تماس با ما

آدرس جدید : شیراز - چهارراه تحویلی -خیابان لاله -خیابان توکلی -بین کوچه 14 و 16 - پلاک 398

ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه  8 صبح تا19

               پنج شنبه 8 تا 18
دفتر : 
38319990-071

          38319991   

         38319992

         38319993

         38319994         

داخلی 1 :  کارشناسان چاپ
داخلی 2 : ارسال کار شیراز
داخلی 3 : ارسال کار شهرستان
داخلی 4 : مدیر داخلی
داخلی 5 : طراحی

داخلی 6 : حسابداری

همراه و واتس آپ مدیر داخلی :  7291  473  0917

تلگرام و روبیکا حسابداری: 3847 608 0938

واتس آپ طراح : 1280   706   0917

واتس آپ استعلام قیمت :  4943   510   0930

مدیریت و نظرات و انتقادات :  1491  112  0917

شماره کارت جهت واریز   9498 - 4526 -3375 - 6104

بنام ایمان مزارعی بانک ملت

لطفا جهت خدمات بهتر نظرات و پیشنهادات خود را به ما منتقل کنید .