خدمات

تعرفه خدمات

قیمتها فقط جهت همکاران گرامی میباشد

 

افتخار داریم که باری دیگر در خدمت همکاران گرامی باشیم

  •     تمامی کارتها را از نظر رنگ و کیفیت۱۰۰ % تضمین میکنیم.
  •     سفارشات درب مغازه شما همکاران گرامی تحویل میدهیم.
  •     چاپ کارهای افست را با کمترین قیمت ارائه میدهم.
  •     مدت زمان تحویل کارها را تا حد امکان پایین آوردیم.
  •     خرابی کار را به کمتر از ۳% رساندیم.
  •     سفارشاتی که تا ساعت 12:00 هر روز ارسال شود در مدت تحویل همان روز هم محاسبه میشود.
  •     فاکتور های کپی پرینتی که از 10 بسته بیشتر سفارش داده میشود 7 روز کاری آماده میشود.
  •     قیمتهای افست فوری را  از پنل کاربری خود بخش استعلام قیمت به صورت آنی دریافت کنید.

 


چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سلفون براق یک رو استاندارد(4.8*8.5)4 یک رو8.50 * 4.80 29,000
2. سلفون براق یک رو (8.5 *4.8)10 یک رو- 26,000
3. سلفون براق دو رو (4.8*8.5) 4 دو رو- 40,000
4. سلفون براق دو رو (4.8*8.5)5 دو رو8.50 * 4.80 36,000
5. سلفون براق دو رو (4.8 * 8.5 )10 دو رو- 33,000
6. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)4 یک رو8.50 * 4.80 29,000
7. سلفون مات یک رو (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 26,000
8. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)4 دو رو8.50 * 4.80 36,000
9. سلفون مات دو رو (4.8*8.5)10 دو رو8.50 * 4.80 33,000
10. سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 66,000
11. سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)10 دو رو8.50 * 4.80 75,000
12. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)4 یک رو8.50 * 4.80 29,000
13. کتان امباس یک رو (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 26,000
14. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)4 دو رو8.50 * 4.80 32,000
15. کتان امباس دو رو (4.8*8.5)10 دو رو8.50 * 4.80 29,000
16. گلاسه با روکش یووی یک رو (4.8*8.5)4 یک رو8.50 * 4.80 28,000
17. گلاسه با روکش یو وی یک رو (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 25,000
18. گلاسه با روکش یووی دو رو (4.8*8.5)4 دو رو8.50 * 4.80 35,000
19. گلاسه با روکش یو وی دو رو (4.8*8.5)10 دو رو8.50 * 4.80 32,000
20. گلاسه بدون روکش یووی یک رو (4.8*8.5)4 یک رو8.50 * 4.80 29,500
21. گلاسه بدون روکش یووی یک رو (4.8*8.5)10 یک رو8.50 * 4.80 26,500
22. گلاسه بدون روکش یووی دو رو (4.8*8.5)4 دو رو8.50 * 4.80 38,000
23. گلاسه بدون روکش یووی دو رو (4.8*8.5)10 دو رو8.50 * 4.80 35,000
24. کتان آلمانی یک رو (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 43,000
25. کتان آلمانی دو رو (4.8*8.5)5 دو رو8.50 * 4.80 47,000
26. کتان پلاستیک یک رو (4.8*8.5)14 یک رو8.50 * 4.80 28,000
27. کتان پلاستیک دو رو (4.8*8.5)14 دو رو8.50 * 4.80 30,000
28. سوسماری یک رو (4.8*8.5)9 یک رو8.50 * 4.80 33,000
29. سوسماری دو رو (4.8*8.5)9 دو رو8.50 * 4.80 39,000
30. لیبل با رو کش یووی (8.5*4.8)4 یک رو- 47,000
31. لیبل با رو کش یو وی (4.8*8.5)6 یک رو8.50 * 4.80 43,000
32. لیبل با رو کش یووی (8.5*4.8)10 یک رو- 41,000
33. لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)6 یک رو8.50 * 4.80 44,500
34. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)5 یک رو8.50 * 4.80 44,000
35. لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)10 یک رو- 41,000
36. لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)12 یک رو- 118,000
37. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)12 یک رو8.50 * 4.80 118,000
38. لیبل متالایز (4.8*8.5)20 یک رو- 186,000
39. لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)12 یک رو- 118,000
40. تست کارت ویزیت1 یک رو- با دفتر تماس بگیرید
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)6 دو رو6.00 * 9.00 37,000
2. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)10 دو رو6.00 * 9.00 34,000
3. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 60,000
4. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 54,000
5. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 51,000
6. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 37,000
7. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9)10 دو رو6.00 * 9.00 34,000
8. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)4 دو رو9.00 * 6.00 60,000
9. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 54,000
10. سلفون مات دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 51,000
11. سلفون مات دو رو دور گردبا یو وی موضعی(1000 عددی)(6*9)16 دو رو9.00 * 6.00 66,000
12. سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب(1000 عددی) (6*9)17 دو رو9.00 * 6.00 104,000
13. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)15 دو رو9.00 * 6.00 98,000
14. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد موضعی (1000 عددی)(6*9)20 دو رو9.00 * 6.00 112,000
15. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد طلا کوب(1000 عددی)(6*9)20 دو رو9.00 * 6.00 150,000
16. لمینت براق دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 61,000
17. لمینت براق دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 66,000
18. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 112,000
19. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 105,000
20. لمینت براق دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 100,000
21. لمینت طرح موج براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 100,000
22. لمینت براق دو رو دور گرد ویزیتی(1000 عددی) (4.8*8.5)12 دو رو4.80 * 8.50 78,000
23. لمینت براق مربعی دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.5*5.5)12 دو رو5.50 * 5.50 69,000
24. لمینت مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5 دو رو6.00 * 9.00 86,000
25. لمینت مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)12 دو رو6.00 * 9.00 81,000
26. لمینت مات دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)3 دو رو9.00 * 6.00 167,000
27. لمینت مات دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)5 دو رو9.00 * 6.00 160,000
28. لمینت مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 155,000
29. لمینت طرح موج مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 155,000
30. لمینت مات دو رو دور گرد ویزیتی(1000 عددی) (4.8*8.5)14 دو رو8.50 * 4.80 123,000
31. لمینت مات مربعی دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.5*5.5)12 دو رو5.50 * 5.50 98,000
32. لمینت برجسته دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)6 دو رو9.00 * 6.00 102,000
33. لمینت برجسته دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 97,000
34. لمینت برجسته ویزیتی دو رو دور گرد(1000 عددی) (4.8*8.5)12 دو رو4.80 * 8.50 80,000
35. لمینت برجسته دو رو دور گرد (1000 عددی)(5.6*5.9)12 دو رو5.90 * 5.60 77,000
36. لمینت برجسته مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)30 دو رو9.00 * 6.00 150,000
37. لمینت برجسته مخملی مربع(1000 عددی)(5.6*5.9)30 دو رو5.90 * 5.60 97,000
38. لمینت طلاکوب دو رو دور گرد (1000 عددی)(6*9)20 دو رو9.00 * 6.00 159,000
39. طلا کارت لمینت مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)28 دو رو9.00 * 6.00 245,000
40. طلا کارت لمینت براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)28 دو رو9.00 * 6.00 195,000
41. لمینت طلاکوب دو رو دور گرد(1000 عددی) (5.6*5.9)18 دو رو5.90 * 5.60 97,000
42. لمینت طلا کوب و برجسته دو رو دور گرد(1000 عددی) (6*9)25 دو رو9.00 * 6.00 159,000
43. کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(6*9)10 دو رو9.00 * 6.00 175,000
44. کارت (PVC 500 ) میکرون (500 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 182,000
45. کارت (PVC 500 ) میکرون (1000 عددی)(6*9)8 دو رو9.00 * 6.00 297,000
46. کارت (PVC 760 ) میکرون (250 عددی)(6*9)15 دو رو9.00 * 6.00 258,000
47. کارت (PVC 760 ) میکرون (500 عددی)(6*9)15 دو رو9.00 * 6.00 450,000
48. کارت (PVC 760 ) میکرون (1000 عددی)(6*9)12 دو رو9.00 * 6.00 695,000
49. کارت pvc متالیک 760 میکرون 500 عددی(6*9)17 دو رو9.00 * 6.00 590,000
50. کارت pvc برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(6*9)12 یک رو9.00 * 6.00 190,000
51. آهنربایی دور گرد یکرو (1000 عددی)(6*9)20 یک رو9.00 * 6.00 390,000
52. آهنربایی با قالب طرح از شما(1000 عددی)20 یک رو9.00 * 6.00 420,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)3 یک رو21.00 * 29.70 220,000
2. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)3 دو رو21.00 * 29.70 310,000
3. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)3 یک رو21.00 * 14.85 125,000
4. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)3 دو رو21.00 * 14.85 170,000
5. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)3 یک رو14.85 * 10.50 72,500
6. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)3 دو رو10.50 * 14.85 100,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 138,000
2. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 215,000
3. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 74,000
4. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 112,500
5. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 39,500
6. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو14.80 * 10.50 59,000
7. 1000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 155,000
8. 1000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 245,000
9. 1000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 82,500
10. 1000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 127,500
11. 1000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 12.00 44,000
12. 1000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 66,000
13. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 195,000
14. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 285,000
15. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 105,000
16. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 150,000
17. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو14.80 * 10.50 57,500
18. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 85,000
19. 2000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 215,000
20. 2000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 300,000
21. 2000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 17.00 115,000
22. 2000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 17.00 158,000
23. 2000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 62,500
24. 2000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو12.00 * 17.00 84,000
25. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 29.70 345,000
26. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 29.70 450,000
27. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو21.00 * 14.80 183,000
28. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو21.00 * 14.80 235,000
29. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو10.50 * 14.80 99,000
30. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو10.50 * 14.80 125,000
31. 5000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو24.00 * 34.00 375,000
32. 5000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو24.00 * 34.00 478,000
33. 5000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو17.00 * 24.00 197,500
34. 5000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 24.00 249,000
35. 5000برگ b6 تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو12.00 * 17.00 107,000
36. 5000برگ b6 تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو17.00 * 12.00 132,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ ( A3) سایز(29.7*42) تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو29.70 * 42.00 245,000
2. 1000برگ ( A3) سایز(29.7*42) تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 42.00 384,000
3. 1000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 135,000
4. 1000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 225,000
5. 1000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 17.00 67,500
6. 1000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 112,500
7. 1000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 34,000
8. 1000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو12.00 * 17.00 56,000
9. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 118,000
10. 1000برگA4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 195,000
11. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو21.00 * 14.80 59,000
12. 1000برگA5 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 97,500
13. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو14.80 * 10.50 29,500
14. 1000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو10.50 * 14.80 49,000
15. 2000برگ ( A3) سایز(29.7*42) تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 42.00 340,000
16. 2000برگ ( A3) سایز(29.7*42) تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 42.00 470,000
17. 2000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 190,000
18. 2000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو24.00 * 34.00 275,000
19. 2000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 24.00 95,000
20. 2000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 138,000
21. 2000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 47,500
22. 2000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 12.00 69,000
23. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 170,000
24. 2000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 260,000
25. 2000 برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 85,000
26. 2000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 130,000
27. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو10.50 * 14.80 42,500
28. 2000 برگ A6 تحریر 80 گرم دورو 10 دو رو10.50 * 14.80 65,000
29. 5000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو24.00 * 34.00 345,000
30. 5000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو24.00 * 34.00 448,000
31. 5000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 24.00 172,500
32. 5000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 24.00 224,000
33. 5000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو17.00 * 12.00 87,000
34. 5000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو17.00 * 12.00 112,000
35. 5000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.70 * 21.00 315,000
36. 5000 برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو29.70 * 21.00 420,000
37. 5000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 158,000
38. 5000برگ A5 تحریر80 گرم دورو 10 دو رو21.00 * 14.80 210,000
39. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو14.80 * 10.50 79,000
40. 5000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو14.80 * 10.50 105,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو20.00 * 29.00 175,000
2. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو20.00 * 29.00 225,000
3. 2000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو20.00 * 14.50 102,500
4. 2000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو20.00 * 14.50 128,000
5. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو 3 یک رو10.00 * 14.50 61,500
6. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو 3 دو رو10.00 * 14.50 74,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 108,000
2. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 29.00 145,000
3. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 59,000
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 77,500
5. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 32,000
6. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 42,000
7. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 150,000
8. 2000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 200,000
9. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 82,500
10. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 108,000
11. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو14.50 * 10.00 46,500
12. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 59,000
13. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 29.00 280,000
14. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 5 دو رو29.00 * 20.00 340,000
15. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 5 یک رو20.00 * 14.50 150,000
16. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 5 دو رو20.00 * 14.50 180,000
17. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 82,500
18. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 97,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.00 * 20.00 88,000
2. 1000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 29.00 125,000
3. 1000برگ(A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو 10 یک رو20.00 * 14.50 44,000
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو14.50 * 20.00 62,500
5. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 22,000
6. 1000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 32,000
7. 2000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 125,000
8. 2000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 175,000
9. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو 10 یک رو20.00 * 14.50 62,500
10. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 14.50 88,000
11. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 31,500
12. 2000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم دو رو10 دو رو14.50 * 10.00 44,000
13. 5000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو 10 یک رو29.00 * 20.00 250,000
14. 5000برگ(A4)سایز (29*20) تحریر80 گرم دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 310,000
15. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو10 یک رو20.00 * 14.50 125,000
16. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو 10 دو رو20.00 * 14.50 155,000
17. 5000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 62,500
18. 5000برگ (A6)سایز (14.5*10) تحریر80 گرم دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 77,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگA4 تحریر 100 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 29.70 158,000
2. 1000برگA4 تحریر 100 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 29.70 247,000
3. 1000برگA5 تحریر 100 گرم یک رو 10 یک رو21.00 * 14.80 79,000
4. 1000برگA5 تحریر 100 گرم دو رو 10 دو رو21.00 * 14.80 123,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو3 یک رو20.00 * 29.00 295,000
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو3 دو رو20.00 * 29.00 345,000
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو3 یک رو20.00 * 14.50 162,500
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو3 دو رو20.00 * 14.50 187,500
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو3 یک رو10.00 * 14.50 91,000
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو3 دو رو10.00 * 14.50 104,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 165,000
2. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 210,000
3. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 78,500
4. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 110,000
5. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 46,000
6. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 57,500
7. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 265,000
8. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 335,000
9. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 137,500
10. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 182,500
11. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 72,000
12. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 94,000
13. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 270,000
14. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 320,000
15. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو14.50 * 20.00 142,500
16. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 167,500
17. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 76,000
18. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو10.00 * 14.50 89,000
19. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 415,000
20. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 505,000
21. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 215,000
22. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 230,000
23. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 112,500
24. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو12.00 * 17.00 135,000
25. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 29.00 575,000
26. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 29.00 640,000
27. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو5 یک رو20.00 * 14.50 298,000
28. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو5 دو رو20.00 * 14.50 330,000
29. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو5 یک رو10.00 * 14.50 156,500
30. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو5 دو رو14.50 * 10.00 172,500
31. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو5 یک رو24.00 * 34.00 860,000
32. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 34.00 980,000
33. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 24.00 440,000
34. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو24.00 * 17.00 500,000
35. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو5 یک رو17.00 * 12.00 227,500
36. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو5 دو رو17.00 * 12.00 258,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000برگ(A3)سایز (29.7*42) گلاسه 135 یک رو10 یک رو29.70 * 42.00 425,000
2. 1000برگ(A3)سایز (29.7*42) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.70 * 42.00 620,000
3. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 245,000
4. 1000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 335,000
5. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 24.00 122,500
6. 1000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 167,500
7. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو29.00 * 20.00 145,000
8. 1000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.00 * 20.00 190,000
9. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 72,500
10. 1000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 20.00 95,000
11. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 36,000
12. 1000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 47,500
13. 2000برگ(A3)سایز (29.7*42) گلاسه 135 یک رو10 یک رو29.70 * 42.00 680,000
14. 2000برگ(A3)سایز (29.7*42) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.70 * 42.00 858,000
15. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 390,000
16. 2000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 480,000
17. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 17.00 195,000
18. 2000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 17.00 240,000
19. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 245,000
20. 2000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو20.00 * 29.00 295,000
21. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 122,500
22. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو20.00 * 14.50 147,500
23. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 10.00 61,000
24. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 10.00 74,000
25. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 34.00 830,000
26. 5000برگ(b4)سایز (34*24) گلاسه 135 دو رو10 دو رو24.00 * 34.00 950,000
27. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو24.00 * 17.00 415,000
28. 5000برگ(b5)سایز (24*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 24.00 475,000
29. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو20.00 * 29.00 545,000
30. 5000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو29.00 * 20.00 610,000
31. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو10 یک رو14.50 * 20.00 273,000
32. 5000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو10 دو رو14.50 * 20.00 305,000
33. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو10 یک رو10.00 * 14.50 136,500
34. 5000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو10 دو رو10.00 * 14.50 152,500
35. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 62,000
36. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 97,500
37. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 یک رو10 یک رو17.00 * 12.00 207,500
38. 1000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 84,000
39. 2000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 120,000
40. 5000برگ(b6)سایز (12*17) گلاسه 135 دو رو10 دو رو17.00 * 12.00 238,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 5000برگ سایز (29*20) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 540,000
2. 5000برگ سایز (29*20) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 600,000
3. 5000برگ سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 280,000
4. 5000برگ سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 310,000
5. 5000برگ سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو14.50 * 10.00 147,500
6. 5000برگ سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 162,500
7. 2000برگ سایز (29*20) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 255,000
8. 2000برگ سایز (29*20) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 305,000
9. 2000برگ سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 135,000
10. 2000برگ سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 160,000
11. 2000برگ سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 120گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 72,500
12. 2000برگ سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 120گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 85,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 5000برگ سایز (29*20) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو20.00 * 29.00 510,000
2. 5000برگ سایز (29*20) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو20.00 * 29.00 570,000
3. 5000برگ سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو14.50 * 20.00 255,000
4. 5000برگ سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو14.50 * 20.00 285,000
5. 5000برگ سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو10.00 * 14.50 127,500
6. 5000برگ سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو14.50 * 10.00 142,500
7. 2000برگ سایز (29*20) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو20.00 * 29.00 230,000
8. 2000برگ سایز (29*20) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو20.00 * 29.00 280,000
9. 2000برگ سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو14.50 * 20.00 115,000
10. 2000برگ سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو20.00 * 14.50 140,000
11. 2000برگ سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 120گرم 10 یک رو10.00 * 14.50 57,500
12. 2000برگ سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 120گرم 10 دو رو14.50 * 10.00 70,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 470,000
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 470,000
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 235,000
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 255,000
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 117,500
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 132,500
7. 4000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 29.00 800,000
8. 4000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 29.00 830,000
9. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو20.00 * 14.50 400,000
10. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو20.00 * 14.50 425,000
11. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 5 یک رو10.00 * 14.50 200,000
12. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 5 دو رو10.00 * 14.50 220,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 2000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 29.00 400,000
2. 2000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 29.00 425,000
3. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 14.50 200,000
4. 2000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 14.50 220,000
5. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو10.00 * 14.50 100,000
6. 2000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو10.00 * 14.50 115,000
7. 4000برگ(A4)سایز (29*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 29.00 730,000
8. 4000برگ(A4)سایز (29*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 29.00 760,000
9. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو20.00 * 14.50 365,000
10. 4000برگ(A5)سایز (14.5*20) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو20.00 * 14.50 390,000
11. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) یک رو گلاسه 170گرم 10 یک رو10.00 * 14.50 182,500
12. 4000برگ(A6)سایز (14.5*10) دو رو گلاسه 170گرم 10 دو رو10.00 * 14.50 202,500
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. A4 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100010 دو رو29.70 * 21.00 265,000
2. A4 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100010 یک رو29.70 * 21.00 215,000
3. A5 کتان 120 گرم یک رو تیراژ 100010 یک رو21.00 * 14.80 108,000
4. A5 کتان 120 گرم دو رو تیراژ 100010 دو رو21.00 * 14.80 133,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 133,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 165,000
3. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 313,000
4. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 200,000
5. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 245,000
6. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 450,000
7. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 80 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 372,000
8. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 495,000
9. 5000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 80 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 862,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت A5 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 205,000
2. 1000عدد پاکت A4 کیفی تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)12 یک رو48.50 * 34.50 340,000
3. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) تحریر 100 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو23.00 * 26.00 170,000
4. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو24.50 * 34.50 205,000
5. 1000عدد پاکت A4 کیسه ای تحریر 100 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو48.00 * 34.50 340,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای تحریر 120 گرم(48.5*67)12 یک رو67.00 * 47.50 730,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 185,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 260,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)19 یک رو24.50 * 34.50 260,000
4. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 505,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)19 یک رو48.50 * 34.50 505,000
6. 2000 عدد پاکت نامه (ملخی )گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 305,000
7. 2000 عدد پاکت A5 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(24.5*34.5)19 یک رو24.50 * 34.50 438,000
8. 2000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 438,000
9. 2000 عدد پاکت A4 کیفی گلاسه 135گرم تمام رنگی(34.5*48.5)19 یک رو34.50 * 48.50 848,000
10. 2000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 848,000
11. 5000 عدد پاکت نامه(ملخی) گلاسه 135 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو23.00 * 26.00 697,000
12. 5000 عدد پاکت A5 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 945,000
13. 5000 عدد پاکت A4 کیسه ای گلاسه 135 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو48.00 * 34.50 1,820,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت نامه (ملخی) کتان 120 گرم تمام رنگی(23*26)12 یک رو26.00 * 23.00 175,000
2. 1000 عدد پاکت A5 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)12 یک رو34.50 * 24.50 220,000
3. 1000 عدد پاکت A5 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(24.5*34.5)19 یک رو34.50 * 24.50 220,000
4. 1000 عدد پاکت A4 کیسه ای کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48)12 یک رو34.50 * 48.00 410,000
5. 1000 عدد پاکت A4 کیفی کتان 120 گرم تمام رنگی(34.5*48.5)19 یک رو34.50 * 48.50 410,000
6. 1000عدد پاکت A3 کیسه ای کتان 120 گرم(48.5*67)14 یک رو67.00 * 47.50 780,000
7. 1000عدد پاکت A3 کیفی کتان 120 گرم(47.5*67)19 یک رو67.00 * 47.50 780,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)3 یک رو22.50 * 11.00 90,000
2. 1000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت آبی(11*22.5)3 یک رو11.00 * 22.50 95,000
3. 1000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت مشکی(11*16)3 یک رو11.00 * 16.00 85,000
4. 1000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت آبی(11*16)3 یک رو11.00 * 16.00 90,000
5. 500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.8*21)10 یک رو21.00 * 14.80 170,000
6. 500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29.7)10 یک رو21.00 * 29.70 175,000
7. 500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29.7*42)10 یک رو29.70 * 42.00 255,000
8. 1000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.8*21)10 یک رو14.80 * 21.00 290,000
9. 1000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29.7)10 یک رو29.70 * 21.00 300,000
10. 1000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29.7*42)10 یک رو29.70 * 42.00 470,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16.1*34)17 یک رو34.00 * 16.00 420,000
2. لیبل سی دی با یووی(13*13)16 یک رو13.00 * 13.00 295,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد فولدر A4 روکش براق12 دو رو48.80 * 34.00 1,565,000
2. 1000 عدد فولدر A4 روکش مات12 دو رو48.80 * 34.00 1,565,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو10 دو رو20.20 * 14.40 430,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 21.00 171,000
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 278,000
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 492,000
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 378,000
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 196,000
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 242,000
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 21.00 377,000
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 607,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 512,000
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 273,000
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 222,000
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 21.00 283,000
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 21.00 435,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 720,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 590,000
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 338,000
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 275,000
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 322,000
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 397,000
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 602,000
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 940,000
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 795,000
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 445,000
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 377,000
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 453,000
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 550,000
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 800,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 1,450,000
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 750,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 550,000
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو12.00 * 17.00 400,000
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 639,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 690,000
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 1,050,000
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 1,850,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,180,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 750,000
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه رنگی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 500,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 210,000
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 325,000
3. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 280,000
4. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو29.70 * 21.00 410,000
5. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 349,000
6. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 530,000
7. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 467,000
8. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 673,000
9. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 645,000
10. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 1,022,000
11. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 14.80 850,000
12. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)8 یک رو21.00 * 29.70 1,470,000
13. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 186,000
14. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 307,000
15. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 543,000
16. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 425,000
17. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 217,000
18. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 258,000
19. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 396,000
20. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 685,000
21. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 549,000
22. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 24.00 302,000
23. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو10.50 * 14.80 260,000
24. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 331,000
25. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 515,000
26. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 930,000
27. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 650,000
28. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 380,000
29. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 305,000
30. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 10.50 336,000
31. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 449,000
32. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 655,000
33. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 1,159,000
34. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 843,000
35. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 493,000
36. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو12.00 * 17.00 388,000
37. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 10.50 492,000
38. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 14.80 627,000
39. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 1,000,000
40. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 1,800,000
41. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 1,200,000
42. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 24.00 717,000
43. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 562,000
44. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 10.50 612,000
45. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو14.80 * 21.00 818,000
46. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو21.00 * 29.70 1,420,000
47. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو42.00 * 29.70 2,600,000
48. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 34.00 1,750,000
49. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو24.00 * 17.00 953,000
50. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تمام رنگی (کاربن دار)12 یک رو17.00 * 12.00 647,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 121,000
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 198,000
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 382,000
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو34.00 * 24.00 278,000
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 141,000
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 182,000
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 297,000
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 537,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 402,000
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 208,000
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 162,000
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 21.00 218,000
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 352,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 583,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 480,000
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 278,000
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 195,000
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 232,000
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 317,000
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 512,000
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 785,000
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 645,000
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 24.00 370,000
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 272,000
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 308,000
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 400,000
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 700,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 1,250,000
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 697,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 500,000
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 359,000
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 449,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 600,000
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 934,000
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 1,650,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,019,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 650,000
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 501,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 146,000
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 262,000
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 483,000
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 320,000
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 177,000
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 218,000
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 361,000
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 645,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 464,000
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 257,000
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 195,000
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 266,000
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 470,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 810,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 515,000
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 310,000
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 210,000
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 261,000
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 354,000
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 595,000
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,069,000
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 773,000
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 428,000
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 278,000
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 412,000
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 552,000
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 925,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,680,000
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 1,150,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 612,000
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 457,000
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 552,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 733,000
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 1,239,000
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 2,450,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 1,680,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 850,000
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه دو رنگ مشکی و قرمز (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 582,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.50 91,000
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 163,000
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 312,000
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 208,000
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 111,000
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 137,000
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 247,000
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 462,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 312,000
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 163,000
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.50 * 10.50 132,000
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 163,000
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 282,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو42.00 * 29.70 513,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 350,000
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 188,000
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 150,000
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 182,000
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 232,000
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 407,000
21. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 525,000
22. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 700,000
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 275,000
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو12.00 * 17.00 207,000
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو14.80 * 10.50 258,000
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 342,000
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 552,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 1,068,000
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 640,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 380,000
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو12.00 * 17.00 280,000
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو10.50 * 14.80 384,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 14.80 492,000
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو21.00 * 29.70 800,000
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو29.70 * 42.00 1,500,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 34.00 1,080,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو24.00 * 17.00 540,000
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (برگ رو 80 گرم برگ زیر 60گرم)10 یک رو17.00 * 12.00 380,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 75,000
2. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 130,000
3. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 130,000
4. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 210,000
5. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 185,000
6. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 285,000
7. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 230,000
8. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 400,000
9. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 320,000
10. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 550,000
11. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 490,000
12. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 900,000
13. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 14.80 680,000
14. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)7 یک رو21.00 * 29.70 1,260,000
15. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 114,000
16. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 21.00 202,000
17. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 403,000
18. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 260,000
19. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 137,000
20. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 166,000
21. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 286,000
22. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 585,000
23. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 384,000
24. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 202,000
25. 20 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 254,000
26. 20 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 423,000
27. 20 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 312,000
28. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 150,000
29. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 206,000
30. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 375,000
31. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 700,000
32. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 450,000
33. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 250,000
34. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 175,000
35. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 206,000
36. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 294,000
37. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 525,000
38. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 994,000
39. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 663,000
40. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 363,000
41. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 238,000
42. 40 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 288,000
43. 40 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 425,000
44. 40 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 688,000
45. 40 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 550,000
46. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 312,000
47. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 462,000
48. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 870,000
49. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 1,572,000
50. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,100,000
51. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 550,000
52. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 372,000
53. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 432,000
54. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 648,000
55. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,230,000
56. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 2,300,000
57. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 800,000
58. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 492,000
59. 100 بسته فاکتور A6 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 588,000
60. 100 بسته فاکتور A5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 890,000
61. 100 بسته فاکتور A4 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,550,000
62. 100 بسته فاکتور B5 چهار نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 24.00 1,050,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 20 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 124,000
2. 20 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 217,000
3. 20 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 423,000
4. 20 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 280,000
5. 20 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 152,000
6. 20 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 176,000
7. 20 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 301,000
8. 20 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 605,000
9. 20 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 404,000
10. 20 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 215,000
11. 40 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 160,000
12. 40 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 221,000
13. 40 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 395,000
14. 40 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 730,000
15. 40 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 480,000
16. 40 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 270,000
17. 40 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 190,000
18. 40 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 10.50 216,000
19. 40 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 14.80 309,000
20. 40 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 575,000
21. 40 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو42.00 * 29.70 1,024,000
22. 40 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 693,000
23. 40 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 383,000
24. 40 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو17.00 * 12.00 253,000
25. 100 بسته فاکتور A6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 332,000
26. 100 بسته فاکتور A5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 482,000
27. 100 بسته فاکتور A4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 900,000
28. 100 بسته فاکتور A3 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 1,612,000
29. 100 بسته فاکتور B4 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو34.00 * 24.00 1,140,000
30. 100 بسته فاکتور B5 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 580,000
31. 100 بسته فاکتور B6 دو نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 392,000
32. 100 بسته فاکتور A6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو10.50 * 14.80 452,000
33. 100 بسته فاکتور A5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو14.80 * 21.00 668,000
34. 100 بسته فاکتور A4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 29.70 1,260,000
35. 100 بسته فاکتور A3 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو29.70 * 42.00 2,340,000
36. 100 بسته فاکتور B4 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 34.00 1,794,000
37. 100 بسته فاکتور B5 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو24.00 * 17.00 830,000
38. 100 بسته فاکتور B6 سه نسخه تک رنگ سرمه ای (کاربن دار)10 یک رو12.00 * 17.00 512,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 30 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم 10 یک رو9.90 * 21.00 150,000
2. 60 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو9.90 * 21.00 260,000
3. 90 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو9.90 * 21.00 370,000
4. 30 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو21.00 * 9.90 1,800,000
5. 60 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو9.90 * 21.00 320,000
6. 90 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10 یک رو9.90 * 21.00 460,000
7. 30 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ گلاسه 135 گرم تمام رنگی 10 یک رو9.90 * 21.00 370,000
8. 60 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ گلاسه 135 گرم تمام رنگی 10 یک رو21.00 * 9.90 550,000
9. 90 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ گلاسه 135 گرم تمام رنگی 10 یک رو9.90 * 21.00 700,000
10. 30 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ گلاسه 135 گرم تمام رنگی 10 یک رو9.90 * 21.00 400,000
11. 60 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ گلاسه 135 گرم تمام رنگی 10 یک رو21.00 * 9.90 610,000
12. 90 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ گلاسه 135 گرم تمام رنگی 10 یک رو21.00 * 9.90 790,000
13. 30 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو9.90 * 21.00 230,000
14. 60 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو9.90 * 21.00 390,000
15. 90 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10 یک رو9.90 * 21.00 520,000
16. 30 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 9.90 275,000
17. 60 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو9.90 * 21.00 480,000
18. 90 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو9.90 * 21.00 650,000
19. 30 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو9.90 * 21.00 350,000
20. 60 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو9.90 * 21.00 630,000
21. 90 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10 یک رو21.00 * 9.90 800,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 63,000
2. 10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 46,000
3. 20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 64,000
4. 10 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)5 یک رو17.00 * 24.00 64,000
5. 15 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 46,000
6. 10 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو42.00 * 29.70 130,000
7. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 65,000
8. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 45,000
9. 20 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو10.50 * 14.80 62,000
10. 15 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 47,000
11. 10 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 64,000
12. 10 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو42.00 * 29.70 185,000
13. 10 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 90,000
14. 10 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 67,000
15. 20 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو10.50 * 14.80 101,000
16. 10 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 93,000
17. 15 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)5 یک رو9.50 * 21.00 82,000
18. 10 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 29.70 125,000
19. 10 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 21.00 80,000
20. 20 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 10.50 114,000
21. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 95,000
22. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 60,000
23. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 73,000
24. 10بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 93,000
25. 15بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 65,000
26. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو29.70 * 21.00 132,000
27. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 85,000
28. 20بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 105,000
29. 10بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)5 یک رو24.00 * 17.00 130,000
30. 15بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 100,000
31. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 29.70 170,000
32. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو21.00 * 14.80 105,000
33. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی5 یک رو14.80 * 10.50 137,000
34. 10 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 77,000
35. 10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو29.70 * 21.00 68,000
36. 10 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو14.80 * 21.00 60,000
37. 10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی7 یک رو21.00 * 14.80 51,000
38. 10 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 52,000
39. 10 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 61,000
40. 20 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)7 یک رو14.80 * 10.50 72,000
41. 15 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو21.00 * 9.50 77,000
42. 15بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 51,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 29.70 69,000
2. 10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 14.80 53,000
3. 20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت آبی (10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 73,000
4. 10 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت آبی(17*24)7 یک رو17.00 * 24.00 71,000
5. 15 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت آبی(9.5*21)7 یک رو21.00 * 9.50 59,000
6. 10 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 29.70 68,000
7. 10 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 14.80 52,000
8. 20 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو10.50 * 14.80 71,000
9. 10 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی(24*17)5 یک رو17.00 * 24.00 67,000
10. 15 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 53,000
11. 10 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 29.70 98,000
12. 10 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 14.80 74,000
13. 20 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو10.50 * 14.80 112,000
14. 10 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی(24*17)5 یک رو17.00 * 24.00 98,000
15. 15 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 92,000
16. 10 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 29.70 126,000
17. 10 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو14.80 * 21.00 87,000
18. 20 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )کپی پرینت آبی5 یک رو10.50 * 14.80 125,000
19. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 29.70 98,000
20. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 14.80 68,000
21. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت آبی(10.5*14.8)5 یک رو10.50 * 14.80 84,000
22. 10بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت آبی(24*17)5 یک رو17.00 * 24.00 86,000
23. 15بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت آبی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 73,000
24. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 29.70 135,000
25. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 14.80 92,000
26. 20بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت آبی(10.5*14.8)5 یک رو14.80 * 10.50 95,000
27. 10بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت آبی(24*17)5 یک رو17.00 * 24.00 135,000
28. 15بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت آبی(9.5*21)7 یک رو21.00 * 9.50 104,000
29. 10 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 29.70 174,000
30. 10 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو21.00 * 14.80 110,000
31. 20 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت آبی5 یک رو10.50 * 14.80 143,000
32. 10 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت آبی7 یک رو21.00 * 29.70 86,000
33. 10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت آبی7 یک رو21.00 * 29.70 76,000
34. 10 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت آبی7 یک رو21.00 * 14.80 68,000
35. 10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت آبی7 یک رو21.00 * 14.80 59,000
36. 20 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت آبی(10.5*14.8)7 یک رو10.50 * 14.80 82,000
37. 10 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت آبی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 69,000
38. 10 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت آبی(10.5*29.7)7 یک رو10.50 * 29.70 60,000
39. 15 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت آبی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 84,000
40. 15بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت آبی(9.5*21)7 یک رو9.50 * 21.00 59,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ A4 کرافت 70 gr کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 70,000
2. 1000 برگ A5 کرافت 70 gr کپی پرینت مشکی(21*14.8)1 یک رو21.00 * 14.80 45,000
3. 2000 برگ A6 کرافت 70 gr کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 45,000
4. 1000برگ A4 دو رو کرافت 70 گرم کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو21.00 * 29.70 85,000
5. 1000برگ A5 دو رو کرافت 70 گرم کپی پرینت مشکی(21*14.8)1 دو رو21.00 * 14.80 51,000
6. 2000برگ A6 دو رو کرافت 70 گرم کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 51,000
7. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو42.00 * 29.70 100,000
8. 1000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 50,000
9. 1000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 29,000
10. 2000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 29,000
11. 1000برگ A3 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1 یک رو29.70 * 42.00 110,000
12. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 54,000
13. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 32,000
14. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 32,000
15. 1000 برگ A4کاغذ رنگی 60 گرم کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 یک رو29.70 * 21.00 49,000
16. 1000برگ A5 کاغذ رنگی 60گرم کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 31,000
17. 2000برگ A6کاغذ رنگی 60 گرم کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 31,000
18. 1000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 یک رو29.70 * 21.00 271,000
19. 1000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 یک رو21.00 * 14.80 143,000
20. 2000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 یک رو10.50 * 14.80 140,000
21. 1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)2 دو رو29.70 * 42.00 110,000
22. 1000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 60,000
23. 1000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 35,000
24. 2000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 40,000
25. 1000برگ A3 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)2 دو رو29.70 * 42.00 130,000
26. 1000برگ A4دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1 دو رو29.70 * 21.00 64,000
27. 1000برگ A5دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 40,000
28. 2000برگ A6دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 40,000
29. 1000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2 دو رو29.70 * 21.00 290,000
30. 1000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 دو رو21.00 * 14.80 143,000
31. 2000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2 دو رو10.50 * 14.80 143,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت آبی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 55,000
2. 1000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت آبی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 35,000
3. 2000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت آبی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 35,000
4. 1000برگ A4 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت آبی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 60,000
5. 1000برگ A5 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت آبی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 38,000
6. 2000برگ A6 تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت آبی(10.5*14.8)1 یک رو14.80 * 10.50 38,000
7. 1000 برگ A4کاغذ رنگی 60 گرم کپی پرینت آبی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 54,000
8. 1000برگ A5 کاغذ رنگی 60گرم کپی پرینت آبی(14.8*21)1 یک رو14.80 * 21.00 35,000
9. 2000برگ A6کاغذ رنگی 60 گرم کپی پرینت آبی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 35,000
10. 1000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت آبی(21*29.7)1 یک رو21.00 * 29.70 276,000
11. 1000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت آبی(14.8*21)1 یک رو21.00 * 14.80 145,000
12. 2000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت آبی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 145,000
13. 1000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت آبی(21*29.7)1 دو رو21.00 * 29.70 65,000
14. 1000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت آبی (14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 45,000
15. 2000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت آبی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 44,000
16. 1000برگ A4دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت آبی(21*29.7)1 دو رو21.00 * 29.70 73,000
17. 1000برگ A5دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت آبی(14.8*21)1 دو رو21.00 * 14.80 45,000
18. 2000برگ A6دورو تحریر 80 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت آبی(10.5*14.8)1 دو رو10.50 * 14.80 45,000
19. 1000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت آبی(21*29.7)1 دو رو21.00 * 29.70 295,000
20. 1000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت آبی(14.8*21)1 دو رو14.80 * 21.00 149,000
21. 2000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت آبی(10.5*14.8)1 یک رو10.50 * 14.80 140,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. بنر چین 8 انس (1 pass)1 یک رو- 12,500
2. بنر چین 8 انس چین (3 pass)1 یک رو- 13,500
3. بنر چین 8 انس (6 pass)1 یک رو- 13,500
4. بنر چین 10 انس (3 pass)1 یک رو- 14,000
5. بنر 10 انس چین (6 pass)1 یک رو- 14,500
6. بنر چین 13 انس (3 pass)1 یک رو- 15,000
7. بنر چین 13 انس (6 pass)1 یک رو- 16,000
8. فلکس کره درجه یک (8 pass)2 یک رو- 38,000
9. استیکر درجه یک( 8 pass)1 یک رو- 27,000
10. استیکر شیشه ای (8 pass)1 یک رو- 27,000
11. مش درجه 1(6 pass)1 یک رو- 27,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. پلات و لمینت براق2 یک رو- 35,000
2. پلات و لمینت مات2 یک رو- 37,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد لیوان کاغذی متوسط تمام رنگی12 یک رو24.00 * 11.50 235,000
2. 5000 عدد لیوان کاغذی متوسط تمام رنگی12 یک رو24.00 * 11.50 1,120,000
3. 1000 عدد لیوان کاغذی بزرگ تمام رنگی12 یک رو24.50 * 13.50 330,000
چاپ خدمات:

#نام تحویل (روز کاری) چاپ سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1. 1000 عدد برچسب اموال تمام رنگی (1.5*5 ) با شماره7 یک رو5.00 * 1.50 80,000
2. 1000 عدد برچسب اموال تمام رنگی (2*5 ) با شماره7 یک رو2.00 * 5.00 95,000
3. 1000 عدد برچسب اموال تمام رنگی (3*5 ) با شماره7 یک رو5.00 * 3.00 120,000
4. 1000 عدد برچسب اموال تمام رنگی ( 4.8*8.5 ) با شماره7 یک رو8.50 * 4.80 375,000
5. 1000 عدد برچسب اموال تک رنگ مشکی (3*5 ) با شماره7 یک رو5.00 * 3.00 120,000
6. 1000 عدد برچسب اموال تک رنگ مشکی (4.8*8.5 ) با شماره7 یک رو4.80 * 8.50 375,000