تماس با ما

آدرس : شیراز - سه راه نمازی به طرف چهارراه مشیر - کوچه اول سمت راست (64)  درب اول سمت راست

ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه  9 صبح یکسره تا 19:30

               پنج شنبه ها 9 صبح تا 18
دفتر :  32238228 - 071  (5 خط )       32247365 - 071  

داخلی 1 :  تحویل کار شیراز
داخلی 2 : ارسال کار به شهرستان
داخلی 3 : حسابداری و مدیریت داخلی
داخلی 4 : استعلام قیمت فرمهای اختصاصی و بنر
داخلی 5 : طراحی

داخلی 6 : هدایای تبلیغاتی
داخلی 7 : سفارشات و فرم بندی

مدیریت و نظرات و انتقادات :  1491 - 112 - 0917

شماره کارت جهت واریز   9498 - 4526 -3375 - 6104

بنام ایمان مزارعی بانک ملت

لطفا جهت خدمات بهتر نظرات و پیشنهادات خود را به ما منتقل کنید .