78,000
12. 1000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 115,000
13. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 374,000
14. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 512,000
15. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 195,000
16. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 264,000
17. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 102,000
18. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 137,000
19. 2000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 439,000
20. 2000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 607,000
21. 2000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 227,000
22. 2000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 311,000
23. 2000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 119,000
24. 2000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 161,000
25. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 710,000
26. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 876,000
27. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 365,000
28. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 448,000
29. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو10.50 * 14.80 190,000
30. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 232,000
31. 5000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 850,000
32. 5000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 1,055,000
33. 5000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 24.00 435,000
34. 5000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 24.00 538,000
35. 5000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 225,000
36. 5000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 12.00 276,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو24.00 * 34.00 272,000
2. 1000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو8 دو رو24.00 * 34.00 420,000
3. 1000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو24.00 * 17.00 136,000
4. 1000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو17.00 * 24.00 210,000
5. 1000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو17.00 * 12.00 68,000
6. 1000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو12.00 * 17.00 105,000
7. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.70 * 21.00 234,000
8. 1000برگA4 تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو29.70 * 21.00 359,000
9. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو8 یک رو21.00 * 14.80 117,000
10. 1000برگA5 تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو21.00 * 14.80 180,000
11. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو14.80 * 10.50 59,000
12. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو10.50 * 14.80 90,000
13. 2000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو24.00 * 34.00 414,000
14. 2000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو24.00 * 34.00 582,000
15. 2000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو17.00 * 24.00 207,000
16. 2000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو17.00 * 24.00 291,000
17. 2000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو17.00 * 12.00 104,000
18. 2000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو17.00 * 12.00 146,000
19. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.70 * 21.00 349,000
20. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو29.70 * 21.00 487,000
21. 2000 برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو21.00 * 14.80 175,000
22. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو21.00 * 14.80 244,000
23. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو10.50 * 14.80 87,000
24. 2000 برگ A6 تحریر 80 گرم دورو 8 دو رو10.50 * 14.80 122,000
25. 5000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو24.00 * 34.00 820,000
26. 5000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو24.00 * 34.00 1,025,000
27. 5000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو17.00 * 24.00 410,000
28. 5000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو17.00 * 24.00 513,000
29. 5000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو17.00 * 12.00 205,000
30. 5000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو17.00 * 12.00 256,000
31. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.70 * 21.00 680,000
32. 5000 برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو29.70 * 21.00 846,000
33. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو21.00 * 14.80 340,000
34. 5000برگ A5 تحریر80 گرم دورو 8 دو رو21.00 * 14.80 423,000
35. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو14.80 * 10.50 170,000
36. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو14.80 * 10.50 212,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو20.00 * 29.00 340,000
2. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو20.00 * 29.00 433,000
3. 2000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو20.00 * 14.50 185,000
4. 2000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو20.00 * 14.50 232,000
5. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو10.00 * 14.50 103,000
6. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو10.00 * 14.50 126,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 206,000
2. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 29.00 289,000
3. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 108,000
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 150,000
5. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 57,000
6. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 77,000
7. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 315,000
8. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 408,000
9. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 165,000
10. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 212,000
11. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 88,000
12. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 111,000
13. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 626,000
14. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 737,000
15. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 323,000
16. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 379,000
17. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 169,000
18. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 197,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 20.00 186,000
2. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو20.00 * 29.00 269,000
3. 1000برگ(A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 8 یک رو20.00 * 14.50 93,000
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 8 دو رو14.50 * 20.00 135,000
5. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 یک رو10.00 * 14.50 47,000
6. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو8 دو رو10.00 * 14.50 67,000
7. 2000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو8 یک رو20.00 * 29.00 290,000
8. 2000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو8 دو رو20.00 * 29.00 383,000
9. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 8 یک رو20.00 * 14.50 145,000
10. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 8 دو رو20.00 * 14.50 192,000
11. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 یک رو10.00 * 14.50 73,000
12. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو8 دو رو14.50 * 10.00 96,000
13. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 20.00 596,000
14. 5000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو8 دو رو20.00 * 29.00 707,000
15. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو8 یک رو20.00 * 14.50 298,000
16. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 8 دو رو20.00 * 14.50 354,000
17. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 یک رو10.00 * 14.50 149,000
18. 5000برگ (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو8 دو رو10.00 * 14.50 177,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگA4 تحریر 100 گرم یک رو 8 یک رو21.00 * 29.70 382,000
2. 1000برگA4 تحریر 100 گرم دو رو 8 دو رو21.00 * 29.70 564,000
3. 1000برگA5 تحریر 100 گرم یک رو 8 یک رو21.00 * 14.80 191,000
4. 1000برگA5 تحریر 100 گرم دو رو 8 دو رو21.00 * 14.80 282,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو3 یک رو20.00 * 29.00 476,000
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3 دو رو20.00 * 29.00 569,000
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو3 یک رو20.00 * 14.50 253,000
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو3 دو رو20.00 * 14.50 300,000
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو3 یک رو10.00 * 14.50 137,000
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو3 دو رو10.00 * 14.50 160,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 273,000
2. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 357,000
3. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 142,000
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 184,000
5. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 73,000
6. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 94,000
7. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 410,000
8. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 566,000
9. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 210,000
10. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 288,000
11. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 108,000
12. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 147,000
13. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 451,000
14. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 544,000
15. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو14.50 * 20.00 233,000
16. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 280,000
17. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 122,000
18. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 145,000
19. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 670,000
20. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 849,000
21. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 343,000
22. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 432,000
23. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 176,000
24. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو12.00 * 17.00 221,000
25. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 966,000
26. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 1,077,000
27. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 493,000
28. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 549,000
29. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 254,000
30. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 282,000
31. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 1,415,000
32. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 1,636,000
33. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 718,000
34. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 828,000
35. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 366,000
36. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 422,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو8 یک رو24.00 * 34.00 390,000
2. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو8 دو رو24.00 * 34.00 546,000
3. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو8 یک رو17.00 * 24.00 195,000
4. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو8 دو رو17.00 * 24.00 273,000
5. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو8 یک رو17.00 * 12.00 98,000
6. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو8 دو رو17.00 * 12.00 137,000
7. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو8 یک رو29.00 * 20.00 253,000
8. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو8 دو رو29.00 * 20.00 337,000
9. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو8 یک رو14.50 * 20.00 127,000
10. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو8 دو رو14.50 * 20.00 169,000
11. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو8 یک رو10.00 * 14.50 63,000
12. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو8 دو رو10.00 * 14.50 84,000
13. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو8 یک رو24.00 * 34.00 645,000
14. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو8 دو رو24.00 * 34.00 824,000
15. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو8 یک رو24.00 * 17.00 323,000
16. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو8 دو رو24.00 * 17.00 412,000
17. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو8 یک رو17.00 * 12.00 161,000
18. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو8 دو رو17.00 * 12.00 206,000
19. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو8 یک رو20.00 * 29.00 426,000
20. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو8 دو رو20.00 * 29.00 519,000
21. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو8 یک رو14.50 * 20.00 213,000
22. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو8 دو رو20.00 * 14.50 260,000
23. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو8 یک رو14.50 * 10.00 107,000
24. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو8 دو رو14.50 * 10.00 130,000
25. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو8 یک رو24.00 * 34.00 1,385,000
26. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو8 دو رو24.00 * 34.00 1,606,000
27. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو8 یک رو24.00 * 17.00 693,000
28. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو8 دو رو17.00 * 24.00 803,000
29. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو8 دو رو17.00 * 12.00 402,000
30. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو8 یک رو17.00 * 12.00 346,000
31. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو8 یک رو20.00 * 29.00 936,000
32. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو8 دو رو29.00 * 20.00 1,047,000
33. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو8 یک رو14.50 * 20.00 468,000
34. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو8 دو رو14.50 * 20.00 524,000
35. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو8 یک رو10.00 * 14.50 234,000
36. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو8 دو رو10.00 * 14.50 262,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 630,000
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 754,000
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 323,000
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 385,000
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 166,000
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 197,000
7. 4000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 1,140,000
8. 4000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 1,286,000
9. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 580,000
10. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 653,000
11. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 298,000
12. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 334,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 29.00 605,000
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 29.00 729,000
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 14.50 303,000
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 14.50 365,000
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو10.00 * 14.50 151,000
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو10.00 * 14.50 182,000
7. 4000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 29.00 1,110,000
8. 4000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 29.00 1,256,000
9. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 14.50 555,000
10. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 14.50 628,000
11. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو10.00 * 14.50 278,000
12. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو10.00 * 14.50 314,000
13. 2000برگ 1 لت سایز (9.7*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو19.90 * 9.70 237,000
14. 2000برگ 1 لت سایز (9.7*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو19.90 * 9.70 283,000
15. 2000برگ 2 لت سایز (19.4*19.9) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو19.90 * 19.40 486,000
16. 2000برگ 2 لت سایز (19.4*19.9) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو19.90 * 19.40 578,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 10008 دو رو29.70 * 21.00 676,000
2. A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 10008 یک رو29.70 * 21.00 494,000
3. A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 10008 یک رو21.00 * 14.80 247,000
4. A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 10008 دو رو21.00 * 14.80 338,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)15 یک رو21.00 * 29.70 527,000
2. 2000برگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)15 یک رو29.70 * 21.00 917,000
3. 1000برگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)15 یک رو14.80 * 21.00 264,000
4. 2000برگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)15 یک رو21.00 * 14.80 459,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 10 یک رو20.00 * 29.00 167,000
2. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 29.00 254,000
3. 1000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 10 یک رو20.00 * 14.50 84,000
4. 1000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 14.50 127,000
5. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 10 یک رو10.00 * 14.50 42,000
6. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 10 دو رو10.00 * 14.50 64,000
7. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 10 یک رو20.00 * 29.00 250,000
8. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 29.00 346,000
9. 2000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 10 یک رو20.00 * 14.50 125,000
10. 2000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 14.50 173,000
11. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 10 یک رو10.00 * 14.50 63,000
12. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 10 دو رو10.00 * 14.50 87,000
13. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 29.00 606,000
14. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 10 یک رو20.00 * 29.00 490,000
15. 5000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 10 یک رو20.00 * 14.50 245,000
16. 5000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 14.50 303,000
17. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم یک رو 10 یک رو10.00 * 14.50 123,000
18. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر ایرانی 80 گرم دو رو 10 دو رو10.00 * 14.50 152,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 29.00 188,000
2. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 14.50 94,000
3. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو10.00 * 14.50 47,000
4. 2000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 29.00 294,000
5. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 14.50 147,000
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو10.00 * 14.50 74,000
7. 5000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 29.00 600,000
8. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 14.50 300,000
9. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو10.00 * 14.50 150,000
10. 1000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 29.00 274,000
11. 1000برگ(A5)سایز (145*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 14.50 137,000
12. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو10.00 * 14.50 69,000
13. 2000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 29.00 390,000
14. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 14.50 195,000
15. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو10.00 * 14.50 98,000
16. 5000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 29.00 716,000
17. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 14.50 358,000
18. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو10.00 * 14.50 179,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)8 یک رو28.80 * 12.20 426,000
2. 1000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)8 دو رو28.80 * 12.20 554,000
3. 1000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)8 یک رو24.00 * 9.60 302,000
4. 1000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)8 دو رو24.00 * 9.60 387,000
5. 1000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11*27.5)8 یک رو28.80 * 11.30 426,000
6. 1000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11*27.5)8 دو رو11.30 * 28.80 554,000
7. 2000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)8 یک رو9.00 * 29.00 382,000
8. 2000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)8 دو رو29.00 * 9.00 444,000
9. 4000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)8 یک رو9.00 * 29.00 687,000
10. 4000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)8 دو رو29.00 * 9.00 760,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 250 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)4 یک رو42.00 * 29.70 635,000
2. 250 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)4 دو رو42.00 * 29.70 695,000
3. 250 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)4 یک رو48.00 * 34.00 650,000
4. 250 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)4 دو رو48.00 * 34.00 710,000
5. 250 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)4 یک رو59.00 * 43.50 680,000
6. 250 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)4 دو رو59.00 * 43.50 1,180,000
7. 250 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)4 یک رو69.00 * 48.50 710,000
8. 250 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)4 دو رو69.00 * 48.50 1,210,000
9. 250 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)4 یک رو59.00 * 88.00 1,345,000
10. 250 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)4 دو رو59.00 * 88.00 2,335,000
11. 250 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)4 یک رو69.00 * 98.00 1,410,000
12. 250 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)4 دو رو69.00 * 98.00 2,400,000
13. 500 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)4 یک رو42.00 * 29.70 675,000
14. 500 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)4 دو رو42.00 * 29.70 735,000
15. 500 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)4 یک رو48.00 * 34.00 705,000
16. 500 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)4 دو رو48.00 * 34.00 765,000
17. 500 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)4 یک رو59.00 * 43.50 780,000
18. 500 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)4 دو رو59.00 * 43.50 1,280,000
19. 500 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)4 یک رو69.00 * 48.50 840,000
20. 500 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)4 دو رو69.00 * 48.50 1,340,000
21. 500 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)4 یک رو59.00 * 88.00 1,540,000
22. 500 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)4 دو رو59.00 * 88.00 2,530,000
23. 500 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)4 یک رو69.00 * 98.00 1,655,000
24. 500 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)4 دو رو69.00 * 98.00 2,645,000
25. 1000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)4 یک رو42.00 * 29.70 775,000
26. 1000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر80گرم سایز (42*29.7)4 دو رو42.00 * 29.70 835,000
27. 1000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر80گرم سایز (48*34)4 یک رو48.00 * 34.00 835,000
28. 1000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر80گرم سایز (48*34)4 دو رو48.00 * 34.00 895,000
29. 1000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)4 یک رو59.00 * 43.50 960,000
30. 1000 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)4 دو رو59.00 * 43.50 1,460,000
31. 1000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)4 یک رو69.00 * 48.50 1,070,000
32. 1000 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (48.5*69)4 دو رو69.00 * 48.50 1,570,000
33. 1000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (88*59)4 یک رو59.00 * 88.00 1,940,000
34. 1000 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (88*59)4 دو رو59.00 * 88.00 2,930,000
35. 1000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (98*69)4 یک رو69.00 * 98.00 2,170,000
36. 1000 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (98*69)4 دو رو69.00 * 98.00 3,170,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 250 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)4 یک رو42.00 * 29.70 700,000
2. 250 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)4 دو رو42.00 * 29.70 740,000
3. 250 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)4 یک رو48.00 * 34.00 735,000
4. 250 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)4 دو رو48.00 * 34.00 775,000
5. 250 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4 یک رو59.00 * 43.50 800,000
6. 250 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4 دو رو59.00 * 43.50 1,300,000
7. 250 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)4 یک رو69.00 * 48.50 860,000
8. 250 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)4 دو رو69.00 * 48.50 1,360,000
9. 250 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4 یک رو59.00 * 89.00 1,600,000
10. 250 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4 دو رو59.00 * 89.00 2,590,000
11. 250 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)4 یک رو69.00 * 98.00 1,740,000
12. 250 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)4 دو رو69.00 * 98.00 2,730,000
13. 500 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)4 یک رو42.00 * 29.70 795,000
14. 500 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)4 دو رو42.00 * 29.70 835,000
15. 500 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)4 یک رو48.00 * 34.00 860,000
16. 500 برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)4 دو رو48.00 * 34.00 900,000
17. 500 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4 یک رو59.00 * 43.50 1,000,000
18. 500 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4 دو رو59.00 * 43.50 1,500,000
19. 500 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)4 یک رو69.00 * 48.80 1,120,000
20. 500 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)4 دو رو69.00 * 48.50 1,620,000
21. 500 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4 یک رو59.00 * 89.00 2,010,000
22. 500 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4 دو رو59.00 * 89.00 3,000,000
23. 500 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)4 یک رو69.00 * 98.00 2,260,000
24. 500 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)4 دو رو69.00 * 98.00 3,250,000
25. 1000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)4 یک رو42.00 * 29.70 1,000,000
26. 1000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)4 دو رو42.00 * 29.70 1,040,000
27. 1000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)4 یک رو48.00 * 34.00 1,120,000
28. 1000برگ پوستر B3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (34*48)4 دو رو48.00 * 34.00 1,160,000
29. 1000 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4 یک رو59.00 * 43.50 1,400,000
30. 1000 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)4 دو رو59.00 * 43.50 1,900,000
31. 1000 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)4 دو رو69.00 * 48.50 2,130,000
32. 1000 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)4 یک رو69.00 * 48.50 1,630,000
33. 1000 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4 یک رو59.00 * 89.00 2,820,000
34. 1000 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)4 دو رو59.00 * 89.00 3,810,000
35. 1000 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)4 یک رو69.00 * 98.00 3,300,000
36. 1000 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)4 دو رو69.00 * 98.00 4,290,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 671,000
2. 1000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 984,000
3. 2000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 1,073,000
4. 2000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 1,431,000
5. 1000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)7 یک رو59.00 * 43.50 1,342,000
6. 2000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)7 یک رو59.00 * 43.50 2,146,000
7. 1000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)7 یک رو59.00 * 89.00 2,493,000
8. 2000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)7 یک رو59.00 * 89.00 4,067,000
9. 1000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)7 یک رو98.00 * 69.00 2,916,000
10. 2000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)7 یک رو69.00 * 98.00 4,914,000
11. 1000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)7 یک رو69.00 * 48.50 1,553,000
12. 2000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48.5*69)7 یک رو48.50 * 69.00 2,569,000
13. 1000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)7 یک رو34.00 * 48.00 777,000
14. 2000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)7 یک رو34.00 * 48.00 1,285,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 510,000
2. 1000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 823,000
3. 2000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 750,000
4. 2000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 1,109,000
5. 1000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)4 یک رو59.00 * 43.50 1,019,000
6. 2000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)7 یک رو59.00 * 43.50 1,501,000
7. 1000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)7 یک رو59.00 * 88.00 1,848,000
8. 2000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)7 یک رو59.00 * 88.00 2,778,000
9. 1000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)7 یک رو98.00 * 69.00 2,050,000
10. 2000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)7 یک رو98.00 * 69.00 3,181,000
11. 1000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)7 یک رو48.50 * 69.00 1,120,000
12. 2000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*48.5)7 یک رو69.00 * 48.50 1,702,000
13. 1000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)7 یک رو34.00 * 48.00 560,000
14. 2000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)7 یک رو34.00 * 48.00 851,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)10 یک رو69.00 * 48.50 1,036,000
2. 1000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)10 یک رو69.00 * 98.00 1,882,000
3. 2000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)10 یک رو69.00 * 48.50 1,534,000
4. 2000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)10 یک رو69.00 * 98.00 2,845,000
5. 5000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*48.5)10 یک رو69.00 * 48.50 2,929,000
6. 5000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم ایرانی سایز (69*98)10 یک رو69.00 * 98.00 5,578,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سری اول تحریر 100گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 1,551,000
2. سری اول تحریر 80گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 1,047,000
3. سری اول کتان120گرم(2000کتانa5و2000کتانa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 1,999,000
4. سری دوم تحریر 100گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 1,551,000
5. سری دوم تحریر 80گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 1,047,000
6. سری دوم کتان 120گرم(3000کتانa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 1,999,000
7. سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)8 یک رو69.00 * 48.50 1,742,000
8. سری سوم تحریر 80گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)8 یک رو69.00 * 48.50 1,193,000
9. سری سوم کتان 120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)8 یک رو69.00 * 48.50 2,380,000
10. سری سوم کتان120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)8 یک رو69.00 * 49.00 2,380,000
11. سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)8 یک رو69.00 * 49.00 1,742,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)6 یک رو26.00 * 23.00 297,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 360,000
3. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)6 یک رو48.00 * 34.50 672,000
4. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 277,000
5. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 335,000
6. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 642,000
7. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 451,000
8. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 534,000
9. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 1,009,000
10. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 962,000
11. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,117,000
12. 5000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 2,089,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو23.00 * 26.00 384,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو24.50 * 34.50 456,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 456,000
4. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو48.00 * 34.50 883,000
5. 1000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو48.50 * 34.50 883,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)8 یک رو67.00 * 48.50 2,122,000
2. 1000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)8 یک رو67.00 * 47.50 2,122,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 532,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 629,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 629,000
4. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 1,230,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو34.50 * 48.50 1,230,000
6. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)10 یک رو67.00 * 48.50 2,290,000
7. 1000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)10 یک رو67.00 * 47.50 2,290,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)6 یک رو23.00 * 26.00 388,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 452,000
3. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)6 یک رو34.50 * 48.00 855,000
4. 1000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 452,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)(فوری)6 یک رو48.50 * 34.50 855,000
6. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 368,000
7. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 427,000
8. 1000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو24.50 * 34.50 427,000
9. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 825,000
10. 1000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو48.50 * 34.50 825,000
11. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 632,000
12. 2000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو24.50 * 34.50 717,000
13. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 717,000
14. 2000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو34.50 * 48.50 1,375,000
15. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 1,375,000
16. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو23.00 * 26.00 1,415,000
17. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,575,000
18. 5000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو48.00 * 34.50 3,004,000
19. 5000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,575,000
20. 5000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو48.50 * 34.50 3,004,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)15 یک رو25.80 * 23.70 674,000
2. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)15 یک رو25.80 * 23.70 1,172,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)15 یک رو34.90 * 24.50 697,000
4. 2000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)15 یک رو24.50 * 34.90 1,206,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)15 یک رو34.50 * 47.90 1,308,000
6. 2000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)15 یک رو47.90 * 34.50 2,280,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 244,000
2. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 384,000
3. 5000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 794,000
4. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو24.50 * 34.50 298,000
5. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 458,000
6. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 928,000
7. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو48.00 * 34.50 566,000
8. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو48.00 * 34.50 858,000
9. 5000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم ایرانی تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو48.00 * 34.50 1,711,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)13 یک رو26.00 * 23.00 270,000
2. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)13 یک رو26.00 * 23.00 440,000
3. 5000 عدد پاکت نامه (ملخی) کرافت 80 گرم تمام رنگی(23*26)13 یک رو26.00 * 23.00 935,000
4. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)13 یک رو34.50 * 24.50 324,000
5. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)13 یک رو34.50 * 24.50 520,000
6. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)13 یک رو34.50 * 24.50 1,084,000
7. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)13 یک رو48.00 * 34.50 619,000
8. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)13 یک رو48.00 * 34.50 981,000
9. 5000 عدد پاکت A4 کیسه ای کرافت 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)13 یک رو48.00 * 34.50 2,022,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)3 یک رو22.50 * 11.00 170,000
2. 1000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت مشکی(11*16)3 یک رو11.00 * 16.00 170,000
3. 500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)10 یک رو21.00 * 14.50 265,000
4. 500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10 یک رو21.00 * 29.00 290,000
5. 500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)10 یک رو29.00 * 42.00 530,000
6. 1000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)10 یک رو14.50 * 21.00 495,000
7. 1000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10 یک رو29.00 * 21.00 545,000
8. 1000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)10 یک رو29.00 * 42.00 980,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. لیبل سی دی با یووی(13*13)8 یک رو13.00 * 13.00 406,000
2. 1000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16*34)16 یک رو34.00 * 16.00 648,000
3. 1000 عدد پاکت cd فانتزی سلفون مات8 یک رو38.40 * 15.50 863,000
4. 1000 عدد پاکت cd فانتزی گلاسه یووی8 یک رو38.40 * 15.50 827,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد فولدر A4 روکش براق8 دو رو48.80 * 34.00 1,931,000
2. 1000 عدد فولدر A4 روکش مات8 دو رو48.80 * 34.00 1,931,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو8 دو رو20.20 * 14.40 523,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.80 * 21.00 238,500
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو21.00 * 29.70 391,500
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.70 * 42.00 616,500
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 34.00 508,500
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 261,000
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو21.00 * 14.80 337,500
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.70 * 21.00 508,500
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.70 * 42.00 823,500
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 34.00 616,500
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 369,000
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.80 * 10.50 283,500
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.80 * 21.00 445,500
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.70 * 21.00 639,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو42.00 * 29.70 1,071,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 34.00 724,500
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 24.00 486,000
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 301,500
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو10.50 * 14.80 378,000
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو21.00 * 14.80 553,500
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو21.00 * 29.70 855,000
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو42.00 * 29.70 1,395,000
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 34.00 985,500
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 24.00 616,500
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 409,500
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.80 * 10.50 562,500
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو21.00 * 14.80 778,500
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو21.00 * 29.70 1,188,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو42.00 * 29.70 2,344,500
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 34.00 1,404,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 24.00 832,500
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو12.00 * 17.00 607,500
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو10.50 * 14.80 778,500
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو21.00 * 14.80 1,048,500
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو21.00 * 29.70 1,782,000
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو42.00 * 29.70 3,240,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 34.00 1,998,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 24.00 1,071,000
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 823,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 755,000
2. 10 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 454,000
3. 10 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو24.00 * 17.00 391,000
4. 10 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 359,000
5. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 454,000
6. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 391,000
7. 10 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 360,000
8. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 1,042,000
9. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 600,000
10. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو17.00 * 24.00 472,000
11. 20 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 409,000
12. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 600,000
13. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 472,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 1,624,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 911,000
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو17.00 * 24.00 634,000
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 507,000
18. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 911,000
19. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 634,000
20. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 509,000
21. 50 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 1,908,000
22. 50 بسته فاکتور b4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 1,056,000
23. 50 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو24.00 * 17.00 738,000
24. 50 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو17.00 * 12.00 557,000
25. 50 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 1,056,000
26. 50 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 738,000
27. 50 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 558,000
28. 80 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 2,794,000
29. 80 بسته فاکتور b4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 1,500,000
30. 80 بسته فاکتور b5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو24.00 * 17.00 982,000
31. 80 بسته فاکتور b6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو17.00 * 12.00 705,000
32. 80 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 1,500,000
33. 80 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 982,000
34. 80 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 706,000
35. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 3,369,000
36. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 1,793,000
37. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو17.00 * 24.00 1,144,000
38. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 826,000
39. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 1,793,000
40. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 1,144,000
41. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 828,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 14.80 378,000
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 29.70 558,000
3. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 14.80 481,500
4. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 29.70 711,000
5. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 14.80 607,500
6. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 29.70 945,000
7. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 14.80 787,500
8. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 29.70 1,210,500
9. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 14.80 1,260,000
10. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 29.70 1,800,000
11. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 14.80 1,467,000
12. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 29.70 2,493,000
13. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 315,000
14. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 507,600
15. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 886,500
16. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 621,000
17. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 342,000
18. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 427,500
19. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 670,500
20. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 1,197,000
21. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 810,000
22. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 24.00 475,200
23. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو10.50 * 14.80 346,500
24. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 571,500
25. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 864,000
26. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 1,521,000
27. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 1,053,000
28. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 625,500
29. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 396,000
30. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 10.50 495,000
31. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 751,500
32. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 1,134,000
33. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 2,097,000
34. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 1,368,000
35. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 855,000
36. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو12.00 * 17.00 531,000
37. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 10.50 720,000
38. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 1,170,000
39. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 1,710,000
40. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 3,195,000
41. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 2,034,000
42. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 24.00 1,206,000
43. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 855,000
44. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 10.50 976,500
45. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 21.00 1,377,000
46. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 2,403,000
47. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 4,500,000
48. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 2,947,500
49. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 1,647,000
50. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 1,107,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 184,500
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 315,000
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 553,500
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 400,500
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 229,500
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 274,500
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 423,000
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 765,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 553,500
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 337,500
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 229,500
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 21.00 369,000
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 535,500
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 963,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 616,500
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 400,500
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 270,000
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 337,500
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 486,000
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 769,500
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 1,350,000
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 886,500
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 553,500
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 378,000
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 454,500
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 702,000
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 1,134,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 2,214,000
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,273,500
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 747,000
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 518,400
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 693,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 1,003,500
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 1,633,500
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 3,186,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,813,500
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 1,035,000
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 747,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 252,000
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 441,000
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 819,000
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 576,000
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 315,000
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 378,000
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 621,000
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,143,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 783,000
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 441,000
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 310,500
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 459,000
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 792,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 1,395,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 900,000
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 531,000
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 355,500
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 436,500
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 625,500
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,080,000
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,836,000
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 1,296,000
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 751,500
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 495,000
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 675,000
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 972,000
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,647,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 2,925,000
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 1,957,500
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,080,000
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 751,500
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 918,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 1,332,000
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 2,286,000
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 4,410,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 2,880,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,588,500
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 1,035,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 130,500
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 261,000
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 508,500
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 346,500
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 184,500
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 184,500
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 346,500
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 693,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 454,500
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 261,000
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 193,500
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 247,500
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 477,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 895,500
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 553,500
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 337,500
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 229,500
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 261,000
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 355,500
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 670,500
21. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 778,500
22. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 1,273,500
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 477,000
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو12.00 * 17.00 301,500
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 391,500
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 571,500
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 1,071,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 2,074,500
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,134,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 670,500
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو12.00 * 17.00 409,500
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 571,500
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 832,500
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 1,566,000
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 3,015,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,674,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 963,000
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 594,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 14.80 229,500
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 29.70 409,500
3. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 14.80 319,500
4. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 29.70 540,000
5. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 14.80 405,000
6. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 29.70 747,000
7. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 14.80 576,000
8. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 29.70 1,035,000
9. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 14.80 976,500
10. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 29.70 1,611,000
11. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 14.80 1,345,500
12. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو21.00 * 29.70 2,277,000
13. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 202,500
14. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 378,000
15. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 729,000
16. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 243,000
17. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 486,000
18. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 292,500
19. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 522,000
20. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,071,000
21. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 351,000
22. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 693,000
23. 20 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 427,500
24. 20 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 711,000
25. 20 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 495,000
26. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 270,000
27. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 378,000
28. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 715,500
29. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,278,000
30. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 301,500
31. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 450,000
32. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 868,500
33. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 369,000
34. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 549,000
35. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 976,500
36. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,800,000
37. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 427,500
38. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 675,000
39. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 1,192,500
40. 40 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 475,200
41. 40 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 783,000
42. 40 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,237,500
43. 40 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 900,000
44. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 576,000
45. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 886,500
46. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,539,000
47. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 2,925,000
48. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,926,000
49. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,017,000
50. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 661,500
51. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 792,000
52. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 1,255,500
53. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 2,205,000
54. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 4,320,000
55. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 2,808,000
56. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,494,000
57. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 891,000
58. 100 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 990,000
59. 100 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 1,566,000
60. 100 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 3,006,000
61. 100 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 1,890,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 211,500
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 387,000
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 738,000
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 495,000
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 252,000
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 301,500
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 531,000
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 1,080,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 702,000
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 360,000
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 283,500
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 391,500
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 729,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,291,500
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 882,000
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 463,500
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 315,000
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 10.50 382,500
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 562,500
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 990,000
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,813,500
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 1,206,000
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 688,500
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 441,000
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 594,000
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 945,000
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,557,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 2,943,000
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,944,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,035,000
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 679,500
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 810,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 1,273,500
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 2,223,000
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 4,338,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 2,826,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,512,000
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 909,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 30 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم 10 یک رو9.90 * 21.00 207,000
2. 60 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو9.90 * 21.00 346,500
3. 90 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو9.90 * 21.00 486,000
4. 30 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو21.00 * 9.90 234,000
5. 60 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو9.90 * 21.00 400,500
6. 90 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو9.90 * 21.00 567,000
7. 60 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو9.90 * 21.00 301,500
8. 120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو9.90 * 21.00 517,500
9. 180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو9.90 * 21.00 733,500
10. 60 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو9.90 * 21.00 409,500
11. 120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو21.00 * 9.90 733,500
12. 180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو9.90 * 21.00 1,057,500
13. 60 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 9.90 432,000
14. 120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو9.90 * 21.00 810,000
15. 180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو9.90 * 21.00 1,107,000
16. 60 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو9.90 * 21.00 585,000
17. 120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو9.90 * 21.00 1,080,000
18. 180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 9.90 1,476,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور a4 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو21.00 * 29.70 143,000
2. 10 بسته فاکتور a5 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو14.80 * 21.00 90,000
3. 20 بسته فاکتور a6 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو14.80 * 10.50 113,000
4. 10 بسته فاکتور کاربن دار a4 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو21.00 * 29.70 204,000
5. 10 بسته فاکتور کاربن دار a5 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو14.80 * 21.00 121,000
6. 20 بسته فاکتور کاربن دار a6 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو14.80 * 10.50 143,000
7. 10 بسته فاکتور a4 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو21.00 * 29.70 209,000
8. 10 بسته فاکتور a5 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو14.80 * 21.00 130,000
9. 20 بسته فاکتور a6 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو14.80 * 10.50 163,000
10. 10 بسته فاکتور کاربن دار a4 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو21.00 * 29.70 300,000
11. 10 بسته فاکتور کاربن دار a5 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو14.80 * 21.00 176,000
12. 20 بسته فاکتور کاربن دار a6 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو14.80 * 10.50 208,000
13. 10 بسته فاکتور a4 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو21.00 * 29.70 274,000
14. 10 بسته فاکتور a5 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو14.80 * 21.00 169,000
15. 20 بسته فاکتور a6 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو14.80 * 10.50 212,000
16. 10 بسته فاکتور کاربن دار a4 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو21.00 * 29.70 396,000
17. 10 بسته فاکتور کاربن دار a5 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو14.80 * 21.00 230,000
18. 20 بسته فاکتور کاربن دار a6 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی2 یک رو14.80 * 10.50 274,000
19. 20 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو12.00 * 17.00 171,000
20. 20 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو17.00 * 12.00 236,000
21. 20 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو12.00 * 17.00 346,000
22. 20 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو12.00 * 17.00 220,000
23. 20 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو17.00 * 12.00 328,000
24. 20 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو17.00 * 12.00 436,000
25. 10 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو42.00 * 29.70 266,000
26. 10 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو42.00 * 29.70 406,000
27. 10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 131,000
28. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 131,000
29. 10 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 197,000
30. 10 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 29.70 262,000
31. 10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 78,000
32. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 78,000
33. 10 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 118,000
34. 10 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 21.00 157,000
35. 20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 101,000
36. 20 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو10.50 * 14.80 101,000
37. 20 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو10.50 * 14.80 151,000
38. 20 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 10.50 200,000
39. 10 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)5 یک رو17.00 * 24.00 131,000
40. 10 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 131,000
41. 10 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 197,000
42. 15 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)5 یک رو9.50 * 21.00 90,000
43. 15 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)5 یک رو9.50 * 21.00 125,000
44. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 192,000
45. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 288,000
46. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 29.70 384,000
47. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 109,000
48. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 164,000
49. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 218,000
50. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 131,000
51. 20بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 196,000
52. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 10.50 262,000
53. 10بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 192,000
54. 10بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 288,000
55. 10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی6 یک رو29.70 * 21.00 140,000
56. 10 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی6 یک رو29.70 * 21.00 145,000
57. 10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی6 یک رو21.00 * 14.80 85,000
58. 10 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی6 یک رو14.80 * 21.00 93,000
59. 20 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)6 یک رو14.80 * 10.50 92,000
60. 10 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)6 یک رو10.50 * 29.70 90,000
61. 10 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)6 یک رو10.50 * 29.70 100,000
62. 15 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)5 یک رو9.50 * 21.00 85,000
63. 15بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)6 یک رو9.50 * 21.00 96,000
64. 15 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)6 یک رو21.00 * 9.50 109,000
65. 15بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)5 یک رو9.50 * 21.00 112,000
66. 15بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)5 یک رو9.50 * 21.00 171,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو42.00 * 29.70 205,000
2. 1000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 98,000
3. 1000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 54,000
4. 2000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 54,000
5. 1000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو29.70 * 42.00 205,000
6. 1000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 100,000
7. 1000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 58,000
8. 2000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 58,000
9. 1000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 یک رو29.70 * 21.00 370,000
10. 1000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 یک رو21.00 * 14.80 200,000
11. 2000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 یک رو10.50 * 14.80 200,000
12. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)2 دو رو29.70 * 42.00 220,000
13. 1000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 120,000
14. 1000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 70,000
15. 2000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 70,000
16. 1000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)2 دو رو29.70 * 42.00 220,000
17. 1000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 118,000
18. 1000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 68,000
19. 2000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 68,000
20. 1000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 دو رو29.70 * 21.00 390,000
21. 1000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 دو رو21.00 * 14.80 220,000
22. 2000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 دو رو10.50 * 14.80 220,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. بنر چین 8 انس (1 pass)1 یک رو- 15,000
2. بنر چین 8 انس (3 pass)1 یک رو- 17,000
3. بنر چین 8 انس (6 pass)1 یک رو- 19,000
4. بنر چین 10 انس (3 pass)1 یک رو- 19,000
5. بنر چین 10 انس (6 pass)1 یک رو- 21,000
6. بنر چین 10 انس (16 pass)1 یک رو- 25,000
7. بنر چین 13 انس (3 pass)1 یک رو- 27,000
8. بنر چین 13 انس (6 pass)1 یک رو- 28,000
9. بنر چین 13 انس (16 pass)1 یک رو- 31,000
10. فلکسی کره درجه یک (8 pass)2 یک رو- 65,000
11. فلکسی کره درجه یک (16 pass)2 یک رو- 70,000
12. استیکر درجه یک ( 8 pass)1 یک رو- 43,000
13. استیکر شیشه ای (8 pass)1 یک رو- 40,000
14. مش درجه یک (8 pass)1 یک رو- 42,000
15. مش درجه یک(16 pass)1 یک رو- 47,000
16. استیکر با چاپ اکوسالونت2 یک رو- 57,000
17. سولیت با چاپ اکوسالونت2 یک رو- 86,000
18. بک لایت با چاپ اکوسالونت 2 یک رو- 86,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. پلات و لمینت براق2 یک رو- 90,000
2. پلات و لمینت مات2 یک رو- 95,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی10 یک رو24.00 * 11.50 316,000
2. 5000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی10 یک رو24.00 * 11.50 1,423,000
3. 1000 عدد لیوان کاغذی 360 cc تمام رنگی11 یک رو24.50 * 13.50 379,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد جعبه ساندویچ 33 یک رو29.80 * 44.00 1,750,000
2. 2000عدد جعبه ساندویچ 33 یک رو29.80 * 44.00 2,840,000
3. 5000عدد جعبه ساندویچ 33 یک رو29.80 * 44.00 5,970,000
4. 1000 عدد جعبه همبر ساده33 یک رو23.10 * 53.40 1,750,000
5. 2000 عدد جعبه همبر ساده33 یک رو53.40 * 23.10 2,840,000
6. 5000 عدد جعبه همبر ساده33 یک رو53.40 * 23.10 5,970,000
7. 1000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 33 یک رو22.84 * 69.00 2,060,000
8. 2000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 33 یک رو22.84 * 69.00 3,450,000
9. 5000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر 33 یک رو22.84 * 69.00 7,480,000
10. 1000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن 33 یک رو28.58 * 20.02 813,000
11. 2000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن33 یک رو28.58 * 20.02 1,370,000
12. 5000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن33 یک رو28.58 * 20.02 3,030,000
13. 1000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی33 یک رو34.61 * 23.37 875,000
14. 2000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی33 یک رو34.61 * 23.37 1,420,000
15. 5000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی33 یک رو34.61 * 23.37 2,980,000
16. 1000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 33 یک رو16.89 * 25.01 565,000
17. 2000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 33 یک رو25.01 * 16.89 990,000
18. 5000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن 33 یک رو16.89 * 25.01 2,220,000
19. 1000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر33 یک رو29.00 * 29.00 1,280,000
20. 2000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر33 یک رو29.00 * 29.00 2,000,000
21. 5000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر33 یک رو29.00 * 29.00 4,200,000
22. 1000 عدد جعبه مینی همبر صدفی 33 یک رو16.65 * 32.34 495,000
23. 2000 عدد جعبه مینی همبر صدفی 33 یک رو16.65 * 32.34 805,000
24. 5000 عدد جعبه مینی همبر صدفی 33 یک رو16.65 * 32.34 1,790,000
25. 2000 عدد ظرف پاپکورن33 یک رو46.08 * 27.30 3,070,000
26. 1000 عدد جعبه همبر صدفی33 یک رو23.04 * 40.55 985,000
27. 2000 عدد جعبه همبر صدفی33 یک رو23.04 * 40.55 1,600,000
28. 5000 عدد جعبه همبر صدفی33 یک رو23.04 * 40.55 3,470,000
29. 1000 عدد ظرف پاپکورن33 یک رو46.08 * 27.30 1,870,000
30. 1000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 33 یک رو23.82 * 44.05 1,210,000
31. 2000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 33 یک رو44.05 * 23.84 2,060,000
32. 5000 عدد جعبه همبر صدفی قفل دار 33 یک رو44.05 * 23.82 4,580,000
33. 5000 عدد ظرف پاپکورن33 یک رو46.08 * 27.30 6,530,000
34. 1000 عدد ظروف مربعی بزرگ 33 یک رو29.76 * 29.02 1,280,000
35. 2000 عدد ظروف مربعی بزرگ 33 یک رو29.76 * 29.02 2,000,000
36. 5000 عدد ظروف مربعی بزرگ 33 یک رو29.76 * 29.02 4,200,000
37. 1000 عدد ظروف مربعی کوچک33 یک رو23.05 * 24.03 650,000
38. 2000 عدد ظروف مربعی کوچک33 یک رو23.05 * 24.03 1,140,000
39. 5000 عدد ظروف مربعی کوچک33 یک رو23.05 * 24.03 2,570,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17 یک رو50.00 * 70.00 3,190,000
2. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 یک رو50.00 * 70.00 5,730,000
3. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17 یک رو50.00 * 70.00 13,270,000
4. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17 یک رو35.00 * 50.00 2,530,000
5. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17 یک رو35.00 * 50.00 3,900,000
6. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17 یک رو35.00 * 50.00 8,945,000
7. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)17 یک رو33.00 * 68.00 2,690,000
8. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)17 یک رو33.00 * 68.00 4,725,000
9. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)17 یک رو33.00 * 68.00 10,425,000
10. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)17 یک رو30.00 * 60.00 2,390,000
11. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)17 یک رو30.00 * 60.00 4,125,000
12. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)17 یک رو30.00 * 60.00 9,000,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17 یک رو50.00 * 70.00 5,150,000
2. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17 یک رو50.00 * 70.00 9,645,000
3. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17 یک رو50.00 * 70.00 23,390,000
4. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17 یک رو60.00 * 45.00 4,320,000
5. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17 یک رو60.00 * 45.00 7,980,000
6. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17 یک رو60.00 * 45.00 19,210,000
7. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17 یک رو45.00 * 60.00 4,320,000
8. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17 یک رو45.00 * 60.00 7,980,000
9. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17 یک رو60.00 * 45.00 19,210,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17 یک رو52.50 * 42.00 4,320,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17 یک رو52.50 * 42.00 7,980,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17 یک رو52.50 * 42.00 19,210,000
13. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17 یک رو35.00 * 50.00 3,275,000
14. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17 یک رو35.00 * 50.00 5,890,000
15. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17 یک رو35.00 * 50.00 13,615,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17 یک رو50.00 * 70.00 3,190,000
2. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17 یک رو50.00 * 70.00 5,730,000
3. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)17 یک رو50.00 * 70.00 13,270,000
4. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17 یک رو35.00 * 50.00 2,530,000
5. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17 یک رو35.00 * 50.00 3,900,000
6. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)17 یک رو35.00 * 50.00 8,945,000
7. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)17 یک رو33.00 * 68.00 2,690,000
8. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)17 یک رو33.00 * 68.00 4,725,000
9. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)17 یک رو33.00 * 68.00 10,425,000
10. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)17 یک رو30.00 * 60.00 2,390,000
11. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)17 یک رو30.00 * 60.00 4,125,000
12. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)17 یک رو30.00 * 60.00 9,000,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17 یک رو50.00 * 70.00 5,150,000
2. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17 یک رو50.00 * 70.00 9,645,000
3. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)17 یک رو50.00 * 70.00 23,390,000
4. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17 یک رو60.00 * 45.00 4,320,000
5. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17 یک رو60.00 * 45.00 7,980,000
6. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)17 یک رو60.00 * 45.00 19,210,000
7. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17 یک رو60.00 * 45.00 4,320,000
8. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17 یک رو45.00 * 60.00 7,980,000
9. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)17 یک رو45.00 * 60.00 19,210,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17 یک رو52.50 * 42.00 4,320,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17 یک رو52.50 * 42.00 7,980,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)17 یک رو52.50 * 42.00 19,210,000
13. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17 یک رو35.00 * 50.00 3,275,000
14. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17 یک رو35.00 * 50.00 5,890,000
15. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)17 یک رو35.00 * 50.00 13,615,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش7 یک رو3.00 * 5.00 280,000
2. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش7 یک رو8.50 * 4.80 737,000
3. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو1.50 * 4.80 242,000
4. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو2.00 * 4.80 265,000
5. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش7 یک رو3.00 * 5.00 380,000
6. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو8.50 * 4.80 968,000
7. 1000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*2)7 یک رو2.00 * 5.00 380,000
8. 1000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*3)7 یک رو3.00 * 5.00 560,000
9. 1000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ مشکی(5*8.5)7 یک رو5.00 * 8.50 1,520,000
10. 1000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)10 یک رو5.00 * 5.00 1,738,000
11. 1000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)10 یک رو4.00 * 5.00 1,397,000
12. 1000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)10 یک رو3.00 * 5.00 1,056,000
13. 1000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)10 یک رو3.00 * 3.00 647,000
14. 1000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ رنگی (5*2)10 یک رو2.00 * 5.00 437,000
15. 1000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ رنگی(3*5)10 یک رو3.00 * 5.00 645,000
16. 1000 عدد برچسب امنیتی وید چاپ رنگی(8.5*5)10 یک رو8.50 * 5.00 1,783,000
17. 1000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(2*5)10 یک رو2.00 * 5.00 330,000
18. 1000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(3*5)10 یک رو3.00 * 5.00 479,000
19. 1000 عدد برچسب گچی چاپ مشکی(8.5*5)10 یک رو8.50 * 5.00 1,298,000
20. 1000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(2*5)10 یک رو2.00 * 5.00 330,000
21. 1000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(3*5)10 یک رو3.00 * 5.00 479,000
22. 1000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(8.5*5)10 یک رو5.00 * 8.50 1,298,000
23. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو4.80 * 1.50 198,000
24. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو2.00 * 4.80 220,000
25. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش7 یک رو1.50 * 4.80 176,000
26. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش7 یک رو3.00 * 5.00 313,000
27. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش7 یک رو2.00 * 4.80 198,000
28. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش7 یک رو4.80 * 8.50 825,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000عدد هولوگرام نقره ای مربع(0.7*0.7)8 یک رو0.70 * 0.70 656,000
2. 5000عدد هولوگرام نقره ای مربع(0.7*0.7)8 یک رو0.70 * 0.70 1,058,000
3. 3000عدد هولوگرام نقره ای مربع(1*1)8 یک رو1.00 * 1.00 598,000
4. 10000عدد هولوگرام نقره ای مربع(1*1)8 یک رو1.00 * 1.00 1,633,000
5. 1000عدد هولوگرام نقره ای مربع(4*4)8 یک رو4.00 * 4.00 1,116,000
6. 5000عدد هولوگرام نقره ای مربع(4*4)13 یک رو4.00 * 4.00 3,301,000
7. 1000عدد هولوگرام نقره ای مربع(3*3)8 یک رو3.00 * 3.00 805,000
8. 10000عدد هولوگرام نقره ای مربع(3*3)10 یک رو3.00 * 3.00 3,590,000
9. 2000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(5*2)8 یک رو2.00 * 5.00 1,403,000
10. 2000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(6*2)8 یک رو2.00 * 6.00 1,520,000
11. 1000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3*2.5)8 یک رو2.50 * 3.00 713,000
12. 1000عدد هولوگرام نقره ای مربع(1.5*1.5)8 یک رو1.50 * 1.50 460,000
13. 1000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*2.5)8 یک رو2.50 * 4.00 782,000
14. 3000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*1)8 یک رو1.00 * 4.00 1,173,000
15. 10000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3*2)10 یک رو2.00 * 3.00 3,416,000
16. 1000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3*2)8 یک رو2.00 * 3.00 656,000
17. 1000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*2)8 یک رو2.00 * 4.00 680,000
18. 1000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2.5*2.5)8 یک رو2.50 * 2.50 713,000
19. 10000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2.5*2.5)13 یک رو2.50 * 2.50 3,703,000
20. 1000عدد هولوگرام نقره ای مربع(5*5)8 یک رو5.00 * 5.00 1,403,000
21. 2000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2*2)8 یک رو2.00 * 2.00 886,000
22. 5000عدد هولوگرام نقره ای مربع(2*2)10 یک رو2.00 * 2.00 1,750,000
23. 2000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*2)8 یک رو2.00 * 4.00 1,288,000
24. 2000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*6)8 یک رو6.00 * 4.00 2,323,000
25. 10000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(0.9*1.3)8 یک رو1.30 * 0.90 1,750,000
26. 1000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(1*3)8 یک رو1.00 * 3.00 460,000
27. 2000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(2.8*1.5)8 یک رو1.50 * 2.80 840,000
28. 10000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(2.8*1.5)8 یک رو1.50 * 2.80 3,071,000
29. 2000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(3.5*2.3)8 یک رو2.30 * 3.50 1,403,000
30. 2000عدد هولوگرام نقره ای مستطیل(4*10)10 یک رو10.00 * 4.00 2,783,000
31. 2000عدد هولوگرام طلایی مربع(0.7*0.7)8 یک رو0.70 * 0.70 656,000
32. 5000عدد هولوگرام طلایی مربع(0.7*0.7)8 یک رو0.70 * 0.70 1,058,000
33. 3000عدد هولوگرام طلایی مربع(1*1)8 یک رو1.00 * 1.00 598,000
34. 10000عدد هولوگرام طلایی مربع(1*1)8 یک رو1.00 * 1.00 1,633,000
35. 1000عدد هولوگرام طلایی مربع(4*4)8 یک رو4.00 * 4.00 1,116,000
36. 5000عدد هولوگرام طلایی مربع(4*4)13 یک رو4.00 * 4.00 3,301,000
37. 1000عدد هولوگرام طلایی مربع(3*3)8 یک رو3.00 * 3.00 805,000
38. 10000عدد هولوگرام طلایی مربع(3*3)10 یک رو3.00 * 3.00 3,590,000
39. 2000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(5*2)8 یک رو2.00 * 5.00 1,403,000
40. 2000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(6*2)8 یک رو2.00 * 6.00 1,520,000
41. 1000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3*2.5)8 یک رو2.50 * 3.00 713,000
42. 1000عدد هولوگرام طلایی مربع(1.5*1.5)8 یک رو1.50 * 1.50 460,000
43. 1000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*2.5)8 یک رو2.50 * 4.00 782,000
44. 3000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*1)8 یک رو1.00 * 4.00 1,173,000
45. 10000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3*2)10 یک رو2.00 * 3.00 3,416,000
46. 1000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3*2)8 یک رو2.00 * 3.00 656,000
47. 1000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*2)8 یک رو2.00 * 4.00 680,000
48. 1000عدد هولوگرام طلایی مربع(2.5*2.5)8 یک رو2.50 * 2.50 713,000
49. 10000عدد هولوگرام طلایی مربع(2.5*2.5)13 یک رو2.50 * 2.50 3,703,000
50. 1000عدد هولوگرام طلایی مربع(5*5)8 یک رو5.00 * 5.00 1,403,000
51. 2000عدد هولوگرام طلایی مربع(2*2)8 یک رو2.00 * 2.00 886,000
52. 5000عدد هولوگرام طلایی مربع(2*2)10 یک رو2.00 * 2.00 1,750,000
53. 2000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*2)8 یک رو2.00 * 4.00 1,288,000
54. 2000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*6)8 یک رو6.00 * 4.00 2,323,000
55. 10000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(0.9*1.3)8 یک رو1.30 * 0.90 1,750,000
56. 1000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(1*3)8 یک رو1.00 * 3.00 460,000
57. 2000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(2.8*1.5)8 یک رو1.50 * 2.80 840,000
58. 10000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(2.8*1.5)8 یک رو1.50 * 2.80 3,071,000
59. 2000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(3.5*2.3)8 یک رو2.30 * 3.50 1,403,000
60. 2000عدد هولوگرام طلایی مستطیل(4*10)10 یک رو10.00 * 4.00 2,783,000
61. 2000عدد هولوگرام نقره ای دایره(0.7*0.7)8 یک رو0.70 * 0.70 656,000
62. 5000عدد هولوگرام نقره ای دایره(0.7*0.7)8 یک رو0.70 * 0.70 1,058,000
63. 3000عدد هولوگرام نقره ای دایره(1*1)8 یک رو1.00 * 1.00 598,000
64. 10000عدد هولوگرام نقره ای دایره(1*1)8 یک رو1.00 * 1.00 1,633,000
65. 1000عدد هولوگرام نقره ای دایره(4*4)8 یک رو4.00 * 4.00 1,116,000
66. 5000عدد هولوگرام نقره ای دایره(4*4)13 یک رو4.00 * 4.00 3,301,000
67. 1000عدد هولوگرام نقره ای دایره(3*3)8 یک رو3.00 * 3.00 805,000
68. 10000عدد هولوگرام نقره ای دایره(3*3)10 یک رو3.00 * 3.00 3,590,000
69. 2000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(5*2)8 یک رو2.00 * 5.00 1,403,000
70. 2000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(6*2)8 یک رو2.00 * 6.00 1,520,000
71. 1000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3*2.5)8 یک رو2.50 * 3.00 713,000
72. 1000عدد هولوگرام نقره ای دایره(1.5*1.5)8 یک رو1.50 * 1.50 460,000
73. 1000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*2.5)8 یک رو2.50 * 4.00 782,000
74. 3000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*1)8 یک رو1.00 * 4.00 1,173,000
75. 10000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3*2)10 یک رو2.00 * 3.00 3,416,000
76. 1000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3*2)8 یک رو2.00 * 3.00 656,000
77. 1000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*2)8 یک رو2.00 * 4.00 680,000
78. 1000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2.5*2.5)8 یک رو2.50 * 2.50 713,000
79. 10000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2.5*2.5)13 یک رو2.50 * 2.50 3,703,000
80. 1000عدد هولوگرام نقره ای دایره(5*5)8 یک رو5.00 * 5.00 1,403,000
81. 2000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2*2)8 یک رو2.00 * 2.00 886,000
82. 5000عدد هولوگرام نقره ای دایره(2*2)10 یک رو2.00 * 2.00 1,750,000
83. 2000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*2)8 یک رو2.00 * 4.00 1,288,000
84. 2000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*6)8 یک رو6.00 * 4.00 2,323,000
85. 10000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(0.9*1.3)8 یک رو1.30 * 0.90 1,750,000
86. 1000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(1*3)8 یک رو1.00 * 3.00 460,000
87. 2000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(2.8*1.5)8 یک رو1.50 * 2.80 840,000
88. 10000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(2.8*1.5)8 یک رو1.50 * 2.80 3,071,000
89. 2000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(3.5*2.3)8 یک رو2.30 * 3.50 1,403,000
90. 2000عدد هولوگرام نقره ای بیضی(4*10)10 یک رو10.00 * 4.00 2,783,000
91. 2000عدد هولوگرام طلایی دایره(0.7*0.7)8 یک رو0.70 * 0.70 656,000
92. 5000عدد هولوگرام طلایی دایره(0.7*0.7)8 یک رو0.70 * 0.70 1,058,000
93. 3000عدد هولوگرام طلایی دایره(1*1)8 یک رو1.00 * 1.00 598,000
94. 10000عدد هولوگرام طلایی دایره(1*1)8 یک رو1.00 * 1.00 1,633,000
95. 1000عدد هولوگرام طلایی دایره(4*4)8 یک رو4.00 * 4.00 1,116,000
96. 5000عدد هولوگرام طلایی دایره(4*4)13 یک رو4.00 * 4.00 3,301,000
97. 1000عدد هولوگرام طلایی دایره(3*3)8 یک رو3.00 * 3.00 805,000
98. 10000عدد هولوگرام طلایی دایره(3*3)10 یک رو3.00 * 3.00 3,590,000
99. 2000عدد هولوگرام طلایی بیضی(5*2)8 یک رو2.00 * 5.00 1,403,000
100. 2000عدد هولوگرام طلایی بیضی(6*2)8 یک رو2.00 * 6.00 1,520,000
101. 1000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*2.5)8 یک رو2.50 * 3.00 713,000
102. 1000عدد هولوگرام طلایی دایره(1.5*1.5)8 یک رو1.50 * 1.50 460,000
103. 1000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*2.5)8 یک رو2.50 * 4.00 782,000
104. 3000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*1)8 یک رو1.00 * 4.00 1,173,000
105. 10000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*2)10 یک رو2.00 * 3.00 3,416,000
106. 1000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*2)8 یک رو2.00 * 3.00 656,000
107. 1000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*2)8 یک رو2.00 * 4.00 680,000
108. 1000عدد هولوگرام طلایی دایره(2.5*2.5)8 یک رو2.50 * 2.50 713,000
109. 10000عدد هولوگرام طلایی دایره(2.5*2.5)130 یک رو2.50 * 2.50 3,703,000
110. 1000عدد هولوگرام طلایی دایره(5*5)8 یک رو5.00 * 5.00 1,403,000
111. 2000عدد هولوگرام طلایی دایره(2*2)8 یک رو2.00 * 2.00 886,000
112. 5000عدد هولوگرام طلایی دایره(2*2)10 یک رو2.00 * 2.00 1,750,000
113. 2000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*2)8 یک رو2.00 * 4.00 1,288,000
114. 2000عدد هولوگرام طلایی بیضی(4*6)8 یک رو6.00 * 4.00 2,323,000
115. 10000عدد هولوگرام طلایی بیضی(1.3*0.9)8 یک رو1.30 * 0.90 1,750,000
116. 1000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3*1)8 یک رو1.00 * 3.00 460,000
117. 2000عدد هولوگرام طلایی بیضی(1.5*2.8)8 یک رو1.50 * 2.80 840,000
118. 10000عدد هولوگرام طلایی بیضی(1.5*2.8)80 یک رو2.80 * 1.50 3,071,000
119. 2000عدد هولوگرام طلایی بیضی(3.5*2.3)8 یک رو2.30 * 3.50 1,403,000
120. 2000عدد هولوگرام طلایی بیضی(10*4)10 یک رو10.00 * 4.00 2,783,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 یک رو50.00 * 70.00 1,220,000
2. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 یک رو50.00 * 70.00 1,850,000
3. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 یک رو50.00 * 70.00 3,240,000
4. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 یک رو50.00 * 70.00 7,350,000
5. 500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 یک رو35.00 * 49.00 1,150,000
6. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 یک رو35.00 * 49.00 1,500,000
7. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 یک رو35.00 * 49.00 2,520,000
8. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 یک رو35.00 * 49.00 5,580,000
9. 500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 یک رو30.00 * 60.00 1,150,000
10. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 یک رو30.00 * 60.00 1,580,000
11. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 یک رو30.00 * 60.00 2,700,000
12. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 یک رو30.00 * 60.00 6,100,000
13. 500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 یک رو33.00 * 68.00 1,200,000
14. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 یک رو33.00 * 68.00 1,630,000
15. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 یک رو33.00 * 68.00 2,780,000
16. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 یک رو33.00 * 68.00 6,200,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 یک رو50.00 * 70.00 1,400,000
2. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 یک رو50.00 * 70.00 2,040,000
3. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 یک رو50.00 * 70.00 3,430,000
4. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 یک رو50.00 * 70.00 7,570,000
5. 500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 یک رو35.00 * 49.00 1,320,000
6. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 یک رو35.00 * 49.00 1,670,000
7. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 یک رو35.00 * 49.00 2,680,000
8. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 یک رو35.00 * 49.00 5,750,000
9. 500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 یک رو30.00 * 60.00 1,320,000
10. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 یک رو30.00 * 60.00 1,770,000
11. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 یک رو30.00 * 60.00 2,920,000
12. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 یک رو30.00 * 60.00 6,250,000
13. 500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 یک رو33.00 * 68.00 1,350,000
14. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 یک رو33.00 * 68.00 1,800,000
15. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 یک رو33.00 * 68.00 2,980,000
16. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 یک رو33.00 * 68.00 6,300,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 یک رو50.00 * 70.00 1,500,000
2. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 یک رو50.00 * 70.00 2,120,000
3. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 یک رو50.00 * 70.00 3,500,000
4. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)15 یک رو50.00 * 70.00 7,700,000
5. 500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 یک رو35.00 * 49.00 1,400,000
6. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 یک رو35.00 * 49.00 1,750,000
7. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 یک رو35.00 * 49.00 2,780,000
8. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)15 یک رو35.00 * 49.00 5,850,000
9. 500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 یک رو30.00 * 60.00 1,380,000
10. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 یک رو30.00 * 60.00 1,850,000
11. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 یک رو30.00 * 60.00 3,000,000
12. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)15 یک رو30.00 * 60.00 6,380,000
13. 500 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 یک رو33.00 * 68.00 1,430,000
14. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 یک رو33.00 * 68.00 1,900,000
15. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 یک رو33.00 * 68.00 3,050,000
16. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 130گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)15 یک رو33.00 * 68.00 6,430,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 یک رو50.00 * 70.00 1,650,000
2. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 یک رو50.00 * 70.00 2,750,000
3. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 یک رو50.00 * 70.00 4,950,000
4. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 یک رو50.00 * 70.00 11,900,000
5. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 یک رو35.00 * 50.00 1,250,000
6. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 یک رو35.00 * 50.00 1,970,000
7. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 یک رو35.00 * 50.00 3,430,000
8. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 یک رو35.00 * 50.00 7,850,000
9. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 1,600,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 2,680,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 4,900,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 11,800,000
13. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 1,600,000
14. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 2,680,000
15. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 4,900,000
16. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 11,800,000
17. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 یک رو52.50 * 42.00 1,600,000
18. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 یک رو52.50 * 42.00 2,680,000
19. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 یک رو52.50 * 42.00 4,900,000
20. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 یک رو52.50 * 42.00 11,800,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 یک رو50.00 * 70.00 1,850,000
2. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 یک رو70.00 * 50.00 2,920,000
3. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 یک رو70.00 * 50.00 5,200,000
4. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 یک رو70.00 * 50.00 12,300,000
5. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 یک رو50.00 * 35.00 1,420,000
6. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 یک رو50.00 * 35.00 2,070,000
7. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 یک رو50.00 * 35.00 3,450,000
8. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 یک رو50.00 * 35.00 7,500,000
9. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 1,800,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 2,850,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 5,100,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 12,200,000
13. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 1,800,000
14. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 2,850,000
15. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 5,100,000
16. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 12,200,000
17. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 یک رو52.50 * 42.00 1,750,000
18. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 یک رو52.50 * 42.00 2,800,000
19. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 یک رو52.50 * 42.00 5,050,000
20. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 یک رو42.00 * 52.50 12,100,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 یک رو70.00 * 50.00 1,900,000
2. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 یک رو70.00 * 50.00 3,050,000
3. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 یک رو70.00 * 50.00 5,400,000
4. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)15 یک رو70.00 * 50.00 12,500,000
5. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 یک رو50.00 * 35.00 1,500,000
6. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 یک رو35.00 * 50.00 2,150,000
7. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 یک رو50.00 * 35.00 3,550,000
8. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)15 یک رو35.00 * 50.00 7,750,000
9. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 1,850,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 3,000,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 5,350,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 12,400,000
13. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 1,850,000
14. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 3,000,000
15. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 5,350,000
16. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)15 یک رو60.00 * 45.00 12,400,000
17. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 یک رو42.00 * 52.50 1,850,000
18. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 یک رو52.50 * 42.00 3,000,000
19. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 یک رو42.00 * 52.50 5,350,000
20. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 130گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)15 یک رو52.50 * 42.00 12,400,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)15 یک رو42.50 * 45.00 2,280,000
2. 2000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)15 یک رو42.50 * 45.00 3,880,000
3. 5000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)15 یک رو42.50 * 45.00 9,100,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)15 یک رو42.50 * 45.00 2,100,000
2. 2000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)15 یک رو42.50 * 45.00 3,700,000
3. 5000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)15 یک رو42.50 * 45.00 8,600,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)15 یک رو42.50 * 45.00 2,430,000
2. 2000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)15 یک رو42.50 * 45.00 4,100,000
3. 5000 عدد پاکت بیرون بر رستوران کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع34cm عرض 28cm عطف15cm)15 یک رو42.50 * 45.00 9,550,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)15 یک رو48.20 * 68.50 2,400,000
2. 2000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)15 یک رو48.20 * 68.50 4,200,000
3. 5000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)15 یک رو48.20 * 68.50 9,700,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)15 یک رو48.20 * 68.50 2,750,000
2. 2000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)15 یک رو48.20 * 68.50 4,650,000
3. 5000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)15 یک رو48.20 * 68.50 10,650,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)15 یک رو48.20 * 68.50 2,600,000
2. 2000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)15 یک رو48.20 * 68.50 4,400,000
3. 5000 عدد پاکت پیتزا خانواده کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع29cm عرض 33.5cm عطف33.5cm)15 یک رو48.20 * 68.50 10,000,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)15 یک رو47.70 * 52.00 2,300,000
2. 2000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)15 یک رو47.70 * 52.00 4,080,000
3. 5000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)15 یک رو47.70 * 52.00 9,570,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)15 یک رو47.70 * 52.00 2,500,000
2. 2000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)15 یک رو47.70 * 52.00 4,300,000
3. 5000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)15 یک رو47.70 * 52.00 9,900,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)15 یک رو47.70 * 52.00 2,650,000
2. 2000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)15 یک رو47.70 * 52.00 4,550,000
3. 5000 عدد پاکت پیتزا تک نفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع33cm عرض 25cm عطف25cm)15 یک رو47.70 * 52.00 10,550,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)15 یک رو48.50 * 60.00 2,350,000
2. 2000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)15 یک رو48.50 * 60.00 4,130,000
3. 5000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)15 یک رو48.50 * 60.00 9,620,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)15 یک رو48.50 * 60.00 2,550,000
2. 2000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)15 یک رو48.50 * 60.00 4,350,000
3. 5000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)15 یک رو48.50 * 60.00 9,950,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)15 یک رو48.50 * 51.50 2,270,000
2. 2000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)15 یک رو48.50 * 51.50 4,030,000
3. 5000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم تک رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)15 یک رو48.50 * 51.50 9,520,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)15 یک رو48.50 * 51.50 2,460,000
2. 2000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)15 یک رو48.50 * 51.50 4,250,000
3. 5000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم دو رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)15 یک رو48.50 * 51.50 9,850,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)15 یک رو48.50 * 51.50 2,600,000
2. 2000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه(ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)15 یک رو48.50 * 51.50 4,500,000
3. 5000 عدد پاکت فست فود کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع39cm عرض 34/5cm عطف15cm)15 یک رو48.50 * 51.50 10,500,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)15 یک رو48.50 * 60.00 2,700,000
2. 2000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)15 یک رو48.50 * 60.00 4,600,000
3. 5000 عدد پاکت پیتزا دونفره کرافت 80 گرم چهار رنگ دو تیکه (ارتفاع32cm عرض 29cm عطف29cm)15 یک رو48.50 * 60.00 10,600,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. جاسوئیچی لمینت براق مربع(900عددی)(5.5*5.5)16 دو رو5.50 * 5.50 692,000
2. جاسوئیچی لمینت مات مربع(900عددی)(5.5*5.5)16 دو رو5.50 * 5.50 758,000
3. جاسوئیچی لمینت طلاکوب کوچک(900عددی)(5.6*5.9)16 دو رو5.90 * 5.60 794,000
4. جاسوئیچی لمینت برجسته کوچک(900عددی)(5.6*5.9)13 دو رو5.90 * 5.60 719,000
5. اتیکت آویز جلو ماشین لمینت برجسته(900عددی)(11.2*5.5)13 دو رو11.20 * 5.50 838,000
6. اتیکت آویز جلو ماشین سلفون مات2رو(900عددی)(9.6*5.1)13 دو رو5.10 * 9.60 683,000