خدمات

تعرفه خدمات

قیمتها فقط جهت همکاران استان فارس

 

میباشد همکاران دیگر استانها جهت مشاهده

 

قیمتها و زمان تحویل باید به پنل کاربری خود

 

مراجعه نمایند.

 

افتخار داریم که باری دیگر در خدمت همکاران گرامی باشیم

  •     تمامی کارتها را از نظر رنگ و کیفیت۱۰۰ % تضمین میکنیم.
  •     سفارشات درب مغازه شما همکاران گرامی تحویل میدهیم.
  •     چاپ کارهای افست را با کمترین قیمت ارائه میدهم.
  •     مدت زمان تحویل کارها را تا حد امکان پایین آوردیم.
  •     خرابی کار را به کمتر از ۳% رساندیم.
  •     سفارشاتی که تا ساعت 12:00 هر روز ارسال شود در مدت تحویل همان روز هم محاسبه میشود.
  •     سفارشات یک روز کاری باید تا قبل از ساعت 11:00 ثبت سفارش شوند .
  •     فاکتور های کپی پرینتی که از 10 بسته بیشتر سفارش داده میشود 10 روز کاری آماده میشود.
  •     قیمتهای افست فوری را  از پنل کاربری خود بخش استعلام قیمت به صورت آنی دریافت کنید.

 


چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سلفون براق یک رو (500 عددی) (4.8*8.5)10 یک رو- 107,800
2. سلفون براق یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5)1 یک رو- 204,600
3. سلفون براق یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5)4 یک رو- 193,600
4. سلفون براق یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5)8 یک رو- 171,600
5. سلفون براق دو رو (500 عددی) (4.8*8.5)10 دو رو- 154,000
6. سلفون براق دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5)1 دو رو- 266,200
7. سلفون براق دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5)5 دو رو- 255,200
8. سلفون براق دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5)8 دو رو- 233,200
9. سلفون مات یک رو (500 عددی) (4.8*8.5)10 یک رو- 107,800
10. سلفون مات یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5)1 یک رو- 204,600
11. سلفون مات یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5)4 یک رو- 193,600
12. سلفون مات یک رو (1000 عددی) (4.8*8.5)8 یک رو- 171,600
13. سلفون مات دو رو (500 عددی) (4.8*8.5)10 دو رو- 154,000
14. سلفون مات دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5)1 دو رو- 266,200
15. سلفون مات دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5)5 دو رو- 255,200
16. سلفون مات دو رو (1000 عددی) (4.8*8.5)8 دو رو- 233,200
17. سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)10 یک رو- 369,600
18. سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)10 دو رو- 430,100
19. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)4 یک رو- 231,000
20. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)8 یک رو- 209,000
21. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)4 دو رو- 286,000
22. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)8 دو رو- 264,000
23. گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)4 یک رو- 188,100
24. گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)8 یک رو- 166,100
25. گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)4 دو رو- 244,200
26. گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)8 دو رو- 222,200
27. گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)4 یک رو- 163,900
28. گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)8 یک رو- 141,900
29. گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)4 دو رو- 195,800
30. گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)8 دو رو- 173,800
31. گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)8 یک رو- 171,160
32. گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)8 دو رو- 232,320
33. گلاسه فیلتردار یک رو(4.8*8.5)4 یک رو- 193,160
34. گلاسه فیلتردار دو رو(4.8*8.5)4 دو رو- 254,320
35. سوسماری یک رو (4.8*8.5)13 یک رو- 249,700
36. سوسماری دو رو (4.8*8.5)13 دو رو- 258,500
37. چرم دو رو (4.8*8.5)18 دو رو- 246,400
38. کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5)18 یک رو- 249,700
39. کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5)18 دو رو- 260,700
40. کارتی 300گرم دو رو نقره کوب(4.8*8.5)20 دو رو- 653,400
41. سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )13 دو رو- 739,200
42. سلفون براق طلاکوب دورو(4.8*8.5)14 دو رو- 620,400
43. سلفون مات طلاکوب دو رو(4.8*8.5)14 دو رو- 620,400
44. کتان امباس طلاکوب یکرو(4.8*8.5)18 یک رو- 673,200
45. کتان امباس طلاکوب دورو (4.8*8.5)18 دو رو- 684,200
46. کرافت 300 گرم یک رو (4.8*8.5)18 یک رو- 400,400
47. کرافت 300 گرم دو رو (4.8*8.5)18 دو رو- 411,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)1 یک رو- 233,200
2. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)5 یک رو- 222,200
3. لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)10 یک رو- 200,200
4. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)1 یک رو- 236,500
5. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)5 یک رو- 225,500
6. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)8 یک رو- 203,500
7. لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)5 یک رو- 196,900
8. لیبل بدون روکش یووی ( 4.8 * 8.5)10 یک رو- 174,900
9. لیبل فیلتردار (4.8*8.5)8 یک رو- 205,260
10. لیبل فیلتردار (4.8*8.5)5 یک رو- 227,260
11. لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)10 یک رو- 203,500
12. لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)13 یک رو- 429,000
13. لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)14 یک رو- 429,000
14. لیبل با روکش سلفون براق و طلاکوب(4.8*8.5)6 یک رو- 539,000
15. لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)18 یک رو- 399,300
16. لیبل طلاکوب بدون روکش(4.8*8.5)8 یک رو- 501,600
17. لیبل متالایز (4.8*8.5)29 یک رو- 1,156,100
18. لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)12 یک رو- 1,162,700
19. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)12 یک رو- 1,162,700
20. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)12 یک رو- 1,162,700
21. لیبل یووی با قالب دلخواه13 یک رو- 706,200
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. لیبل دایره قطر ۲ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 515,000
2. لیبل دایره قطر ۲ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 503,000
3. لیبل دایره قطر ۲ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 479,000
4. لیبل دایره قطر ۲ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 579,000
5. لیبل دایره قطر ۲ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 566,000
6. لیبل دایره قطر ۲ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 539,000
7. لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 519,000
8. لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 506,000
9. لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 482,000
10. لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 583,000
11. لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 569,000
12. لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 543,000
13. لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 475,000
14. لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)12 یک رو8.50 * 4.80 450,000
15. لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 535,000
16. لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)12 یک رو8.50 * 4.80 508,000
17. لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 482,000
18. لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون مات (2000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 543,000
19. لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)8 یک رو8.50 * 4.80 851,000
20. لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 730,000
21. لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)8 یک رو8.50 * 4.80 949,000
22. لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 816,000
23. لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 730,000
24. لیبل دایره قطر ۲ با روکش سلفون مات و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 816,000
25. لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 810,000
26. لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)17 یک رو8.50 * 4.80 698,000
27. لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 904,000
28. لیبل دایره قطر ۲ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)17 یک رو8.50 * 4.80 780,000
29. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 515,000
30. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 503,000
31. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 479,000
32. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 579,000
33. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 566,000
34. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 539,000
35. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 519,000
36. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 506,000
37. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 482,000
38. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 583,000
39. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 569,000
40. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 543,000
41. لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 475,000
42. لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)12 یک رو8.50 * 4.80 450,000
43. لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 535,000
44. لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)12 یک رو8.50 * 4.80 508,000
45. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 482,000
46. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون مات (2000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 543,000
47. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)8 یک رو8.50 * 4.80 851,000
48. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 730,000
49. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)8 یک رو8.50 * 4.80 949,000
50. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 816,000
51. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 730,000
52. لیبل دایره قطر ۲/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 816,000
53. لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 810,000
54. لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)17 یک رو8.50 * 4.80 698,000
55. لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 904,000
56. لیبل دایره قطر ۲/۵ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)17 یک رو8.50 * 4.80 780,000
57. لیبل دایره قطر ۳ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 515,000
58. لیبل دایره قطر ۳ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 503,000
59. لیبل دایره قطر ۳ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 479,000
60. لیبل دایره قطر ۳ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 579,000
61. لیبل دایره قطر ۳ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 566,000
62. لیبل دایره قطر ۳ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 539,000
63. لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 519,000
64. لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 506,000
65. لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 482,000
66. لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 583,000
67. لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 569,000
68. لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 543,000
69. لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 475,000
70. لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)12 یک رو8.50 * 4.80 450,000
71. لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 535,000
72. لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)12 یک رو8.50 * 4.80 508,000
73. لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 482,000
74. لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون مات (2000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 543,000
75. لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)8 یک رو8.50 * 4.80 851,000
76. لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 730,000
77. لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)8 یک رو8.50 * 4.80 949,000
78. لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 816,000
79. لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 730,000
80. لیبل دایره قطر ۳ با روکش سلفون مات و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 816,000
81. لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 810,000
82. لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)17 یک رو8.50 * 4.80 698,000
83. لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 904,000
84. لیبل دایره قطر ۳ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)17 یک رو8.50 * 4.80 780,000
85. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 515,000
86. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 503,000
87. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 479,000
88. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 579,000
89. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 566,000
90. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 539,000
91. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 519,000
92. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 506,000
93. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 482,000
94. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 583,000
95. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 569,000
96. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 543,000
97. لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 475,000
98. لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)12 یک رو8.50 * 4.80 450,000
99. لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 535,000
100. لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش یووی (2000 عددی) (4.8*8.5)12 یک رو8.50 * 4.80 508,000
101. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 482,000
102. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون مات (2000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 543,000
103. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)8 یک رو8.50 * 4.80 851,000
104. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 730,000
105. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)8 یک رو8.50 * 4.80 949,000
106. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 816,000
107. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 730,000
108. لیبل دایره قطر ۳/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 816,000
109. لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 810,000
110. لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)17 یک رو8.50 * 4.80 698,000
111. لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 904,000
112. لیبل دایره قطر ۳/۵ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (4.8*8.5)17 یک رو8.50 * 4.80 780,000
113. لیبل دایره قطر ۴ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 515,000
114. لیبل دایره قطر ۴ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 503,000
115. لیبل دایره قطر ۴ با روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 479,000
116. لیبل دایره قطر ۴ با روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 874,000
117. لیبل دایره قطر ۴ با روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 846,000
118. لیبل دایره قطر ۴ با روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 794,000
119. لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 519,000
120. لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 506,000
121. لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (4.8*8.5)11 یک رو8.50 * 4.80 482,000
122. لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 880,000
123. لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 854,000
124. لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 801,000
125. لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)7 یک رو8.50 * 4.80 475,000
126. لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش یووی (1000 عددی) (4.8*8.5)12 یک رو8.50 * 4.80 450,000
127. لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 785,000
128. لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)12 یک رو9.60 * 8.50 732,000
129. لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 482,000
130. لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون مات (2000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 801,000
131. لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)8 یک رو8.50 * 4.80 851,000
132. لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 730,000
133. لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)8 یک رو9.60 * 8.50 1,613,000
134. لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,347,000
135. لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)15 یک رو8.50 * 4.80 730,000
136. لیبل دایره قطر ۴ با روکش سلفون مات و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,347,000
137. لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 810,000
138. لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (4.8*8.5)17 یک رو8.50 * 4.80 698,000
139. لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)10 یک رو9.60 * 8.50 1,523,000
140. لیبل دایره قطر ۴ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)17 یک رو9.60 * 8.50 1,275,000
141. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 786,000
142. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 762,000
143. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 713,000
144. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 874,000
145. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 846,000
146. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 794,000
147. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 792,000
148. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 768,000
149. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 720,000
150. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 880,000
151. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 854,000
152. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق (2000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 801,000
153. لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 706,000
154. لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)12 یک رو9.60 * 8.50 657,000
155. لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 785,000
156. لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش یووی (2000 عددی) (8.5*9.6)12 یک رو9.60 * 8.50 732,000
157. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 720,000
158. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون مات (2000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 801,000
159. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)8 یک رو9.60 * 8.50 1,458,000
160. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,216,000
161. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)8 یک رو9.60 * 8.50 1,613,000
162. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,347,000
163. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,216,000
164. لیبل دایره قطر ۴/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,347,000
165. لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)10 یک رو9.60 * 8.50 1,377,000
166. لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)17 یک رو9.60 * 8.50 1,151,000
167. لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)10 یک رو9.60 * 8.50 1,523,000
168. لیبل دایره قطر ۴/۵ بدون روکش و طلاکوب (2000 عددی) (8.5*9.6)17 یک رو9.60 * 8.50 1,275,000
169. لیبل دایره قطر ۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 786,000
170. لیبل دایره قطر ۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 762,000
171. لیبل دایره قطر ۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 713,000
172. لیبل دایره قطر ۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 792,000
173. لیبل دایره قطر ۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 768,000
174. لیبل دایره قطر ۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 720,000
175. لیبل دایره قطر ۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 706,000
176. لیبل دایره قطر ۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)12 یک رو9.60 * 8.50 657,000
177. لیبل دایره قطر ۵ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 720,000
178. لیبل دایره قطر ۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)8 یک رو9.60 * 8.50 1,458,000
179. لیبل دایره قطر ۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,216,000
180. لیبل دایره قطر ۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,216,000
181. لیبل دایره قطر ۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)10 یک رو9.60 * 8.50 1,377,000
182. لیبل دایره قطر ۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)17 یک رو9.60 * 8.50 1,151,000
183. لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 786,000
184. لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 762,000
185. لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 713,000
186. لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 792,000
187. لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 768,000
188. لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 720,000
189. لیبل دایره قطر ۵/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 706,000
190. لیبل دایره قطر ۵/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)12 یک رو9.60 * 8.50 657,000
191. لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 720,000
192. لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)8 یک رو9.60 * 8.50 1,458,000
193. لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,216,000
194. لیبل دایره قطر ۵/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,216,000
195. لیبل دایره قطر ۵/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)10 یک رو9.60 * 8.50 1,377,000
196. لیبل دایره قطر ۵/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)17 یک رو9.60 * 8.50 1,151,000
197. لیبل دایره قطر ۶ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 786,000
198. لیبل دایره قطر ۶ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 762,000
199. لیبل دایره قطر ۶ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 713,000
200. لیبل دایره قطر ۶ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 792,000
201. لیبل دایره قطر ۶ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 768,000
202. لیبل دایره قطر ۶ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 720,000
203. لیبل دایره قطر ۶ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 706,000
204. لیبل دایره قطر ۶ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)12 یک رو9.60 * 8.50 657,000
205. لیبل دایره قطر ۶ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 720,000
206. لیبل دایره قطر ۶ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)8 یک رو9.60 * 8.50 1,458,000
207. لیبل دایره قطر ۶ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,216,000
208. لیبل دایره قطر ۶ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,216,000
209. لیبل دایره قطر ۶ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)10 یک رو9.60 * 8.50 1,377,000
210. لیبل دایره قطر ۶ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)17 یک رو9.60 * 8.50 1,151,000
211. لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 786,000
212. لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 762,000
213. لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 713,000
214. لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 792,000
215. لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 768,000
216. لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 720,000
217. لیبل دایره قطر ۶/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 706,000
218. لیبل دایره قطر ۶/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)12 یک رو9.60 * 8.50 657,000
219. لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 720,000
220. لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)8 یک رو9.60 * 8.50 1,458,000
221. لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,216,000
222. لیبل دایره قطر ۶/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,216,000
223. لیبل دایره قطر ۶/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)10 یک رو9.60 * 8.50 1,377,000
224. لیبل دایره قطر ۶/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)17 یک رو9.60 * 8.50 1,151,000
225. لیبل دایره قطر ۷ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 786,000
226. لیبل دایره قطر ۷ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 762,000
227. لیبل دایره قطر ۷ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 713,000
228. لیبل دایره قطر ۷ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 792,000
229. لیبل دایره قطر ۷ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 768,000
230. لیبل دایره قطر ۷ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 720,000
231. لیبل دایره قطر ۷ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 706,000
232. لیبل دایره قطر ۷ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)12 یک رو9.60 * 8.50 657,000
233. لیبل دایره قطر ۷ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 720,000
234. لیبل دایره قطر ۷ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)8 یک رو9.60 * 8.50 1,458,000
235. لیبل دایره قطر ۷ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,216,000
236. لیبل دایره قطر ۷ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,216,000
237. لیبل دایره قطر ۷ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)10 یک رو9.60 * 8.50 1,377,000
238. لیبل دایره قطر ۷ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)17 یک رو9.60 * 8.50 1,151,000
239. لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 786,000
240. لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 762,000
241. لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 713,000
242. لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)5 یک رو9.60 * 8.50 792,000
243. لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 768,000
244. لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*9.6)11 یک رو9.60 * 8.50 720,000
245. لیبل دایره قطر ۷/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)7 یک رو9.60 * 8.50 706,000
246. لیبل دایره قطر ۷/۵ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*9.6)12 یک رو9.60 * 8.50 657,000
247. لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 720,000
248. لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)8 یک رو9.60 * 8.50 1,458,000
249. لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,216,000
250. لیبل دایره قطر ۷/۵ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)15 یک رو9.60 * 8.50 1,216,000
251. لیبل دایره قطر ۷/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)10 یک رو9.60 * 8.50 1,377,000
252. لیبل دایره قطر ۷/۵ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*9.6)17 یک رو9.60 * 8.50 1,151,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)4 یک رو14.40 * 8.50 1,293,000
2. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,220,000
3. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)11 یک رو14.40 * 8.50 1,111,000
4. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)4 یک رو14.40 * 8.50 1,312,000
5. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,239,000
6. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)11 یک رو14.40 * 8.50 1,130,000
7. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*14.4)17 یک رو14.40 * 8.50 1,130,000
8. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,237,000
9. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)10 یک رو14.40 * 8.50 1,128,000
10. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,220,000
11. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)12 یک رو14.40 * 8.50 1,111,000
12. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)8 یک رو14.40 * 8.50 2,458,000
13. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)15 یک رو14.40 * 8.50 2,095,000
14. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)17 یک رو14.40 * 8.50 2,095,000
15. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)10 یک رو14.40 * 8.50 2,338,000
16. لیبل قالب آماده کد ۱۰۱ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)19 یک رو14.40 * 8.50 1,975,000
17. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)4 یک رو14.40 * 8.50 1,293,000
18. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,220,000
19. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)11 یک رو14.40 * 8.50 1,111,000
20. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)4 یک رو14.40 * 8.50 1,312,000
21. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,239,000
22. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)11 یک رو14.40 * 8.50 1,130,000
23. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*14.4)17 یک رو14.40 * 8.50 1,130,000
24. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,237,000
25. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)10 یک رو14.40 * 8.50 1,128,000
26. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,220,000
27. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)12 یک رو14.40 * 8.50 1,111,000
28. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)8 یک رو14.40 * 8.50 2,458,000
29. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)15 یک رو14.40 * 8.50 2,095,000
30. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)17 یک رو14.40 * 8.50 2,095,000
31. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)10 یک رو14.40 * 8.50 2,338,000
32. لیبل قالب آماده کد ۱۰۲ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)19 یک رو14.40 * 8.50 1,975,000
33. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)4 یک رو14.40 * 8.50 1,293,000
34. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,220,000
35. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)11 یک رو14.40 * 8.50 1,111,000
36. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)4 یک رو14.40 * 8.50 1,312,000
37. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,239,000
38. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)11 یک رو14.40 * 8.50 1,130,000
39. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*14.4)17 یک رو14.40 * 8.50 1,130,000
40. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,237,000
41. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)10 یک رو14.40 * 8.50 1,128,000
42. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,220,000
43. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)12 یک رو14.40 * 8.50 1,111,000
44. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)8 یک رو14.40 * 8.50 2,458,000
45. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)15 یک رو14.40 * 8.50 2,095,000
46. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)17 یک رو14.40 * 8.50 2,095,000
47. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)10 یک رو14.40 * 8.50 2,338,000
48. لیبل قالب آماده کد ۱۰۳ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)19 یک رو14.40 * 8.50 1,975,000
49. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)4 یک رو14.40 * 8.50 1,293,000
50. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,220,000
51. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)11 یک رو14.40 * 8.50 1,111,000
52. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)4 یک رو14.40 * 8.50 1,312,000
53. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,239,000
54. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش سلفون براق (1000 عددی) (8.5*14.4)11 یک رو14.40 * 8.50 1,130,000
55. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش سلفون مات (1000 عددی) (8.5*14.4)17 یک رو14.40 * 8.50 1,130,000
56. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,237,000
57. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ فیلتردار (1000 عددی) (8.5*14.4)10 یک رو14.40 * 8.50 1,128,000
58. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)7 یک رو14.40 * 8.50 1,220,000
59. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ بدون روکش یووی (1000 عددی) (8.5*14.4)12 یک رو14.40 * 8.50 1,111,000
60. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)8 یک رو14.40 * 8.50 2,458,000
61. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش سلفون براق و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)15 یک رو14.40 * 8.50 2,095,000
62. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ با روکش سلفون مات و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)17 یک رو14.40 * 8.50 2,095,000
63. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)10 یک رو14.40 * 8.50 2,338,000
64. لیبل قالب آماده کد ۱۰۴ بدون روکش و طلاکوب (1000 عددی) (8.5*14.4)19 یک رو14.40 * 8.50 1,975,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 258,500
2. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 220,000
3. سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)1 دو رو9.00 * 6.00 366,300
4. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 349,800
5. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 311,300
6. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 258,500
7. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 220,000
8. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)1 دو رو9.00 * 6.00 366,300
9. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 349,800
10. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 311,300
11. سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)7 دو رو9.00 * 6.00 564,300
12. سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)14 دو رو9.00 * 6.00 454,300
13. سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)7 دو رو9.00 * 6.00 1,065,900
14. سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)14 دو رو9.00 * 6.00 955,900
15. سلفون براق مربع دورگرد (1000 عددی)(6*6)10 دو رو6.00 * 6.00 229,900
16. سلفون مات مربع دورگرد (1000 عددی)(6*6)10 دو رو6.00 * 6.00 229,900
17. سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 462,000
18. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 561,000
19. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 672,100
20. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 1,173,700
21. سلفون براق طرح موج دورو دو لب گرد(9*6)15 دو رو9.00 * 6.00 462,000
22. سلفون مات طرح موج دورو دو لب گرد(9*6)15 دو رو9.00 * 6.00 462,000
23. گلاسه بدون روکش دو رو دورگرد (6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 297,000
24. کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 327,800
25. کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 302,500
26. کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)18 دو رو9.00 * 6.00 510,400
27. کارتی 300گرم نقره کوب دو رو دورگرد(6*9)20 دو رو9.00 * 6.00 904,200
28. کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 330,000
29. کتان امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)18 دو رو9.00 * 6.00 931,700
30. لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 389,400
31. لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 350,900
32. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 600,600
33. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 562,100
34. لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 600,600
35. لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 562,100
36. لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)13 دو رو8.50 * 4.80 449,900
37. لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)13 دو رو5.50 * 5.50 365,200
38. لمینت براق دایره(1000عددی)(5.5*5.5)13 دو رو5.50 * 5.50 393,800
39. لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 1,170,400
40. لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو6.00 * 9.00 1,060,400
41. لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 502,700
42. لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 860,200
43. لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی)(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 860,200
44. لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.5*5.5)13 دو رو5.50 * 5.50 558,800
45. لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی)(4.8*8.5)13 دو رو8.50 * 4.80 687,500
46. لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی)(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 1,397,000
47. لمینت برجسته دو رو دورگرد(500عددی)(6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 498,300
48. لمینت برجسته دو رو دورگرد(500عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 459,800
49. لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 642,400
50. لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 603,900
51. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد(500عددی)(5.6*5.9)6 دو رو5.90 * 5.60 383,900
52. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد(500عددی)(5.6*5.9)10 دو رو5.90 * 5.60 345,400
53. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)6 دو رو5.90 * 5.60 491,700
54. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)10 دو رو5.90 * 5.60 453,200
55. لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)6 دو رو8.50 * 4.80 522,500
56. لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)10 دو رو8.50 * 4.80 484,000
57. لمینت برجسته طرح موج (1000 عددی)(6*9)14 دو رو9.00 * 6.00 603,900
58. لمینت برجسته و طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)7 دو رو9.00 * 6.00 1,269,400
59. لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 1,159,400
60. لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)7 دو رو5.90 * 5.60 907,500
61. لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.6*5.9)13 دو رو5.90 * 5.60 869,000
62. لمینت طلاکوب دو رو دورگرد(1000عددی)(6*9)7 دو رو9.00 * 6.00 1,269,400
63. لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو6.00 * 9.00 1,159,400
64. لمینت طلاکوب کوچک دو رو دورگرد(1000عددی)(5.9*5.6)7 دو رو5.90 * 5.60 907,500
65. لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)13 دو رو5.90 * 5.60 869,000
66. لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13 دو رو9.00 * 6.00 821,700
67. لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)13 دو رو5.90 * 5.60 616,000
68. لمینت برجسته مخملی طلاکوب (1000 عددی)(6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 1,366,200
69. لمینت برجسته مخملی طلاکوب کوچک (1000 عددی)(5.6*5.9)18 دو رو5.90 * 5.60 1,025,200
70. لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)18 دو رو9.00 * 6.00 632,500
71. لمینت کتان امباس کوچک دورو دورگرد(5.6*5.9)18 دو رو5.90 * 5.60 414,700
72. کتان لمینت امباس طلاکوب دورو دورگرد(9*6)18 دو رو9.00 * 6.00 1,225,400
73. کتان لمینت امباس طلاکوب کوچک دورو دورگرد(5.9*5.6)18 دو رو5.90 * 5.60 817,300
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. کارت PVC برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)8 یک رو8.65 * 5.70 1,247,400
2. کارت (PVC 300) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)13 دو رو8.65 * 5.70 1,170,400
3. کارت (PVC 500) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)(فوری)5 دو رو5.70 * 8.65 1,367,300
4. کارت (PVC 500) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)8 دو رو8.65 * 5.70 1,257,300
5. کارت (PVC 500) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.65)8 دو رو8.65 * 5.70 1,922,800
6. کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (500 عددی)(5.7*8.9)13 دو رو8.90 * 5.70 2,014,100
7. کارت (PVC 500) میکرون (با روکش براق) (1000 عددی)(5.7*8.9)13 دو رو8.90 * 5.70 3,517,800
8. کارت (PVC 760) میکرون (250 عددی)(5.7*8.9)8 دو رو8.90 * 5.70 1,538,900
9. کارت (PVC 760) میکرون (500 عددی)(5.7*8.9)8 دو رو8.90 * 5.70 2,365,000
10. کارت (PVC 760) میکرون (1000 عددی)(5.7*8.9)8 دو رو8.90 * 5.70 3,957,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)11 دو رو11.20 * 5.50 1,020,800
2. اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)6 دو رو11.20 * 5.50 1,130,800
3. اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)12 دو رو11.20 * 5.50 2,159,300
4. اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)14 یک رو5.10 * 9.60 322,300
5. اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)14 دو رو9.60 * 5.10 396,000
6. اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)14 یک رو9.60 * 5.10 320,760
7. اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)14 دو رو5.10 * 9.60 392,920
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)8 یک رو28.80 * 12.20 2,253,900
2. 1000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)8 دو رو28.80 * 12.20 3,026,100
3. 1000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)8 یک رو24.00 * 9.60 1,615,900
4. 1000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)8 دو رو24.00 * 9.60 2,130,700
5. 1000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11.3*28.8)8 یک رو28.80 * 11.30 2,253,900
6. 1000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11.3*28.8)8 دو رو11.30 * 28.80 3,026,100
7. 2000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)8 یک رو9.00 * 29.00 1,945,900
8. 2000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)8 دو رو29.00 * 9.00 2,392,500
9. 4000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)8 یک رو9.00 * 29.00 3,406,700
10. 4000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)8 دو رو29.00 * 9.00 4,012,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)1 یک رو21.00 * 29.70 1,281,500
2. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 1,964,600
3. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)1 یک رو21.00 * 14.85 707,300
4. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)1 دو رو21.00 * 14.85 1,048,300
5. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)1 یک رو10.50 * 14.85 419,100
6. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)1 دو رو10.50 * 14.85 590,700
7. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)1 یک رو21.00 * 29.70 1,936,000
8. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 2,830,300
9. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)1 یک رو21.00 * 14.85 1,034,000
10. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)1 دو رو21.00 * 14.85 1,481,700
11. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)1 یک رو14.85 * 10.50 583,000
12. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)1 دو رو10.50 * 14.85 806,300
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 1,215,500
2. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 1,898,600
3. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 652,300
4. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 993,300
5. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 364,100
6. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو14.80 * 10.50 535,700
7. 1000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 1,281,500
8. 1000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 1,949,200
9. 1000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 685,300
10. 1000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 1,018,600
11. 1000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 12.00 380,600
12. 1000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 547,800
13. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 1,881,000
14. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 2,775,300
15. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 990,000
16. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 1,437,700
17. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 539,000
18. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 762,300
19. 2000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 2,029,500
20. 2000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 2,930,400
21. 2000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 1,064,800
22. 2000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 1,514,700
23. 2000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 576,400
24. 2000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 801,900
25. 5000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 3,846,700
26. 5000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 5,361,400
27. 5000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 1,984,400
28. 5000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 2,741,200
29. 5000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو10.50 * 14.80 1,047,200
30. 5000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 1,425,600
31. 5000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 4,151,400
32. 5000 سربرگ B4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 5,643,000
33. 5000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 24.00 2,136,200
34. 5000 سربرگ B5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 24.00 2,882,000
35. 5000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 1,123,100
36. 5000 سربرگ B6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 12.00 1,496,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 1,171,500
2. 1000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 1,839,200
3. 1000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 17.00 586,300
4. 1000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 919,600
5. 1000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 292,600
6. 1000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو12.00 * 17.00 459,800
7. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 1,105,500
8. 1000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 1,788,600
9. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو21.00 * 14.80 553,300
10. 1000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 894,300
11. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو14.80 * 10.50 276,100
12. 1000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو10.50 * 14.80 447,700
13. 2000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 1,908,500
14. 2000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو24.00 * 34.00 2,809,400
15. 2000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 24.00 954,800
16. 2000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 1,404,700
17. 2000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 477,400
18. 2000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 12.00 702,900
19. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 1,760,000
20. 2000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 2,654,300
21. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 880,000
22. 2000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 1,327,700
23. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو10.50 * 14.80 440,000
24. 2000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو10.50 * 14.80 663,300
25. 5000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 4,008,400
26. 5000 سربرگ B4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو24.00 * 34.00 5,500,000
27. 5000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 24.00 2,004,200
28. 5000 سربرگ B5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 2,750,000
29. 5000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 1,002,100
30. 5000 سربرگ B6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 12.00 1,375,000
31. 5000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 3,703,700
32. 5000 سربرگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 5,218,400
33. 5000 سربرگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 1,852,400
34. 5000 سربرگ A5 تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 2,609,200
35. 5000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو14.80 * 10.50 926,200
36. 5000 سربرگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو14.80 * 10.50 1,304,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1 یک رو20.00 * 29.00 976,800
2. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1 دو رو20.00 * 29.00 1,370,600
3. 1000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 1 یک رو20.00 * 14.50 554,400
4. 1000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 1 دو رو20.00 * 14.50 751,300
5. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 1 یک رو10.00 * 14.50 343,200
6. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 1 دو رو10.00 * 14.50 442,200
7. 2000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 1 یک رو20.00 * 29.00 1,469,600
8. 2000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 1 دو رو20.00 * 29.00 1,987,700
9. 2000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 1 یک رو20.00 * 14.50 800,800
10. 2000 تراکت (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 1 دو رو20.00 * 14.50 1,060,400
11. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 1 یک رو10.00 * 14.50 466,400
12. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 1 دو رو10.00 * 14.50 596,200
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 910,800
2. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 29.00 1,304,600
3. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 499,400
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 696,300
5. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 288,200
6. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 387,200
7. 2000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 1,414,600
8. 2000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 1,932,700
9. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 756,800
10. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 1,016,400
11. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 422,400
12. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 552,200
13. 5000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 2,900,700
14. 5000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 3,770,800
15. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 1,511,400
16. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 1,945,900
17. 5000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 810,700
18. 5000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 1,028,500
19. 1000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو29.00 * 40.00 2,063,600
20. 1000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 40.00 2,851,200
21. 2000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو29.00 * 40.00 3,071,200
22. 2000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 40.00 4,107,400
23. 5000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو29.00 * 40.00 6,043,400
24. 5000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 40.00 7,783,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 20.00 800,800
2. 1000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو20.00 * 29.00 1,194,600
3. 1000 تراکت (A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 8 یک رو20.00 * 14.50 400,400
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 8 دو رو14.50 * 20.00 597,300
5. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 یک رو10.00 * 14.50 200,200
6. 1000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو8 دو رو10.00 * 14.50 299,200
7. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو8 یک رو20.00 * 29.00 1,293,600
8. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو8 دو رو20.00 * 29.00 1,811,700
9. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 8 یک رو20.00 * 14.50 646,800
10. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 8 دو رو20.00 * 14.50 906,400
11. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 یک رو10.00 * 14.50 323,400
12. 2000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو8 دو رو14.50 * 10.00 453,200
13. 5000 تراکت (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 20.00 2,757,700
14. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو8 دو رو20.00 * 29.00 3,627,800
15. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو8 یک رو20.00 * 14.50 1,379,400
16. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 8 دو رو20.00 * 14.50 1,813,900
17. 5000 تراکت (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو8 یک رو10.00 * 14.50 689,700
18. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو8 دو رو10.00 * 14.50 907,500
19. 1000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 40.00 1,843,600
20. 1000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو29.00 * 40.00 2,631,200
21. 2000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 40.00 2,829,200
22. 2000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو29.00 * 40.00 3,865,400
23. 5000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم یک رو 8 یک رو29.00 * 40.00 5,757,400
24. 5000 تراکت (A3) سایز (40*29)تحریر 80 گرم دو رو 8 دو رو29.00 * 40.00 7,497,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو10 یک رو10.00 * 9.60 133,100
2. 1000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو10 دو رو10.00 * 9.60 199,100
3. 2000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو10 یک رو10.00 * 9.60 215,600
4. 2000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو10 دو رو10.00 * 9.60 302,500
5. 5000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی یک رو10 یک رو10.00 * 9.60 459,800
6. 5000برگ یادداشت سایز (10*9.6) تحریر 80گرم رنگی دو رو10 دو رو10.00 * 9.60 605,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 29.70 1,272,700
2. 1000 سربرگ A4 تحریر 100 گرم دو رو10 دو رو29.70 * 21.00 2,297,900
3. 1000 سربرگ A5 تحریر 100 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 636,900
4. 1000سربرگ A5 تحریر 100 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 1,149,500
5. 1000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 1,320,550
6. 1000 سربرگ B4 تحریر 100 گرم دو رو10 دو رو34.00 * 24.00 1,988,800
7. 1000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم یک رو10 یک رو17.00 * 24.00 660,000
8. 1000 سربرگ B5 تحریر 100 گرم دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 994,400
9. 1000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 330,000
10. 1000 سربرگ B6 تحریر 100 گرم دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 497,200
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1 یک رو20.00 * 29.00 1,192,400
2. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1 دو رو20.00 * 29.00 1,586,200
3. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1 یک رو20.00 * 14.50 662,200
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1 دو رو20.00 * 14.50 859,100
5. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو1 یک رو10.00 * 14.50 397,100
6. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو1 دو رو10.00 * 14.50 496,100
7. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو1 یک رو20.00 * 29.00 1,903,000
8. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو1 دو رو20.00 * 29.00 2,420,000
9. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو1 یک رو20.00 * 14.50 1,017,500
10. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو1 دو رو20.00 * 14.50 1,276,000
11. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو1 یک رو10.00 * 14.50 575,300
12. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو1 دو رو10.00 * 14.50 704,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 1,126,400
2. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 1,520,200
3. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 607,200
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 804,100
5. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 342,100
6. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 441,100
7. 1000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 1,604,900
8. 1000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 2,272,600
9. 1000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 847,000
10. 1000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 1,180,300
11. 1000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 462,000
12. 1000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 629,200
13. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 1,848,000
14. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 2,365,000
15. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو14.50 * 20.00 973,500
16. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 1,232,000
17. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 531,300
18. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 660,000
19. 2000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 2,675,200
20. 2000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 3,576,100
21. 2000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 1,387,100
22. 2000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 1,838,100
23. 2000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 738,100
24. 2000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو12.00 * 17.00 962,500
25. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 3,983,100
26. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 4,853,200
27. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 2,052,600
28. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 2,487,100
29. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 1,081,300
30. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 1,299,100
31. 5000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 5,767,300
32. 5000 تراکت (B4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 7,258,900
33. 5000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 2,944,700
34. 5000 تراکت (B5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 3,690,500
35. 5000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 1,526,800
36. 5000 تراکت (B6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 1,899,700
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 1,494,900
2. 1000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 2,162,600
3. 1000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 24.00 748,000
4. 1000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 1,081,300
5. 1000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 374,000
6. 1000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 541,200
7. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو29.00 * 20.00 1,016,400
8. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.00 * 20.00 1,410,200
9. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 508,200
10. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 20.00 705,100
11. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 254,100
12. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 353,100
13. 2000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 2,554,200
14. 2000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 3,455,100
15. 2000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 17.00 1,277,100
16. 2000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 17.00 1,728,100
17. 2000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 639,100
18. 2000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 863,500
19. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 1,727,000
20. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 2,244,000
21. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 863,500
22. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو20.00 * 14.50 1,122,000
23. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 10.00 432,300
24. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 10.00 561,000
25. 5000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 5,624,300
26. 5000 تراکت (b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 7,115,900
27. 5000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 17.00 2,812,700
28. 5000 تراکت (b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 3,558,500
29. 5000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 1,778,700
30. 5000 تراکت (b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 1,405,800
31. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 3,840,100
32. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.00 * 20.00 4,710,200
33. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 1,920,600
34. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 20.00 2,355,100
35. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 960,300
36. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 1,178,100
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 2,478,300
2. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 3,099,800
3. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 1,289,200
4. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 1,599,400
5. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 688,600
6. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 843,700
7. 4000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 4,671,700
8. 4000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 5,715,600
9. 4000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 2,396,900
10. 4000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 2,918,300
11. 4000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 1,252,900
12. 4000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 1,514,700
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170 گرم12 یک رو20.00 * 29.00 1,536,700
2. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170 گرم12 دو رو20.00 * 29.00 2,158,200
3. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170 گرم12 یک رو20.00 * 14.50 768,900
4. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170 گرم12 دو رو20.00 * 14.50 1,079,100
5. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170 گرم12 یک رو10.00 * 14.50 383,900
6. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170 گرم12 دو رو10.00 * 14.50 540,100
7. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 29.00 2,357,300
8. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 29.00 2,978,800
9. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 14.50 1,179,200
10. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 14.50 1,489,400
11. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو10.00 * 14.50 589,600
12. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو10.00 * 14.50 744,700
13. 4000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 29.00 4,528,700
14. 4000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 29.00 5,572,600
15. 4000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو20.00 * 14.50 2,264,900
16. 4000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو20.00 * 14.50 2,786,300
17. 4000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 8 یک رو10.00 * 14.50 1,131,900
18. 4000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 8 دو رو10.00 * 14.50 1,393,700
19. 2000 تراکت 1 لت سایز (10*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 10.00 925,100
20. 2000 تراکت 1 لت سایز (10*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 10.00 1,159,400
21. 2000 تراکت 2 لت سایز (20*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 20.00 2,011,900
22. 2000 تراکت 2 لت سایز (20*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 20.00 2,480,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سربرگ A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100010 دو رو29.70 * 21.00 2,454,100
2. سربرگ A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100010 یک رو29.70 * 21.00 1,427,800
3. سربرگ A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100010 یک رو21.00 * 14.80 713,900
4. سربرگ A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100010 دو رو21.00 * 14.80 1,227,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000سربرگ A4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)15 یک رو21.00 * 29.70 1,703,900
2. 2000سربرگA4 کارتی 140 گرم یک رو (29.7*21)15 یک رو29.70 * 21.00 2,956,800
3. 1000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)15 یک رو14.80 * 21.00 852,500
4. 2000سربرگ A5 کارتی 140 گرم یک رو (14.8*21)15 یک رو21.00 * 14.80 1,478,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 29.00 1,229,800
2. 1000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 14.50 614,900
3. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو10.00 * 14.50 308,000
4. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 29.00 2,156,000
5. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 14.50 1,078,000
6. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو10.00 * 14.50 539,000
7. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 29.00 4,891,700
8. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو20.00 * 14.50 2,446,400
9. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو10.00 * 14.50 1,223,200
10. 1000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 29.00 1,640,100
11. 1000 تراکت (A5)سایز (145*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 14.50 820,600
12. 1000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو10.00 * 14.50 410,300
13. 2000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 29.00 2,696,100
14. 2000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 14.50 1,348,600
15. 2000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو10.00 * 14.50 674,300
16. 5000 تراکت (A4)سایز (29*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 29.00 5,799,200
17. 5000 تراکت (A5)سایز (14.5*20) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو20.00 * 14.50 2,899,600
18. 5000 تراکت (A6)سایز (14.5*10) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو10.00 * 14.50 1,449,800
19. 1000 تراکت (B5) سایز(17*24) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو17.00 * 24.00 894,300
20. 1000 تراکت (B5) سایز(17*24) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو17.00 * 24.00 1,227,600
21. 1000 تراکت (B4) سایز(34*24) یک رو کرافت 80گرم13 یک رو24.00 * 34.00 1,787,500
22. 1000 تراکت (B4) سایز(34*24) دو رو کرافت 80گرم13 دو رو24.00 * 34.00 2,455,200
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 250 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1 یک رو59.00 * 43.50 3,878,600
2. 250 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1 دو رو59.00 * 43.50 6,409,700
3. 250 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)1 یک رو69.00 * 49.00 3,940,200
4. 250 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)1 دو رو69.00 * 49.00 6,471,300
5. 250 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)1 یک رو59.00 * 89.00 6,837,600
6. 250 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)1 دو رو59.00 * 89.00 11,834,900
7. 250 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)1 یک رو69.00 * 99.00 6,953,100
8. 250 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)1 دو رو69.00 * 99.00 11,950,400
9. 500 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1 یک رو59.00 * 43.50 4,397,800
10. 500 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1 دو رو59.00 * 43.50 6,845,300
11. 500 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)1 یک رو69.00 * 49.00 4,571,600
12. 500 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)1 دو رو69.00 * 49.00 7,102,700
13. 500 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)1 یک رو59.00 * 89.00 7,860,600
14. 500 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)1 دو رو59.00 * 89.00 12,857,900
15. 500 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)1 یک رو69.00 * 99.00 8,089,400
16. 500 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)1 دو رو69.00 * 99.00 13,086,700
17. 1000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1 یک رو59.00 * 43.50 5,318,500
18. 1000 برگ پوستر A2 دو رو تحریر80گرم سایز (43.5*59)1 دو رو59.00 * 43.50 7,849,600
19. 1000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر80گرم سایز (49*69)1 یک رو69.00 * 49.00 5,496,700
20. 1000 برگ پوستر B2 دو رو تحریر80گرم سایز (49*69)1 دو رو69.00 * 49.00 8,027,800
21. 1000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر80گرم سایز (89*59)1 یک رو59.00 * 89.00 9,945,100
22. 1000 برگ پوستر A1 دو رو تحریر80گرم سایز (89*59)1 دو رو59.00 * 89.00 14,942,400
23. 1000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر80گرم سایز (99*69)1 یک رو69.00 * 99.00 10,402,700
24. 1000 برگ پوستر B1 دو رو تحریر80گرم سایز (99*69)1 دو رو69.00 * 99.00 15,400,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 250 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1 یک رو59.00 * 43.50 4,059,000
2. 250 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1 دو رو59.00 * 43.50 6,590,100
3. 250 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)1 یک رو69.00 * 49.00 4,276,800
4. 250 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)1 دو رو69.00 * 49.00 6,807,900
5. 250 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)1 یک رو59.00 * 89.00 7,266,600
6. 250 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)1 دو رو59.00 * 89.00 12,263,900
7. 250 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)1 یک رو69.00 * 99.00 7,702,200
8. 250 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)1 دو رو69.00 * 99.00 12,699,500
9. 500 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1 یک رو59.00 * 43.50 4,720,100
10. 500 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1 دو رو59.00 * 43.50 7,251,200
11. 500 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)1 یک رو69.00 * 49.00 5,127,100
12. 500 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)1 دو رو69.00 * 49.00 7,658,200
13. 500 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)1 یک رو59.00 * 89.00 8,691,100
14. 500 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)1 دو رو59.00 * 89.00 13,688,400
15. 500 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)1 یک رو69.00 * 99.00 9,555,700
16. 500 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)1 دو رو69.00 * 99.00 14,553,000
17. 1000 برگ پوسترA2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1 یک رو59.00 * 43.50 6,122,600
18. 1000 برگ پوسترA2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)1 دو رو59.00 * 43.50 8,653,700
19. 1000 برگ پوسترB2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)1 یک رو69.00 * 49.00 6,944,300
20. 1000 برگ پوسترB2 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)1 دو رو69.00 * 49.00 9,475,400
21. 1000 برگ پوسترA1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)1 یک رو59.00 * 89.00 11,344,300
22. 1000 برگ پوسترA1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (59*89)1 دو رو59.00 * 89.00 16,341,600
23. 1000 برگ پوسترB1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)1 یک رو69.00 * 99.00 13,008,600
24. 1000 برگ پوسترB1 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (69*99)1 دو رو69.00 * 99.00 18,005,900
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 2,604,800
2. 1000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 3,941,300
3. 2000 برگ پوستر A3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 4,339,500
4. 2000 برگ پوستر A3 دو رو گلاسه 135 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 6,142,400
5. 1000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)7 یک رو59.00 * 43.50 5,209,600
6. 2000 برگ پوستر A2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (43*59)7 یک رو59.00 * 43.50 8,679,000
7. 1000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)7 یک رو59.00 * 89.00 10,109,000
8. 2000 برگ پوستر A1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (89*59)7 یک رو59.00 * 89.00 16,860,800
9. 1000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)7 یک رو98.00 * 69.00 11,611,600
10. 2000 برگ پوستر B1 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (69*98)7 یک رو69.00 * 98.00 19,868,200
11. 1000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)7 یک رو69.00 * 49.00 5,960,900
12. 2000 برگ پوستر B2 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (49*69)7 یک رو49.00 * 69.00 10,182,700
13. 1000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)7 یک رو34.00 * 48.00 2,981,000
14. 2000 برگ پوستر B3 یک رو گلاسه 135 گرم سایز (48*34)7 یک رو34.00 * 48.00 5,090,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 2,244,000
2. 1000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 3,579,400
3. 2000 برگ پوستر A3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 یک رو42.00 * 29.70 3,616,800
4. 2000 برگ پوستر A3 دو رو تحریر 80 گرم سایز (29.7*42)7 دو رو42.00 * 29.70 5,419,700
5. 1000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)7 یک رو59.00 * 43.50 4,486,900
6. 2000 برگ پوستر A2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (43.5*59)7 یک رو59.00 * 43.50 7,234,700
7. 1000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)7 یک رو59.00 * 88.00 8,663,600
8. 2000 برگ پوستر A1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (88*59)7 یک رو59.00 * 88.00 13,971,100
9. 1000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)7 یک رو98.00 * 69.00 9,061,800
10. 2000 برگ پوستر B1 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*98)7 یک رو98.00 * 69.00 14,766,400
11. 1000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*49)7 یک رو49.00 * 69.00 4,686,000
12. 2000 برگ پوستر B2 یک رو تحریر 80 گرم سایز (69*49)7 یک رو69.00 * 49.00 7,631,800
13. 1000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)7 یک رو34.00 * 48.00 2,343,000
14. 2000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 80 گرم سایز (34*48)7 یک رو34.00 * 48.00 3,815,900
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)3 یک رو42.00 * 29.00 2,011,900
2. 1000 برگ پوستر B3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)3 یک رو48.00 * 34.00 2,197,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)5 یک رو42.00 * 29.00 1,901,900
2. 1000 برگ پوستر B3 تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)5 یک رو48.00 * 34.00 2,087,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)3 یک رو42.00 * 29.00 2,757,700
2. 1000 برگ پوستر B3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)3 یک رو48.00 * 34.00 2,943,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر A3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (29*42)5 یک رو42.00 * 29.00 2,647,700
2. 1000 برگ پوستر B3 دو رنگ مشکی و قرمز تحریر 80 گرم یک رو سایز (34*48)5 یک رو48.00 * 34.00 2,833,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ پوستر B3 یک رو تحریر 100گرم سایز(34*48)10 یک رو34.00 * 48.00 2,641,100
2. 1000 برگ پوستر B3 دو رو تحریر 100گرم سایز(34*48)10 دو رو34.00 * 48.00 3,977,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سری اول تحریر 100گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 5,258,000
2. سری اول تحریر 80گرم(2000تحریرa5و2000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 4,711,300
3. سری اول کتان120گرم(2000کتانa5و2000کتانa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 5,879,390
4. سری دوم تحریر 100گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 5,258,000
5. سری دوم تحریر 80گرم(3000تحریرa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 4,711,300
6. سری دوم کتان 120گرم(3000کتانa4و1000پاکت نامه)8 یک رو59.40 * 44.00 5,879,390
7. سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)8 یک رو69.00 * 48.50 5,842,100
8. سری سوم تحریر 80گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)8 یک رو69.00 * 48.50 5,245,900
9. سری سوم کتان 120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیسه ای a4)8 یک رو69.00 * 48.50 6,960,800
10. سری سوم کتان120گرم(1000کتانa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)8 یک رو69.00 * 49.00 6,960,800
11. سری سوم تحریر 100گرم(1000تحریرa4و1000پاکت نامه و1000پاکت کیفی a4)8 یک رو69.00 * 49.00 5,842,100
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)6 یک رو26.00 * 23.00 1,430,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 1,632,400
3. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)6 یک رو48.00 * 34.50 2,908,400
4. 2000پاکت نامه(ملخی)تحریر 80گرم تمام رنگی(26*23)(فوری)6 یک رو26.00 * 23.00 2,314,400
5. 2000پاکت A5 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 2,615,800
6. 2000پاکت A4 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)6 یک رو48.00 * 34.50 4,695,900
7. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 1,265,000
8. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,434,400
9. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 2,688,400
10. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 2,149,400
11. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 2,417,800
12. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 4,475,900
13. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 4,783,900
14. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 5,353,700
15. 5000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 9,807,600
16. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 5,044,600
17. 2000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 8,472,200
18. 5000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 80گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 18,384,300
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو23.00 * 26.00 1,397,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو24.50 * 34.50 1,584,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.6*34.5)10 یک رو34.50 * 24.60 1,584,000
4. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو48.00 * 34.50 2,986,500
5. 1000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو48.50 * 34.50 2,986,500
6. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 100گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 5,640,800
7. 1000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 100گرم تمام رنگی(67*47.5)8 یک رو47.50 * 67.00 5,640,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)10 یک رو67.00 * 48.50 6,199,600
2. 1000عدد پاکت A3 کیفی تحریر 120 گرم(47.5*67)10 یک رو67.00 * 47.50 6,199,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 1,680,800
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,940,400
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.6*34.5)10 یک رو34.50 * 24.60 1,940,400
4. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 3,701,500
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو34.50 * 48.50 3,701,500
6. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)10 یک رو67.00 * 48.50 6,759,500
7. 1000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)10 یک رو67.00 * 47.50 6,759,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)6 یک رو23.00 * 26.00 1,745,700
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 1,951,400
3. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)(فوری)6 یک رو34.50 * 48.00 3,546,400
4. 1000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.6*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.60 1,951,400
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)(فوری)6 یک رو48.50 * 34.50 3,546,400
6. 2000پاکت نامه(ملخی)گلاسه 135گرم تمام رنگی(23*26)(فوری)6 یک رو23.00 * 26.00 2,946,900
7. 2000پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.50 3,253,800
8. 2000پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 48.00 5,971,900
9. 2000پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.6*34.5)(فوری)6 یک رو34.50 * 24.60 3,253,800
10. 2000پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(48*34.5)(فوری)6 یک رو48.50 * 34.50 5,971,900
11. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 1,580,700
12. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 1,753,400
13. 1000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.6*34.5)10 یک رو24.60 * 34.50 1,753,400
14. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 3,326,400
15. 1000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو48.50 * 34.50 3,326,400
16. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو26.00 * 23.00 2,781,900
17. 2000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.6*34.5)10 یک رو24.60 * 34.50 3,055,800
18. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 3,055,800
19. 2000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو34.50 * 48.50 5,751,900
20. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو34.50 * 48.00 5,751,900
21. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)10 یک رو23.00 * 26.00 6,363,500
22. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)10 یک رو34.50 * 24.50 6,948,700
23. 5000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)10 یک رو48.00 * 34.50 12,995,400
24. 5000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.6*34.5)10 یک رو34.50 * 24.60 6,948,700
25. 5000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)10 یک رو48.50 * 34.50 12,995,400
26. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 6,316,200
27. 1000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)8 یک رو47.50 * 67.00 6,316,200
28. 2000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 11,016,500
29. 2000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)8 یک رو47.50 * 67.00 11,016,500
30. 5000عدد پاکت A3 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*48.5)8 یک رو48.50 * 67.00 24,743,400
31. 5000عدد پاکت A3 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(67*47.5)8 یک رو47.50 * 67.00 24,743,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)15 یک رو25.80 * 23.70 2,097,700
2. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) کارتی 140 گرم تمام رنگی(23.7*25.8)15 یک رو25.80 * 23.70 3,602,500
3. 1000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)15 یک رو34.90 * 24.50 2,173,600
4. 2000 عدد پاکت A5 کارتی 140 گرم تمام رنگی(24.5*34.9)15 یک رو24.50 * 34.90 3,711,400
5. 1000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)15 یک رو34.50 * 47.90 4,081,000
6. 2000 عدد پاکت A4 کارتی 140 گرم تمام رنگی(47.9*34.5)15 یک رو47.90 * 34.50 7,011,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 250عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(42*29)10 یک رو29.00 * 42.00 1,788,000
2. 500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)10 یک رو29.00 * 42.00 3,146,000
3. 1000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)10 یک رو29.00 * 42.00 6,006,000
4. 250عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10 یک رو29.00 * 21.00 1,037,000
5. 500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10 یک رو21.00 * 29.00 1,788,000
6. 1000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10 یک رو29.00 * 21.00 3,361,000
7. 250عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(21*14.5)10 یک رو21.00 * 14.50 930,000
8. 500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)10 یک رو21.00 * 14.50 1,573,000
9. 1000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)10 یک رو14.50 * 21.00 2,932,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. لیبل سی دی با یووی(13*13)8 یک رو13.00 * 13.00 2,337,500
2. 1000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16.1*34)16 یک رو34.00 * 16.10 3,637,700
3. 1000 عدد پاکت CD فانتزی سلفون مات8 یک رو38.40 * 16.00 3,880,800
4. 1000 عدد پاکت CD فانتزی گلاسه یووی8 یک رو38.40 * 16.00 3,790,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد فولدر A4 روکش براق8 دو رو48.80 * 34.00 11,565,400
2. 1000 عدد فولدر A4 روکش مات8 دو رو48.80 * 34.00 11,565,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو8 دو رو20.20 * 14.40 2,281,400
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی10 یک رو24.00 * 11.50 1,453,100
2. 5000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی10 یک رو24.00 * 11.50 6,539,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد جعبه همبرگر صدفی قفل دار18 یک رو44.00 * 23.00 5,349,300
2. 2000 عدد جعبه همبرگر صدفی قفل دار18 یک رو44.00 * 23.00 8,149,900
3. 5000 عدد جعبه همبرگر صدفی قفل دار18 یک رو44.00 * 23.00 16,352,600
4. 1000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر18 یک رو29.00 * 29.00 6,531,800
5. 2000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر18 یک رو29.00 * 29.00 9,240,000
6. 5000 جعبه سیب زمینی بزرگ بیرون بر18 یک رو29.00 * 29.00 17,290,900
7. 1000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن18 یک رو27.70 * 19.20 3,912,700
8. 2000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن18 یک رو27.70 * 19.20 5,915,800
9. 5000 عدد ظرف سوخاری داخل سالن18 یک رو27.70 * 19.20 11,777,700
10. 1000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن18 یک رو24.90 * 16.80 2,393,600
11. 2000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن18 یک رو24.90 * 16.80 3,833,500
12. 5000 عدد ظرف سیب زمینی داخل سالن18 یک رو24.90 * 16.80 8,050,900
13. 1000 عدد ظرف مربعی بزرگ داخل سالن18 یک رو29.70 * 29.00 6,464,700
14. 2000 عدد ظرف مربعی بزرگ داخل سالن18 یک رو29.70 * 29.00 9,104,700
15. 5000 عدد ظرف مربعی بزرگ داخل سالن18 یک رو29.70 * 29.00 16,954,300
16. 1000 عدد ظرف مربعی کوچک داخل سالن18 یک رو24.00 * 23.00 3,030,500
17. 2000 عدد ظرف مربعی کوچک داخل سالن18 یک رو24.00 * 23.00 4,787,200
18. 5000 عدد ظرف مربعی کوچک داخل سالن18 یک رو24.00 * 23.00 9,936,300
19. 1000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر18 یک رو69.50 * 23.50 8,094,900
20. 2000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر18 یک رو69.50 * 23.50 12,367,300
21. 5000 عدد جعبه مرغ سوخاری بیرون بر18 یک رو69.50 * 23.50 24,879,800
22. 1000 عدد جعبه همبرگر بیرون بر18 یک رو54.50 * 23.00 7,620,800
23. 2000 عدد جعبه همبرگر بیرون بر18 یک رو54.50 * 23.00 11,418,000
24. 5000 عدد جعبه همبرگر بیرون بر18 یک رو54.50 * 23.00 22,535,700
25. 1000 عدد جعبه ساندویچ18 یک رو44.60 * 29.60 7,620,800
26. 2000 عدد جعبه ساندویچ18 یک رو44.60 * 29.60 11,418,000
27. 5000 عدد جعبه ساندویچ18 یک رو44.60 * 29.60 22,535,700
28. 1000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی18 یک رو31.40 * 21.70 3,979,800
29. 2000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی18 یک رو31.40 * 21.70 6,050,000
30. 5000 عدد جعبه سیب زمینی بیرون بر مخروطی18 یک رو31.40 * 21.70 12,111,000
31. 1000 عدد ظرف پاپکورن18 یک رو45.80 * 27.10 7,703,300
32. 2000 عدد ظرف پاپکورن18 یک رو45.80 * 27.10 11,581,900
33. 5000 عدد ظرف پاپکورن18 یک رو45.80 * 27.10 22,940,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 4,710,000
2. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 2,560,000
3. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو17.00 * 24.00 2,100,000
4. 20 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 1,850,000
5. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 2,550,000
6. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 2,100,000
7. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 7,600,000
8. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 4,050,000
9. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو17.00 * 24.00 2,760,000
10. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 2,260,000
11. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 4,050,000
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 2,750,000
13. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 2,260,000
14. 50 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 8,850,000
15. 50 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 4,700,000
16. 50 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو24.00 * 17.00 3,350,000
17. 50 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو17.00 * 12.00 2,500,000
18. 50 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 4,650,000
19. 50 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 3,320,000
20. 50 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 2,500,000
21. 80 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 13,200,000
22. 80 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 7,000,000
23. 80 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو24.00 * 17.00 4,400,000
24. 80 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو17.00 * 12.00 3,100,000
25. 80 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 7,000,000
26. 80 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 4,350,000
27. 80 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 3,100,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو42.00 * 29.70 15,620,000
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(34*24)10 دو رو24.00 * 34.00 8,300,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(24*17)10 دو رو17.00 * 24.00 5,120,000
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی(17*12)10 دو رو12.00 * 17.00 3,730,000
32. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 29.70 8,220,000
33. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو21.00 * 14.80 5,100,000
34. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه 80 گرم(2طرح) تمام رنگی10 دو رو10.50 * 14.80 3,730,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 1,677,500
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 2,904,000
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 5,016,000
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 3,575,000
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 1,782,000
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 2,310,000
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 3,685,000
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 6,083,000
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 4,180,000
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 2,750,000
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.50 * 10.00 1,980,000
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 2,750,000
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 5,016,000
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 8,195,000
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 5,258,000
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 3,146,000
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 2,112,000
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.50 * 10.00 2,508,000
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 3,311,000
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 6,149,000
21. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 10,032,000
22. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 6,688,000
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 4,422,000
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 2,948,000
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.50 * 10.00 4,554,000
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 6,083,000
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 9,636,000
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 18,007,000
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 10,472,000
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 6,281,000
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 4,620,000
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو14.50 * 10.00 5,258,000
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو20.00 * 14.50 7,326,000
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو29.00 * 20.00 12,980,000
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو40.00 * 29.00 23,012,000
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو34.00 * 24.00 14,201,000
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو24.00 * 17.00 7,964,000
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه رنگی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)12 یک رو17.00 * 12.00 5,654,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 1,309,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 2,502,500
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 4,180,000
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 2,926,000
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 1,650,000
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 1,567,500
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 3,025,000
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 5,225,000
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 3,410,000
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 2,090,000
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 1,529,000
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 2,266,000
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 4,356,000
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 7,656,000
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 5,016,000
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 2,860,000
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 1,859,000
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 1,859,000
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 2,860,000
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 5,335,000
21. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 9,372,000
22. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 5,885,000
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 3,492,500
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 2,337,500
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 3,492,500
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 5,225,000
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 8,701,000
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 16,995,000
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 10,037,500
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 5,885,000
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 3,729,000
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 4,356,000
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 6,545,000
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 12,188,000
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 22,687,500
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 13,926,000
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 7,782,500
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 4,812,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 2,948,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 3,982,000
3. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 5,016,000
4. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 7,128,000
5. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 11,297,000
6. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 80 گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 16,313,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 1,089,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 2,178,000
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 3,685,000
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 2,502,500
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 1,336,500
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 1,342,000
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 2,684,000
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 4,790,500
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 2,970,000
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 1,595,000
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 1,276,000
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 2,101,000
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 4,169,000
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 7,062,000
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 4,532,000
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 2,541,000
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 1,518,000
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 1,595,000
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 2,541,000
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 4,994,000
21. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 5,434,000
22. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 9,053,000
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 3,080,000
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 1,914,000
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 3,080,000
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 4,785,000
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 8,404,000
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 16,764,000
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 9,526,000
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 5,434,000
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 3,300,000
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.00 4,059,000
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو20.00 * 14.50 6,341,500
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.00 * 20.00 11,770,000
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو40.00 * 29.00 22,638,000
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 13,585,000
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 7,238,000
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 70 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 4,290,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 2,288,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 3,894,000
3. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 3,058,000
4. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 5,665,000
5. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 3,839,000
6. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 6,798,000
7. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 5,412,000
8. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 9,493,000
9. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 7,579,000
10. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 12,958,000
11. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 10,373,000
12. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 18,568,000
13. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 1,958,000
14. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 3,355,000
15. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 6,127,000
16. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 4,449,500
17. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 2,497,000
18. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 2,640,000
19. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 4,906,000
20. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 8,580,000
21. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 5,929,000
22. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 3,355,000
23. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.50 * 10.00 2,167,000
24. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 3,344,000
25. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 5,885,000
26. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 10,219,000
27. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 7,458,000
28. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 4,312,000
29. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 2,640,000
30. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.50 * 10.00 2,948,000
31. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 4,708,000
32. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 8,250,000
33. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 14,520,000
34. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 9,823,000
35. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 5,885,000
36. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 3,498,000
37. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.50 * 10.00 4,510,000
38. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 6,875,000
39. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 11,792,000
40. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 22,385,000
41. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 14,916,000
42. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 8,250,000
43. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 5,302,000
44. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.50 * 10.00 5,885,000
45. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو20.00 * 14.50 9,427,000
46. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو29.00 * 20.00 16,885,000
47. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو40.00 * 29.00 31,812,000
48. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو34.00 * 24.00 21,593,000
49. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 11,792,000
50. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 7,073,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,485,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 2,816,000
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 5,445,000
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 3,767,500
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,991,000
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 2,156,000
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 4,317,500
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 7,562,500
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 5,087,500
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 2,750,000
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 1,677,500
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 2,816,000
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 5,291,000
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 9,614,000
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 6,902,500
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 3,602,500
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 2,117,500
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 2,431,000
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 3,916,000
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 7,645,000
21. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 13,915,000
22. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 9,405,000
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 4,939,000
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 3,025,000
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 4,042,500
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 6,391,000
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 11,374,000
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 21,752,500
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 14,465,000
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 7,837,500
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 4,785,000
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 5,489,000
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 9,020,000
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 16,472,500
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 31,174,000
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 21,175,000
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 11,374,000
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 6,666,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 1,430,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 2,849,000
3. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 2,073,500
4. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 4,290,000
5. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 2,849,000
6. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 5,467,000
7. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 4,092,000
8. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 7,997,000
9. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 6,633,000
10. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 11,693,000
11. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو20.00 * 14.50 9,366,500
12. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)(فوری)7 یک رو29.00 * 20.00 16,775,000
13. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,254,000
14. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 2,464,000
15. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 4,917,000
16. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,644,500
17. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 3,289,000
18. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,804,000
19. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 3,663,000
20. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 7,007,000
21. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 2,343,000
22. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 4,609,000
23. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 2,502,500
24. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 4,917,000
25. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 3,278,000
26. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 1,430,000
27. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 2,464,000
28. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 4,807,000
29. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 8,976,000
30. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 1,760,000
31. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 3,201,000
32. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 6,391,000
33. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 2,035,000
34. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 3,520,000
35. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 7,007,000
36. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 13,255,000
37. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 2,530,000
38. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 4,433,000
39. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 8,899,000
40. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 2,893,000
41. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 4,862,000
42. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 8,965,000
43. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 6,391,000
44. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 3,520,000
45. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 5,863,000
46. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 10,725,000
47. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 20,680,000
48. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 13,656,500
49. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 7,403,000
50. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 4,290,000
51. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 5,076,500
52. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 8,580,000
53. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 15,587,000
54. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 30,030,000
55. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 20,273,000
56. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 10,725,000
57. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 6,149,000
58. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 6,633,000
59. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 11,308,000
60. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 20,680,000
61. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 13,656,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,375,000
2. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 2,640,000
3. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 5,060,000
4. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 3,520,000
5. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 1,870,000
6. 20 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 1,980,000
7. 20 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 3,850,000
8. 20 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 7,150,000
9. 20 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 4,730,000
10. 20 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 2,530,000
11. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 1,540,000
12. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 2,640,000
13. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 4,950,000
14. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 9,130,000
15. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 6,600,000
16. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 3,520,000
17. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 1,980,000
18. 40 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 2,200,000
19. 40 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 3,740,000
20. 40 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 7,150,000
21. 40 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 13,420,000
22. 40 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 9,020,000
23. 40 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 4,620,000
24. 40 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 2,750,000
25. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 3,740,000
26. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 6,050,000
27. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 10,890,000
28. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 20,790,000
29. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 13,860,000
30. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 7,590,000
31. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 4,400,000
32. 100 بسته فاکتور A6 (سایز 10*14.50) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.50 * 10.00 5,280,000
33. 100 بسته فاکتور A5 (سایز 14.50*20) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 14.50 8,690,000
34. 100 بسته فاکتور A4 (سایز 20*29) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.00 * 20.00 15,730,000
35. 100 بسته فاکتور A3 (سایز 29*40) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو40.00 * 29.00 30,250,000
36. 100 بسته فاکتور B4 (سایز 24*34) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 20,460,000
37. 100 بسته فاکتور B5 (سایز 17*24) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 10,890,000
38. 100 بسته فاکتور B6 (سایز 12*17) سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 6,270,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 30 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم 10 یک رو20.00 * 9.50 1,914,000
2. 60 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 3,146,000
3. 90 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 4,422,000
4. 30 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 2,024,000
5. 60 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 3,322,000
6. 90 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 70 گرم10 یک رو20.00 * 9.50 4,532,000
7. 60 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 2,502,500
8. 120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 4,323,000
9. 180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 5,907,000
10. 60 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 3,190,000
11. 120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 5,907,000
12. 180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو تحریر 70 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو20.00 * 9.50 8,624,000
13. 60 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 2,805,000
14. 120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 5,148,000
15. 180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 7,249,000
16. 60 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 3,905,000
17. 120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 7,249,000
18. 180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو20.00 * 9.50 10,527,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو42.00 * 29.70 1,169,300
2. 1000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 633,600
3. 1000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 326,700
4. 2000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 326,700
5. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 دو رو29.70 * 42.00 1,311,200
6. 1000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 745,800
7. 1000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 378,400
8. 2000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 378,400
9. 1000برگ a4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 488,400
10. 1000برگ a5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 254,100
11. 2000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 254,100
12. 1000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 599,500
13. 1000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 304,700
14. 2000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 304,700
15. 1000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو21.00 * 29.70 488,400
16. 1000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 254,100
17. 2000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو10.50 * 14.80 254,100
18. 1000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 599,500
19. 1000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 304,700
20. 2000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو10.50 * 14.80 304,700
21. 1000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو21.00 * 29.70 488,400
22. 1000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 254,100
23. 2000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو10.50 * 14.80 254,100
24. 1000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 599,500
25. 1000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 304,700
26. 2000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو10.50 * 14.80 304,700
27. 1000برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو21.00 * 29.70 488,400
28. 1000برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 254,100
29. 2000برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو10.50 * 14.80 254,100
30. 1000برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو21.00 * 29.70 599,500
31. 1000برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 304,700
32. 2000برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو10.50 * 14.80 304,700
33. 1000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو29.70 * 42.00 894,300
34. 1000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 488,400
35. 1000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 254,100
36. 2000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 254,100
37. 1000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 دو رو29.70 * 42.00 1,036,200
38. 1000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 599,500
39. 1000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 304,700
40. 2000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 304,700
41. 1000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 یک رو29.70 * 21.00 1,634,600
42. 1000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 یک رو21.00 * 14.80 827,200
43. 2000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 یک رو10.50 * 14.80 827,200
44. 1000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 دو رو29.70 * 21.00 1,746,800
45. 1000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 دو رو21.00 * 14.80 878,900
46. 2000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 دو رو10.50 * 14.80 878,900
47. 1000 برگ A4 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 یک رو29.70 * 21.00 1,634,600
48. 1000 برگ A4 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 دو رو29.70 * 21.00 1,746,800
49. 1000 برگ A4 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 یک رو29.70 * 21.00 1,634,600
50. 1000 برگ A4 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 دو رو29.70 * 21.00 1,746,800
51. 1000 برگ A4 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 یک رو29.70 * 21.00 1,634,600
52. 1000 برگ A4 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 دو رو29.70 * 21.00 1,746,800
53. 1000 برگ A4 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 یک رو29.70 * 21.00 1,634,600
54. 1000 برگ A4 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 دو رو29.70 * 21.00 1,746,800
55. 1000 برگ A5 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 یک رو21.00 * 14.80 827,200
56. 1000 برگ A5 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 دو رو21.00 * 14.80 878,900
57. 1000 برگ A5 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 یک رو21.00 * 14.80 827,200
58. 1000 برگ A5 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 دو رو21.00 * 14.80 878,900
59. 1000 برگ A5 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 یک رو21.00 * 14.80 827,200
60. 1000 برگ A5 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 دو رو21.00 * 14.80 878,900
61. 1000 برگ A5 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 یک رو21.00 * 14.80 827,200
62. 1000 برگ A5 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 دو رو21.00 * 14.80 878,900
63. 2000 برگ A6 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 یک رو14.80 * 10.50 827,200
64. 2000 برگ A6 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 دو رو14.80 * 10.50 878,900
65. 2000 برگ A6 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 یک رو14.80 * 10.50 827,200
66. 2000 برگ A6 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 دو رو14.80 * 10.50 878,900
67. 2000 برگ A6 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 یک رو14.80 * 10.50 827,200
68. 2000 برگ A6 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 دو رو14.80 * 10.50 878,900
69. 2000 برگ A6 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 یک رو14.80 * 10.50 827,200
70. 2000 برگ A6 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 دو رو14.80 * 10.50 878,900
71. 500 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو42.00 * 29.70 647,900
72. 500 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 367,400
73. 500 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 193,600
74. 1000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو14.80 * 10.50 193,600
75. 500 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 دو رو42.00 * 29.70 700,700
76. 500 برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 402,600
77. 500 برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 206,800
78. 1000 برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو14.80 * 10.50 206,800
79. 500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 291,500
80. 500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 156,200
81. 1000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو14.80 * 10.50 156,200
82. 500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو29.70 * 21.00 327,800
83. 500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 169,400
84. 1000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ زرد کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 169,400
85. 500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو29.70 * 21.00 291,500
86. 500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 156,200
87. 1000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو14.80 * 10.50 156,200
88. 500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو29.70 * 21.00 327,800
89. 500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 169,400
90. 1000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ آبی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 169,400
91. 500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو29.70 * 21.00 291,500
92. 500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 156,200
93. 1000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو14.80 * 10.50 156,200
94. 500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو29.70 * 21.00 327,800
95. 500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 169,400
96. 1000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ سبز کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 169,400
97. 500 برگ A4 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 یک رو29.70 * 21.00 291,500
98. 500 برگ A5 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 156,200
99. 1000 برگ A6 تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 یک رو14.80 * 10.50 156,200
100. 500 برگ A4 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(29.7*21)1 دو رو29.70 * 21.00 327,800
101. 500 برگ A5 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 169,400
102. 1000 برگ A6 دورو تحریر 70گرم کاغذ صورتی کپی پرینت مشکی(14.8*10.5)1 دو رو14.80 * 10.50 169,400
103. 500 برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو42.00 * 29.70 504,900
104. 500 برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 291,500
105. 500 برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 156,200
106. 1000 برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو14.80 * 10.50 156,200
107. 500 برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 دو رو42.00 * 29.70 557,700
108. 500 برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 327,800
109. 500 برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 169,400
110. 1000 برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ میکس رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو14.80 * 10.50 169,400
111. 500 برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 یک رو29.70 * 21.00 887,700
112. 500 برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 یک رو21.00 * 14.80 454,300
113. 1000 برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 یک رو14.80 * 10.50 454,300
114. 500 برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 دو رو29.70 * 21.00 924,000
115. 500 برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 دو رو21.00 * 14.80 467,500
116. 1000 برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 دو رو14.80 * 10.50 467,500
117. 500 برگ A4 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 یک رو29.70 * 21.00 887,700
118. 500 برگ A4 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 دو رو29.70 * 21.00 924,000
119. 500 برگ A4 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 یک رو29.70 * 21.00 887,700
120. 500 برگ A4 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 دو رو29.70 * 21.00 924,000
121. 500 برگ A4 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 یک رو29.70 * 21.00 887,700
122. 500 برگ A4 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 دو رو29.70 * 21.00 924,000
123. 500 برگ A4 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 یک رو29.70 * 21.00 887,700
124. 500 برگ A4 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (29.7*21)2 دو رو29.70 * 21.00 924,000
125. 500 برگ A5 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 یک رو21.00 * 14.80 454,300
126. 500 برگ A5 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 دو رو21.00 * 14.80 467,500
127. 500 برگ A5 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 یک رو21.00 * 14.80 454,300
128. 500 برگ A5 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 دو رو21.00 * 14.80 467,500
129. 500 برگ A5 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 یک رو21.00 * 14.80 454,300
130. 500 برگ A5 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 دو رو21.00 * 14.80 467,500
131. 500 برگ A5 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 یک رو21.00 * 14.80 454,300
132. 500 برگ A5 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (14.80*21)2 دو رو21.00 * 14.80 467,500
133. 1000 برگ A6 یک رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 یک رو14.80 * 10.50 454,300
134. 1000 برگ A6 دو رو مقوا 160g صورتی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 دو رو14.80 * 10.50 467,500
135. 1000 برگ A6 یک رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 یک رو14.80 * 10.50 454,300
136. 1000 برگ A6 دو رو مقوا 160g سبز کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 دو رو14.80 * 10.50 467,500
137. 1000 برگ A6 یک رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 یک رو14.80 * 10.50 454,300
138. 1000 برگ A6 دو رو مقوا 160g آبی کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 دو رو14.80 * 10.50 467,500
139. 1000 برگ A6 یک رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 یک رو14.80 * 10.50 454,300
140. 1000 برگ A6 دو رو مقوا 160g زرد کپی پرینت مشکی (10.50*14.80)2 دو رو14.80 * 10.50 467,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 856,900
2. 10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی4 یک رو21.00 * 14.80 490,600
3. 20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری)کپی پرینت چاپ مشکی4 یک رو10.50 * 14.80 588,500
4. 20 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه (فوری )کپی پرینت مشکی4 یک رو17.00 * 12.00 966,900
5. 10 بسته فاکتور a4 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 770,000
6. 10 بسته فاکتور a5 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 445,500
7. 20 بسته فاکتور a6 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 544,500
8. 10 بسته فاکتور کاربن دار a4 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 1,018,600
9. 10 بسته فاکتور کاربن دار a5 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 570,900
10. 20 بسته فاکتور کاربن دار a6 دو نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 669,900
11. 10 بسته فاکتور a4 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 1,104,400
12. 10 بسته فاکتور a5 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 642,400
13. 20 بسته فاکتور a6 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 789,800
14. 10 بسته فاکتور کاربن دار a4 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 1,521,300
15. 10 بسته فاکتور کاربن دار a5 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 849,200
16. 20 بسته فاکتور کاربن دار a6 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 997,700
17. 10 بسته فاکتور a4 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 1,439,900
18. 10 بسته فاکتور a5 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 837,100
19. 20 بسته فاکتور a6 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 1,034,000
20. 10 بسته فاکتور کاربن دار a4 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو21.00 * 29.70 2,022,900
21. 10 بسته فاکتور کاربن دار a5 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 21.00 1,128,600
22. 20 بسته فاکتور کاربن دار a6 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی4 یک رو14.80 * 10.50 1,326,600
23. 20 بسته فاکتور B6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو12.00 * 17.00 840,400
24. 20 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو12.00 * 17.00 754,600
25. 20 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو17.00 * 12.00 1,217,700
26. 20 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو12.00 * 17.00 1,591,700
27. 20 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو12.00 * 17.00 1,057,100
28. 20 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو17.00 * 12.00 1,579,600
29. 20 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو17.00 * 12.00 2,102,100
30. 10 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو42.00 * 29.70 1,215,500
31. 10 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو42.00 * 29.70 1,746,800
32. 10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 744,700
33. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 668,800
34. 10 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 960,300
35. 10 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 29.70 1,251,800
36. 10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 425,700
37. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 387,200
38. 10 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 557,700
39. 10 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 21.00 727,100
40. 20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)7 یک رو10.50 * 14.80 511,500
41. 20 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو10.50 * 14.80 473,000
42. 20 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو10.50 * 14.80 686,400
43. 20 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 10.50 898,700
44. 10 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)7 یک رو17.00 * 24.00 744,700
45. 10 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)7 یک رو24.00 * 17.00 668,800
46. 10 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)7 یک رو24.00 * 17.00 960,300
47. 15 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 430,100
48. 15 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان70گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 735,900
49. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 885,500
50. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 1,322,200
51. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 29.70 1,758,900
52. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 496,100
53. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 738,100
54. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 981,200
55. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)7 یک رو10.50 * 14.80 581,900
56. 20بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)7 یک رو10.50 * 14.80 866,800
57. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 10.50 1,152,800
58. 10بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)7 یک رو24.00 * 17.00 885,500
59. 10بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)7 یک رو24.00 * 17.00 1,322,200
60. 10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 762,300
61. 10 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 796,400
62. 10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 443,300
63. 10 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 21.00 477,400
64. 20 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)7 یک رو14.80 * 10.50 545,600
65. 10 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 443,300
66. 15 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 468,600
67. 10 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 477,400
68. 15بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 493,900
69. 15 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو21.00 * 9.50 545,600
70. 15بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 539,000
71. 15بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 803,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. بنر 8 انس اقتصادی (2 pass)1 یک رو- 77,000
2. بنر 8 انس کیفیت عالی (6 pass)1 یک رو- 80,300
3. بنر 10 انس کیفیت عالی (6 pass)1 یک رو- 84,700
4. فلکسی چینی (8 pass)2 یک رو- 236,500
5. فلکسی چینی (16 pass)2 یک رو- 247,500
6. استیکر درجه یک (8 pass)1 یک رو- 137,500
7. استیکر شیشه ای (8 pass)1 یک رو- 143,000
8. مش (6 pass)1 یک رو- 154,000
9. مش (8 pass)1 یک رو- 159,500
10. استیکر با چاپ اکوسالونت (6 pass)2 یک رو- 247,500
11. استیکر با چاپ اکوسالونت (8 pass)2 یک رو- 261,200
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. پلات و لمینت براق2 یک رو- 248,600
2. پلات و لمینت مات2 یک رو- 272,800
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. پرچم ساحلی یک تیکه (پارچه: ساتن کره ۹ کیلوگرمی پایه: گرانول بین ۱۲ تا ۱۴ کیلوگرمی)10 یک رو250.00 * 150.00 1,122,000
2. پرچم ساحلی سه تیکه (پارچه: ساتن کره ۹ کیلوگرمی پایه: گرانول بین ۱۲ تا ۱۴ کیلوگرمی)10 یک رو258.00 * 150.00 1,320,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش9 یک رو4.80 * 1.50 1,030,000
2. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره و روکش9 یک رو2.00 * 4.80 1,122,000
3. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره و روکش9 یک رو3.00 * 5.00 1,617,000
4. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش9 یک رو4.80 * 8.50 4,158,000
5. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (1.5*4.8 ) با شماره بدون روکش9 یک رو1.50 * 4.80 898,000
6. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (2*4.8 ) با شماره بدون روکش9 یک رو2.00 * 4.80 990,000
7. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (3*5 ) با شماره بدون روکش9 یک رو3.00 * 5.00 1,419,000
8. 1000 عدد برچسب اموال مشکی (8.5*4.8 ) با شماره بدون روکش9 یک رو8.50 * 4.80 3,591,000
9. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (1.5*4.8 ) با شماره و روکش9 یک رو1.50 * 4.80 1,188,000
10. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (2*4.8 ) با شماره و روکش9 یک رو2.00 * 4.80 1,294,000
11. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (3*5 ) با شماره و روکش9 یک رو3.00 * 5.00 1,875,000
12. 1000 عدد برچسب اموال رنگی (8.5*4.8 ) با شماره و روکش9 یک رو8.50 * 4.80 4,858,000
13. 1000 عدد برچسب امنیتی وید (نقره ای براق ساده) چاپ مشکی(5*2)9 یک رو2.00 * 5.00 1,268,000
14. 1000 عدد برچسب امنیتی وید (نقره ای براق ساده) چاپ مشکی(5*3)9 یک رو3.00 * 5.00 1,835,000
15. 1000 عدد برچسب امنیتی وید (نقره ای براق ساده) چاپ مشکی(5*8.5)9 یک رو5.00 * 8.50 4,818,000
16. 1000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(2*5)12 یک رو2.00 * 5.00 1,452,000
17. 1000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(3*5)12 یک رو3.00 * 5.00 2,112,000
18. 1000 عدد برچسب گچی چاپ رنگی(8.5*5)12 یک رو5.00 * 8.50 6,072,000
19. 1000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(2*2)12 یک رو2.00 * 2.00 1,664,000
20. 1000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(3*3)12 یک رو3.00 * 3.00 3,578,000
21. 1000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*3)12 یک رو3.00 * 5.00 5,874,000
22. 1000 عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*4)12 یک رو4.00 * 5.00 7,788,000
23. 1000عدد برچسب ژله ای چاپ رنگی(5*5)12 یک رو5.00 * 5.00 9,702,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 10,974,700
2. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 32,035,300
3. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 22,222,200
4. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 26,350,500
5. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 23,915,100
6. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 74,505,200
7. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 51,920,000
8. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 60,295,400
9. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 54,204,700
10. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 16,990,600
11. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 30,345,700
12. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 70,281,200
13. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 8,791,200
14. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 12,895,300
15. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 21,377,400
16. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 49,808,000
17. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 9,604,100
18. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 14,435,300
19. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 25,235,100
20. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 57,506,900
21. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 9,016,700
22. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 13,340,800
23. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 23,046,100
24. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 52,032,200
25. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 11,397,100
26. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 17,835,400
27. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 9,002,400
28. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 13,317,700
29. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 9,883,500
30. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 14,993,000
31. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 9,234,500
32. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 13,775,300
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 15,755,300
2. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 53,963,800
3. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 46,172,500
4. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو42.30 * 59.30 46,172,500
5. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 46,172,500
6. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 26,785,000
7. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 50,583,500
8. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 121,851,400
9. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 13,875,400
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 23,276,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 43,565,500
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 104,305,300
13. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو42.30 * 59.30 13,875,400
14. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو42.30 * 59.30 23,276,000
15. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو42.30 * 59.30 43,565,500
16. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 104,305,300
17. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 13,875,400
18. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 23,276,000
19. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 43,565,500
20. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 104,305,300
21. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 11,558,800
22. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 18,158,800
23. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 32,682,100
24. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 76,122,200
25. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 16,600,100
26. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 28,474,600
27. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 14,527,700
28. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 24,579,500
29. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو42.30 * 59.30 14,527,700
30. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو42.30 * 59.30 24,579,500
31. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 14,527,700
32. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 24,579,500
33. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 11,981,200
34. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش براق چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 19,003,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 10,974,700
2. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 16,990,600
3. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 30,345,700
4. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 70,281,200
5. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 8,791,200
6. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 12,895,300
7. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 21,377,400
8. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 49,808,000
9. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 9,604,100
10. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 14,435,300
11. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 25,235,100
12. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 57,506,900
13. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 9,016,700
14. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 13,340,800
15. 2000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 23,046,100
16. 5000 عدد بگ شاپ گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 52,032,200
17. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 11,397,100
18. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 17,835,400
19. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 9,002,400
20. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 13,317,700
21. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 9,883,500
22. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 14,993,000
23. 500 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 9,234,500
24. 1000 عدد بگ شاپ گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 13,775,300
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 15,755,300
2. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 26,785,000
3. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 50,583,500
4. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 121,851,400
5. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 13,875,400
6. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 23,276,000
7. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 43,565,500
8. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 104,305,300
9. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو42.30 * 59.30 13,875,400
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 23,276,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو42.30 * 59.30 43,565,500
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو42.30 * 59.30 104,305,300
13. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 13,875,400
14. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 23,276,000
15. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 43,565,500
16. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 104,305,300
17. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 11,558,800
18. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 18,158,800
19. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 32,682,100
20. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 170 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 76,122,200
21. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 16,600,100
22. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 28,474,600
23. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 14,527,700
24. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 24,579,500
25. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو42.30 * 59.30 14,527,700
26. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 24,579,500
27. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 14,527,700
28. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 24,579,500
29. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 11,981,200
30. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح گلاسه 200 گرم با روکش مات چهار رنگ(ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 19,003,600
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 7,590,000
2. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 11,550,000
3. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 19,470,000
4. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 43,230,000
5. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 6,732,000
6. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 9,834,000
7. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 16,038,000
8. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 34,650,000
9. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 6,890,400
10. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 10,150,800
11. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 16,671,600
12. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 36,234,000
13. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 7,075,200
14. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 10,520,400
15. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 17,410,800
16. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم تک رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 38,082,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 9,240,000
2. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 13,200,000
3. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 21,120,000
4. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 44,880,000
5. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 8,382,000
6. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 11,484,000
7. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 17,688,000
8. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 36,300,000
9. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 8,540,400
10. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 11,800,800
11. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 18,321,600
12. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 37,884,000
13. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 8,725,200
14. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 12,170,400
15. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 19,060,800
16. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم دو رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 39,732,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 10,164,000
2. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 14,124,000
3. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 22,704,000
4. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع38cm عرض 24cm عطف9.5cm)20 یک رو48.40 * 69.40 48,180,000
5. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 9,306,000
6. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 12,408,000
7. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 18,612,000
8. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع26cm عرض 16.5cm عطف6.5cm)20 یک رو34.30 * 48.20 39,600,000
9. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 9,464,400
10. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 12,724,800
11. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 19,905,600
12. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع20cm عرض 20cm عطف8cm)20 یک رو28.80 * 57.70 41,184,000
13. 500 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 9,649,200
14. 1000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 13,094,400
15. 2000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 20,644,800
16. 5000 عدد بگ شاپ کرافت 120 گرم چهار رنگ یک تیکه (ارتفاع23cm عرض 23cm عطف9cm)20 یک رو32.10 * 66.20 43,032,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 9,834,000
2. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 16,038,000
3. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 28,446,000
4. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 68,970,000
5. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 8,118,000
6. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 12,606,000
7. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 21,582,000
8. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 48,510,000
9. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 9,834,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 16,038,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 28,446,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 68,970,000
13. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 9,834,000
14. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 16,038,000
15. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 28,446,000
16. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 68,970,000
17. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 9,834,000
18. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 16,038,000
19. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 28,446,000
20. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم تک رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 68,970,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو48.30 * 67.30 11,484,000
2. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو67.30 * 48.30 17,688,000
3. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو67.30 * 48.30 30,096,000
4. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو67.30 * 48.30 71,940,000
5. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو47.90 * 34.40 9,768,000
6. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو47.90 * 34.40 14,256,000
7. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو47.90 * 34.40 23,232,000
8. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو47.90 * 34.40 50,160,000
9. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 11,484,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 17,688,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 30,096,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 71,940,000
13. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 11,484,000
14. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 17,688,000
15. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 30,096,000
16. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 71,940,000
17. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 11,484,000
18. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 17,688,000
19. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 30,096,000
20. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم دو رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو41.80 * 52.30 71,940,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو67.30 * 48.30 12,408,000
2. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو67.30 * 48.30 19,272,000
3. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو67.30 * 48.30 33,396,000
4. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع35cm عرض 50cm عطف15cm)20 یک رو67.30 * 48.30 77,880,000
5. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو47.90 * 34.40 10,692,000
6. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 15,180,000
7. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو47.90 * 34.40 24,816,000
8. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع24cm عرض 34cm عطف11cm)20 یک رو34.40 * 47.90 53,460,000
9. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 12,408,000
10. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 19,272,000
11. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 33,396,000
12. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 45cm عطف12cm)20 یک رو58.30 * 43.80 77,880,000
13. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 12,408,000
14. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 19,272,000
15. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 33,396,000
16. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع45cm عرض 30cm عطف12cm)20 یک رو59.30 * 42.30 77,880,000
17. 500 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو41.80 * 52.30 12,408,000
18. 1000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 19,272,000
19. 2000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو41.80 * 52.30 33,396,000
20. 5000 عدد بگ شاپ دو تیکه یک طرح کرافت 120 گرم چهار رنگ (ارتفاع30cm عرض 40cm عطف10cm)20 یک رو52.30 * 41.80 77,880,000