تماس با ما

آدرس : شیراز - سه راه نمازی به طرف چهارراه مشیر - کوچه اول سمت راست (64)  درب اول سمت راست

ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه  9 صبح تا 18

               پنج شنبه ها 9 صبح تا 18
دفتر :  32238228 - 071  (5 خط )               

داخلی 1 :  کارشناسان چاپ
داخلی 2 : ارسال کار شیراز
داخلی 3 : ارسال کار شهرستان
داخلی 4 : مدیر داخلی
داخلی 5 : طراحی

داخلی 6 : کارشناس اهواز

همراه و واتس آپ مدیر داخلی :  7291  473  0917

واتس آپ طراح : 1280   706   0917

واتس آپ استعلام قیمت :  4943   510   0930


 

مدیریت و نظرات و انتقادات :  1491  112  0917

شماره کارت جهت واریز   9498 - 4526 -3375 - 6104

بنام ایمان مزارعی بانک ملت

لطفا جهت خدمات بهتر نظرات و پیشنهادات خود را به ما منتقل کنید .