خدمات

مدیر آزاد

شرکت مدیر آزاد

ارائه دهنده سایت مخصوص

چاپخانه های افست


چاپخانه های دیجیتال


کانونهای تبلیغاتی


فروشگاههای ملزومات چاپی


فروشگاههای هدایای تبلیغاتی

 

تنها ارائه دهنده سیستم استعلام قیمت

 

      چاپ افست در کشور

 

https://www.modireazad.com

 

سیستـمی جـامـع بـرای مدیـریت چاپخانـه

که ا ز جمله  قابلیت های این سیستم عبارتند ا ز :

استعلام قیمت هوشمند محصولات چاپ افسـت

ســـفــــارش گــیـــــری بـعــــد از اســتــعــلام قــیـمــت

سفارش گیری از خدمات چاپی( افست و دیجیتال)

فــروش طــرح و فایل(سفارش گیری ا ز مشتریان )

فــروش و سـفــارش گــیــری هــدایــای تبلـیــغــاتــی

فروشگاه اینترنتی (همراه با انبار و سیستم ارسال)

دیـــوار تبلـیغــات (جهـت سفـارش گیری تبلیغـات)

ارســـال محـصــولات و سـفـارشـات به مـشـتـریـان

اعتبـار مـالـی (برای هر مشتری بـه صورت جداگانه)

تــخـفــیــف به مشتــریــان (به چند روش مختلف)

سیستم قرعه کشی  (بــا اهـداء کــد قــرعــه کـشـی)

 

شیراز . خیابان لطفعلی خان زند . کوچه 64 ساختمان اول . طبقه اول . واحد 2

 

09120061491 - 07132236524