خدمات

حک و برش فلزات

مرکز چاپ و گرافیک فتاح


حک و برش فلزات و غیر فلزات


تولید انواع پلاکهای فلزی( پلاک سررسید ؛ پلاک آسانسور و ... )


حک هدایای تبلیغاتی ( خودکار ؛ جاکارتی ؛ سرسوییچی؛ سررسید و ... )

 

آدرس: بلوار کریم خان زند ـ روبروی خیام . جنب مجتمع شلمچه


۰۹۱۷۰۰۰۸۱۱۰ - ۳۲۳۱۴۳۶۳