خدمات

تعرفه خدمات

قیمتها فقط جهت همکاران گرامی میباشد

 

افتخار داریم که باری دیگر در خدمت همکاران گرامی باشیم

  •     تمامی کارتها را از نظر رنگ و کیفیت۱۰۰ % تضمین میکنیم.
  •     سفارشات درب مغازه شما همکاران گرامی تحویل میدهیم.
  •     چاپ کارهای افست را با کمترین قیمت ارائه میدهم.
  •     مدت زمان تحویل کارها را تا حد امکان پایین آوردیم.
  •     خرابی کار را به کمتر از ۳% رساندیم.
  •     سفارشاتی که تا ساعت 12:00 هر روز ارسال شود در مدت تحویل همان روز هم محاسبه میشود.
  •     فاکتور های کپی پرینتی که از 10 بسته بیشتر سفارش داده میشود 7 روز کاری آماده میشود.
  •     قیمتهای افست فوری را  از پنل کاربری خود بخش استعلام قیمت به صورت آنی دریافت کنید.

 


چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سلفون براق یک رو استاندارد(4.8*8.5)4 یک رو8.50 * 4.80 17,000
2. سلفون براق یک رو (8.5 *4.8)10 یک رو- 15,000
3. سلفون براق دو رو (4.8*8.5) 4 دو رو- 25,000
4. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)5 دو رو8.50 * 4.80 21,500
5. سلفون براق دو رو (4.8 * 8.5 )10 دو رو- 19,500
6. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)4 یک رو8.50 * 4.80 17,000
7. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 15,000
8. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)4 دو رو8.50 * 4.80 21,500
9. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)10 دو رو8.50 * 4.80 19,500
10. سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 41,500
11. سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)10 دو رو8.50 * 4.80 48,000
12. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)4 یک رو8.50 * 4.80 21,000
13. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 18,500
14. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)4 دو رو8.50 * 4.80 23,000
15. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)10 دو رو8.50 * 4.80 20,000
16. گلاسه با روکش یووی یک رو (4.8*8.5)4 یک رو8.50 * 4.80 17,000
17. گلاسه با روکش یو وی یک رو (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 15,000
18. گلاسه با روکش یووی دو رو (4.8*8.5)4 دو رو8.50 * 4.80 21,500
19. گلاسه با روکش یو وی دو رو (4.8*8.5)10 دو رو8.50 * 4.80 19,500
20. گلاسه بدون روکش یووی یک رو (4.8*8.5)4 یک رو8.50 * 4.80 17,500
21. گلاسه بدون روکش یووی یک رو (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 15,500
22. گلاسه بدون روکش یووی دو رو (4.8*8.5)4 دو رو8.50 * 4.80 22,500
23. گلاسه بدون روکش یووی دو رو (4.8*8.5)10 دو رو8.50 * 4.80 22,500
24. کتان آلمانی یک رو (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 30,000
25. کتان آلمانی دو رو (4.8*8.5)5 دو رو8.50 * 4.80 35,500
26. کتان پلاستیک یک رو (4.8*8.5)14 یک رو8.50 * 4.80 28,000
27. کتان پلاستیک دو رو (4.8*8.5)14 دو رو8.50 * 4.80 30,000
28. سوسماری یک رو (4.8*8.5)9 یک رو8.50 * 4.80 22,000
29. سوسماری دو رو (4.8*8.5)9 دو رو8.50 * 4.80 24,000
30. لیبل با رو کش یووی (8.5*4.8)4 یک رو- 27,500
31. لیبل با رو کش یو وی (4.8*8.5)6 یک رو8.50 * 4.80 23,500
32. لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)6 یک رو8.50 * 4.80 22,000
33. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)8 یک رو8.50 * 4.80 24,500
34. لیبل متالایز (4.8*8.5)20 یک رو- 106,500
35. لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)12 یک رو- 82,500
36. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)12 یک رو8.50 * 4.80 82,500
37. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)12 یک رو- 82,500
38. تست کارت ویزیت1 یک رو- با دفتر تماس بگیرید
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سلفون براق دو رو دور گرد(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 46,000
2. سلفون براق دو رو دور گرد(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 37,000
3. سلفون براق دو رو دور گرد(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 34,000
4. سلفون مات دو رو دور گرد (6*9)4 دو رو9.00 * 6.00 47,000
5. سلفون مات دو رو دور گرد (6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 38,000
6. سلفون مات دو رو دور گرد (6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 35,000
7. سلفون مات دو رو دور گردبا یو وی موضعی(6*9)16 دو رو9.00 * 6.00 52,000
8. سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (6*9)17 دو رو9.00 * 6.00 78,000
9. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد (6*9)15 دو رو9.00 * 6.00 73,000
10. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد موضعی (6*9)20 دو رو9.00 * 6.00 89,000
11. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد طلا کوب(6*9)20 دو رو9.00 * 6.00 114,000
12. لمینت براق دو رو دور گرد (6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 66,000
13. لمینت براق دو رو دور گرد (6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 60,000
14. لمینت طرح موج براق دو رو دور گرد(6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 58,500
15. لمینت براق دو رو دور گرد ویزیتی (4.8*8.5)12 دو رو4.80 * 8.50 48,000
16. لمینت براق مربعی دو رو دور گرد (5.5*5.5)12 دو رو5.50 * 5.50 43,000
17. لمینت مات دو رو دور گرد (6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 91,000
18. لمینت مات دو رو دور گرد(6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 85,000
19. لمینت طرح موج مات دو رو دور گرد(6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 85,000
20. لمینت مات دو رو دور گرد ویزیتی (4.8*8.5)14 دو رو8.50 * 4.80 69,000
21. لمینت مات مربعی دو رو دور گرد (5.5*5.5)12 دو رو5.50 * 5.50 53,000
22. لمینت برجسته دو رو دور گرد (6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 63,000
23. لمینت برجسته دو رو دور گرد (6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 57,000
24. لمینت برجسته ویزیتی دو رو دور گرد (4.8*8.5)12 دو رو4.80 * 8.50 48,000
25. لمینت برجسته دو رو دور گرد (5.6*5.9)12 دو رو5.90 * 5.60 43,000
26. لمینت برجسته مخملی دو رو دور گرد(6*9)30 دو رو9.00 * 6.00 96,000
27. لمینت برجسته مخملی مربع(5.6*5.9)30 دو رو5.90 * 5.60 67,000
28. لمینت طلاکوب دو رو دور گرد (6*9)20 دو رو9.00 * 6.00 98,000
29. طلا کارت لمینت مات دو رو دور گرد(6*9)28 دو رو9.00 * 6.00 139,000
30. طلا کارت لمینت براق دو رو دور گرد(6*9)28 دو رو9.00 * 6.00 123,000
31. لمینت طلاکوب دو رو دور گرد (5.6*5.9)18 دو رو5.90 * 5.60 63,000
32. لمینت طلا کوب و برجسته دو رو دور گرد (6*9)25 دو رو9.00 * 6.00 98,000
33. کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 116,000
34. کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 130,000
35. کارت (PVC 500 ) میکرون (1000 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 198,500
36. کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(6*9)15 دو رو9.00 * 6.00 178,500
37. کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(6*9)15 دو رو9.00 * 6.00 293,000
38. کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 498,000
39. کارت pvc متالیک 760 میکرون 500 عددی(6*9)17 دو رو9.00 * 6.00 429,000
40. کارت pvc برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(6*9)12 یک رو9.00 * 6.00 142,000
41. آهنربایی دور گرد یکرو (6*9)20 یک رو9.00 * 6.00 255,000
42. آهنربایی با قالب طرح از شما20 یک رو9.00 * 6.00 288,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)3 یک رو21.00 * 29.70 204,000
2. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)3 دو رو21.00 * 29.70 285,000
3. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)3 یک رو21.00 * 14.85 106,500
4. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)3 دو رو21.00 * 14.85 152,500
5. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)3 یک رو14.85 * 10.50 53,500
6. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)3 دو رو10.50 * 14.85 78,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 132,000
2. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 212,000
3. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 71,000
4. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 109,500
5. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 36,000
6. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو14.80 * 10.50 56,000
7. 1000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 143,000
8. 1000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 236,000
9. 1000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 71,500
10. 1000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 118,000
11. 1000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 12.00 36,000
12. 1000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 59,000
13. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 179,000
14. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 260,000
15. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 91,500
16. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 132,500
17. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 46,500
18. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 67,000
19. 2000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 190,000
20. 2000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 275,000
21. 2000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 96,000
22. 2000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 139,000
23. 2000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 48,500
24. 2000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 70,000
25. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 285,000
26. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 360,000
27. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 139,500
28. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 187,000
29. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو10.50 * 14.80 69,000
30. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 87,500
31. 5000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 330,000
32. 5000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 430,000
33. 5000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 24.00 165,000
34. 5000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 24.00 215,000
35. 5000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 85,000
36. 5000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 12.00 110,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ ( A3) سایز(29.7*42) تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو29.70 * 42.00 228,000
2. 1000برگ ( A3) سایز(29.7*42) تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 42.00 355,000
3. 1000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 123,000
4. 1000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 216,000
5. 1000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 17.00 61,500
6. 1000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 108,000
7. 1000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 31,000
8. 1000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو12.00 * 17.00 54,000
9. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 112,000
10. 1000برگA4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 189,000
11. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو21.00 * 14.80 56,000
12. 1000برگA5 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 94,500
13. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو14.80 * 10.50 28,000
14. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو10.50 * 14.80 48,000
15. 2000برگ ( A3) سایز(29.7*42) تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 42.00 290,000
16. 2000برگ ( A3) سایز(29.7*42) تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 42.00 420,000
17. 2000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 170,000
18. 2000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو24.00 * 34.00 255,000
19. 2000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 24.00 85,000
20. 2000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 128,000
21. 2000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 42,500
22. 2000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 12.00 64,000
23. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 153,000
24. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 235,000
25. 2000 برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 76,500
26. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 117,500
27. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو10.50 * 14.80 38,500
28. 2000 برگ A6 تحریر 80 گرم دورو 10 دو رو10.50 * 14.80 59,000
29. 5000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 300,000
30. 5000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو24.00 * 34.00 400,000
31. 5000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 24.00 150,000
32. 5000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 200,000
33. 5000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 75,000
34. 5000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 12.00 100,000
35. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 255,000
36. 5000 برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 330,000
37. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 127,500
38. 5000برگ A5 تحریر80 گرم دورو 10 دو رو21.00 * 14.80 165,000
39. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو14.80 * 10.50 64,000
40. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو14.80 * 10.50 82,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو20.00 * 29.00 168,000
2. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو20.00 * 29.00 206,000
3. 2000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو20.00 * 14.50 87,000
4. 2000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو20.00 * 14.50 106,000
5. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو10.00 * 14.50 43,000
6. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو10.00 * 14.50 52,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 103,000
2. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 29.00 140,000
3. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 51,500
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 70,000
5. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 26,000
6. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 35,000
7. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 137,500
8. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 175,000
9. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 69,000
10. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 87,500
11. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 34,500
12. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 44,000
13. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 232,000
14. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 278,000
15. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 120,000
16. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 139,000
17. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 60,000
18. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 70,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.00 * 20.00 83,000
2. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 29.00 120,000
3. 1000برگ(A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 10 یک رو20.00 * 14.50 41,500
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو14.50 * 20.00 60,000
5. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 20,500
6. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 30,000
7. 2000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 112,500
8. 2000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 155,000
9. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 10 یک رو20.00 * 14.50 56,500
10. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 14.50 77,500
11. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 28,000
12. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو14.50 * 10.00 38,500
13. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.00 * 20.00 202,000
14. 5000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 248,000
15. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو10 یک رو20.00 * 14.50 101,000
16. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 14.50 124,000
17. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 51,000
18. 5000برگ (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 62,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگA4 تحریر 100 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 29.70 145,000
2. 1000برگA4 تحریر 100 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 29.70 235,000
3. 1000برگA5 تحریر 100 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 72,500
4. 1000برگA5 تحریر 100 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 117,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو3 یک رو20.00 * 29.00 190,000
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3 دو رو20.00 * 29.00 222,500
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو3 یک رو20.00 * 14.50 98,000
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو3 دو رو20.00 * 14.50 113,000
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو3 یک رو10.00 * 14.50 50,000
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو3 دو رو10.00 * 14.50 57,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 114,500
2. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 159,000
3. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 58,000
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 78,500
5. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 29,000
6. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 40,000
7. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 164,000
8. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 254,000
9. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 83,000
10. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 130,000
11. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 41,500
12. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 65,000
13. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 160,000
14. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 200,000
15. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو14.50 * 20.00 78,500
16. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 99,500
17. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 40,000
18. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 51,000
19. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 240,000
20. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 327,000
21. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 122,500
22. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 166,000
23. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 62,500
24. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو12.00 * 17.00 84,000
25. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 325,000
26. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 369,000
27. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 160,000
28. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 185,000
29. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 82,500
30. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 95,000
31. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 458,000
32. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 557,000
33. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 234,000
34. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 288,000
35. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 114,000
36. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 145,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ(A3)سایز (29.7*42) گلاسه 135 یک رو10 یک رو29.70 * 42.00 270,000
2. 1000برگ(A3)سایز (29.7*42) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.70 * 42.00 405,000
3. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 149,000
4. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 240,000
5. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 24.00 74,500
6. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 120,000
7. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو29.00 * 20.00 94,500
8. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.00 * 20.00 139,000
9. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 48,000
10. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 20.00 70,000
11. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 24,000
12. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 35,000
13. 2000برگ(A3)سایز (29.7*42) گلاسه 135 یک رو10 یک رو29.70 * 42.00 365,000
14. 2000برگ(A3)سایز (29.7*42) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.70 * 42.00 510,000
15. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 225,000
16. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 312,000
17. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 17.00 112,500
18. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 17.00 156,000
19. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 140,000
20. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 180,000
21. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 70,000
22. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو20.00 * 14.50 90,000
23. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 10.00 35,000
24. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 10.00 45,000
25. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 440,000
26. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 540,000
27. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 17.00 220,000
28. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 270,000
29. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 295,000
30. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.00 * 20.00 339,000
31. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 145,000
32. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 20.00 170,000
33. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 72,500
34. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 85,000
35. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 37,500
36. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 56,500
37. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 110,000
38. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 60,000
39. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 78,000
40. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 135,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 5000برگ سایز (29*20) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 290,000
2. 5000برگ سایز (29*20) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 340,000
3. 5000برگ سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 150,000
4. 5000برگ سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 173,000
5. 5000برگ سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو14.50 * 10.00 74,000
6. 5000برگ سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 86,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 5000برگ سایز (29*20) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو20.00 * 29.00 270,000
2. 5000برگ سایز (29*20) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو20.00 * 29.00 315,000
3. 5000برگ سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو14.50 * 20.00 135,000
4. 5000برگ سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو14.50 * 20.00 158,000
5. 5000برگ سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو10.00 * 14.50 68,000
6. 5000برگ سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو14.50 * 10.00 79,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 269,000
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 335,000
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 136,500
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 167,500
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 71,000
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 85,000
7. 4000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 465,000
8. 4000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 551,000
9. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 238,500
10. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 278,000
11. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 118,000
12. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 138,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 29.00 255,000
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 29.00 315,000
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 14.50 127,500
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 14.50 157,500
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو10.00 * 14.50 64,000
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو10.00 * 14.50 79,000
7. 4000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 29.00 445,000
8. 4000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 29.00 525,000
9. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 14.50 222,500
10. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 14.50 263,000
11. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو10.00 * 14.50 112,000
12. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو10.00 * 14.50 132,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100010 دو رو29.70 * 21.00 240,000
2. A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100010 یک رو29.70 * 21.00 200,000
3. A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100010 یک رو21.00 * 14.80 100,000
4. A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100010 دو رو21.00 * 14.80 120,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 126,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 155,000
3. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 306,000
4. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 190,000
5. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 232,000
6. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 440,000
7. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 358,000
8. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 430,000
9. 5000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 792,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 196,000
2. 1000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)12 یک رو48.50 * 34.50 312,000
3. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو23.00 * 26.00 159,000
4. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو24.50 * 34.50 196,000
5. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو48.00 * 34.50 312,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)12 یک رو67.00 * 47.50 690,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 145,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 180,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)19 یک رو24.50 * 34.50 180,000
4. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 340,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)19 یک رو48.50 * 34.50 340,000
6. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 252,000
7. 2000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)19 یک رو24.50 * 34.50 273,000
8. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 273,000
9. 2000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)19 یک رو34.50 * 48.50 503,000
10. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 503,000
11. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو23.00 * 26.00 460,000
12. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 560,000
13. 5000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو48.00 * 34.50 1,080,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 163,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 216,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)19 یک رو34.50 * 24.50 216,000
4. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 390,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)19 یک رو34.50 * 48.50 390,000
6. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)14 یک رو67.00 * 47.50 750,000
7. 1000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)19 یک رو67.00 * 47.50 750,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)3 یک رو22.50 * 11.00 75,000
2. 1000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت آبی(11*22.5)3 یک رو11.00 * 22.50 90,000
3. 1000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت مشکی(11*16)3 یک رو11.00 * 16.00 70,000
4. 1000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت آبی(11*16)3 یک رو11.00 * 16.00 87,000
5. 500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.8*21)10 یک رو21.00 * 14.80 148,000
6. 500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29.7)10 یک رو21.00 * 29.70 160,000
7. 500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29.7*42)10 یک رو29.70 * 42.00 210,000
8. 1000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.8*21)10 یک رو14.80 * 21.00 260,000
9. 1000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29.7)10 یک رو29.70 * 21.00 290,000
10. 1000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29.7*42)10 یک رو29.70 * 42.00 410,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16.1*34)17 یک رو34.00 * 16.00 218,000
2. لیبل سی دی با یووی(13*13)16 یک رو13.00 * 13.00 152,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد فولدر A4 روکش براق12 دو رو48.80 * 34.00 1,050,000
2. 1000 عدد فولدر A4 روکش مات12 دو رو48.80 * 34.00 1,050,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو10 دو رو20.20 * 14.40 228,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور کاربن دار A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو29.70 * 42.00 316,000
2. 20 بسته فاکتور کاربن دار A3 دو نسخه تک رنگ مشکی10 یک رو42.00 * 29.70 316,000
3. 20 بسته فاکتور کاربن دار(34*24) b4دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو34.00 * 24.00 212,000
4. 20 بسته فاکتور کاربن دار(17*24) b5دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو17.00 * 24.00 165,000
5. 20 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو21.00 * 29.70 212,000
6. 20 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای 10 یک رو14.80 * 21.00 165,000
7. 20 بسته فاکتور کاربن دار A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو29.70 * 42.00 426,000
8. 20 بسته فاکتور کاربن دار A3 سه نسخه تک رنگ مشکی10 یک رو42.00 * 29.70 426,000
9. 20 بسته فاکتور کاربن دار(34*24) b4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو24.00 * 34.00 281,000
10. 20 بسته فاکتور کاربن دار(17*24) b5سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو17.00 * 24.00 201,000
11. 20 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو21.00 * 29.70 281,000
12. 20 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای 10 یک رو21.00 * 14.80 201,000
13. 40 بسته فاکتور کاربن دار A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو42.00 * 29.70 774,000
14. 40 بسته فاکتور کاربن دار A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو42.00 * 29.70 552,000
15. 40 بسته فاکتور کاربن دار(34*24) b4دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو24.00 * 34.00 348,000
16. 40 بسته فاکتور کاربن دار(17*24) b5دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو17.00 * 24.00 244,000
17. 40 بسته فاکتور کاربن دار(17*12) b6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو17.00 * 12.00 197,000
18. 40 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو21.00 * 29.70 348,000
19. 40 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو21.00 * 14.80 244,000
20. 40 بسته فاکتور کاربن دار A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو10.50 * 14.80 192,000
21. 40 بسته فاکتور کاربن دار(34*24) b4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو24.00 * 34.00 470,000
22. 40 بسته فاکتور کاربن دار(17*24) b5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو17.00 * 24.00 325,000
23. 40 بسته فاکتور کاربن دار(17*12) b6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو17.00 * 12.00 244,000
24. 40 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو21.00 * 29.70 470,000
25. 40 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو21.00 * 14.80 334,000
26. 40 بسته فاکتور کاربن دار A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو10.50 * 14.80 237,000
27. 100 بسته فاکتور کاربن دار A3 دو نسخه تک رنگ مشکی10 یک رو29.70 * 42.00 1,248,000
28. 100 بسته فاکتور کاربن دار A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو42.00 * 29.70 1,248,000
29. 100 بسته فاکتور کاربن دار(34*24) b4دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو24.00 * 34.00 747,000
30. 100 بسته فاکتور کاربن دار(17*24) b5دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو24.00 * 17.00 495,000
31. 100 بسته فاکتور کاربن دار(17*12) b6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو17.00 * 12.00 373,000
32. 100 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو21.00 * 29.70 747,000
33. 100 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای 10 یک رو21.00 * 14.80 491,000
34. 100 بسته فاکتور کاربن دار A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو14.80 * 10.50 360,000
35. 100 بسته فاکتور کاربن دار A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو42.00 * 29.70 1,808,000
36. 100 بسته فاکتور کاربن دار A3 سه نسخه تک رنگ مشکی10 یک رو42.00 * 29.70 1,808,000
37. 100 بسته فاکتور کاربن دار(34*24) b4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو24.00 * 34.00 1,064,000
38. 100 بسته فاکتور کاربن دار(17*24) b5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو24.00 * 17.00 684,000
39. 100 بسته فاکتور کاربن دار(17*12) b6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو17.00 * 12.00 492,000
40. 100 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو21.00 * 29.70 1,064,000
41. 100 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای 10 یک رو21.00 * 14.80 655,000
42. 100 بسته فاکتور کاربن دار A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو10.50 * 14.80 472,000
43. 30 بسته فاکتور کاربن دار A4 1-3سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو21.00 * 9.50 213,000
44. 30 بسته فاکتور کاربن دار A4 1-3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو21.00 * 9.50 175,000
45. 60 بسته فاکتور کاربن دار A4 1-3سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو21.00 * 9.50 349,000
46. 60 بسته فاکتور کاربن دار A4 1-3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو21.00 * 9.50 263,000
47. 90 بسته فاکتور کاربن دار A4 1-3سه نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو21.00 * 9.50 487,000
48. 90 بسته فاکتور کاربن دار A4 1-3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای10 یک رو21.00 * 9.50 361,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 58,300
2. 10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 44,000
3. 20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 62,000
4. 10 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)5 یک رو17.00 * 24.00 59,400
5. 15 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 44,000
6. 10 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو42.00 * 29.70 114,000
7. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 57,000
8. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 43,000
9. 20 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو10.50 * 14.80 60,000
10. 15 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 44,000
11. 10 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 56,000
12. 10 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو42.00 * 29.70 162,800
13. 10 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 84,000
14. 10 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 63,500
15. 20 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو10.50 * 14.80 97,900
16. 10 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 84,000
17. 15 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)5 یک رو9.50 * 21.00 77,000
18. 10 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 29.70 112,000
19. 10 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 21.00 73,700
20. 20 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 10.50 108,000
21. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 72,600
22. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 51,000
23. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 62,700
24. 10بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 72,600
25. 15بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 52,800
26. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 109,000
27. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 76,000
28. 20بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 77,000
29. 10بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 108,000
30. 15بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 89,000
31. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 29.70 145,000
32. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 90,000
33. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 10.50 125,000
34. 10 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 72,600
35. 10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 63,800
36. 10 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 21.00 57,200
37. 10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 48,500
38. 10 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 49,500
39. 10 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 58,300
40. 20 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)7 یک رو14.80 * 10.50 70,000
41. 15 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو21.00 * 9.50 72,600
42. 15بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 49,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 29.70 61,000
2. 10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 14.80 47,000
3. 20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت آبی (10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 65,000
4. 10 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت آبی(17*24)7 یک رو17.00 * 24.00 63,000
5. 15 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت آبی(9.5*21)7 یک رو21.00 * 9.50 47,000
6. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 29.70 60,000
7. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 14.80 46,000
8. 20 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو10.50 * 14.80 63,000
9. 10 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی(24*17)5 یک رو17.00 * 24.00 59,000
10. 15 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 47,000
11. 10 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 29.70 87,000
12. 10 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 14.80 66,000
13. 20 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو10.50 * 14.80 100,000
14. 10 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی(24*17)5 یک رو17.00 * 24.00 87,000
15. 15 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 80,000
16. 10 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 29.70 112,000
17. 10 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو14.80 * 21.00 77,000
18. 20 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو10.50 * 14.80 111,000
19. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 29.70 72,600
20. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 14.80 54,000
21. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت آبی(10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 66,000
22. 10بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت آبی(24*17)5 یک رو17.00 * 24.00 76,000
23. 15بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت آبی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 56,000
24. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 29.70 112,000
25. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 14.80 79,000
26. 20بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت آبی(10.5*14.8)5 یک رو14.80 * 10.50 80,000
27. 10بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت آبی(24*17)5 یک رو17.00 * 24.00 111,000
28. 15بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت آبی(9.5*21)7 یک رو21.00 * 9.50 92,000
29. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 29.70 148,000
30. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 14.80 93,000
31. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو10.50 * 14.80 128,000
32. 10 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت آبی7 یک رو21.00 * 29.70 76,000
33. 10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت آبی7 یک رو21.00 * 29.70 67,000
34. 10 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت آبی7 یک رو21.00 * 14.80 60,000
35. 10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت آبی7 یک رو21.00 * 14.80 52,000
36. 20 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت آبی(10.5*14.8)7 یک رو10.50 * 14.80 73,000
37. 10 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت آبی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 61,000
38. 10 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت آبی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 53,000
39. 15 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت آبی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 75,000
40. 15بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت آبی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 52,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ A4 کرافت 70 gr کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 59,000
2. 1000 برگ A5 کرافت 70 gr کپی پرینت مشکی(21*14.8)1 یک رو21.00 * 14.80 39,000
3. 2000 برگ A6 کرافت 70 gr کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 39,000
4. 1000برگ A4 دو رو کرافت 70 گرم کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو21.00 * 29.70 64,000
5. 1000برگ A5 دو رو کرافت 70 گرم کپی پرینت مشکی(21*14.8)1 دو رو21.00 * 14.80 45,000
6. 2000برگ A6 دو رو کرافت 70 گرم کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 45,000
7. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو42.00 * 29.70 85,000
8. 1000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 43,000
9. 1000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 28,000
10. 2000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 28,000
11. 1000برگ A3 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو29.70 * 42.00 85,000
12. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 46,000
13. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 30,000
14. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 30,000
15. 1000 برگ A4کاغذ رنگی 60 گرم کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 38,000
16. 1000برگ A5 کاغذ رنگی 60گرم کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 25,000
17. 2000برگ A6کاغذ رنگی 60 گرم کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 25,000
18. 1000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 یک رو29.70 * 21.00 110,000
19. 1000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 یک رو21.00 * 14.80 58,000
20. 2000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 یک رو10.50 * 14.80 58,000
21. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)2 دو رو29.70 * 42.00 97,000
22. 1000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 49,000
23. 1000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 34,000
24. 2000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 34,000
25. 1000برگ A3 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)2 دو رو29.70 * 42.00 97,000
26. 1000برگ A4دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 52,000
27. 1000برگ A5دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 36,000
28. 2000برگ A6دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 36,000
29. 1000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 دو رو29.70 * 21.00 115,000
30. 1000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 دو رو21.00 * 14.80 60,000
31. 2000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 دو رو10.50 * 14.80 60,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت آبی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 46,000
2. 1000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت آبی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 31,000
3. 2000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت آبی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 31,000
4. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت آبی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 49,000
5. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت آبی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 33,000
6. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت آبی(10.5*14.8)1 یک رو14.80 * 10.50 33,000
7. 1000 برگ A4کاغذ رنگی 60 گرم کپی پرینت آبی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 41,000
8. 1000برگ A5 کاغذ رنگی 60گرم کپی پرینت آبی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 28,000
9. 2000برگ A6کاغذ رنگی 60 گرم کپی پرینت آبی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 28,000
10. 1000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت آبی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 110,000
11. 1000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت آبی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 57,000
12. 2000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت آبی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 65,000
13. 1000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت آبی(21*29.7)1 دو رو21.00 * 29.70 64,000
14. 1000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت آبی (14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 40,000
15. 2000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت آبی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 39,000
16. 1000برگ A4دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت آبی(21*29.7)1 دو رو21.00 * 29.70 57,000
17. 1000برگ A5دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت آبی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 41,000
18. 2000برگ A6دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت آبی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 41,000
19. 1000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت آبی(21*29.7)1 دو رو21.00 * 29.70 120,000
20. 1000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت آبی(14.8*21)1 دو رو14.80 * 21.00 65,000
21. 2000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت آبی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 57,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. بنر چین 8 انس (1 pass)1 یک رو- 8,000
2. بنر چین 8 انس چین (3 pass)1 یک رو- 9,000
3. بنر چین 8 انس (6 pass)1 یک رو- 10,000
4. بنر چین 10 انس (3 pass)1 یک رو- 10,000
5. بنر 10 انس چین (6 pass)1 یک رو- 11,000
6. بنر چین 13 انس (3 pass)1 یک رو- 12,000
7. بنر چین 13 انس (6 pass)1 یک رو- 13,000
8. فلکس کره درجه یک (8 pass)2 یک رو- 32,000
9. استیکر درجه یک( 8 pass)1 یک رو- 25,000
10. استیکر شیشه ای (8 pass)1 یک رو- 25,000
11. مش درجه 1(6 pass)1 یک رو- 25,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. پلات و لمینت براق2 یک رو- 26,000
2. پلات و لمینت مات2 یک رو- 28,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد لیوان کاغذی متوسط تمام رنگی12 یک رو24.00 * 11.50 122,000
2. 5000 عدد لیوان کاغذی متوسط تمام رنگی12 یک رو24.00 * 11.50 585,000
3. 1000 عدد لیوان کاغذی بزرگ تمام رنگی12 یک رو24.50 * 13.50 188,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد برچسب اموال تمام رنگی (1.5*5 ) با شماره7 یک رو5.00 * 1.50 75,000
2. 1000 عدد برچسب اموال تمام رنگی (2*5 ) با شماره7 یک رو2.00 * 5.00 90,000
3. 1000 عدد برچسب اموال تمام رنگی (3*5 ) با شماره7 یک رو5.00 * 3.00 110,000
4. 1000 عدد برچسب اموال تمام رنگی ( 4.8*8.5 ) با شماره7 یک رو8.50 * 4.80 370,000
5. 1000 عدد برچسب اموال تک رنگ مشکی (3*5 ) با شماره7 یک رو5.00 * 3.00 100,000
6. 1000 عدد برچسب اموال تک رنگ مشکی (4.8*8.5 ) با شماره7 یک رو4.80 * 8.50 290,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. کارت pvc با چاپ دو رو از 1 عدد تا 50 عدد هر عدد7 دو رو9.00 * 6.00 4,500
2. کارت pvc با چاپ یک رو از 1 عدد تا 50 عدد هر عدد7 یک رو9.00 * 6.00 4,100
3. کارت pvc با چاپ دو رو از 1 عدد تا 200 عدد هر عدد7 دو رو9.00 * 6.00 3,600
4. کارت pvc با چاپ یک رو از 1 عدد تا 200 عدد هر عدد7 یک رو9.00 * 6.00 3,500
5. کارت pvc با چاپ دو رو از 1 عدد تا 1000 عدد هر عدد7 دو رو9.00 * 6.00 3,800
6. کارت pvc با چاپ یک رو از 1 عدد تا 1000عدد هر عدد7 یک رو9.00 * 6.00 3,200
7. کارت مایفر 1k با چاپ دو رو از 1 عدد تا 50 عدد هر عدد7 دو رو9.00 * 6.00 5,000
8. کارت مایفر 1k با چاپ یک رو از 1 عدد تا 50 عدد هر عدد7 یک رو9.00 * 6.00 4,800
9. کارت مایفر 1k با چاپ دو رو از 1 عدد تا 200عدد هر عدد7 دو رو9.00 * 6.00 4,600
10. کارت مایفر 1k با چاپ یک رو از 1 عدد تا 200 عدد هر عدد7 یک رو9.00 * 6.00 4,600
11. کارت مایفر 1k با چاپ دو رو از 1 عدد تا 1000 عدد هر عدد7 دو رو9.00 * 6.00 4,500
12. کارت مایفر 1k با چاپ یک رو از 1 عدد تا 1000عدد هر عدد7 یک رو9.00 * 6.00 4,500
13. کارت هوشمند 125با چاپ دو رو از 1 عدد تا 50 عدد هر عدد7 دو رو9.00 * 6.00 5,000
14. کارت هوشمند 125با چاپ یک رو از 1 عدد تا 50 عدد هر عدد7 یک رو9.00 * 6.00 4,500
15. کارت هوشمند 125با چاپ دو رو از 1 عدد تا 200 عدد هر عدد7 دو رو9.00 * 6.00 4,500
16. کارت هوشمند 125با چاپ یک رو از 1 عدد تا 200 عدد هر عدد7 یک رو9.00 * 6.00 4,400
17. کارت هوشمند 125با چاپ دو رو از 1 عدد تا 1000عدد هر عدد7 دو رو9.00 * 6.00 4,900
18. کارت هوشمند 125با چاپ یک رو از 1 عدد تا 1000 عدد هر عدد7 یک رو9.00 * 6.00 3,800